Nové Noviny č. 10/019. března 2001str. 3

Chovatelé: strach z masa není opodstatněný

Slatiny, Bašnice - Reakce spotřebitelů, které opanuje strach z "nemoci šílených krav" (BSE), je pro řezníky i farmáře nemilosrdná. Lidé ve velké míře přestali konzumovat hovězí. Na klesajících tržbách to pociťují prvovýrobci i zpracovatelé.

Podle údajů Českého statistického úřadu spotřeba hovězího masa meziročně klesla o téměř deset procent. Ztráty, které v důsledku šíření choroby BSE chovatelům dobytka vzniknou, odhaduje Agrární komora ČR na 1,5 až 2 miliardy korun. Na jednu z největších afér posledních let, která se rozpoutala na západ od českých hranic, doplácejí i zemědělské podniky na Jičínsku. Kvůli chorobě BSE je trh s masem destabilizován, což se projevuje zhroucením cen.

S propadem tržeb se vyrovnává například společnost Agro Slatiny. Podle ředitele Vladimíra Záveského je velkým problémem právě pokles cen. "V současnosti se hovězí blíží ke 30 korunám za kilogram živé váhy. To je zhruba o deset korun méně, než za kolik se vykupovalo ještě na podzim loňského roku," uvedl Záveský. To potvrzuje i Václav Doležal, zootechnik bašnického družstva. "Cena býků poklesla během pár měsíců o deset korun na kilogram. To jsou velké ztráty u živočišné výroby, která byla už tak na velmi nízké úrovni," sdělil Doležal.

Jedna z možností, jak čelit stagnaci na tuzemském trhu, se zemědělcům podle Záveského nabízí ve vývozu do zemí Evropské unie, kde je nyní o skot ve výkrmu větší zájem. Chovatelé ale upozorňují, že strach z masa není opodstatněný. Na území ČR zatím nebylo zjištěno jediné zvíře nemocné BSE. Ředitelka Okresní agrární komory v Jičíně Jaroslava Nekvasilová navíc připomíná, že tato choroba svalovinu nenapadá, rizikové jsou vnitřnosti, mozek a mícha. "Komisař Evropské unie Franz Fischler na nedávném setkání v Brně prohlásil, že se ani v jednom případě neprokázalo, že by byla u nemocného kusu zasažena svalovina, tedy samotné maso," konstatuje Nekvasilová.

Do existenčních problémů se kvůli sníženému odbytu mohou dostat především specializované farmy, které žijí z prodeje masa. Příjmy u většiny agrárních podniků jsou ovšem postaveny i na dalších zdrojích: mléko, rostlinná výroba, případně jiné aktivity. Přesto produkce hovězího není u bašnického družstva zanedbatelná. "Máme na 260 kusů býků a zpracovatelé je od nás zatím průběžně berou. Cena se ovšem pohybuje na hranici výrobních nákladů. Pokud by se situace dál zhoršovala, budeme zvažovat snížení jejich stavu a tím omezení živočišné výroby," naznačil Doležal. S tím by se zároveň snížil i podíl pícnin.

(jn)


Doposud bylo exhumováno přes sto kosterních ostatků

Na novoměstském hřbitově a v jeho nejbližším okolí probíhají exhumační práce, které započaly v říjnu minulého roku.

FOTO: mar

Jičín - V zadní části novoměstského hřbitova a v poli za jeho zdí směrem k silničnímu obchvatu pokračují v těchto dnech exhumační práce, započaté již v závěru října loňského roku. Na neoznačeném vojenském pohřebišti bylo koncem druhé světové války pochováno údajně okolo sto šedesáti vojáků německé armády.

"V minulých dnech se nám podařilo mezi ostatky dospělých objevit i kostru malého dítěte, z čehož lze usuzovat, že na stejném místě mohou ležet jak vojáci, kteří nepřežili pochod smrti, tak někteří vojáci spolu s civilisty, kteří podlehli nemocem a zraněním v místním lazaretu," připouští vedoucí exhumační skupiny Jaroslav Wagner.

Pracovníci pražské společnosti Pargent zajišťují na celém území České republiky průzkum pohřebišť až po konečné exhumace německých vojáků na základě dlouhodobé mezinárodní smlouvy s Lidovým spolkem péče o německé válečné hroby.

