Nové Noviny č. 9/012. března 2001str. 2

Objekt statku koupila společnost Perseus

Budčeves, Běchary - Nevyužívaný a chátráním ohrožený objekt zemědělského statku v Budčevsi má od tohoto týdne nového vlastníka. Zemědělské středisko, které donedávna patřilo pod správu ZOD Statek Jičín a na jehož majetek byl v roce 1999 uvalen konkurz, v pondělí odkoupila společnost Perseus Běchary. Jejím záměrem je pokračovat v zemědělském areálu v tradici živočišné výroby a hospodařit na okolních pozemcích.

"Zemědělský objekt chceme znovu využít pro účely ustájení skotu. K tomu by mělo dojít ještě letos v průběhu třetího čtvrtletí a maximální stav by v budoucnu mohl dosáhnout až 400 kusů dobytka. Vznikne zde i několik nových pracovních příležitostí," sdělil krátce po podpisu kupní smlouvy Vladimír Košátko, ředitel společnosti Perseus s.r.o. v Běcharech. Podle Košátka má statek v Budčevsi výhodnou polohu a jeho předností jsou poměrně moderní haly pro ustájení. "Navíc v okolí máme pronajaté některé pozemky a sníží se nám tak dopravní náklady pro převoz zemědělských plodin. Přesto si objekt vyžádá některé investice do zdejších hal na nezbytné opravy," připomněl Košátko.

Podepsáním kupní smlouvy končí jedna etapa, kdy středisko v Budčevsi patřilo do majetku Zemědělského obchodního družstva Statek Jičín, které se v dubnu 1999 dostalo zejména kvůli výraznému zadlužení do konkurzního řízení. Dluhy zemědělské společnosti totiž přesáhly částku 100 milionů korun a v rámci konkurzního řízení byl zahájen prodej jejího majetku. Prodej statku společnosti Perseus potvrdil i správce konkurzní podstaty Ladislav Klement, který ale odmítl zveřejnit inkasovanou částku. "Naším úkolem je postupně prodávat majetek Statku Jičín a přiznávám, že některé nabídky jsme již obdrželi. Dokonce se již podařilo i některé další objekty v rámci konkurzní podstaty prodat. Značný problém je ale s prodejem pozemků, není o ně téměř zájem," shrnul Klement.

Uvedení statku do konkurzu přitom přineslo některé problémy i samotné obci Budčeves, na jehož katastru se zemědělský objekt nachází. "Do vlastnictví statku patřila jedna z místních studní, na kterou byly přes vodovod napojeny dvě bytovky včetně několika dalších domů a objektů. Před rokem však došlo k poškození tohoto vodovodu a vzhledem k probíhajícímu konkurznímu řízení statek ani nemohl zahájit nutné opravy. Obecní úřad tedy musel na vlastní náklady zakoupit nautilu za 21 tisíc korun a uvést vše do pořádku. Poté jsme samozřejmě vyzvali všechny uživatele vodovodu, aby nám vloženou částku splatili," vysvětlil vzniklou situaci starosta obce Jiří Opatrný. Současně ale připomíná, že samotná obec měla o odkup studny eminentní zájem. Správce konkurzní podstaty však prodej nepovolil. "Důvod zamítnutí naší žádosti byl jediný, jedna část vodovodu vede přes pozemek statku až k čerpací stanici Robin Oil. Bylo nám sděleno, že kdyby se prodal vodovod obci, zkomplikovaly by se prodejem majetkové vztahy a těžko by pak někdo statek koupil," upřesnil starosta.

Obec byla v konkursním řízení i jedním z věřitelů, který žádal navrácení dlužné částky. "Na statku se vystřídalo hodně nájemců, kteří pro svoji činnost využívali rovněž pozemky obce. Jenom z pronájmu pozemků nám dlužili 184 tisíc korun, z nichž se v rámci vyrovnávání závazků vrátilo obci zpět necelých 30 tisíc. Bohužel je jasné, že zbytek z dlužné částky už určitě neuvidíme," trpce konstatuje Opatrný.

