Nové Noviny č. 10/019. března 2001str. 4

Možnost stavby supermarketu v Hořicích děsí drobné obchodníky

Hořice - Hořické obchodníky čekají možná těžké časy. Pokud se chtějí na trhu udržet, měli by začít přemýšlet, jak ještě lépe uspokojit své zákazníky, aby o ně nepřišli. Nestačí, že silný odliv kupujících pociťují už dnes kvůli novým hypermarketům v blízkém Hradci, protože další nákupní centrum by se mohlo stavět přímo v Hořicích.

Vedle společnosti Plus Discount, která se na radnici přihlásila jako první, projevila nedávno zájem o tutéž lokalitu za Penny Marketem také CS Edeka, provozující síť s názvem Delta. Hořičtí zastupitelé zatím ponechávají oba konkurenty v nejistotě. Minulý týden na veřejném zasedání se prodej předmětných pozemků vzhledem k druhé nabídce nedostal vůbec do programu.

Během schůze však padlo jiné rozhodnutí, a to změna územního plánu, která v dané lokalitě otevírá možnost právě pro obchodní a jiné komerční aktivity. "Zastupitelé pouze vzali na vědomí, že se tady objevili další zájemci o vybudování nových obchodních kapacit. Samotná otázka prodeje pozemků se na zasedání neřešila, bude předmětem dalších jednání a zjišťování informací," popisuje současnou situaci vedoucí radnice Jaroslav Vais.

Přestože stále není nic jasné, i sebemenší zmínka o možné výstavbě supermarketu ve městě vyvolává v řadách hořických obchodníků doslova zděšení. Potvrzují to slova některých z nich. "Něco takového mi ani neříkejte, to bychom to tady mohli rovnou zavřít," reagovala na dotaz NN vedoucí prodejny potravin Mája na Husově třídě.

Za katastrofu pro menší podnikatele v Hořicích považuje vstup dalšího mezinárodního řetězce do města také Jana Hošková, majitelka Drogerie. Podle ní není v Hořicích tak silná kupní síla, aby se vedle dvou marketů uživili i drobní obchodníci. "Co by to způsobilo? Postupně by končil jeden krámek za druhým, postihlo by to nejen potraviny, ale i řeznictví nebo prodejny se zeleninou. Přestalo by se také s opravami některých domů. I o tom by měli zastupitelé občany předem informovat," líčí možný dopad Hošková. "Více úsilí by měli raději věnovat shánění investorů, kteří by tady postavili novou továrnu, aby se zvýšil počet pracovních míst," dodává vyčítavě.

Město zatím s konečným rozhodnutím o prodeji pozemků za Penny Marketem i s ohledem na rostoucí zájem obchodních společností vyčkává. Podle starosty Ladislava Vrby by bylo zbytečné se unáhlit. Radnice chce shromáždit všechny nabídky a o jejich osudu v konečné fázi rozhodne zastupitelstvo. "Pokud se nějaký provozovatel supermarketu rozhodne vstoupit do Hořic, tak mu v tom stěží zabráníme. Peníze z prodeje pozemku místo města ale utrží někdo jiný," přidává jeden z argumentů starosta.

Podle majitele firmy Janeva Jana Střížky je chybou vedení města, že s podnikateli více nekomunikuje. "Mělo by se s naším názorem alespoň seznámit. Když se před pár lety otevřel Penny Market, tak mnohým z nás klesly tržby i o desítky procent. Těžko můžeme konkurovat i některým trhovcům. Všechny tyto skutečnosti by měl vzít někdo v úvahu, pokud nechce, aby výlohy zely prázdnotou," míní Střížka.

To, že by byl ve městě prostor ještě pro jeden supermarket, nepřipouští ani podnikatel Václav Šmatolán, který je členem zastupitelstva. "Stačilo, když se nějakých sto padesát metrů od náměstí otevřel Penny Market. Myslím si, že by to bylo ranou pod pás, kdyby se tady měl hned vedle budovat ještě jeden velký obchodní dům," prohlásil Šmatolán.

