Logo NN

Nové Noviny č. 9/012. března 2001str. 1

Jičínské nádraží čekají výrazné změny k lepšímu

Jičín - K výrazným investicím za posledních několik let přikročí České dráhy na Jičínsku. Mimo rekonstrukce vybraných tratí by mohlo dojít i ke zlepšení stavu některých železničních přejezdů.

Hlavní investiční akcí, která započne již koncem tohoto měsíce, bude pokračování v obnově kolejí na jičínském nádraží. První etapa přitom byla realizována již v loňském roce. V tom letošním chtějí dráhy na stanovišti v Jičíně obnovit další dvě koleje a zároveň dokončit rekonstrukci zbývajících výhybek na libuňském zhlaví. "V souvislosti s opravou stanice v Jičíně chceme také uskutečnit generální rekonstrukci přejezdu na Husově ulici u prodejny Diskont plus. Zde by měl být nejen postaven moderní přejezd, ale v našem plánu je také zbourání stanoviště, pro které nemáme po zavedení automatických závor již několik let využití a tento objekt dnes spíše pouze hyzdí své okolí," prohlásil přednosta železniční stanice v Jičíně Josef Tippelt. Podle něho by obnova tratí měla přinést nejen zrušení pomalých jízd, ale zároveň i zvýšení bezpečnosti cestujících.

Oprava tratí si však tak jako v loňském roce vyžádá nezbytné výluky v úseku z Jičína do Libuně a naopak. Ty by měly být dvě, koncem dubna a začátkem května, vždy po dobu třech dní. Během výluky by vedení drah mělo zajistit náhradní autobusovou dopravu tak, aby mohly být zachovány všechny běžné spoje. "Přestože se jistě bude pro cestující jednat o nepříjemnou záležitost, počítáme s tím, že všechny spoje by měly být nahrazeny autobusy, tak abychom našim klientům co nejméně znepříjemnili život," ubezpečuje Tippelt. Definitivní konec obnovy jičínského nádraží je plánován ještě před zahájením turistické sezony, a to zhruba v půli května.

Další větší akce jsou naplánovány v Jičíněvsi, kde dojde nejen k úpravě kolejového svršku a k rekonstrukci mostu, ale bude zde taktéž zbourána stávající zastávka. "Místo ní se postaví stanoviště nové formou jednoduššího přístřešku, což bude naprosto postačovat. Chtěli bychom i v Jičíněvsi opravit přejezd, který si již odsloužil své. Stále se jedná i o možné náhradě ručního pohonu závor v Bartoušově za automatické a o umístění světelných návěstidel. Ruční pohon v Bartoušově je totiž opravdu jeden z posledních na silnici první třídy a je dnes spíše raritou," uzavřel přednosta Tippelt. V příštím roce jsou větší investice naplánovány na stanici v Butovsi, kde by měl být opraven kolejový svršek a zároveň zde chce vedení drah vybudovat i zpevněné nástupiště. Tento týden již přitom firmou Chládek - Tintěra z Pardubic byla zahájena i rekonstrukce kolejového svršku právě na trati Jičín - Butoves.

(max)


OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA NA HUSOVCE Pracovníci společnosti Projektservis Jičín obdrželi v těchto dnech objednávku k zajištění projektové dokumentace kruhového objezdu na Husově třídě. Město v té souvislosti vede další jednání s cílem získat státní dotaci na její výstavbu. Plánovaná okružní křižovatka ulic Vrchlického, Husova a Českých Bratří by měla zrychlit provoz vozidel projíždějících Jičínem od Mladé Boleslavi a Poděbrad především v době rekonstrukce dvou mostů jižního obchvatu města. Situace se však zřejmě nezlepší při stažených závorách železničního přejezdu v dolní části Husovy ulice. V té době se bude zřejmě i nadále několikrát denně tvořit kolona vozidel z Husovky až do ulice Českých Bratří. Rekonstrukce jižního obchvatu je plánována na rok 2002, pokud nebude pro nedostatek financí odložena. Generální oprava mostů by měla být prováděna takovým způsobem, aby vždy jedna jejich polovina zůstala průjezdná pro vozidla jedoucí od Nové Paky a Hradce Králové. Provoz z opačného směru bude nejspíš veden objízdnou trasou přes Jičíněves, Slatiny a Popovice.

FOTO: mar


MONTGOLFIÉRY NAD LODŽIÍ Kuriózní pohled se zřejmě naskytl nezasvěceným řidičům, kteří v neděli odpoledne projížděli mezi Jičínem a Valdicemi. U Valdštejnské lodžie se totiž tou dobou vznášely nad korunami stromů papírové modely montgolfiér, horkovzdušných balónů, které pouštěli účastníci druhého ročníku neobvyklého setkání, organizovaného občanským sdružením Lodžie. Desítky lidí nejen s hlavou zakloněnou pasivně sledovali bílé tečky na obloze, ale mnozí z nich si také přinesli své vlastnoručně vyrobené modely. Ty stoupaly nad okolní krajinu díky jednoduchému principu, známému už přes dvě stě let. Balóny jsou plněny horkým vzduchem, v tomto případě vycházejícím z roztopených kamen na piliny. Vítr pak v mrazivém počasí odnášel papírové koule i několik stovek metrů daleko.

FOTO: jn


Areál bývalého pivovaru zatím odmítají

Hořice - Se znepokojením přijala Marie Voříšková, správkyně konkurzní podstaty bývalého hořického pivovaru, rozhodnutí místních zastupitelů, kteří zatím odmítají koupit historický komplex blízko centra. V něm se počátkem devadesátých let vyráběly nealkoholické nápoje, firma však po pár letech zkrachovala.

