Nové Noviny č. 9/012. března 2001str. 3

V bývalém areálu Magnetu se budou vyrábět optické konektory

Na 60 tisíc konektorů měsíčně vyrobí novopacká firma SQS, přes 50 procent směřuje na export. Montáž se odvíjí flexibilně podle přání zákazníků na typ a provedení nabízeného sortimentu vláknové optiky. Pracuje se s přesností desetiny mikronů a měří se v nanometrech.

FOTO: jn

Nová Paka - Více jak dvojnásobné rozšíření výrobních kapacit, a tím i výrazné zrychlení růstu výkonnosti očekává novopacká společnost SQS, působící v oboru vláknové optiky.

Výhled firmy, která se svým zaměřením řadí mezi technologicky nejnáročnější pracoviště v tuzemsku, koresponduje s tím, že loni na podzim koupila v centru města rozsáhlý areál společnosti Magnet, která měla v Nové Pace velkoobchodní divizi. V bývalých skladových prostorách v současnosti probíhají stavební úpravy, které by podle generálního ředitele SQS Wilhelma Quittnera měly být nejpozději v dubnu hotovy. Už v druhém čtvrtletí letošního roku zde má začít montáž optických konektorů, modulů, datových sítí a dalších součástek na bázi vláknové optiky.

Investice do zhodnocení objektu přinese i rozšíření dnešního počtu zhruba 160 zaměstnanců. Zatím se hovoří řádově o několika desítkách nových pracovních příležitostí. Spolu s plánovanou stavbou nové továrny zahraniční společnosti v lokalitě za ZPA se tak Nová Paka letos dočká znatelného nárůstu počtu pracovních míst. "V současnosti zaměstnáváme na sto šedesát lidí ve třísměnném provozu. Postupně budeme nabírat další. Už dnes sháníme kvalifikované odborníky, techniky a lidi do výroby," potvrdil Quittner.

Společnost s ručením omezeným SQS, dříve Diamond CS s. r. o., vznikla v roce 1994, a hned na počátku se začala zabývat výrobou optických konektorů na u nás do té doby nepoužívaném principu aktivního středění vlákna. Technologii vyvinula a patentovala švýcarská společnost Diamond SA a SQS je jejím výhradním akreditovaným zástupcem pro Českou a Slovenskou republiku, Ukrajinu a Rusko. V těchto čtyřech zemích má své zastoupení. Jedním z dominantních produktů novopacké společnosti jsou takzvané bezodrazové konektory. "To, že jsme se pro tyto nové technologie rozhodli, se ukázalo být prozíravým řešením, protože vláknová optika je nesmírně progresivní odvětví. Díky tomu, že jsme začali nabízet kvalitativně lepší technologii, než jakou na trhu prezentovala naše konkurence, tak se nám v krátkém čase podařilo získat řadu zákazníků v nejnáročnější oblasti telekomunikací," rekapituluje technický ředitel Zdeněk Švitorka.

Optická vlákna slouží k přenosu signálu, telefonních či datových, přičemž firma SQS s ročním obratem kolem 250 milionů korun se orientuje na nejnáročnější aplikace k nejrychlejšímu přenosu na velké vzdálenosti. Mezi její hlavní odběratele patří Český Telecom, energetické společnosti a mobilní operátoři. Produkce z Nové Paky v současnosti pokrývá český a slovenský trh z asi devadesáti procent. Firma exportuje i do dalších zemí, kde si u svých odběratelů zařídila náročné kvalifikační testy. Expanzi na západní trhy umožnilo zprovoznění takzvané keramické divize, ve které se provádí konektorování a měření modulů konkrétních klientů podle jejich požadavků.

"Nechceme zůstat jen u konektorů, ale ve spolupráci s našimi zahraničními partnery se snažíme participovat na vývoji a výrobě jiných součástek, především v souvislosti se vstupem multiplexrů," říká Zdeněk Švitorka. "Přecházíme od jednodušších ke složitějším výrobkům, protože naším cílem je prodávat především práci." Právě z důvodů získání dalších zakázek, a tím i rozšíření výroby o nový sortiment, zakoupila firma SQS sousední areál Magnetu, kde se v blízké době rozjede produkce nových projektů.

(jn)


Rozšíření Ronalu brzdí občanská iniciativa

Nová moderní hala Ronalu v Jičíně by měla být dokončena v polovině června.

FOTO: archiv Ronal

Jičín - Výrobní provozy jičínského Ronalu navštívili v minulém týdnu zástupci šesti set občanů protestujících proti výstavbě stejného závodu v Hradci Králové. Ani dokonalá prohlídka továrny však zřejmě nepřesvědčila, a tak podle vyjádření některých z nich budou i nadále prosazovat zákaz výstavby Ronalu v královéhradecké Třebši.

"Nás celá situace opravu mrzí. Nový závod nedaleko obce Roudničky bude vybaven nejmodernější výrobní technologií splňující především přísná hygienická a ekologická kritéria. Zároveň připravujeme podklady pro vypracování posudku EIA, který nezávisle a objektivně posoudí vliv stavby na životní prostředí. Osobně tedy nevidím důvod, proč výstavbu nového závodu na výrobu litých automobilových kol v Hradci Králové odkládat, případně ji vůbec nezahájit," vysvětluje ředitel jičínského Ronalu Jiří Hnízdo.