(jn)


Obchodní řetězce chystají...

O vstup do Hořic usilují dva obchodní řetězce, Plus Discount a CS Edeka. Oba projevily zájem o pozemek za Penny Marketem v blízkosti budoucího autobusového nádraží. Šanci rozšířit si svou síť o nové prodejní místo má pouze jedna firma. Jednoznačně odmítavě se k výstavbě velkoplošné prodejny staví většina hořických živnostníků.

FOTO: jn

Pokračování ze str.1

V Jičíně se stále hovoří o stavbě nákupního centra v souvislosti s úpravou autobusového nádraží a jeho nejbližšího okolí. Zde by chtěla investovat z hlediska dosažených tržeb druhá největší obchodní skupina v zemi, nizozemský Ahold. "Do konce června má být hotova studie ve více variantách, které se pak předloží veřejnosti k diskuzi," popisuje současný stav jičínský místostarosta Vlastislav Matucha. Do Jičína pronikla i Delvita, která provozuje market Sama na Novém Městě, a pozemky ve směru na Popovice vlastní také 7. obchodní a Pronto.

V hledáčku mezinárodních řetězců se objevila i Nová Paka. Radnici před časem kontaktoval Plus Discount, což potvrdil vedoucí stavebního úřadu Pavel Řehák. "Obchodní společnost projevila zájem o pozemek za ZPA. Město s prodejem nesouhlasilo a posléze ho nabídlo firmě AEG, která zde má začít stavět nový výrobní závod," uvedl Řehák. Přitom v Nové Pace stejně jako v Hořicích už působí Penny Market.

Novopacká Jednota je s více než pěti desítkami nákupních míst prakticky už jediná tuzemská maloobchodní skupina na okrese, která si zatím dokázala udržet svou pozici. A to zejména díky oblíbeným diskontním prodejnám.

(jn)


Rekonstrukce zámecké zahrady

Jičín - Zahájení prací na obnově zámecké zahrady se s největší pravděpodobností odkládá na závěr tohoto, anebo dokonce až na začátek příštího roku. Stává se tak po vydání záporného stanoviska Památkovým ústavem v Pardubicích, jehož odborníci nesouhlasí s koncepcí jediné zpracované varianty architektonické studie na rekonstrukci parku.

"Zahradní architekt Drahoslav Šonský ve svém návrhu předkládá poměrně radikální uvolnění zahradního porostu, který je v současné době minimálně ze dvou třetin zakryt hustými řadami stromů, jak na horní, tak i na dolní terase zahrady," přibližuje neschválený projekt pracovnice odboru městské zeleně a životního prostředí MěÚ v Jičíně Šárka Sedláková.

Architekt Šonský jinými slovy řečeno navrhuje celkem zásadní likvidaci původních stromových výsadeb, které v současné době zakrývají budovu zámku a zároveň zastiňují půdní povrch, čímž brání v pěstování travního porostu, květin, nízkých živých plotů i tvarovaných dřevin.

"Projekt rovněž počítá s rozsáhlými rekonstrukčními úpravami spodní terasy zámecké zahrady. Tady by mělo být odstraněno 21 přerostlých lip. Změny by se měly rovněž týkat počtu a hustoty tvarovaných tisů," dodala Šárka Sedláková.

Navrhované řešení má v podstatě celou zahradu prosvětlit s tím, že by z původních vzrostlých dřevin zůstala zachována přibližně jedna čtvrtina. Pak by se ze stávající pochmurné a vlhké zahrady stala zřejmě zahrada příliš slunná s malou možností odpočinku ve stínu vzrostlých stromů. To byl také podle Šárky Sedlákové zřejmě jeden z hlavních důvodů vrácení projektu k přepracování.