(pe)


Tradici masopustního průvodu, který prochází obcí od stavení ke stavení, obnovili loni ve Vrbici. Průvod roztodivných masek zavítal také do Žeretice a Stříbrnice. Součástí lidových obyčejů je i tradiční výslužka, ke které neodmyslitelně patří také "štamprle" dobré lihoviny na zahřátí.

FOTO: jn


Začal předvelikonoční půst

Vrbice, Žeretice - Nevázaným masopustním veselím ožilo minulý víkend několik obcí na Jičínsku, kde si obyvatelé připomínají staré lidové zvyky a obyčeje. Tradiční obchůzku po vesnici loni obnovili ve Vrbici, kde se i letos sešla řada rozličných masek.

"Průvod se tady pořádal do čtyřicátých let, a pak se přestalo. Teprve až loni se podařilo tradici znovu vzkřísit," říká pětasedmdesátiletá Marie Hanušová, jedna z vrbických pamětnic. "Tehdy se ale držel masopustní úterek, kdy chodily maškary, všude se pekly koblihy, a ještě ten samý den se konal babinec. Tak se říkalo maškarnímu bálu, kde byla dámská volenka. Ještě za mojí babičky se mohlo tančit jen do půlnoci, protože jakmile nastala Popeleční středa, zábava skončila a začal čtyřicetidenní předvelikonoční půst. Po celou tu dobu nesměla hrát nikde žádná muzika," vzpomíná.

Letos stejně jako loni doprovázel průvod, organizovaný dobrovolnými hasiči a místním Červeným křížem, také vůz s muzikanty tažený koňmi. "Nezapomínáme ani na spádovou Stříbrnici a maškary navštíví i sousední obec Žeretice. Z peněz, které koledníci od lidí vyberou, se na sobotní dětský karneval nakoupí dárky. A den před tím se ještě uskuteční maškarní bál," doplnil starosta Vrbice Karel Horák.

Masky si každý z účastníků zhotovuje vlastnoručně, v průvodu bylo vidět například ženicha s nevěstou, medvěda, cikánku s dítětem na zádech, fotografa z ateliéru Petrohrad a dokonce i uprchlého trestance Kajínka v doprovodu šerifa. "Minulý rok jsme měli víc masek, kolem pětadvaceti. Letos například chybí brusič nožů a nůžek, který si své nářadí vozil na trakaři," srovnává starosta.

"Já jsem chodila do svých padesáti let rok co rok, a pokaždý jsem měla jinou masku. Vzpomínám si, jak jsem jednou převlečená za kominíka přišla k Záveským, kde jsem otevřela dvířka od kamen a vyhrnula popel. Ti mě za to panečku hnali koštětem," vybavuje si ještě dnes paní Hanušová, jejíž dcera i vnučka pokračují v tradici.

Na Jičínsku minulý víkend řádily maškary také v Robousích a v Běcharech, kde se masopustní obchůzka koná bez přerušení možná už déle než jedno století. Samotný obřad slavení masopustu, který každoročně uzavírá Popeleční středa, sahá až do pohanských dob starého Řecka a Říma.

(jn)


O nové byty se bude losovat

Jičín - Velký zájem veřejnosti o novou bytovou výstavbu v Jičíně doložil i poslední marketingový průzkum společnosti CZ stavební holding z Pardubic. Počet zájemců o byty totiž až trojnásobně převyšuje plánovanou výstavbu, při které má být v ulici Pod Koželuhy a Barákově ulici postaven dům se 40 byty.

Vybraní zájemci o byty by měli založit bytové družstvo a na výstavbě bytů se podílet vlastními prostředky. Město do projektu vloží stavební pozemek se zainvestovanými inženýrskými sítěmi a státní dotací, dohromady zhruba 370 tisíc korun. Zbytek by měli zainvestovat právě budoucí nájemníci. "O výstavbu v tomto domě byl opravdu velký zájem. Z více jak 130 zájemců se nakonec zaevidovalo 124 osob. Stavební firma si zjišťovala i finanční možnosti zájemců a další potřebné údaje," řekl tajemník úřadu Peter Bareš. Z tohoto počtu by bylo podle průzkumu 35 uchazečů schopno byt zaplatit v hotovosti, 64 by chtělo výstavbu financovat s pomocí stavebního spoření a 16 za pomoci úvěru. Protože o každý jednotlivý byt je více zájemců, rozhodne o jeho budoucím uživateli los. Informace o rozdělení by přitom měly být známy již v průběhu března. Samotný bytový dům by měl být postaven do dubna příštího roku.

