Nové Noviny č. 7/0116. února 2001str. 10

Krátce

JIČÍN: Ve čtvrtek se rozhoukají sirény

Vedení Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územního odboru Jičín, oznamuje, že ve čtvrtek 22. února ve 13.40 hodin proběhne akustická zkouška poplachových sirén. Zkouška bude provedena dvouminutovým trvalým tónem, a to na území celé České republiky v časových intervalech dle původních regionů (Východočeský).

(red)

BĚCHARY: Tradiční masopustní veselí

Tradičním masopustním veselím opět ožije obec Běchary na Jičínsku. Pořadatelem celé akce, která se koná v sobotu 24. února, je místní Český červený kříž. Program začne jako vždy již odpoledne ve 13 hodin průvodem několika desítek masek po vsi za doprovodu hudby. Před samotným zahájením průvodu by mělo opět dojít ke slavnostnímu aktu, při němž starosta Běchar Rostislav Vodák předá maškarám symbolický klíč od obce zhotovený kovářským mistrem Jiřím Jiránkem. Večer se v místním kulturním domě uskuteční od 20 hodin Maškarní zábava. Neděle 25. února bude patřit dětem, kdy se odpoledne bude konat Dětský karneval.

(max)

JIČÍN: Policisté vybrali přes devět tisíc

Policisté v okrese Jičín se připojili k lednové dobrovolné sbírce ve prospěch Onkologické a hematologické dětské kliniky při motolské nemocnici. Ve prospěch tohoto dětského oddělení věnovali více než devět tisíc korun.

Sbírka byla vyhlášena na základě podnětu Správy Policie ČR Východočeského kraje a zde jsou také soustředěny i finanční příspěvky z ostatních okresů Východočeského kraje. Za darované peníze budou nakoupeny na základě dohody s dětskou klinikou potřebné pomůcky, případně počítačová technika, videokamery a televizory, které usnadní a dle možností zpříjemní malým pacientům pobyt na klinice.

kpt. Jiří Valter

JIČÍN: Změna působiště Civilní ochrany

V souladu s usnesením vlády České republiky z prosince loňského roku bylo přednostům okresních úřadů uloženo převést agendu ochrany obyvatelstva okresů z okresních úřadů na organizační složky Ministerstva vnitra - Hasičské záchranné sbory (HZS) kraje. Na základě těchto skutečností došlo prvním dnem roku 2001 k převodu všech činností referátu obrany a ochrany - oddělení ochrany obyvatelstva Okresního úřadu v Jičíně na Územní odbor HZS Královéhradeckého kraje se sídlem v Jičíně.

Veškerou problematiku týkající se ochrany obyvatelstva však i nadále řeší pracovníci, kteří doposud tuto agendu vykonávali na pracovišti Okresního úřadu v Jičíně. Nové telefonické spojení na pracovníky Civilní ochrany je přes operační středisko Hasičského záchranného sboru (0433/522 200).

(red)


Zajímavé knihy U Pašků

Příprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy

1377 otázek a odpovědí z historie, filozofie, literatury, psychologie, sociologie, práva, ekonomie, politologie

Argo Kč 259,-

Testy z českého jazyka 2001

Testy z matematiky 2001

Testy ze všeobecných znalostí 2001

Příprava k přijímacím zkouškám na čtyřleté střední školy.

Kč 89,-

NABÍZÍME:

Video - Zelená míle, Euro 2000

Nabídku nových knih pro vás připravuje Knihkupectví U Pašků, Valdštejnovo nám. 61, Jičín (tel.:0433/532 267).


Objasněnost zůstává vysoká

Jičín - V dubnu loňského roku byl mjr. Ladislav Ivančík jmenován ředitelem Okresního ředitelství Policie ČR v Jičíně. Po svém nástupu do funkce mimo jiné upozornil na nárůst trestných činů krádeží a vloupání (auta, rekreační objekty a podobně) a zároveň vyjádřil uspokojení nad faktem, že na okrese nedochází k páchání těžkých kriminálních případů.

Téměř po roce Ladislav Ivančík hodnotí výsledky práce jičínských policistů v uplynulém období a současný stav kriminality v regionu.