V dnes již uzavřeném pohřebišti za zdí hřbitova bylo objeveno 153 kosterních ostatků, které hrobníci z řad Wehrmachtu vzorně vyrovnali do jeden a půl metrové hloubky v řadách přibližně po pětadvaceti rakvích.

"V loňském roce jsme provedli pozitivní sondy na volné loučce uvnitř hřbitova, odkud se v těchto dnech snažíme vyzvednout další ostatky německých vojáků. Mnohým z nich se nám pak podaří díky precizní evidenci berlínského archivu Wehrmachtu přidělit jména i hodnosti. Evidenční záznamy německé strany porovnáváme s identifikačními štítky nalezenými u většiny pohřbených vojáků," dodává Jaroslav Wagner.

Exhumované ostatky z jičínského pohřebiště jsou převáženy a znovu pohřbívány na centrálním vojenském hřbitově v Brně. Wagner však pamatuje i případy, kdy pozůstalí projeví zájem o převoz ostatků do Německa, kde je pak pohřbívají do rodinných hrobů.

Na základě upozornění místních občanů se exhumační skupina pokusí odhalit i hromadný hrob z období druhé světové války, který se má nacházet na pozemku pod zahradou jičínské hvězdárny. Rovněž se zaměří na další údajné hromadné pohřebiště v lese mezi Ostroměří a Mezihořím.

(mar)


Rostoucí návštěvnost kina

Jičín - Nové ozvučení Biografu Český ráj a sedačky pořízené koncem minulého roku by se dále mohly příznivě projevit na návštěvnosti tohoto zařízení, která se několik posledních let postupně zvyšuje.

Podle provozovatele kina Pavla Nožičky v minulém roce Biograf Český ráj navštívilo přes 30 tisíc diváků, přičemž se jednalo zhruba o 90 návštěvníků denně. V současné době přitom jičínská radnice na základě zvyšující se návštěvnosti Nožičkovi hradí pouze příspěvek na energie. Roční dotace kinu by tak v tomto roce měla činit 400 tisíc korun, z čehož je 110 tisíc určeno na doplatek sedadel pořízených v loňském roce. "Vzhledem ke zvyšující se návštěvnosti a zároveň i výnosům jsme si mohli dovolit dovybavit v kině sociální zařízení, ale pořídit i počítačový systém prodeje vstupenek. To nám do budoucna umožní například i rezervaci či prodej lístků prostřednictvím internetu," prohlašuje Nožička.

Největší zájem diváků v letošním roce byl o český film Kytice, který byl naprosto vyprodán a v Jičíně ho zhlédlo okolo 1800 diváků. Druhou příčku sledovanosti si podržela opět česká tvorba, a to díky pohádce Z pekla štěstí 2. Tu navštívilo 1500 diváků. "Kino má v současnosti 247 míst, protože využíváme především přízemí. S balkonem se počítá pouze jako s přístavkem vzhledem k horší kvalitě zvuku. V případě akutní potřeby se k nám však vejde více než 350 osob," dodal Nožička.

(max)


Dveře kostela budou opraveny

Robousy - Zhruba 20 tisíc korun si vyžádá renovace dveří u kostela v Robousích. Mezi věřícími bylo na jejich opravu vybráno 11 tisíc korun. Na základě rozhodnutí městské rady bude rozdíl mezi vybranou a potřebnou částkou uhrazen z pokladny města, tak aby v co nejkratší době mohla být jejich konečná rekonstrukce provedena.

(max)


Hovory s radnicí

Jičín - Již pošesté v minulém týdnu uspořádal Spolek občanů a přátel města Jičína tradiční Hovory s radnicí. Těch se mimo členů spolku a vedení městského úřadu zúčastnilo i několik desítek jičínských občanů.

Celou akci moderoval předseda spolku Petr Krupka. Podle něho byly letošní Hovory s radnicí úspěšné, protože se na setkání diskutovala celá řada témat a problémů, které se dotýkají života jičínských obyvatel. "Jsem spokojen i přesto, že většina otázek byla předem napsaná a padlo málo ústních dotazů. Mohla být rozhodně i větší účast," sděluje své pocity Krupka. Další setkání by se mělo uskutečnit opět v příštím roce. "Zazněly i návrhy na to, aby se Hovory konaly častěji, alespoň dvakrát do roka. Já jsem však přesvědčen, že jednou ročně to stačí. Spíše jsme připraveni zorganizovat setkání občanů s radnicí na určitá konkrétní témata," doplňuje Krupka. Jedním z nich by měla být velmi diskutovaná změna podoby autobusového nádraží, kde se uvažuje i o výstavbě obchodního střediska.

