Nové Noviny č. 10/019. března 2001str. 7

Zvýšení platů přináší očekávané problémy

Jičín - Okresní nemocnice v Jičíně nemá dosud uzavřen smluvní vztah se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ani na první pololetí roku 2001. Ředitelka nemocnice Dana Kracíková proto zatím neví, odkud vezme 20 milionů korun potřebných k pokrytí 16% navýšení základních mzdových tarifů zdravotníků.

"Schválený rozpočet nemocnice z července loňského roku respektuje pokyn Ministerstva financí ČR předpokládající navýšení mzdových tarifů o 4,5%. Na základě vládního nařízení pak byla zdravotnická zařízení v celé republice přinucena počínaje 1. lednem zvýšit tarifní platy zdravotníků o celých 16 procent. V souladu s rozhodnutím vlády č. 487/2000 Sb. jsme pak očekávali minimálně šestiprocentní zvýšení výnosů od pojišťoven. Ústředí VZP se však šestiprocentního navýšení brání s tím, že na toto opatření nemá dostatek finančních zdrojů. Navrhuje proto navýšení loňského paušálu o šest procent, avšak krácených koeficientem počtu pojištěnců, který je při jejich současném úbytku nižší než jedna. Pak tedy navýšení paušálu loňského roku vychází asi na 3,5 procenta," přibližuje očekávané ekonomické problémy nemocnice Dana Kracíková.

Tato částka však nemůže zcela pokrýt navýšení nákladů, souvisejících s růstem mezd. Rada Asociace Českých a Moravských nemocnic proto upozorňuje zdravotnická zařízení na povinnost chránit majetek státu, jehož součástí jsou i příjmy od zdravotních pojišťoven, což jim mimo jiné ukládá i zákon č. 219/2000 Sb. Proto nemocnicím nedoporučuje podepisovat smlouvy připouštějící nižší úhrady než stanoví právní předpis, tedy smlouvy nenavýšené proti loňskému roku minimálně o šest procent.

"Pokud se situace v dohledné době nevyjasní, nebudeme mít dostatek zdrojů na financování provozních nákladů nemocnice. V předstihu se proto snažíme omezit plánované investiční akce. Celkové požadavky primářů jednotlivých oddělení se vyšplhaly až na 92 miliony korun, ze kterých jsme schopni z vlastních zdrojů akceptovat výdaje do maximální výše dvou milionů korun. Proto se obracíme na Okresní úřad v Jičíně se žádostí o pomoc při financování některých větších akcí v hodnotě přibližně 15 milionů korun," dodala Dana Kracíková.

"Okresní úřad je od prvního ledna státní rozpočtovou organizací bez vlastních daňových výnosů, tedy i bez možnosti tvorby rezervních zdrojů. Jsme rozpočtovou kapitolou Ministerstva financí ČR, v rámci níž nám jsou přidělovány finanční prostředky nutné k pokrytí státem garantovaných potřeb. Pro podporu zřizovatelských funkcí vůči nemocnici nám opravdu nezbývá zcela nic, samozřejmě kromě peněz, ze kterých jsme ze zákona povinni hradit například lékařskou službu první pomoci, rychlou lékařskou pomoc a podobně," vysvětlil současnou situaci OkÚ v Jičíně přednosta Jiří Vitvar.

Vedení nemocnice přesto doufá v úspěšné vyřešení nepříjemného problému a dál hledá vlastní cesty, kudy ze začarovaného kruhu. Jeho negativním důsledkem je momentální nedostatek finančních prostředků. Jednou z možností, jak alespoň částečně zmírnit následky podivných rozhodnutí nejvyšších státních úředníků, jsou sponzorské aktivity firem, podnikatelů, ale i široké veřejnosti.

