Nové Noviny č. 9/012. března 2001str. 4

Interiér zrekonstruovaného Obecního úřadu v Markvarticích prosvětlí také obrázky dětí z místní mateřské školy. "S paní starostkou Karlovou jsme se dohodli, že na chodbách rozvěsíme dětské kresby, které bychom pravděpodobně jednou ročně obměňovali. Letos navíc uspořádáme v nově upraveném úřadu výstavu dětských výtvarných prací," říká Marie Hanušová, ředitelka MtŠ Markvartice. V současnosti ji navštěvuje jedenadvacet dětí, které jsou do zdejšího předškolního zařízení sváženy z širokého okolí, především ze Zelenecké Lhoty. "Loni jsme měli víc dětí, dokonce jsme museli rozšířit naši kapacitu, abychom mohli takovému zájmu vyhovět," poznamenala ředitelka. Markvartická školka spolupracuje s obdobnými zařízeními ze Sobotky, Osenic, Mladějova a Libošovic. Společně jezdí například na výlety a dětí také navštěvují pravidelný kurz plavání v jičínském Aqua centru.

FOTO: jn


Krátce

SOBOTKA: Jedná se o umístění Špálovy busty

V sobotu 17. února jednali přímo v budově spořitelny zástupci města o umístění busty Václava Špály. Tu by měl vyhotovit sochař Vladimír Preclík, který pořádal sochařská sympozia v Hořicích a je rovněž autorem série portrétů nazvaných Česká avantgarda. Socha bude vyrobena z bronzu a svými rozměry předčí modelovou předlohu.

(red)

NOVÁ PAKA: Semináře učitelů

Komise školství, tělovýchovy a mládeže rozhodla po loňských dobrých ohlasech uspořádat i v letošním roce semináře pro učitele základních a středních škol, na kterých by si vyměňovali své zkušenosti s výukou na školách. Členové komise projednali organizační záležitosti s gestory jednotlivých předmětů, kteří v současné době oznamují termíny setkání na městský úřad. Ten zajistí pozvání učitelů českého a anglického jazyka, vyučujících matematiky a fyziky, a to nejen ze základních škol spádově směřujících k Nové Pace. Tyto semináře, které se uskuteční od konce března, by měly odstranit problémy a disproporce v učivu žáků devátých tříd přicházejících na novopacké školy. Velice iniciativně se svého úkolu chopila základní škola v Husitské ulici, která na vyzvání nečekala a pozvala packé učitele německého jazyka do své školy na středu 21. března.

(ur)

ŽELEZNICE: Rekonstrukce veřejné zeleně

Na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva v Železnici bude vypracován projekt na rekonstrukci veřejné zeleně. Projekt, po jehož zhotovení bude možné požádat o státní dotaci, by měla zpracovat firma Betula Pavla Sarky ze Železnice. "Vypracování projektu nás přijde na 50 tisíc korun. Bez něj bychom nemohli požádat o státní dotaci a bez této dotace není v našich silách rekonstrukci uskutečnit," sdělila starostka obce Olga Jakubcová.

(max)

JIČÍN: V dubnu valná hromada VOS

Na druhou polovinu dubna má být svolána valná hromada akcionářů Vodohospodářské a obchodní společnosti Jičín, uvedl to člen představenstva VOS a bělohradský starosta Pavel Šubr po jednání z minulého týdne. Do této chvíle není rozhodnuto o způsobu řešení problému ohledně neplnění smluvních závazků společnosti vůči městu Nová Paka. O variantách, které nabídla novopacká radnice, se hovořilo i na schůzi představenstva minulý týden, ovšem bez konkrétního výsledku. Podle předsedy představenstva VOS Jičín Martina Puše zatím chybí dostatek právních a ekonomických podkladů.

(jn)

JIČÍN: Podávají alkohol mladistvým

Městská rada se na svém posledním zasedání zabývala připomínkou jednoho z radních, poukazujícího na protizákonné podávání alkoholických nápojů nezletilým osobám. Praktické zkušenosti údajně ukazují na vědomé porušování zákona zejména pracovníky různých občerstvovacích zařízení a stánků.

Vedení městského úřadu ve spolupráci se Živnostenským úřadem, městskou i státní policií proto v těchto dnech zvažují další postup proti tomuto celospolečensky nebezpečnému jednání. Jičínská radnice by pak při řešení složitého problému uvítala spolupráci a pomoc rodičů, kteří mají konkrétní poznatky nebo třeba pouhé podezření z porušování zákazu podávání alkoholu nezletilé mládeži.