Systém losování se v tomto případě nepoužije v Jičíně poprvé. V minulém týdnu byli například stejným způsobem vylosováni budoucí nájemníci v bytovém domě, který v Jičíně postaví společnost Mera Olomouc. Zde bude k dispozici devatenáct bytových jednotek.

(max)


Nedostatek přísedících

Jičín - Vzhledem k nedostatku přísedících se obrátil předseda okresního soudu v Jičíně Theodor Petryšín na jednotlivé městské úřady s žádostí o navržení vhodných osob k výkonu této činnosti.

Přísedící okresních soudů volí obecní zastupitelstva v obvodu příslušného soudu. Počet přísedících, kteří mají být pro okresní soud zvoleni, přitom stanoví předseda soudu. "Byli jsme vyzváni k navržení vhodných osob, které by byly schopny tuto funkci zastávat. Proto chceme vyzvat všechny organizace k doporučení důvěryhodných osob tak, abychom je mohli na co možná nejbližším veřejném zastupitelstvu schválit," vyjádřil se k celé záležitosti místostarosta jičínské radnice Vlastislav Matucha.

Pokud nakonec některá zastupitelstva vhodné osoby vytipují, bude s největší pravděpodobností přísedící pro tuto funkci schválen. V ní však bude moci působit pouze po dobu čtyř let, přičemž by neměl zpravidla zasedat více než dvacet dnů v roce.

(max)


Rozpočet počítá s rezervou

Lázně Bělohrad - Rezervu přesahující sedm milionů korun schválili v letošním rozpočtu města bělohradští zastupitelé. S loňským zhruba jedenáctimilionovým zůstatkem a s téměř osmimilionovou dotací na pokračující bytovou výstavbu v bývalém hotelu Zátiší bude letos Bělohrad hospodařit celkem s 48,7 milionu korun.

Nejvíc peněz, přes čtyři miliony korun, hodlá radnice stejně jako loni uvolnit na opravy místních komunikací a chodníků. Další investice budou směřovat například do školských zařízení a do péče o kulturní památky. Řada větších akcí je ale podmíněna přísunem státních dotací, zejména na stavební úpravy základní školy a odbahnění rybníku Pardoubek.

"Schválenou rezervu jsme v rozpočtu ponechali pro případ, že nám bude s žádostí o státní podporu vyhověno a především na financování nákladů spojených s připravovaným osamostatněním města od Vodohospodářské a obchodní společnosti Jičín," uvedl místostarosta Jiří Wagenknecht.

Bělohrad například žádá o pět milionů na přestavbu základní školy, konkrétně vybudování sedlové střechy a úpravu suterénu, kde by se měl podílet 1,5 milionem korun z vlastního rozpočtu. Stejně vysoká spoluúčast města by měla být i v případě chystaného odbahnění Pardoubku za pět milionů korun. Ve výdajích je mimo jiné zahrnuto také 800 tisíc na regulaci topení v mateřské škole, zakoupení techniky k sečení příkopů a krajnic za téměř půl milionu korun, obnova Křížové cesty ke kostelíku na Byšičkách v hodnotě 90 tisíc a pořízení měřicích přístrojů do restaurovaného meteorologického sloupu Kadavý.

Více jak čtvrtmilionem podpoří radnice tělovýchovná a zájmová sdružení. Z této sumy obdrží TJ Lázně Bělohrad na činnost a údržbu sportovišť 180 tisíc a folklorní soubor Hořeňák 50 tisíc korun. Vedení města nevylučuje případné rozpočtové změny v průběhu roku, kterými bude reagovat na aktuální situaci.