(mar)


Další jednání bude zřejmě v dubnu

Jičín - Kauza Coop Discontu na Holínském předměstí se táhne již od září 1998. Čtyřiasedmdesát tamních obyvatel tehdy podepsalo petici proti zamýšlenému odprodeji městského pozemku SD Jednota Nová Paka, respektive proti jejímu zájmu rozšířit prodejní, skladové a parkovací plochy samoobsluhy. Naproti tomu 149 občanů požadovalo její rekonstrukci, která má vést k rozšíření sortimentu zboží a ke zvýšení kultury prodeje.

Město pozemek odprodalo, a tak se další spor vedl již jen mezi majiteli sousední nemovitosti a novopackou Jednotou. Územní řízení však proběhlo bez připomínek, proto Stavební úřad v Jičíně vydal územní rozhodnutí. Občansko - právní námitku uplatnili sousedé až v průběhu stavebního řízení, které tím přerušili. Argumentují znehodnocením své nemovitosti a snížením její tržní ceny v případě rozšíření samoobsluhy. Okresní soud pak ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, že celá věc mohla být vyřízena Stavebním úřadem v rámci stavebního řízení a případ vrátil Městskému úřadu v Jičíně, proti čemuž se žalobci odvolali k vyšší instanci.

Krajský soud v Hradci Králové původní usnesení zrušil a celou věc vrátil v listopadu loňského roku k dalšímu vyřízení zpět Okresnímu soudu v Jičíně.

"V současné době byl k věci přibrán soudní znalec. Ten se má vyjádřit zejména k tomu, zda v důsledku přístavby či rozšíření samoobsluhy a jejího parkoviště dojde ke změně tržní hodnoty nemovitosti žalobců. Znalecký posudek s odhadem případných škod by měl být našemu soudu předán do poloviny března. Potom ve věci nařídíme nové jednání a o návrhu žalobců bude rozhodnuto," popsal současný stav předseda Okresního soudu v Jičíně Theodor Petryšín.

Ani toto rozhodnutí však nemusí být konečné. Každá ze stran sporu má právo proti němu podat opravný prostředek. Jinými slovy, kauza samoobsluhy na Holínském předměstí nemusí být ukončena v dohledné době. Po dalším případném odvolání se totiž může celá věc znovu objevit u Krajského soudu v Hradci Králové.

I přes zmíněné problémy a téměř tříleté zpoždění, má novopacká Jednota o rekonstrukci samoobsluhy stále zájem.

(mar)


Policie České republiky

Vojice - Vyšetřovatelem OÚV Jičín bylo pachateli sděleno obvinění pro trestný čin krádeže, neboť nejméně v deseti případech ze zaparkovaných zemědělských strojů ve volně přístupném středisku živočišné výroby ve Vojicích odcizil minimálně 150 litrů nafty.

Miletín - Vyšetřovatelem OÚV bylo sděleno obvinění pro trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pachateli z Miletína, který jako majitel firmy neodváděl dle zákona daň, sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance, přestože jim tyto dávky byly sráženy. Uvedeným jednáním vznikl dluh u OSSZ, VZP a FÚ v celkové výši 80.000 Kč.

Jičín - V úterý 27. února došlo v Jičíně ke krádežím dvou vozidel. Jednak byl odcizen osobní vůz VW Passat vínové barvy, odstavený přes noc v Tyršově ulici, a jednak bílá dodávka Peugeot Boxer, která byla odstavena mezi 18.00 a 19.00 hodinou v Kollárově ulici.

Hořicko - Policisty OŘ PČR Jičín byl zadokumentován trestný čin neoprávněného podnikání, kterého se osmadvacetiletá výtečnice z Hořicka dopustila tím, že od listopadu 1999 do května 2000 provozovala pohostinství bez živnostenského oprávnění. S devětadvacetiletým společníkem, rovněž z Hořicka, se dále dopustili tří trestných činů podvodu tím, že v průběhu prosince loňského roku si nechali proplatit materiál v hodnotě 5.613 Kč, který vůbec nedodali, neuhradili fakturu za dodávky masa v částce 46.605 Kč a soukromému zemědělci nezaplatili za odebrání jednoho vepře v hodnotě 1.000 Kč.