Další odklad výstavby závodu za 1,5 miliardy korun by však ve své podstatě mohl vést i k odstoupení od původního záměru, čímž by Hradec Králové v období 5,4 % nezaměstnanosti (3 000 lidí) přišel o přibližně 550 nových pracovních příležitostí.

V jičínském Ronalu se výroba naplno rozběhla v prosinci roku 1994. V následujících dvou letech probíhaly základní certifikace výrobků a jednotlivé audity. Odkoupením podílu od AGS Jičín a.s. se v roce 1996 stala stoprocentním vlastníkem jičínského závodu lucemburská společnost Societe de Developpement Technique et Industriel s.a..

"Ve stejném roce jsme získali první certifikáty pro řízení jakosti výroby. Výsledkem dalšího rozvoje společnosti až do současné podoby jsou certifikáty od všech celosvětově nejvýznamnějších výrobců automobilů," dodává s neskrývanou hrdostí Jiří Hnízdo.

Sedmileté úsilí pracovníků Ronalu tedy dosáhlo vrcholu pomyslného ledovce. Závod splňuje všechny pravidelně sledované parametry jak z hlediska hygieny výroby, tak z pohledu ochrany životního prostředí. Zaměstnává přibližně 550 pracovníků vyrábějících 1,6 milionu hliníkových kol ročně.

Současnou aktivitou Ronalu je výstavba montážního závodu na výrobu sprchových koutů v Jičíně. Akce za 180 milionů korun byla zahájena v závěru uplynulého roku s cílem dokončit ji do poloviny letošního června. V té době bude do nových hal přemístěna technologie, na které již v těchto dnech probíhá zkušební výroba v prostorách jičínského Dřevotvaru. Zahájení běžné výroby se předpokládá v červenci, nejpozději však začátkem srpna. Nový závod vytvoří v jednotlivých etapách 35 až 100 nových pracovních příležitostí s minimálně padesátiprocentní účastí žen.

Další plánované kroky dynamicky se rozvíjející společnosti dnes brzdí občanská iniciativa v pozici oponujícího účastníka územního řízení pro výstavbu nového závodu v Hradci Králové.

(mar)


Areál bývalého pivovaru...

Pokračování ze str.1

Starosta tuto variantu dopředu nevylučuje, radnice je však přesvědčena, že cena konkurzní podstaty může být ještě nižší. "Paní Voříšková nyní tvrdí, že jsme s ní před rokem uzavřeli ústní dohodu, ale tak to není. Pravdou je, že jsme loni projevili zájem o prohlídku komplexu, kde se pouze nezávazně hovořilo o možném využití areálu městem, které by tam mohlo vytvořit například kulturní centrum s galerií a depozitářem muzea. Bohužel správkyně nepředložila v dostatečném předstihu nabídku s konkrétní cenou," reaguje Vrba.

"Dřív, než začátkem letošního února jsem nebyla schopna sdělit oficiální cenu, která byla určena dvěma znaleckými posudky. Teprve před několika týdny jsem dostala souhlas soudu k prodeji. Ovšem už na základě loňského vyjádření rady jsem respektovala zájem města, které předestřelo zajímavé využití objektu. I proto jsem přivítala, že Investiční a poštovní banka jako věřitel přistoupila na cenu do pěti milionů korun, kterou tehdy radnice považovala za akceptovatelnou," hájí se správkyně.

Připustila, že vedle města zůstávají stále ve hře ještě další tři zájemci, z nichž jeden, jak řekla, nepůsobí příliš věrohodně. Proto vyslovila obavu, aby se areál pivovaru nepřeměnil například na překladiště černého zboží nebo nebyl rozebrán na stavební materiál. Zvlášť, když prý o pískovcové bloky projevily už dříve zájem konkrétní firmy ze zahraničí. "Areál je blízko nemocnice a historického centra. Byl by proto vhodný jak ke kulturním účelům, o kterých mě radnice informovala, tak i k nekonfliktnímu podnikání. Ze dne na den by mohl například sloužit jako sklad ovoce a zeleniny, pro který tam jsou vhodné dispozice," poznamenala Voříšková.

Přijatelná cena za bývalý pivovar by podle starosty mohla být na úrovni dvou až tří milionů korun. "Letos jsme se rozhodli pro nákladnou investiční výstavbu. Je také možné, že vyhrajeme několikaletý soudní spor se Stavokomplexem, a v takovém případě budeme potřebovat šest milionů na vrácení kupní ceny. Situaci ještě zvážíme, a v dubnu se definitivně rozhodne," sdělil Ladislav Vrba.

(jn)


Křižovatka u kina prodělá úpravu

Jičín - Přípravou projektové dokumentace a následnou realizací technických úprav křižovatky u Biografu Český ráj se na jičínské radnici zabývali zástupci města, referátu dopravy OkÚ, dopravních policistů, Správy a údržby silnic a okresní hygienické stanice.