(jn)


Bariér na vozovkách přibývá

Jičín, Hořice, Nová Paka - Problém častého nedodržování nejvyšší povolené rychlosti v exponovaných částech města se jičínská radnice rozhodla vyřešit umístěním zpomalovacích práhů, které mají řidiče přinutit ubrat plyn.

Jakmile to počasí dovolí, budou nejprve zkušebně v ulici Přátelství na Novém Městě instalovány dva retardéry, omezující rychlost na dvacet až třicet kilometrů v hodině. "Zpomalovací práh je zařízení, které slouží k snížení rychlosti vozidel na místních komunikacích v obydlených částech obcí. Je vyrobeno z gumoplastu a svojí asi pětatřiceticentimetrovou výškou působí náhlou změnu výškového profilu komunikace. Práh je na vozovku upevněn pomocí vrutů," vysvětluje Petr Kynčl, vedoucí místního hospodářství Městského úřadu v Jičíně.

Dodal, že instalací těchto zpomalovacích prvků reaguje město na časté stížnosti a připomínky obyvatel zejména sídlišť, kde se nepřiměřená rychlost vozidel stává pro chodce nebezpečnou. Pokud se bariéry v ulici Přátelství osvědčí, budou podle Kynčla umístěny i v ulici U Trati.

Zkušenost s tímto dopravním řešením mají i jiná města, například Nová Paka nechala práhy zabudovat v ulici Na Cihlářce. "Jsou umístěny v těsné blízkosti hřiště, kde jsme chtěli eliminovat riziko zranění dětí, které často vybíhají za míčem. Ke stejnému opatření přistoupíme i u základní školy v Komenského ulici," říká vedoucí místního hospodářství novopacké radnice Irena Grimová. Zvýšit bezpečnost dětí kvůli hrozbě jejich nenadálého vběhnutí do vozovky přiměla k obdobnému rozhodnutí i hořickou radnici. "Loni jsme retardéry umístili před školou Na Habru, a protože se osvědčily, zvažujeme letos jejich instalaci také u školy v Komenského ulici," potvrdil tajemník Jaroslav Vais.

Podle Grimové je potřeba v místech těchto bariér používat při zimní údržbě speciální pluh, aby nedošlo k jejich poškození. Technické služby jím zatím vybaveny nejsou, a tak sníh kolem překážky v případě nutnosti odhazuje posádka ručně.

(mar,jn)


Prioritou je bazén a nádraží

Hořice - Stavba krytého bazénu s kuželnou a nového autobusového nádraží jsou stěžejními prioritami letošního rozpočtu v Hořicích, který byl v pondělí schválen.

Celkové výdaje se vyšplhají ke 122 milionům korun, z toho na zahájení plaveckého bazénu bude uvolněno přes dvanáct milionů a na autobusové nádraží sedm a půl milionu korun. Obě stavby mají být shodně předány do užívání v příštím roce. "Letos by měly být zahájeny investiční akce v objemu zhruba pětačtyřiceti milionů, nejvíc peněz bude uvolněno na dopravní stavby," oznámil vedoucí městského úřadu Jaroslav Vais.

Ze státních prostředků je například hrazen nový průtah městem včetně kruhového objezdu, kde se bude protínat celkem pět komunikací. "Jako první by do této okružní křižovatky měly po jejím dokončení ústit tři ulice, a v budoucnu se k nim připojí přivaděč na obchvat a příjezd do připravené průmyslové zóny," upřesnil Vais. Provoz vozidel v prostoru vloni zahájené stavby průtahu má začít už v tomto pololetí. "Druhá etapa ve směru do Palackého náměstí je v plánu státních investic zařazena na rok 2004. Do té doby musíme připravit staveniště, především nás čeká výkup některých nemovitostí, které stojí na trase," doplnil starosta Ladislav Vrba.

Pokračování stavebních úprav v městské nemocnici přijde na 1,3 milionu korun. Kolem jednoho milionu se má investovat také ve Smetanových sadech. Pokračovat bude i plynofikace v několika ulicích města. Mimo odsouhlasené akce je podle Vaise projektově připraveno i několik dalších investic, které by bylo možné operativně přesunout, pokud by se něco jiného nerealizovalo.

(jn)Nové Noviny