"Loňský rok byl z hlediska nápadu trestné činnosti přibližně srovnatelný s lety předchozími. Nejzávažnějšími delikty byly opět loupeže, z nichž se našim vyšetřovatelům dařilo většinu objasnit. Z hlediska výše způsobených škod na majetku jsme měli i několik závažnějších krádeží a vloupání, při kterých pachatelé způsobili mnohatisícové škody," konstatuje ředitel.

Policisté jičínského okresu řešili i případy krádeží vozidel, jejichž ceny se pohybovaly okolo jednoho milionu korun. Na další místa žebříčku majetkové trestné činnosti pak řadí vloupání a krádeže, kde škody bývají nižší nebo mnohdy dokonce i zanedbatelné.

"Osobně si myslím, že nepatříme k okresům, kde je tento druh majetkové trestné činnosti, zejména z pohledu výše způsobených škod, nějak mimořádně závažný. Vyšší počty vloupání a krádeží úzce korespondují s charakterem krajiny našeho okresu, proto také velmi často šetříme vyloupené chaty a chalupy, nebo vykradená vozidla návštěvníků rekreačních oblastí," říká Ivančík.

Loňský rok nebyl nikterak dramatický ani co se týče páchání násilné trestné činnosti, přesto je vyšetřování trestných činů směřujících proti životům a zdraví našich spoluobčanů pro policisty prioritní, což se odráží v 90% objasněnosti těchto případů.

"I v této oblasti jsme však šetřili pouze trestné činy, které svým významem nebyly příliš závažné. Mezi ně patří například různé manželské neshody, rvačky v restauracích a podobně. Ostatní trestná činnost je v podstatě odrazem dnešního stavu společnosti. S lítostí mohu konstatovat, že se krade doslova všechno, tedy nejen předměty vyznačující se lukrativní cenou. V posledním období to jsou například mobilní telefony a různé předměty volně odložené v zaparkovaných vozidlech. Na druhé straně nám klesly krádeže jízdních kol v terénu, stále však řešíme mnoho případů krádeží kol ze sklepů a sklepních kójí. Opravdu velkým problémem jsou již zmiňovaná zimní a jarní vloupání do rekreačních objektů. Tyto případy se vzhledem k dlouhodobé nepřítomnosti majitelů oznamují s velkým časovým odstupem, proto se velmi těžko vyšetřují," dodal Ladislav Ivančík.

Nutné je vyzdvihnout několikaleté aktivity policistů v oblasti preventivní činnosti i jejich neustálé apelování směrem k občanům, kteří mnohdy svým neodpovědným chováním připravují zlodějům téměř ideální prostředí k páchání trestné činnosti.

(mar)


POŽÁR STODOLY Ve středu 7. února došlo v odpoledních hodinách ve Slatinách k požáru stodoly a kolny. Spolu s dřevěnými částmi obou staveb byl zničen i starší traktor, okružní pila a uvnitř uskladněné věci. Předběžná škoda na stodole a kolně byla vyčíslena na 100 tisíc korun, na uskladněných předmětech pak dalších 150 tisíc korun. Přesné příčiny vzniku požáru jsou zatím stále ještě v šetření. Snímek zachycuje práci hasičů asi hodinu po nahlášení požáru.

FOTO: jn


Neplaťte víc...

Na základě smlouvy o úvěru jsme půjčili jiné firmě úvěr na zajímavý podnikatelský záměr. Uvedený záměr nevyšel, firma nám peníze nevrátila a zřejmě na ni bude prohlášen konkurz. Jak máme účtovat o nabíhajících řádných úrocích z této úvěrové smlouvy?

Podle ust. § 14 zák. č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, se nesplatné závazky úpadce ke dni prohlášení konkurzu, které mají být uspokojeny z podstaty, považují za splatné. Tedy i závazek ze smlouvy o úvěru se považuje za splatný ke dni prohlášení konkurzu a věřitel od tohoto data již o úrocích, respektive o úrocích z prodlení z této smlouvy neúčtuje. Toto vyplývá i z ust. § 33 odst. 1 písm. a) cit. zákona, na základě něhož jsou z uspokojení pohledávek vyloučeny úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení. Tímto je otázka dalšího účtování o úrocích po dni prohlášení konkurzu na vašeho dlužníka bezpředmětná.