Doporučená varianta se má údajně ze všeho nejvíce podobat návrhu zahradní úpravy předložené v roce 1937 architektem Čeňkem Musilem. Okresní památkáři dokonce doporučují realizovat Musilem navrhovaný třetí vchod do parku spodní hradbou v ose zahradního bazénu a vchodu od kostela sv. Jakuba.

V případě, že bude stávající projekt včas přepracován a schválen, požádá jičínská radnice o uvolnění dotace ze státního rozpočtu ještě pro tento rok. Celková rekonstrukce zámecké zahrady přijde zhruba na 2,5 milionu korun. Z této částky by měl 80% zaplatit stát a zbylých 20%, tedy asi půl milionu korun, uhradí město Jičín ze svých zdrojů.

(mar)


Malé krámky by měly hledat nové cesty, jak si udržet zákazníka

Jičín, Nová Paka - Vedle obřích nákupních center mají i drobní obchodníci místo na trhu. Malý krámek může mít třeba lepší otvírací dobu, nebo může nabízet specializovaný sortiment. Jde také o to, najít tu správnou mezeru na trhu, soudí předseda Okresní hospodářské komory v Jičíně Richard Toman.

Nemyslí si, že by bylo možné nový trend v nakupování zastavit psaním petic nebo ojedinělými protesty. Chybou podle jeho názoru je i to, že se obchodníci nedokáží sjednotit, aby vůči radnici či komukoliv jinému postupovali jednotně.

"Tady přece není a nemůže být nějaký zakonzervovaný stav. Tento systém je založen na volné soutěži, každý podnikatelský subjekt, ať malý či velký, má stejnou šanci. Musí však existovat určitá pravidla. V zahraničí takové věci hlídají profesní komory. Bohužel u nás jsou nedoceněny a nefungují tak, jak by měly. V některých zemích je pro živnostníky členství v komoře povinností. Taková organizace má pak samozřejmě svou váhu, a i díky ní je možné docílit například toho, že se někde nějaký hypermarket nepostaví," upozorňuje Toman na jeden z nedostatků.

Zároveň ale předesílá, že při současném rozvoji maloobchodu není možné jít proti proudu. Malé obchůdky by se podle něj měly samy snažit hledat cesty, jak si zákazníka udržet. Lidé se prostě ve velkoplošných prodejnách naučili nakupovat a na tom se těžko něco změní. "Menší obchodník by se měl snažit odlišit, nabídnout nějakou originálnější službu, upravit otvírací dobu, být k zákazníkům vstřícnější a víc se jim věnovat. Někde mohou například připravit dort podle individuálních požadavků. To jsou zdánlivé maličkosti, které ovšem nákupní centrum nabídnout nemohou," míní Toman.

Obyčejné pultové obchody mají velice úzký manévrovací prostor a do cenových soubojů se s velkými konkurenty rozhodně pouštět nemohou. Někdy ovšem ani maximální úsilí celé rodiny nestačí, aby prodejna ustála konkurečnímu tlaku velkých řetězců. Takovou zkušenost má i novopacký podnikatel Petr Malý. Ne se vším proto s předsedou OHK souhlasí. "Obchod s potravinami jsme měli sedm let, zavřeli jsme ho krátce před tím, než byl v Nové Pace otevřen Penny Market, protože bylo jasné, že bychom se vedle něj neuživili," říká Malý. Podobný osud potkal v Nové Pace i další obchody. "Když podnikáte v potravinách a není obrat, nemůžete nabídnout ani odpovídající sortiment a zákazník je zákonitě nespokojen. Můžete mít sice otevřeno sedm dní v týdnů až do večera, ale to není únosné. Jeden člověk všechno neobsáhne a na další personál, zvlášť když jste v nájmu, se z prodeje rohlíků nevydělá."

S jedním z názorů Tomana však Malý souhlasí, živnostníci jsou zatím příliš roztříštěni. "V Nové Pace to ale tak úplně neplatí, protože tady existuje klub podnikatelů. Přesto jsme stále ještě naučeni jeden na druhého koukat jen jako na konkurenta, nikoliv také jako na partnera," připouští Malý.

