Nové Noviny č. 11/0116. března 2001str. 3

Jičín podporuje myšlenku osvobození Tibetu

Místostarosta Vlastislav Matucha vyvěšuje z okna jičínské radnice tibetskou vlajku na počest Dnů Tibetu.

FOTO: pe

Jičín - V rámci "Dnů Tibetu" (1. až 10. března) se jičínská radnice již třetím rokem hlásí k myšlenkám Evropského hnutí na podporu osvobození tohoto asijského státu okupovaného od roku 1950 komunistickou Čínou.

I letos se k akcím pořádaným každoročně přibližně v osmdesáti městech České republiky připojil Jičín formálně 10. března vyvěšením tibetské národní vlajky na budově městského úřadu.

Za dobu jedenašedesátileté okupace mírumilovného buddhistického státu bylo více než 1,2 milionu Tibeťanů zabito, tisíce lidí uvězněno a na 6 tisíc klášterů zbouráno. Vysokohorské území Tibetu je několikanásobně větší než je naše republika a Čína je od roku 1965 vydává za jednu z pěti autonomních oblastí na úrovni provincie. V současnosti žije v Tibetu pouze šest milionů obyvatel, z nichž se mnozí každodenně stávají oběťmi krutých represí. Pouze nepatrné části z nich se daří odejít do exilu a žít v malých enklávách v Indii a na několika místech jinde na světě.

Prastaré kulturní památky jsou zničeny a zbylé torzo předvádějí Číňané jako turistickou atrakci. Tradiční životní styl je bezohledně narušován zákazy školství a hlavně negativními vlivy přesídlení nejméně 7,5 milionů Číňanů, kteří zatlačují domácí obyvatele bezohledně do pozice bezvýznamné menšiny bez jakýchkoli práv.

V Evropě proto vzniká hnutí na podporu osvobození Tibetu, které pořádá protestní a petiční akce i kulturní programy ve prospěch celosvětového zveřejnění problematiky krutého útlaku a systematického vyhlazování Tibeťanů. K těmto aktivitám se stále častěji připojují i sdružení pro ochranu lidských práv v České republice.

(mar)


Plánují opravu zvoničky a komunikací

Budčeves - V rozpočtu se pro letošní rok počítá s půlmilionovou investicí do opravy místních komunikací, navrženo je dokončení veřejného osvětlení a rekonstrukce místní zvoničky. "Zvonička je v opravdu špatném technickém stavu a ještě letos bychom chtěli provést její úplnou opravu. Součástí by bylo i nahrazení současné plechové střechy šindelí," upřesňuje starosta Budčevse Jiří Opatrný. Obec rovněž v současné době nechává zpracovat územní plán, jehož dokončení je jednou ze základních podmínek pro udělení dotací na jednotlivé rozvojové projekty. "Na zadání územního plánu jsme se společně dohodli spolu se starosty Vršců, Židovic, Běchar a Cholenic. U společného zpracovatele nás totiž tento postup přijde o několik desítek tisíc korun levněji."

"V minulosti jsme rovněž zažádali o plynofikaci obce, tehdy ovšem byla situace poněkud jiná. Nyní máme již vyhotovený projekt, ale náklady na realizaci plynofikace by obec přišly na částku 7 milionů korun, což je pro náš rozpočet příliš mnoho. Do výsledné ceny se totiž výrazněji promítá například skutečnost, že plynové potrubí by se muselo pokládat až z Kopidlna a rovněž občané by se museli na celém projektu finančně spolupodílet. Navíc zájem o zavedení plynu projevilo pouze 20 domácností, z nichž většinu tvořili místní chalupáři. Zatím tedy nepředpokládáme zahájení plynofikace, kdyby se ale do budoucna situace obrátila a byl zájem, jsme na její realizaci připraveni," vysvětluje Opatrný.

Obec se také musí opakovaně vypořádávat s vytvářením černé skládky podél komunikace ve směru na Nečas. "V roce 1998 jsme nechali toto místo vyčistit a odpad byl odvezen, bohužel dnes je tam skládka znovu. Dovolím si tvrdit, že z poloviny se na jejím vzniku podílí i obyvatelé z vesnice. Občané si prostě neumějí vynaložených prostředků vážit," stýská si starosta a poukazuje na skutečnost, že tehdejší odklizení černé skládky přišlo obec na 70 tisíc korun.

Podle starosty zůstává hlavním problémem rozvoje obce zánik zemědělství v této oblasti, nedostatek pracovních příležitostí a periferní poloha v rámci jičínského okresu. "Samozřejmě je zde velký problém s pracovními příležitostmi, lidé proto musí dojíždět za prací až do Mladé Boleslavi, Libáně nebo Jičína. Ročně platíme z obecního rozpočtu také 3-4 tisíce korun za autobusovou dopravu pro školáky. Děti přece nemohou za to, že bydlí právě v Budčevsi," zdůraznil starosta.