Setkání organizovaná spolkem vítají podle svých slov i zástupci radnice. Tajemník úřadu Peter Bareš si myslí, že se tak rozšiřují možnosti úřadu k tomu, aby jeho vedení mohlo o dění ve městě informovat co nejvíce obyvatel. "Čím více bude podobných akcí, tím lépe. Myslím si, že i pro nás je dobrá zpětná vazba a sebereflexe. Aktivní přístup k dění ve městě by však mohlo mít více lidí," uzavřel Bareš.

(max)


Krátce

HOŘICE: Rozpočet skončil přebytkem

Hospodaření městského rozpočtu za loňský rok skončilo k poslednímu prosinci se zůstatkem 13,5 milionu korun, přičemž celkové výdaje dosáhly 142 milionů. Kromě toho soustřeďuje město i zůstatek na samostatných účtech, kde je necelých 14 milionů korun ve fondu rezerv a rozvoje a fondu rozvoje bydlení. Mimořádným příjmem do městské kasy se loni stal vrácený čtyřmilionový přeplatek daně z převodu nemovitostí, zaplacený v předešlých letech za prodej městských bytů do osobního vlastnictví. Z investičních výdajů směřovalo v minulých dvanácti měsících nejvíce peněz na výkup nemovitostí za téměř 10 milionů a více jak 7 milionů na opravy chodníků a komunikací. Stavební úpravy včetně technického zhodnocení objektů v majetku města stálo souhrnem přes 16 milionů korun. Skladba letošních financí v Hořicích byla minulý týden schválena ve výši téměř 125 milionů korun a z toho zhruba 45 milionů bude pokrývat plánované investiční akce.

(jn)

NOVÁ PAKA: Dnes zahajují Novopacké trhy

Již od pátečního rána rozprostřou své stánky na parkovišti pod náměstím trhovci v rámci Novopackých trhů. Tradiční trhy se budou opakovat vždy každý druhý pátek v měsíci.

(ur)

MARKVARTICE: Obec nechce zůstat stranou

Spolu se sousední Libání čeká na přívod plynu i obec Marvartice, kde probíhají poslední přípravy. "Ve spolupráci s obcemi Bystřice, Sedliště, Staré Hrady a Zelenecká Lhota jsme si nechali zpracovat studii. Na přivedení středotlaku budeme muset Libáni přispět. Naše spoluúčast na stavbu potrubí vychází na 750 tisíc korun," uvedla markvartická starostka Dagmar Karlová. Obec si také provedla průzkum mezi místními obyvateli, anketa se však uskutečnila ještě před ohlášeným zdražením plynu. "Zájem lidí přímo v Markvarticích byl v té době stoprocentní. Plánuje se přivedení plynu také do Hřmenína, který leží přímo na trase, a projektově je ponechána rezerva pro případ, že by se v budoucnu plynofikoval také Rakov a Příchvoj," dodala starostka. "Kdybychom dneska zaspali dobu, a řekli, že ne, tak nevíme, co bude za pět, deset let. Nikdo neříká, že musíme zavést plyn do všech obcí hned, ale sítě už budou jednou kapacitně připraveny," poznamenala Karlová.

(jn)

KOPIDLNO: Přednáška pro včelaře

Na výroční schůzi projednala organizace včelařů v Kopidlně svoji činnost v uplynulém roce a rozhodla uskutečnit zajímavou vzdělávací přednášku pro všechny zájemce. Uskuteční se v prostorách jídelny Střední zahradnické školy v Kopidlně (zámku) v sobotu 24. března od 9 hodin ráno a povede ji učitel včelařství, přítel Václav Ducháč z Nového Města nad Metují. Téma: Jak včelařit jednoduše, úsporně a efektivně, s použitím ukázek a pomůcek, které si přednášející s sebou přiveze. Srdečně zveme přátele včelaře z Kopidlna, Libáně, Jičína a dalších míst okresu k účasti. K volné prohlídce bude zájemcům otevřen zámecký skleník.

Oldřich Suchoradský, ZO ČSTV Kopidlno


Nové Noviny