Pohledávky za úpadcem lze uplatnit jako daňový náklad podle § 24 odst. 2 písm. y) bodu 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve zdaňovacím období, kdy je na základě výsledků konkurzního řízení vydáno rozvrhové usnesení.

Ing. Jana Kavková, daňový poradce (tel.: 0433/523 320)


Policie ČR

Nová Paka - K první vážné nehodě na přechodu pro chodce došlo 2. února v Nové Pace za železničním mostem. Řidič vozu Škoda Favorit nedal přednost chodkyni, která přecházela vozovku po vyznačeném přechodu a srazil ji. Žena utrpěla těžké zranění, s kterým je hospitalizována v nemocnici. Alkohol byl u řidiče vyloučen, škoda je asi 3.000 Kč.

Ostroměř - U Ostroměře došlo k poškození kontrolního kabelu zabezpečovacího přejezdového zařízení. Kabel byl na několika místech přerušen, vhozen do kolejiště a následně rozježděn vlakovou soupravou. Způsobená škoda činí asi 25.000 Kč. Pachatel se svým jednáním dopustil trestného činu poškozování cizí věci.

Jičín - Vyšetřovatelem OÚV Jičín bylo sděleno obvinění ze spáchání trestného činu krádež, porušování domovní svobody a poškozování cizí věci. Tohoto jednání se dopustil osmačtyřicetiletý pachatel z Mělníka, který se minulý týden vloupal do prodejního stánku na parkovišti v ulici 17. listopadu v Jičíně a odcizil zde několik lahví alkoholických nápojů, cigarety, zapalovače a čokolády. Vše v hodnotě zhruba 2.000 Kč. Poškozením objektu při vloupání způsobil navíc škodu za přibližně 10.000 Kč. Dále se vloupal do domku v Butovské ulici v Jičíně, kam vnikl po rozbití okna. Zde byl také zadržen policejní hlídkou.

Dřevěnice - Během čtvrtka 8. února došlo ke vloupání do rodinného domku v Dřevěnicích, kde pachatel po vypáčení vchodových dveří odcizil fotoaparát, CD přehrávač, tuner, reprobedny a několik drobných šperků. Způsobená škoda cca 60.000 Kč.

Jičínsko - Čtyřicetiletý výtečník z Nymburska se během května až srpna 1998 ve třech případech dopustil trestných činů podvodu tím, že ve stanovené lhůtě neuhradil vystavené faktury. Jednalo se o faktury za odebraný železný šrot a provedené zemní práce. Svým jednáním způsobil poškozeným firmám škodu v celkové výši téměř 142.000 Kč.

Kovač - O tom, jak je nezodpovědné ponechávat cennější osobní věci v zaparkovaném vozidle, se přesvědčila jednadvacetiletá poškozená z Hradce Králové. V době od 23.00 2. února do 00.30 hodin 3. února, kdy parkovala v obci Kovač, jí dosud neustanovený poberta po rozbití okna předních dveří vozu Škoda Octavia odcizil dámskou koženou bundu černé barvy, pánskou péřovou bundu černé barvy a mobilní telefon. Ženě tak vznikla škoda ve výši 9.400 Kč.

(tm)


Předčasný konec utkání

Nová Paka - Po sobotní nešťastné porážce s celkem Aritmy Praha se mladým novopackým sokolkám naskytla reálná šance zvítězit v neděli nad pražskými Kompresory a odpoutat se z posledního místa elitní tabulky mladých basketbalistek. Zatímco hráčky mínily, rozhodčí Polák a Vaněk měnili, když ukončili utkání v 5. minutě poslední čtvrtiny pro údajnou inzultaci. Při signalizování osobní chyby packé hráčky shodil totiž jeden divák z balkónu na palubovku před rozhodčí papírky po bonbonech. Dle několika přítomných rozhodčích to určitě nebyl důvod k ukončení utkání, protože rozhodčí se má podle hracího řádu pokusit utkání dohrát. Vzhledem ke skutečnosti, že packá kapitánka podala do zápisu podání stížnosti na rozhodčí, celý incident bude s největší pravděpodobností řešit soutěžně technická komise Basketbalového svazu.

