Logo NN

Nové Noviny č. 10/019. března 2001str. 1

Na Jičínsku zatím testují pouze rizikový dobytek

Jičínsko - Některé masokombináty v České republice se rozhodly čelit hysterii rozšířené kolem tzv. nemoci šílených krav (BSE) testováním všeho poráženého skotu. Na Jičínsku se však prozatím prověřuje pouze ten dobytek, který je obecně považován za rizikový.

Prvním zpracovatelem v republice, který takto ve spolupráci s veterinární správou začal veškeré porážené kusy dobytka testovat, byl největší tuzemský zpracovatel masa a masných výrobků Kostelecké uzeniny. Během několika dalších dnů se ke Kosteleckým uzeninám přidaly i jiné společnosti, jako například jatka v Hradištku nebo Maso Planá. Mnoho masokombinátů má ale k této aktivitě zdrženlivější postoj a chování výše uvedených společností pokládá spíše za snahu získat náskok před konkurencí nežli za opodstatněné rozhodnutí. S podobným názorem se netají ani ředitel Masokombinátu v Jičíně Ladislav Adam. "Myslím si, že jde opravdu spíše o obchodní tah. Rizikové skupiny skotu se samozřejmě veterinární správou v Jičíně prověřují. Navíc máme téměř sto procent dobytka od stálých českých dodavatelů, u kterých je podle mého názoru absolutní jistota, že jejich kusy jsou naprosto zdravé," vyjadřuje svůj názor Adam. Nezastírá ani ekonomické důvody, které ho k tomuto postoji vedou. "Testování všeho dobytka by nás stálo zhruba 350 tisíc korun měsíčně, na což opravdu nikdo z nás nemá peníze. Ani prvovýrobci, ale ani náš masokombinát," dodává.

Ředitelka Okresní veterinární správy v Jičíně Alexandra Máchová potvrzuje testování všech kusů, které pocházejí z dovozu, ale i těch, u kterých by se objevily jakékoliv příznaky nemoci. Na Jičínsku se tak prověřuje všechen uhynulý a vyhublý dobytek. "Místní zpracovatelé hovězího masa, ale ani prvovýrobci se na nás doposud s žádostí o hromadné vyšetřování neobrátili. Pokud by však o něj zájem projevili, rozhodně bychom jim vyhověli. Cena za jedno vyšetření je šestnáct set korun," říká. Podle ní je však konzumace hovězího masa na Jičínsku opravdu bezriziková a hromadné prověřování i ona považuje spíše za marketingový tah jednotlivých firem.

(max)

(Viz Chovatelé... str.3)


Výběrové řízení do 30. června

Starosta Jiří Liška a tajemník úřadu Peter Bareš v průběhu zasedání zastupitelstva.

FOTO: pe

Jičín - Městská rada předložila v pondělí na veřejném zasedání zastupitelstvu ke schválení nový rozpočet na tento rok, který počítá s příjmy a výdaji ve výši 276 milionů korun. Citelné snížení objemu financí, se kterým bude letos možné počítat, vedl v návrhu rozpočtu k řadě úsporných opatření a omezení investičních výdajů. To se projevilo mimo jiné i v živější diskusi přítomných zastupitelů o prioritách rozpočtu a v přijetí dodatečných ustanovení.

Při hledání cest, jak uspořit finance v rámci letošního mimořádně napjatého rozpočtu, bylo kulturní komisí navrženo vypsat výběrové řízení na provozovatele Městského informačního centra (MIC). Vítěz bude provozovat MIC bez městské dotace, čímž se v rozpočtu ušetří zhruba 340 tisíc korun ročně. Zájem na provozování MIC za těchto podmínek byl již městu dříve předložen a zastupitelstvo výraznou většinou návrh odsouhlasilo. Výběrové řízení se má podle rozhodnutí zastupitelů uskutečnit nejpozději do 30. června tohoto roku a získané prostředky mají být v budoucnu použity zejména k financování sektoru školství, jež zastupitelstvo shodně považuje za jednu z významných priorit. I proto byl odsouhlasen další návrh, který předpokládá, že pokud se bude rozpočet vyvíjet příznivěji, budou zbylé prostředky přesunuty právě do školství. Naopak neprošla varianta přesměrování 2,2 milionu korun z kapitoly dopravy na rekonstrukci školských zařízení.

Zastupitelstvo po opakovaných zamítnutích nakonec těsnou většinou odsouhlasilo vstup města do regionální rozvojové agentury, která by pro město měla především přinést lepší přístup k dotacím z evropských fondů a užší spolupráci s dalšími východočeskými městy. Zastupitelé vzali na vědomí rovněž zprávu kontrolní komise k výběrovému řízení na prodej jednoho z městských pozemků. Ve zprávě komise se doporučuje napříště požadovat po účastnících výběrového řízení uvádět v nabídce pevnou částku za prodej, aby se předešlo případným pochybnostem a nejasnostem. V průběhu zasedání zazněla jména členů a předsedů tří nově vytvořených osadních výborů (Sedličky, Robousy - Moravčice - Dvorce a Popovice), které by měly přispět ke zlepšení komunikace městských částí s radnicí. V samotném závěru pak radní a zastupitelé reagovali na dotazy přítomných občanů.

(pe)


Obchodní řetězce chystají ofenzivu

Jičínsko - Tlak na výstavbu dalších velkoplošných prodejen na Jičínsku sílí. I když jistá je zatím výstavba jednoho supermarketu v Sobotce, brzy je mohou následovat další. Ve hře zůstávají také Hořice, Jičín a Nová Paka.