(mar)

JIČÍN: Veřejné zasedání zastupitelstva

Letošní druhé veřejného zasedání městského zastupitelstva se uskuteční v pondělí 5. března od 16.00 hodin v malém sále Kulturního domu na Husově třídě. Nejdůležitějšími body připravovaného programu jsou zpráva o hospodaření města za uplynulý rok a schválení návrhu rozpočtu na rok 2001. Přednesena bude rovněž zpráva o činnosti městské rady v uplynulém období.

(mar)

JIČÍN: Prázdninový provoz Aqua centra

Vedení jičínského bazénu reaguje na období jarních prázdnin ve dnech od 12. do 16. března změnou zaběhnutého systému provozní doby a v dopoledních hodinách nabízí plavání za snížené vstupné.

V pondělí 12. března bude po sanitárním úklidu otevřeno za obvyklé vstupné až odpoledne od 14.00 do 21.00 hodin. Od úterý 13. až do pátku 16. března pak bude probíhat od 6.00 do 8.00 pravidelné kondiční plavání bez atrakcí za 20 korun. Od 8.00 do 12.00 hodin si pak můžete přijít zaplavat za prázdninové vstupné: děti 30 Kč a dospělí 50 Kč za dvě hodiny. Od 12.00 do 21.00 hodin bude bazén otevřen za obvyklé vstupné. Saunu včetně masáží lze využít po celý týden od 15.00 do 21.00 hodin.

(mar)


Rekonstrukce stála přes milion korun

Markvatice - Celkovou rekonstrukcí za zhruba jeden a půl milionu korun prošel v loňském roce obecní úřad včetně přilehlého rovněž patrového kulturního domu. Práce probíhaly etapově a tamní radnice na ně z rozpočtu uvolnila prostředky, které v předchozích letech našetřila.

"Provedla se oprava střech, fasády, stropů, výměna oken a zlepšil se stav sociálních zařízení," shrnula markvartická starostka Dagmar Karlová. Tak nákladnou renovaci si mohla obec dovolit především díky prodeji akcií distribučních energeticích firem. Alespoň část peněz se jí může časem vrátit, protože volné prostory v kulturním domě pronajímá ke komerčním účelům.

"V současné době zde máme kadeřnictví a bazar. Právě loni dokončenou rekonstrukcí nám tam vznikly dvě další místnosti, o které se už hlásí konkrétní zájemci," říká starostka Karlová. "Paní, která provozuje bazar, uvažuje o rozšíření svého obchodu a místní firma Planta Naturalis, zabývající se pěstováním bylinek, nás požádala o zatím dočasný pronájem druhé místnosti," doplnila starostka. Obec podle ní nevidí důvod, proč firmě, která loni pořádala v Markvarticích velkou výstavu, nevyjít vstříc. Planta Naturalis má navíc zájem i pronájem dvora. Zrenovovaný objekt by se totiž letos měl stát centrem druhého ročníku loni úspěšné pěstitelské výstavy, kterou navštívily stovky lidí takřka z celé republiky.

Rekonstrukce kulturního domu se mohla uskutečnit až poté, co jej obec získala do svého vlastnictví, neboť na objekt se vztahovala restituce původního židovského majetku.

"Obec vlastnila jednu šestinu a podíl restituentky jsme po vzájemné dohodě odkoupili. Na odkoupení nemovitosti jsme měli velký zájem, protože nám bylo líto ponechat jednu z největších budov přímo v centru obce svému osudu. Navíc v ní už tehdy sídlila místní knihovna," vysvětluje starostka. Jak uvedla, obnově radnice předcházely investice v okolních spádových obcích. "V minulých letech jsme se nejprve snažili dát do pořádku majetek ve všech našich satelitech, kde se každý rok opravovalo."

(jn)


Sošky Jivínského Štefana jsou rozdány

Jivínský Štefan za dlouhodobé zásluhy byl udělen Milanu Ročkovi. V kategorii kulturní počin roku 2000 si z téměř šesti desítek nominovaných vylosovaly cenu Květa Macounová a Jarmila Pospíšilová z Libošovic. O radost z vítězství se s nimi dělí Alena Pospíšilová, která byla rovněž nominována v kategorii za dlouhodobé zásluhy.
FOTO: jn

Robousy - Tradiční cena za pozoruhodný kulturní počin předešlého roku a za dlouhodobé zásluhy už má své držitele.