Křižovatka v těsném sousedství I. základní školy je velkým nebezpečím zejména pro přecházející chodce. Po střetech s dopravními prostředky zde v minulosti již několik z nich utrpělo těžká a dokonce i smrtelná zranění. Zejména z těchto důvodů a za přispění několikaletého nátlaku veřejnosti, přistupuje jičínská radnice k řešení, jež by mělo přinést zklidnění a zároveň i částečné omezení dopravy v této části města.

Vlastní technická úprava křižovatky by měla spočívat v poměrně jednoduché a zřejmě nepříliš finančně nákladné výstavbě dvou zvýšených ostrůvků v podélné ose ulice 17. listopadu. Ostrůvky v místech dnešních přechodů pro chodce z ulice Smiřických do ulice Pod Koželuhy komunikaci rozdělí. Každý z obou jízdních pruhů tím zúží na tři metry tak, aby jimi nemohlo v jednom směru projet více než jedno vozidlo maximálně třicetikilometrovou rychlostí.

Dalším opatřením by měl být zákaz odbočení vlevo z ulice Pod Koželuhy do ulice 17. listopadu. To si však nutně vyžádá i změnu vedení dopravy z ulice Pod Koželuhy k bývalému Grossovu mlýnu a na Letnou. Do těchto míst se tedy po úpravě křižovatky dopravní prostředky dostanou pouze nově značenou hlavní komunikací ulic Pod Koželuhy a Barákova.

Současně s popsanými úpravami bude provedena změna svislého i vodorovného dopravního značení jak prostoru křižovatky u kina, tak nové hlavní komunikace. Po schválení projektu všemi příslušnými institucemi by měla být akce realizována v letních měsících tohoto roku.

(mar)


Chřipkové prázdniny

Jičínsko - Přestože na většině míst České republiky byla chřipková epidemie od minulého týdne již na ústupu, na jičínském okrese kulminovala. Stovky dětí tak právě v těchto dnech prožívají takzvané chřipkové prázdniny. Školy by však měly být otevřeny již v pondělí 5. března.

Podle okresního hygienika OHS v Jičíně Jaromíra Hrubého bylo ještě začátkem týdne na okrese hlášeno přes tři tisíce nemocných. Vyšší nemocnost byla evidována na Jičínsku, na Hořicku počet nemocných stagnoval a na Novopacku již docházelo k postupnému útlumu epidemie. "Až do konce tohoto týdne jsme museli v Jičíně uzavřít všechny základní školy, Masarykovu obchodní akademii, ale i Střední podnikatelskou školu Altman. Uzavření se však nevyhnulo ani některým mateřským školám a základním školám v Libuni, Vysokém Veselí, Lužanech a v Ostroměři," sdělil Hrubý.

Školská zařízení se přitom většinou zavírají až při čtyřicetiprocentní nemocnosti. "Teoreticky školy skutečně uzavíráme při čtyřicetiprocentním počtu nemocných, není to však žádné dogma. V některých případech stačí více než třicet procent, záleží tedy na dalších okolnostech," říká hygienik. Podle něho stále při chřipkových epidemiích platí doporučení vyhýbat se akcím, při kterých se sdružuje větší počet lidí. "Všichni bychom samozřejmě měli konzumovat i více vitamínů," dodal obvyklou radu Hrubý.

(max)


Osmileté gymnázium: zájem převyšuje možnosti školy

Nová Paka - V příštím školním roce bude v Nové Pace opět otevřen první ročník osmiletého gymnázia pro žáky vycházející z 5. tříd základních škol.

Osmileté gymnázium bylo v Nové Pace založeno již v roce 1990, jakmile to umožnil zákon. "Jsem rád, že na časté dotazy rodičů, jak to bude s další možností tohoto studia, mohu dát odpověď, že osmiletá gymnázia zůstanou zachována. Již mají dlouholetou tradici a jsem přesvědčen o tom, že jednoznačně prokázala svůj smysl," říká ředitel školy Jaroslav Vašek. Podle něho je o toto studium trvale velký zájem, který převyšuje možnosti školy až o padesát procent. "Musíme dělat přijímací zkoušky, které se skládají z českého jazyka, matematiky, ale i psychodiagnostických testů. Přijímačky na naši školu se budou konat jako na ostatních středních školách ke konci dubna," konstatuje Vašek. Tak jako v jiných letech se i začátkem prosince minulého roku mohli zájemci o studium na tomto gymnáziu s chodem školy seznámit osobně. Dne otevřených dveří tehdy využilo několik desítek žáků základních škol.

Novopacké gymnázium má i velmi dobré výsledky v počtu absolventů, kteří následně po ukončení studia nastoupí na některou z vysokých škol. U osmiletých ročníků to je více než šedesát procent. Přihlášky ke studiu na osmiletém gymnáziu musí být prostřednictvím ředitelů základních škol předány řediteli gymnázia do 15. března. V příštím školním roce se zde přitom otevře jedna třída o počtu třiceti studentů.

(max)


Nové Noviny