Pro nejmenší uspořádala v minulém roce obec ve spolupráci s dobrovolnými hasiči dětský den. "V Budčevsi máme stále ještě poměrně hodně dětí a dokonce se nám sem přistěhovalo i několik mladých lidí. Právě pro ty nejmenší bychom i v letošním roce celou akci rádi zopakovali," dodal Opatrný.

(pe)


Počítače dodá TPC

Jičín - O dodavateli počítačů do základních škol v Jičíně nakonec rozhodlo výběrové řízení, které vyhrála společnost TPC. Vedení města tak změní své původní rozhodnutí, na základě kterého se počítače měly koupit od společnosti IBM.

Celková částka určená na nákup počítačů právě od IBM ve výši 1,8 milionů korun byla přitom koncem minulého roku schválena nejen radními, ale také městským zastupitelstvem. Celá záležitost se však tehdy odehrála bez regulérního výběrového řízení. To přitom musí být vyhlášeno vždy, pokud cena zakázky překročí půl milionu korun. "Když jsme poprvé nákup schvalovali, okamžitě jsme si neuvědomili, že bychom měli vypsat výběrové řízení. Návrh od IBM se nám totiž zamlouval především proto, že nám počítače měly být prodány za sníženou cenu, jejíž úhrada by byla rozložena do několika splátek. Na základě tohoto návrhu bychom platili 360 tisíc korun ročně," konstatuje místostarosta města Vlastislav Matucha.

Své původní rozhodnutí tak nakonec radní vzali zpět a výběrové řízení vyhlásili. Do něj se s dalšími čtyřmi firmami opětovně přihlásilo i IBM. Vítězem soutěže se nakonec s nejlevnější nabídkou stala společnost TPC. "Při okamžité úhradě by nás počítače od TPC přišly na 1,372 milionu korun, od IBM na 1,528 milionu. Když však rozložíme cenu za jejich nákup do pětiletých splátek, tyto dvě nejzajímavější nabídky se téměř vyrovnají. Přesto nabídka od TPC je stále nejvýhodnější," vysvětluje místostarosta. "Protože i nabízená technika byla srovnatelná, pro TPC rozhodlo také to, že se jedná o místní firmu, u které budou nižší náklady na pozáruční servis," dodal Matucha.

(max)


Ronal vyrábí šedesát sprchových koutů denně

Jičín - Ještě před realizací výstavby nové montážní haly rozhodlo vedení společnosti Ronal zahájit zkušební výrobu sprchových koutů v provizorních prostorách objektu jičínského Dřevotvaru v Dělnické ulici.

"Výrobu sprchových zástěn jsme rozjeli s předstihem v prosinci 1999. Důvodem tohoto kroku byla zejména potřeba pečlivého zaškolení nově přijímaných pracovníků a zároveň detailní prověření schopností českých dodavatelů. Přestože můžeme jednotlivé komponenty odebírat od zahraničních firem obchodujících s naším sesterským závodem ve Francii, hledáme cesty efektivnější spolupráce s tuzemskými výrobci. V těchto dnech najíždíme na dvousměnný provoz, přičemž zatím zaměstnáváme třináct montážních a tři technicko - hospodářské pracovníky," vysvětluje vedoucí výroby Ondřej Stěhulka.

"Podle našeho katalogu jsme dnes schopni vyrábět přibližně sto variant sprchových koutů, respektive deset základních typů různých rozměrů a barevných provedení. Zatím se tedy nezabýváme zakázkovou nestandardní výrobou. Současný provoz Ronalu zajišťujeme na ploše zhruba 1200 m2, na kterých dokážeme za jednu pracovní směnu vyrobit okolo šedesáti kompletních zástěn určených zejména k vývozu na zahraniční trhy," dodává Ondřej Stěhulka.

Zhruba v polovině roku se výroba z provizorních prostor Dřevotvaru přestěhuje do nové haly.

(mar)


Krátce

JIČÍN: Přispěli na činnost hospicu

Na svém posledním zasedání městská rada odsouhlasila příspěvek ve výši 5 tisíc korun na činnost Hospicu Anežky České se sídlem v Červeném Kostelci. Uvedené zařízení poskytuje služby také několika občanům z Jičína, a proto ředitel hospicu požádal město o finanční příspěvek. "Rada jednoznačně příspěvek dle finančních možností města odsouhlasila. Rozhodně bychom měli pomáhat všem, kteří si nemohou pomoci sami. Jde navíc o zařízení, kde lze důstojně dožít život," uvedl místostarosta města Vlastislav Matucha.