Sokol Nová Paka - Aritma Praha 57:65 (17:16, 28:32, 43:47)

Sokolky nezačaly nejlépe. V šesté minutě již prohrávaly 11:16. V závěru prvé desetiminutovky se zlepšily a dokázaly po prvé části zvítězit 17:16. Na začátku druhé čtvrtiny basketbalistky Aritmy opět odskočily na 17:21 a tento bodový rozdíl si podržely až do poločasu. Ve třetí desetiminutovce svůj náskok hostující tým dokonce zvýšil na 34:42, a tím prakticky rozhodl o výsledku zápasu. I přes velkou snahu se sokolkám již nepodařilo skóre do konce utkání otočit, i když se několikrát bodově přiblížily ke svým soupeřkám. Střelecky se ze sokolek prosadily pouze tři hráčky, které tvoří páteř týmu. Matoušové s Jislovou se dokonce podařilo dát dohromady pět trojek, ale na vyrovnaný výkon Aritmy to nestačilo.

Body NP: Matoušová 19, 3x3,0,4, Jislová 15, 2x3, 2/1,3, Krauseová 14,10/4, Podrazilová 6,0,4, Jonová 2,3/0,0, Schlöglová 1,4/1,3, Fejfarová 0,2/0,3. Trestné hody 21/6: 20/12, trojky 5:3, fauly 21:21, pět osobních chyb 0:0.

Sokol Nová Paka - Kompresory Praha 59:57 - nedohráno (7:15, 35:30, 55:50)

Scénář utkání byl dán postavením obou celků v tabulce a jejich prvým vzájemným zápasem v Praze. Sokolky potřebovaly zvítězit nejméně o sedm bodů, aby se odpoutaly z posledního místa. Úvod utkání pro ně nedopadl nejlépe. Po vedení 4:2 již za několik minut prohrávaly 4:12 a se závěrem první čtvrtiny 7:15. Ve druhé desetiminutovce však chytila nebývalou mušku Tereza Jislová, která nebyla k udržení. Z 28 bodů v této části hry jich sama vsítila 24 a svůj tým tak poslala do vedení. Sokolkám se dařilo i ve třetí čtvrtině a v šesté minutě této části vedly již 43:36. Bohužel rozhodčí odpískli při útoku domácích oboustranný faul pivotmance Krauseové, následoval její pátý faul. Po sporných verdiktech rozhodčích Pražačky vstaly z mrtvých a slibný náskok sokolek začaly nepříjemně stahovat. Hned v úvodu poslední čtvrtiny musela pro pět faulů opustit hřiště druhá pivotmanka Podrazilová. V 5. minutě, kdy vedly ještě sokolky 59:57, rozhodčí předčasně ukončili utkání. V celku sokolek se opět dařilo Jislové, výborně hrála až do svého vyfaulování Krauseová a rozehrávačka Matoušová.

Body NP: Jislová 30, 6x3, 6/4,3, Matoušová 15, 1x3, 4/4,3, Krauseová 9,2/1,5, Fejfarová 3,1x3,0,3, Jonová 2,0,3, Podrazilová 0,0,5, Schlöglová 0,0,1. Trestné hody 12/9: 15/12, trojky 8:3, fauly 20:17, pět os. chyb 2 (24. Krauseová, 33. Podrazilová):1.

Další utkání se hraje 24. února v Praze s USK a o den později v Kralupech.

(bas)


Studentky jsou ve finále ČR

Nová Paka - Bez překvapení skončilo poslední odvetné utkání druhého kola školní basketbalové ligy v hale Ústí n. O. Po vítězství o dvaačtyřicet bodů v Nové Pace dokázaly novopacké studentky Integrované střední školy bez vážnějších problémů porazit studentky ústeckého gymnázia o dvaadvacet bodů. Výhra znamenala i celkové vítězství v regionálním kole a postup do finále Česka, kde bude hrát osm vítězů jednotlivých regionů.