Z robouského hostince, kde se v neděli sošky Jivínský Štefan udělovaly, si ocenění v první kategorii odnesly Květa Macounová a Jarmila Pospíšilová za zorganizování společné dovolené sousedů obce Libošovice do chorvatského Primoštenu. Druhý dřevěný panáček manželů Lhotákových připadl Milanu Ročkovi, známému varhaníkovi, sbormistrovi, dirigentovi, zpěvákovi a aranžérovi pro sbory i orchestry. Milan Roček byl Štefanskou komisí odměněn za celoživotní aktivní působení v oblasti hudební kultury, zpěvu, pedagogické práce, publicistiky a skladatelské činnosti.

Zatímco v první kategorii rozhodla letos náhoda formou losování, kdy si měl každý nominovaný možnost vytáhnout z koše na klobouky "šťastné" číslo, v té druhé byl vítěz vybrán po uvážlivém rozhodnutí komise.

"Do udělování cen za zásluhy za rok 2000 vstoupil prvek náhody, a protože v druhém případě jsou nominace tak vážné a zodpovědně připravované, tak nejsme schopni je nějakým způsobem zlehčovat," komentuje nová pravidla Bohumír Procházka, jeden ze zakladatelů tradice. O další budoucnosti Štefana podle jeho slov rozhodnou opět odezvy lidí, které bude komise sledovat. "Sám za sebe mohu říct, že pro tenhle okamžik se mně tento systém docela líbí," poznamenal Procházka.

Letos poprvé neodešel nikdo z nominovaných, dohromady se sešlo ke 120 návrhům, s prázdnou. Všichni bez rozdílu si mohli vylosovat upomínku na letošní setkání, ať už to byly drobné dekorační předměty, ponožky nebo pozvánku na čaj o páté s přednostou okresního úřadu. Jivínský Štefan se také poprvé dočkal své anticeny s názvem Prd divadla S'n'B, kterou Robert Smolík předal Jiřímu Veselému z občanského sdružení Kolej v jednom kole za "vkusně" vyvedený transparent, který byl několik dnů umístěn na Valdické bráně v Jičíně.

(jn)


Město neuzavře celoroční smlouvu s JRT

Jičín - Městská rada se na svém posledním zasedání rozhodla neuzavřít dlouhodobou roční smlouvu s Jičínskou regionální televizí. Konečný verdikt byl podpořen získáním aktuálních informací o počtu kabelových přípojek provozovaných v okresním městě společností UPC, která kabelovou síť JRT pronajímá.

Několikanásobné zdražení poskytovaných služeb se totiž v posledních měsících odrazilo v poměrně dramatickém snížení počtu smluvních klientů UPC, kteří hromadně přecházejí od kabelu zpět k levnějšímu příjmu televizního signálu klasickou anténou.

Podle vyjádření vedení městského bytového podniku a SBDO zůstává v Jičíně z původních 3 200 pouze asi 1 100 používaných kabelových zásuvek. Toto číslo však vzhledem k tříměsíční výpovědní lhůtě nemusí zcela odpovídat současnému stavu.

V loňském roce uvolnila jičínská radnice na výrobu objednaných televizních pořadů téměř 360 tisíc korun. V letošním rozpočtu je na přenos mediálních informací z městského úřadu směrem k veřejnosti pamatováno částkou 340 tisíc korun. Z těchto finančních prostředků bude podle slov tajemníka MěÚ Petera Bareše část použita ke zkvalitnění Jičínského občasníku, který bude čtvrtletně distribuován do poštovních schránek více než 6 500 domácností.

Radnice se však údajně další spolupráci s JRT nebrání, přechází pouze z ročních plošných úhrad na smluvní platby za výrobu jednotlivě objednaných televizních pořadů.

"Všechny další vzájemné aktivity vyplynou až z jednání mezi námi a vedením Jičínské regionální televize," uvedl krátce Peter Bareš.

"Nás se konečné rozhodnutí města dotkne samozřejmě velmi nepříjemně. Chybějící finanční prostředky budeme muset hledat jinde, a to zejména v oblasti reklamy nebo v dalším komerčním využití JRT. Nastalý problém se s největší pravděpodobností promítne i do skladby vysílání, přičemž nevylučuji například zkrácení současného dvacetiminutového bloku," připustil ředitel JRT Luděk Vondrouš.

Ten je i se svými spolupracovníky připraven vycházet jičínské radnici vstříc, i když podotýká, že dlouhodobá smlouva byla pro město ekonomicky mnohem výhodnější.

(mar)


Nové Noviny