(max)

HOŘICE: Odkaz příštím generacím

Měděný tubus, obsahující písemné dokumenty a další vesměs propagační materiály Hořic, bude dnes dopoledne uložen do Masarykovy věže samostatnosti. Schránka bude zazděna do niky, která byla objevena pod omítkou ve výstavní síni východního křídla této dominanty. "Na papír jsme speciálním inkoustem napsali zprávu o minulosti i současnosti města. Do tubusu vložíme také Hořické noviny, pamětní medaili a propagační materiály města. K tomu jsme přidali i přehled investičních akcí z posledních dvou let," oznámila hořická místostarostka Zdena Vaškovová. Dodala, že texty o historii města od jeho založení až po současnost jsou převážně dílem ředitele muzea Václava Bukače a Oldřišky Tomíčkové. Podle starosty Ladislava Vrby bude oprava věže samostatnosti letos dokončena. Právě probíhají nátěry sanačních omítek, které mají zabránit vzniku vlhkosti, kvůli níž se věž uzavřela.

(jn)

JIČÍN: Den otevřených dveří již zítra

Již zítra 17. března se od 9 do 12 hodin uskuteční den otevřených dveří v novém polyfunkčním domě na rohu Tylovy a Nové ulice v Jičíně. Náklady na výstavbu domu se podle starosty města Jiřího Lišky pohybovaly ve výši 20 milionů korun. Záměrem města přitom bylo, aby se jeho výstavba uhradila z dlouhodobě předplaceného nájemného. "Do projektu měly vstoupit dvě společnosti, a to Reifeisenbank a.s. a ČS Živnostenská pojišťovna. Reifeisenbank však nakonec od smlouvy ustoupila, a proto jsme museli v minulém roce čerpat devítimilionový úvěr," prohlásil Liška. "V těchto dnech se ale rýsuje další větší partner, kterým by měla být ČSOB - divize IPB. Rada města navíc na svém posledním zasedání rozhodla na zbývající volné prostory vypsat výběrové řízení," dodal starosta.

(max)

JIČÍN: Nový správce informační sítě

Novým správcem informační sítě na Městském úřadě v Jičíně se na základě výběrového řízení stal ing. Petr Brunner. Do výběrového řízení se podle místostarosty města Vlastislava Matuchy přihlásilo 15 uchazečů. "Deset z nich bylo velmi kvalitních. Potěšující je zejména fakt, že se do těchto míst hlásí odborníci. Více jak polovina z přihlášených navíc patřila k absolventům zdejší Střední průmyslové školy," konstatoval místostarosta.

(max)

BĚCHARY: Taneční zábava

Ve čtvrtek 22. března od 13.30 hodin se v kulturním domě v Běcharech uskuteční taneční zábava nazvaná Jarní, která bude spojena s oslavou svátku Josefa. Zábavu bude doprovázet kulturní program, který si připraví členové ve spolupráci se spolkem divadelních ochotníků. Poté následuje bohaté pohoštění a k tanci a poslechu zahraje pan Haken z Kopidlna. Všichni jsou srdečně zváni.

(red)

NOVÁ PAKA: Valná hromada novopackého Sokola

Ve čtvrtek 15. března uspořádali novopačtí sokolové svoji valnou hromadu. Na programu byly zprávy za uplynulý rok, ze kterých se přítomní dozvěděli o činnosti výboru Tělocvičné jednoty, oddílu všestrannosti, basketbalistů a atletů. Jednalo se i o dalších perspektivách novopacké Tělocvičné jednoty Sokol. V diskuzi bylo rovněž připomenuto významné výročí 140 let vzniku Tělocvičné jednoty, které novopacký Sokol čeká v příštím roce. Šedesátiny budou rovněž za rok slavit basketbalisté.

(ur)

JIČÍN: Hokejbalový turnaj

Ihned po skončení sezony se na jičínském zimním stadionu připravuje již tradiční hokejbalový turnaj, který by se měl odehrát do začátku dovolených a letošní novinkou bude i závěrečné play-off. Přihlásit se je možné přímo na ZS nebo telefonicky u správce zimního stadionu Františka Bezuchy na tel:.0433/531 582, či 0604/207 473. Ten také všem zájemcům podá bližší informace. Uzávěrka přihlášek je do 30.března. Na zimním stadionu v současnosti probíhá i vyklízení kabin, které mimo sezonu budou sloužit jako levná ubytovna. Podle Františka Bezuchy by prostory sloužící jako ubytovna měly být připraveny přijmout první klienty na přelomu března a dubna.

(red)


Nové Noviny