(jn)


Lidé mění nákupní zvyky

Hořice - Mnohé rodiny neváhají jezdit za běžným zbožím i desítky kilometrů. V žebříčku oblíbenosti mezi prodejními místy se v nejvyšších patrech usídlily hypermerkety, kde pravidelně utrácí už pětina českých domácností.

Změnu spotřebitelského chování pocítila na vlastní kůži i většina majitelů malých obchůdků v Hořicích, kterým každým rokem klesají tržby. Řada místních lidí totiž vyjíždí z města za nákupy do Hradce Králové, kde v posledních letech vyrostlo několik obřích obchodních center s prodejní plochou větší než dva a půl tisíce metrů čtverečních. Podle Jany Hoškové, která vlastní prodejnu s drogerií a parfumerií na Husově třídě, se tento trend naplno projevil před loňskými Vánocemi. "Řada místních obchodníků se v té době jako každoročně předzásobila. Ale místo toho, aby se zboží prodalo, zůstalo ve skladech. Byl to jeden z největších propadáků, protože lidé nakupovali ve velkém mimo město, většinou v nově otevřených hypermarketech," líčí hořce.

To, že domácnosti začínají brát obří nákupní centra útokem, zaregistroval i podnikatel Václav Šmatolán. "Některé rodiny se spojí a za velkými nákupy třeba jednou za čtrnáct dní vyjedou společně do Hradce jedním autem. Do místních obchůdků pak zajdou, jen když něco zapomenou," říká Šmatolán. Vzdálenost dnes podle něj kvůli mimořádným akcím s množstevními a dalšími slevami, které markety pořádají, nehraje žádnou roli. "Zástupci velkoobchodních firem, kteří k nám pravidelně zajíždí, říkají, že do čtyřiceti kilometrů od Hradce malé krámky postupně mizí."

(jn)


Město vytváří další prostor k podnikání

Hořice - Radnice odmítá, že by ke změně územního plánu přistupovala pouze kvůli výhodnému zpeněžení lukrativních pozemků, o které mají nyní zájem obchodní společnosti.

V okolí loni zahájené stavby nové komunikace vznikne na základě schválené změny územně plánovací dokumentace města nová obchodně komerční zóna. V západní části od budoucí okružní křižovatky by se měla rozvíjet především výrobní sféra, zahrnující řemesla a služby. A blíž k centru se počítá s obchodními aktivitami. Tajemník radnice Jaroslav Vais připouští, že zatím není ujasněn způsob, jakým pozemky město nabídne. "Proto se zatím nerozhodovalo ani v případě požadavku Plus Discountu a Edeky, zastupitelé vzali tuto skutečnost pouze na vědomí," doplnil Vais.

"Protože byl i ze strany místní podnikatelské sféry určitý požadavek na pozemky, zaměřilo se město na jejich postupný výkup jak v centru, tak i v některých odlehlejších částech. Šlo nejen o výkup, ale i převody od Pozemkového fondu. Ty, které byly pro město důležité, jsou už zajištěny, případně jsou ve fázi převodu," vysvětluje tajemník radnice Jaroslav Vais.

Právě na zasedání zastupitelstva z minulého týdne se v souvislosti s výstavbou průtahu přistoupilo k zmiňované změně územního plánu, která vychází z požadavku přehodnotit stávající lokality ve prospěch rozvoje lehkého průmyslu, služeb a obchodu. "V těchto místech budou mít možnost realizovat svůj záměr jak podnikatelé z Hořic, tak i odjinud," prohlásil už v minulosti starosta Ladislav Vrba. Podle Vaise vede město intenzivní jednání i s CzechInvestem, který zprostředkovává příliv zahraničních investic a podporuje domácí subdodavatele.

(jn)


Nové Noviny