Gymnázium Ústí nad Orlicí - ISŠ Nová Paka 66:88 (8:25, 21:54, 42:75)

Novopacká děvčata od prvého hvizdu převyšovala domácí studentky, a to rozdílem třídy. Vynikající střelba prvých dvou čtvrtin zdobila Petru Kalendovou, Lucku Fejfarovou a Janu Purtíkovou. Všechny tři se postaraly o celkem 11 trojek v koši domácích studentek. Jak ukazují průběhy jednotlivých čtvrtin, Pačačky v prvých třech čtvrtinách získaly náskok 33 bodů, který domácí basketbalistky převážně trestnými hody v poslední desetiminutovce stáhly na 22. V závěrečných deseti minutách však rozhodčí odpískli novopackým hráčkám celkem 13 faulů a náskok Nové Paky se snížil. Z důvodu nemoci několika hráček, z nichž citelně chyběla Pavla Kalendová, nastoupil novopacký tým pouze se šesti studentkami a v závěru hrozilo vyfaulování týmu. Proto hráčky již raději nebránily, aby rozhodčí nepískali často sporné fauly.

Body NP: Kalendová Petra 39, 5x3, 4/4, 5, Fejfarová 31, 3x3, 7/6, Purtíková 17, 3x3 0, 5, Herbrychová 1,2/1, 1, Šírová 0,0,3, Křečková 0, 2/0, 4. Trestné hody 23/13: 15/11, trojky 1:11, fauly 13:22, pět osobních chyb 1:2 (18. Kalendová a Purtíková).

(bas)


Další zápasy HC Jičín

Junioři: HC Jičín - HC Hlinsko 6:5 (2:2,1:0,3:3) Branky Jičína: 3x Rejmont, 1x Karásek, Daniel a Šimek. Rozhodčí: Morávek - Mizera a Hejduk. BK Pivovar Nová Paka - HC Jičín 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) Branky Jičína: Rejmont a Semecký. Branky NP: 1x Urban, Beneš, Rejthárek a Trejbal.

Starší žáci: HC Vrchlabí - HC Jičín 6:6 (5:0,0:5,1:1) Branky Jičína: 4x Vaníček, 1x Štěp a Mašek, as. 1x Vaníček, Plesar, Bušek a Kvapil. HC Jičín - HC Hronov 5:1 (2:1,2:0,1:0) Branky Jičína: 2x Štěp, 1x Vaníček, Bušek a Mizera, as. 2x Vaníček, 1x Plesar a Bernard.

Mladší žáci: HC Vrchlabí - HC Jičín 6:1 (3:0, 2:1, 1:0) Branku Jičína dal Mikolášek, asistenci si připsal O.Mizera. HC Jičín - HC Hronov 6:0 (2:0,2:0,2:0).

Elévové: HC Jičín - HC Hronov 2:0 (1:0,0:0,1:0) Branky Jičína: 1x Hušek a Mašek.

Přípravka A: HC Jičín - HC Hronov 4:1 (0:0,2:0,1:0,1:1) Branky Jičína: 3x Mikolášek, 1x Dubravský, as. 1x T.Havelka a Pivinský.

(mj, vln)


Novopacká NHL

(3.2.) TJ Jilemnice - Grey Grizzlies Hořice 1:3 (1:2,0:0,0:1) Branky: Skalický - Revaj, Kubišta, Erben.

(4.2.) Max Nová Paka - HC Claudie Dobrá Voda 6:1 (3:0,0:0,3:1) Branky: Rajm, Fišar, Knap, Krejčí, Fajfr, Foltýn - Novák.

(10.2.) TJ Sokol Martinice - TJ Jilemnice 5:3 (1:0,0:1,4:2) Branky: Stránský 2, Lešák, Bartoš, Pochop - Bartek, A. Boukal, Skalický.

(10.2.) Grey Grizzlies Hořice - HC Claudie Dobrá Voda 3:0 (2:0,1:0,0:0) Branky: Erben, Palouš, P. Pospíšil.

(11.2.) Max Nová Paka - HC Aron Nová Paka 6:3 (2:1,2:2,2:0) Branky: Krejčí 3, Rajm 2, Plecháč - Reif 2, Bajer.