Jičín - Čtyřiadvacetiletý poberta z Jičína je podezřelý ze spáchání trestného činu krádeže. Počátkem ledna odcizil v Jičíně na Novém Městě osobní vůz Škoda 120, který po odtažení do Starého Místa prodal za 500 Kč. Poškozenému svým jednáním způsobil škodu za zhruba 11.000 Kč.

Roškopov - Dosud neustanovený pachatel v době od 9. prosince loňského roku do 3. března využil nepřítomnosti majitele a po rozbití skleněné výplně okna vnikl do rekreační chalupy v Roškopově. Odtud si odnesl radiopřijímač Grundig, el. lucerničku, 6 kusů vinných skleniček, pletený přehoz, 8 půllitrových lahví alkoholu a různé potraviny. Majiteli způsobil škodu v částce asi 7.000 Kč.

(tm)


Neplaťte víc, než musíte

Sportovec, podnikající na živnostenský list, obdržel sponzorský dar ve výši 20.000 Kč. Jak tento obnos zdanit a zahrnout do účetnictví (účtuje v soustavě JÚ)?

Podle ust. § 3 odst.4 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob i příjmy nabyté darováním, pokud se tak stalo v souvislosti s výkonem činnosti nebo podnikáním, případně jinou samostatně výdělečnou činností.

V daném případě se jedná o takový dar, tj. poskytnutý sportovci v souvislosti s jeho sportovní činností a uvedená částka 20.000 Kč je součástí jeho zdanitelných příjmů podle § 7 zákona o daních z příjmů ze sportovní činnosti a jako takový příjem se rovněž uvede v jednoduchém účetnictví. Nejedná se o příjem podléhající darovací dani.

Ing. Jana Kavková, daňový poradce (tel.:0433/523 320)


Kvalifikace na ME v házené

Jičín - Současný nájemce Hotelu Start, společnost DC point s.r.o., počítá ve svém podnikatelském záměru s organizací sportovních akcí nadnárodního významu.

První z nich má být turnaj 1. kvalifikační skupiny juniorek do dvaceti let o postup na mistrovství Evropy v házené, který se ve dnech 31. května až 3. června uskuteční v Jičíně. Na palubovce haly sportovního areálu v lipách se vzájemně střetnou reprezentační kolektivy České republiky, Ázerbájdžánu, Litvy a Ukrajiny, z nichž první dva postoupí přímo do nejvyššího evropského turnaje.

"O pořádání akce takovéhoto formátu se společně s oddílem házené AGS HBC Jičín ucházíme prostřednictvím našich kontaktů již delší dobu. Na základě dlouhodobé smlouvy s Českým svazem házené se nám podařilo získat první možnost uspořádání takto významného turnaje v Jičíně. Ve smlouvě se mimo jiné zavazujeme zajistit tuto čtyřdenní sportovní akci ze svých finančních prostředků," vysvětluje jednatel společnosti DC point Zdeněk Mičke.

Zároveň však doufá, že tak velká sportovní akce přiměje vedení jičínských sportovních zařízení k realizaci alespoň nejnutnějších drobných oprav ve sportovní hale, mezi které počítá například vyspravení černých závěsů oken a natření branek.

"Naším cílem je zviditelnit nejen Hotel Start, ale i sportovní areál, Aqua centrum a v neposlední řadě město Jičín," dodává Mičke.

O významu těchto slov se sportovní veřejnost přesvědčila v přímém televizním přenosu utkání 19. kola Gambrinus ligy, ve kterém fotbalisté FC Slovanu Liberec nastoupili proti pražské Slavii poprvé s novým dominantním logem Hotel Start Jičín na prsou.