Nové obchodní centrum by měla nejspíš ještě letos začít stavět společnost CS Edeka v Sobotce. Tamní zastupitelstvo odsouhlasilo minulý týden prodej pozemku při obchvatu města blízko čerpací stanice. Vedoucí radnice Jaroslava Vraná uvedla, že bylo schváleno uzavření kupní smlouvy na prodej parcely o výměře zhruba půl hektaru za cenu 75 korun za metr čtvereční, přičemž novým nabyvatelem pozemku se stane Nákupní středisko Sobotka s. r. o. V případě zájmu společnosti o odkoupení další části parcely souhlasilo město rovněž s předkupním právem ve prospěch Edeky. V prostoru, který firma získá do svého vlastnictví, se vedle prodejny s parkovištěm má stavět také část nové komunikace.

Edeka, která už v polovině devadesátých let otevřela supermarket Delta v Jičíně, v současnosti usiluje také o možnost vstupu do Hořic. Zde se uchází o tentýž pozemek spolu s konkurenčním Plus Discountem ze skupiny Tengelmann, do které patří i prodejny OBI. "Zatím nebylo nic rozhodnuto, ani to, zda se vůbec budou právě těmto investorům pozemky prodávat," komentuje situaci Ladislav Vrba, starosta Hořic, kde už delší dobu stojí Penny Market, spadající do obchodní sítě německé společnosti Rewe. Zatímco například línie Penny Market nabízí kolem 800 položek zboží, Plus Discount jich má mít 1200 a Edeka až 4500. Posledně jmenovaný řetězec v Hořicích přednesl na radnici návrh, podle kterého by měli mít místní producenti možnost umístit své výrobky do regálů supermarketu, a to za ceny, které si po dohodě sami stanoví.

Pokračování na str.4


OTUŽILCI NA PARDOUBKU Tradiční setkání otužilců se uskutečnilo minulou sobotu na rybníku Pardoubek v Lázních Bělohradě. Oddíl triatlonu TJ Lázně Bělohrad spolu s oddílem dálkového a zimního plavání Sokol Hradec Králové zde uspořádal 10. ročník Mistrovství republiky v zimním plavání na tratích 100 až 750 metrů.

FOTO: jn


Chystají opravu domů

Sobotka - Mezi obce, které už mají schválený rozpočet na letošní rok, se zařadila také Sobotka. Tamní radnice bude letos hospodařit s šestadvaceti miliony korun.

Sobotečtí zastupitelé udělili prioritu obnovám památek a rekonstrukci jednoho z domů na náměstí, na což uvolnili necelých čtyři a půl milionu korun. Část z těchto peněz je určena na opravu památkově chráněného objektu naproti radnici. Jde o bývalý špitál, jenž má město ve svém vlastnictví a na který nechalo zpracovat stavebně historický průzkum.

"Špitál je ve špatném technickém stavu. Opravu si zaslouží především z toho důvodu, že spolu s dalšími významnými stavbami v Sobotce dotváří městskou památkovou zónu. Na ministerstvu kultury máme zažádáno o dotaci 830 tisíc korun. Na celkových nákladech bude nutná nejméně padesátiprocentní účast města," sdělila vedoucí sobotecké radnice Jaroslava Vraná. Objekt slouží jako bytový dům a i po chystaném stavebním zásahu bude nadále zařazen do bytového fondu města.

Rozsáhlou rekonstrukcí projde několik let chátrající dům na východní straně náměstí, který město nedávno koupilo za 350 tisíc korun. Podle předchozích informací místostarosty Jaroslava Šolce zde vzniknou čtyři nové byty, z toho dva po úpravě podkroví. Přízemí objektu bude využito ke komerčním účelům, o které už projevila zájem konkrétní firma.

(jn)


Změna názvu pivovaru

Nová Paka - Akciová společnost Městský pivovar se sladovnou v Nové Pace, která přestála loňský konkurz a začátkem letošního roku získala nového vlastníka, pražskou firmu Isobuilding, změnila název. O novém obchodním jménu pivovarského producenta - Pivovar Nová Paka a. s. - rozhodla valná hromada z minulého týdne. Z loňských pětašedesáti tisíc hektolitrů plánuje výrobce zvýšit výstav v tomto roce na 80 tisíc hektolitrů. Do nárůstu by se měl promítnout především prodej piva na zahraničních trzích.

(jn)


Dráhy zahájily novou spolupráci

Jičín - Přestože nejdůležitějším obchodním partnerem Českých drah na Jičínsku i nadále zůstává Sklopísek Střeleč, je ze strany jejího vedení snaha navazovat spolupráci i s dalšími společnostmi. "Jsme velice rádi, že jsme se v minulém měsíci dohodli s firmou Ronal, pro kterou budeme přepravovat hliník. Jde o šest tisíc tun ročně, což znamená 75 vagonů. Pro Ronal samozřejmě zajistíme vše, včetně odvozu materiálu až do závodu," sdělil přednosta železniční stanice v Jičíně Josef Tippelt. Ronal se tak stává druhým největším partnerem drah na Jičínsku. Sklopísek Střeleč se svými 500 tisíci tun ročně přepravenými ČD však zůstal jednoznačně na prvním místě. "Rozhodli jsme se vstoupit i do Okresní hospodářské komory, kde chceme navázat kontakty a bližší vztah s dalšími řediteli závodů na Jičínsku. Kromě možností daných hospodářskou komorou samozřejmě chceme oslovit vedení jednotlivých společností s nabídkou bližší spolupráce i jinou formou," dodal přednosta.

(max)


Nové Noviny