Rozsáhlý areál včetně zastavěných pozemků z konce devatenáctého století je správkyní nabízen za 5 milionů korun. Radnice však odsouhlasila pouze koupi vedlejšího pozemku za 220 tisíc korun, poněvadž samotný areál není podle starosty Ladislava Vrby vzhledem k ceně pro napjatý rozpočet města reálný. Marie Voříšková na pondělním veřejném zasedání upozornila zastupitelstvo i na možné negativní důsledky v případě, že bývalý pivovar koupí místo města jiný zájemce. Podle ní navíc radní s odkoupením konkurzní podstaty už loni vyslovili předběžný souhlas, o to víc ji mrzí výsledek jejich pondělního hlasování.

"V tuto chvíli mi to přináší komplikace. Popravdě řečeno, už dopředu jsem nevěřila příliš tomu, že se město zachová rozumně. Rozhodnutí bohužel odpovídá dnešní době. Jestliže byl schválen rozpočet, tak je velmi reálné, že se už nebude měnit, nicméně zatím počkám do dubna, do kdy mi zastupitelé slíbili, že se k této nabídce ještě jednou vrátí. Jdu samozřejmě do jistého rizika, že ostatní potencionální kupci odpadnou. Z mnoha důvodů bych byla ale ráda, kdyby město areál pivovaru nakonec koupilo," uvedla Voříšková.

(Pokračování na str.3)


Zpřísní svoz odpadu

Lázně Bělohrad - Svoz komunálního odpadu v Lázních Bělohradě dozná s největší pravděpodobností v polovině tohoto roku podstatných změn. Tamní radnice hodlá uvést do praxe podobný systém, jaký od ledna funguje například v Hořicích, kde je každý obyvatel města povinen si zaplatit svozovou známku.

"O zavedení nového způsobu svozu odpadu, organizovaného městem, uvažujeme už delší dobu. V současnosti se seznamujeme se situací i v jiných městech, a jakmile připravíme znění nové vyhlášky, v pololetí bychom ho mohli spustit," oznámil bělohradský místostarosta Jiří Wagenknecht.

O potřebě zavést přísnější režim hovořil už koncem loňského roku starosta Pavel Šubr. Ten dlouhodobě upozorňuje na nekázeň řady občanů, kteří se přebytků z domácností často zbavují zakládáním černých skládek nebo jimi plní veřejné odpadkové koše. "Někteří lidé nejsou schopni prokázat, že odpad likvidují přijatelným způsobem, a na jejich jednání bohužel doplatí ti slušní," poznamenal tehdy starosta. Právě kvůli nekázni obyvatel byla zdejší radnice nucena už dříve upustit i od separovaného sběru do barevně odlišených kontejnerů.

Podle nových pravidel bude zakoupení svozové známky povinností, a lidem, kteří tak neučiní, hrozí přestupkové řízení a následné pokuty. "Zavedení tohoto opatření je jediná cesta, jak důsledněji předcházet vzniku černých skládek v Bělohradě i jeho okolí, protože takových případů tady řešíme i několik do měsíce," konstatuje Wagenknecht.

V Lázních Bělohradě vyváží popelnice už několik let jaroměřská firma Rund, a město podle místostarosty zatím nevidí důvod, proč ji měnit. "Ceny, za které Rund své služby poskytuje, jsou nižší, než jaké nabízí specializované firmy v jiných městech," dodal.

(jn)


Bunkry bez využití

Jičín - V rámci postupné revitalizace bývalých kasárenských objektů a přírodních lokalit dříve spravovaných armádou, má být komplexně řešena i oblast bunkrů pod Čeřovkou. Na žádost jičínské radnice o tom rozhodli pracovníci Civilní ochrany Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje územního odboru Jičín.

"Systém podzemních objektů svými parametry a technickým zázemím nevyhovuje původnímu účelu, kterým bylo v případě potřeby zajištění ochrany místního obyvatelstva.

Pro plánovaný záměr využití zmíněné lokality proto doporučujeme uzavření jejich vchodů a provedení terénních úprav takovým způsobem, aby nedošlo k narušení a devastaci podzemních prostor. Průlezy a průduchy by pak měly být vhodným způsobem řádně označeny," popisuje další možný osud bunkrů v ovocném sadu pod Čeřovkou pracovník oddělení krizového řízení HZS Oldřich Malý.

Na základě těchto informací budou vchody do bunkrů zabezpečeny a zakryty takovým způsobem, aby nenarušovaly ráz krajiny a nadále nebyly nebezpečím zejména pro zvídavou mládež. Zároveň dojde k terénní úpravě celé oblasti, čímž se stane součástí příměstské odpočinkové zóny Čeřovky a jejího okolí.

Dalším plánovaným krokem by pak měla být etapová výstavba komunikace pro pěší a cyklisty, která propojí lokalitu Čeřovky s oblastí Šibeňáku. Tyto plánované investiční akce však musí respektovat zejména možnosti ročního rozpočtu města, proto dnes nelze s určitostí stanovit přesný termín jejich realizace.

Osud podobný bunkrům pod Čeřovkou však zřejmě čeká i nedokončené podzemní prostory pod někdejším škvárovým hřištěm jičínské Dukly, pro které se zatím rovněž bezvýsledně hledá případné využití.

(mar)


Nové Noviny