"Naše společnost v rámci kvalifikačního turnaje zainvestuje nákup a instalaci nové světelné tabule v hodnotě asi 350 tisíc korun. Od města za to pak budeme recipročně požadovat bezplatný pronájem haly v uvedeném termínu a možnost bezplatného umístění našich reklamních panelů ve sportovní hale a na zimním stadionu. Avšak jakým způsobem se město rozhodne vykompenzovat naší investici, je samozřejmě věcí dalších jednání," připustil závěrem Zdeněk Mičke.

Nová světelná tabule má vyhovovat požadavkům svazů halových sportů k pořádání mezinárodních akcí a po turnaji juniorek se stane nedílnou součástí velké haly jičínského sportovního areálu.

"S radostí mohu konstatovat, že městská rada je rozhodnutím Českého svazu házené velmi potěšena, a proto se rozhodla uvolnit finanční částku dvou set tisíc korun na rekonstrukci a doplnění osvětlení velké sportovní haly," uvedl krátce jičínský místostarosta Vlastislav Matucha.

(mar)


Kuželky: tečka za turnajem

Češov - Slavnostní vyhlášením výsledků, které se uskutečnilo 23. února v pohostinství v Češově, udělalo definitivní tečku za jubilejním 25. ročníkem čtyřčlenných družstev mužů a žen v kuželkách na 60 hodů sdružených. Vedle vítězných družstev jednotlivých skupin a deseti nejlepších jednotlivkyň a jednotlivců se slavnostního zakončení zúčastnili i zástupci jičínské radnice. S důležitými fakty seznámil přítomné ředitel turnaje Josef Crha.

V jubilejním turnaji startovalo celkem 148 družstev, z toho 116 družstev mužů a 32 družstev žen, v nichž nastoupilo 675 mužů a 165 žen. Je to tedy jednoznačně největší kuželkářský turnaj v celé České republice. Za připomenutí stojí i to, že bylo sehráno celkem 486 utkání, v nichž bylo poraženo 698.901 kuželek. Pozitivním se ukázal i nový způsob soutěže, který umožňuje, aby se kvalitní družstva během dvou až tří let dostala na špici soutěže.

Poděkování si zaslouží všichni členové kuželkářského oddílu SKK Jičín, kteří jednak v létě provedli dosti rozsáhlou rekonstrukci na kuželně a jednak se zasloužili o hladký průběh celého náročného turnaje.

(fk)


OFF ROAD POD ZEBÍNEM

10. a 11. března

Závod je součástí seriálu Pohár KORVI.

Po oba dny se začíná jezdit v 10.00 hodin.

Březnové počasí slibuje příslušný díl bahna

a tím zajímavé ukázky ovládání aut v terénu.

Pro všechny příznivce je zajištěno občerstvení.


Dvě vítězství mladších žáků

Nová Paka - I když se značnými potížemi v prvém zápase, zvítězili mladí novopačtí basketbalisté v obou utkáních oblastního přeboru nad chlapci z Broumova.

Sokol Nová Paka - Broumov 39:38 (4:11, 17:25, 22:30)

Až v závěru utkání si mladí novopačtí adepti basketbalu zajistili vítězství nad broumovským celkem. Hostující tým měl mezi sebou několik dlouhých hráčů, na které domácí svojí výškou nestačili. Pravdou je, že sokolíci podcenili obranu a role favoritů je uspala. Kazem utkání byla diskvalifikující chyba do konce utkání domácího hráče Horáčka, který nevhodně diskutoval s rozhodčími.

Body NP: Syřiště 12, Jisl 11, Lukeš 5, Láf 4, Zamlar 3, Štrancl a Horáček 2.

Sokol Nová Paka - Broumov 88:46 (26:10, 47:16, 65:18)

V utkání, které mělo zcela odlišný průběh než prvé střetnutí, se domácímu celku podařilo hned v prvé části získat náskok šestnácti bodů, který postupně zvyšovali téměř až do konce zápasu.

Body NP: Jisl 22, Zamlar 18, Horáček 14, Štrycl 8, Syřiště 7, Šír 6, Lukeš 5, Zapadlo 4, Láf 2, Stránský 2.

(bas)


Nové Noviny