Logo NN

Nové Noviny č. 11/0116. března 2001str. 1

Úřední dny zrušili před deseti lety

Jičínsko - Drtivá většina městských a obecních úřadů má v platnosti takzvané úřední dny. Ty sice nikde nejsou právně vyloženy, ale přesto je úřady a radnice hojně využívají. Zavedení úředních dnů především ospravedlňují lepším stykem s veřejností, tak aby občané věděli, kdy na úřadech naleznou pracovníky, s nimiž potřebují jednat.

Nejčastějším důvodem zavedení úředních dnů je podle starosty Jičína Jiřího Lišky fakt, že úředníci musí dělat i spoustu administrativy a často vést rozsáhlou agendu. "V neúředních dnech naši pracovníci musí vyjíždět i do terénu. Například stavební odbor má za úkol provádět různé kolaudace, a to se bez osobní účasti neobejde. Navíc jsme pověřeným úřadem pro dalších několik desítek obcí, čímž je práce zaměstnanců na jičínské radnici daleko komplikovanější," vyjadřuje svůj názor Liška. "Úřední dny by měly napomoci především samotným občanům k orientaci, kdy je nejvhodnější úřad navštívit. V tyto dny by zde měli být odpovědní pracovníci přítomni," upřesňuje Liška.

Obdobná situace je i v Hořicích a v Sobotce. Názor místostarostky Hořic Zdeny Vaškovové je naprosto stejný. "O úředních dnech by zde úředníci měli být. Jindy to zaručit nelze, protože mají mnoho dalších jednání mimo úřad. Přesto pokud na radnici přijde někdo i mimo vymezený den, rozhodně ho odsud nepošleme pryč. Pokud má štěstí a člověk, s kterým potřebuje mluvit, je zde přítomen, každý zaměstnanec úřadu má povinnost se mu věnovat," konstatuje Vaškovová. Tajemnice sobotecké radnice Jaroslava Vraná považuje zachování úředních dnů taktéž za rozumné. "Občané tak dostávají informaci, na který den si mají nejlépe naplánovat své schůzky. Poté si mohou být téměř jisti, že zařídí to, co potřebují. O úředních dnech zde pracovníci chybějí opravdu výjimečně, například když čerpají dovolenou," říká.

Naprosto opačná situace však panuje ve Staré Pace. "Úřední dny považuji za zcela zbytečné. Už jsme je u nás zrušili před deseti lety. Náš obecní úřad je pro veřejnost otevřen každý den od půl sedmé do půl čtvrté. Tento zavedený systém se nám rozhodně velmi osvědčil," prohlašuje staropacký starosta Jaroslav Fišera. "Jsme tady přece pro lidi a ne naopak. Když někdo přijde, ostatní práce jednoduše musí počkat. Rozhodně od nás nikdo neodejde s odpovědí, že právě na něho nemáme čas, anebo s tím, že má přijít jindy, protože právě není úřední den," doplnil Fišera.

(max)


Vznikne až tisíc nových míst

Jičín, Nová Paka, Hořice - Až tisíc nových pracovních příležitostí by mohlo být na Jičínsku vytvořeno do konce letošního roku. Úřad práce v Jičíně jenom za první pololetí počítá s nárůstem o 750 míst. Trend snižující se nezaměstnanosti na okrese tak podle všeho bude i nadále pokračovat.

Podle vedoucího trhu práce na ÚP v Jičíně Petra Kousala je příznivý vývoj odvislý především od rozvoje průmyslové zóny v Jičíně. Zájem o navýšení pracovníků je však hlášen i z dalších míst okresu. "Mimo Jičína se aktivně chovají i v Hořicích a v Nové Pace, což se už taktéž projevuje. Je zde jednoznačně znát oživení průmyslu. Svou pozitivní úlohu hraje i blízkost mladoboleslavské Škodovky," konstatuje Kousal. "V prvním pololetí by podle mého odhadu mělo dojít k absolutnímu nárůstu asi o 500 míst. Ten sice bude asi ještě o 250 míst vyšší, ale musíme počítat i s určitým propouštěním," dodává.

K nejvýraznějšímu navýšení pracovních příležitostí by mělo dojít v průmyslové zóně v Jičíně. Největší počet pracovníků chce přibrat firma Continental Teves, která vyrábí posilovače brzd. Podle vyjádření vedoucího personálního oddělení Franka Burkhardta by se současný stav měl zvednout o 300 nových pracovníků. Další výrazné rozšíření plánuje společnost Ronal. "Po dokončení nového závodu na výrobu sprchových koutů budeme potřebovat dalších 60 až 70 lidí," prohlašuje ředitel společnosti Jiří Hnízdo. Třicet osob by v průmyslové zóně mělo být nově zaměstnáno také ve společnosti C.S. Cargo, která zde právě dokončuje sklad koberců spolu s novým administrativním centrem. Tím však výčet nekončí, protože dalších zhruba 60 lidí plánuje zaměstnat AGS spolu s AEG.