(bš)

Tabulka novopacké NHL

1.Grey Grizzl.Hoř.72350:3616
2.TJ Sokol Martinice71347:3615
3.Max Nová Paka61545:4513
4.TJ Jilemnice51647:4511
5.HC Aron Nová P.51538:4011
6.HC Claudie D.Voda12935:604


Neregistrované kuželky: dohráno

Jičín - Minulé pondělí skončil závěrečnými zápasy jubilejní 25. ročník čtyřčlenných družstev mužů a žen. Od 25. října loňského roku bylo sehráno celkem 473 utkání, která rozhodla o konečném pořadí v jednotlivých ligách. Slavnostní vyhlášení se bude konat v pátek 23. února od 17.00 hodin v pohostinství v Češově a odměněno při něm bude i 10 nejlepších mužů a 10 nejlepších žen podle dosaženého celkového průměru.

Výsledky závěrečných utkání žen - 3.A liga: Lišáci - 4.ZŠ Jičín 835:610 (Kvasničková 220, J.Kolářová 219 - Bryknerová 171), Fernetky - VZP Jičín 643:634 (Kosáková 180 - P.Zelingerová 179). 3.B liga: Silnice Jičín - Plynárny 726:560 (Kroutilová 234 - Šindelářová 150), Lepařovo gymnázium - Šup team 667:498 (Hrušková 192 - Tlapáková 144).

Konečné pořadí žen

1.M.Hrdinová (Sportrelax)236,9
2.J.Kiričuková (ASPV A)220,1
3.M.Kvasničková (Lišáci)213,2
4.Z.Pavlatová (Nemocnice)211,3
5.H.Albrechtová (Nemoc.)210,3
6.E.Nováková (Japimex)210,0
7.K.Kučerová (Farma Rub.)209,6
8.L.Bulíčková (Japimex)208,6
9.A.Šedivá (Rento)206,7
10.J.Havelková (Aris A)205,6

Zbývající konečné tabulky

Ženy - 1. liga

1.Sport Relax80112
2.Nemocnice Jičín79712
3.Rento Jičín79110
4.Japimex Jičín8178
5.Aris Jičín A7468
6.Okresní úřad7486
7.Neuleasing Brada A7472
8.MěBP Jičín6210

Poslední dvě družstva sestupují do druhé ligy.

Ženy - 2. liga

1.ASPV Jičín A73214
2.Hakoss Valdice64910
3.Podůlší-Brada B6808
4.MěÚ Jičín6488
5.Malpa Jičín6386
6.Šmoulinky6374
7.LPM Jičín6184
8.Domácí potřeby6052

První dvě družstva postupují do 1.ligy, dvě poslední sestupují.

Ženy - 3.A liga

1.Lišáci Jičín76414
2.Farma Rubín68210
3.Horol.Lomnice66510
4.Fernetky66210
5.4.ZŠ Jičín5566
6.VZP Jičín6304
7.Lvice Lužany5212
8.ASPV Jičín B4900

Vítěz postupuje do 2. ligy.

Ženy - 3.B liga

1.Silnice Jičín72014
2.Finanční úřad65612
3.Telecom Jičín62410
4.Lepařovo gym.6308
5.Hostinec na R.5494
6.Aris Jičín B5394
7.Plynárny Jičín5284
8.Šup team5110

Vítěz postupuje do 2. ligy.

Muži - 5.E liga

1.Rasáci79812
2.Valc Hořice7708
3.Agrokomerz7436
4.ČSAD Jičín B7396
5.Pila Úlibice7276
6.Elos Valdice7274
7.Lábkové7110

Muži - 5.G liga

1.Šavle team73712
2.Brada B78510
3.ČOV Jičín7288
4.ČD Jičín6914
5.Besta Milíčeves6674
6.Apel Jičín6274
7.Obora Valdice5560

Muži - 5.H liga

1.Bankrot79012
2.Ronal Jičín76510
3.ČD Semily7268
4.Truhlíci Veliš6666
5.Rapa dog6644
6.Vědunka tým6202
7.SPŠ Jičín B5900

Vítězové jednotlivých skupin postupují do 4. ligy.

(fk)


Nové Noviny