Pokračování na str.11


ZŮSTALO POUZE ZDIVO V neděli krátce po šestnácté hodině vyjely tříčlenné posádky dvou hasicích vozů z centrální požární stanice v Jičíně k nahlášenému požáru stodoly a přilehlých hospodářských stavení do obce Běchárky. Na pomoc přijela i povolaná sedmičlenná jednotka sboru dobrovolných hasičů z Kopidlna. Požár šířící se obrovskou rychlostí zachvátil během několika málo okamžiků střešní konstrukci objektu a pod ní uskladněné seno a slámu. Po šestihodinovém boji s přírodním živlem zůstala z hospodářského stavení pouze část obvodového zdiva a hromada ohořelých trámů. V průběhu zásahu naštěstí nedošlo ke zranění žádného z požárníků ani nikoho z četných pomocníků, včas se také podařilo vyvést ustájená hospodářská zvířata. Škody na majetku se však pohybují okolo odhadované výše dvě stě tisíc korun.

FOTO: mar


Rekonstrukce silnice začala a s ní také dopravní omezení

Frézování vozovky v úseku hlavního tahu silnice I/35 směrem k Ostroměři.

FOTO: jn

Konecchlumí - Obrnit trpělivostí se opět musí motoristé, kteří projíždějí okres po hlavním tahu mezi Jičínem a Hradcem Králové. To samé platí i pro obyvatele okolních obcí, přes něž povedou objízdné trasy.

V prvních dnech tohoto týdne zahájili pracovníci firmy Colas CZ druhou etapu rekonstrukce komunikace I/35 v úseku mezi Úlibicemi a Ostroměří. Investiční akce pokračuje po krátké zimní přestávce, před kterou byly dokončeny nutné sanační práce a kompletní odfrézování svršku silnice od odbočky na Lužany až k Vojicím. V těchto dnech se pracuje v části od křižovatky u Vojic směrem k Ostroměři. Druhá etapa přijde na padesát milionů korun a bude hrazena z rozpočtu Ředitelství silnic a dálnic.

"Rozhodnutím referátu dopravy Okresního úřadu v Jičíně byla rekonstrukce komunikace v délce téměř osmi kilometrů zahájena začátkem října loňského roku. Realizace druhé etapy se samozřejmě opět dotýká vlastního provozu v úseku prováděných oprav, kde se budou přibližně v týdenních intervalech střídat období částečných a úplných uzavírek se dny omezeného provozu. V době úplných uzavírek bude v některých termínech umožněn průjezd stavbou linkovým autobusům," oznámil Martin Duczynski z okresního referátu dopravy.

Do příštího úterý 20. března bude silnice od Vojic k Ostroměři částečně uzavřena, přičemž doprava od Jičína na Hradec Králové bude vedena přes Lázně Bělohrad a v opačném směru je průjezd umožněn po části stavby. Následující týden bude úsek zcela uzavřen s výjimkou pro pravidelnou autobusovou dopravu. Objízdná trasa ve směru od Hořic je stejně jako v loňském roce vedena přes Domoslavice, Chomutice, Třtěnice a Kovač. V průběhu dubna bude postupně probíhat pokládka nového asfaltového koberce od Úlibic až do Ostroměře včetně průjezdu touto obcí.

Konečné úpravy sjezdů, krajnic a vodorovného značení vozovky provedou silničáři ve dnech 29. dubna až 6. května již za neomezeného provozu. Po tomto termínu by měla být celá trasa předána k běžnému užívání. Následně mají být na základě požadavků obcí opraveny i objízdné trasy.

Samotná rekonstrukce hlavního tahu je podle Martina Duczynského letos finančně největší akcí tohoto charakteru na území okresu Jičín.

(mar, jn)


Opraví starou roubenou školu

Stará Paka - Mezi obce, které definitivně schválily svůj rozpočet, se zařadila i Stará Paka. Ten byl nakonec po určitých úpravách sestaven jako vyrovnaný ve výši 22 milionů korun.

Velkou část z plánovaných příjmů tvoří dotace státu, které jsou určeny na výstavbu nového bytového domu a na zřízení vodovodu v Ústí u Staré Paky. "Na bytový dům bychom měli od státu čerpat 3,8 milionu a na vodovod v Ústí dalších 2,6 milionu korun," sdělil starosta obce Jaroslav Fišera. Bytový dům, jehož stavba byla vzhledem ke zpoždění státní dotace pozdržena, se podle něho začne s určitostí stavět již v tomto roce. "V novém domě bude 12 bytů, z nichž jich je již polovina dopředu obsazena. Zbylých šest na své budoucí majitele ještě čeká," konstatuje starosta.

Z rozpočtových příjmů by se v letošním roce mělo začít i s financováním celkové rekonstrukce staré roubené školy. Náklady na opravu jsou vypočteny na 1,8 milionu korun a v letošním roce by se měla zafinancovat její první polovina. "Tato kulturní památka je v dezolátním stavu. Po generální opravě bychom v ní chtěli zřídit stylovou knihovnu, která by se tak přesunula z prostor dnešního obecního úřadu," popisuje další plány obce Fišera. Podle něho je však vše odvislé od toho, zda se podaří naplnit všechny rozpočtované příjmy. "Pokud vše dopadne dobře, rádi bychom v tomto roce ještě zrekonstruovali náš obecní dům s byty, připravujeme plynofikaci Roškopova a ve spolupráci s místním Sokolem se chceme pustit do rekonstrukce hřiště," dodal.

(max)


Nové Noviny