Logo NN

Nové Noviny č. 12/0123. března 2001str. 1

Pražská židovská obec opět vlastní synagogu

Jičín - Osud židovské synagogy v Jičíně by se konečně měl změnit k lepšímu. Na základě rozhodnutí Okresního soudu v Jičíně se synagoga po více jak dvaceti letech vrátila do majetku Židovské obce se sídlem v Praze.

V těchto dnech totiž definitivně nabyl právní moci rozsudek z 15. února, na jehož základě byla neplatnou uznána kupní smlouva mezi Židovskou náboženskou obcí v Praze a Československým státem z 13. března 1979. Tehdy byla do vlastnictví státu prodána židovská synagoga s jejím vnitřkem a svatostánkem za pouhých 5.706 korun. Tato kupní smlouva byla soudem uznána jako absolutně neplatná, neboť byla uzavřena bez předchozího souhlasu příslušných církevních orgánů. Odmítnutím kupní smlouvy byla zároveň uznána neplatnou i pozdější kupní smlouva mezi Pavlem Eltaiem a Městským úřadem v Jičíně z 5. února 1992. "Rozhodnutím soudu se tak stává bezpředmětná i žaloba okresního úřadu, který s prodejem synagogy ze strany města Pavlu Eltaiovi nesouhlasil. Radnice je rozhodně spokojena s tím, že vlastníkem je opět židovská obec, a proto se Jičín proti rozsudku neodvolal," sdělil advokát Milan Kudyn, který v celé kauze zastupoval Jičín.

Rozsudek soudu přivítala především Židovská obec v Praze. Podle jejího předsedy Jiřího Daníčka tak konečně bude moci být tato významná kulturní památka kompletně zrekonstruována a obnovena. "Rozhodnutí soudu nás opravdu velice těší. Budeme moci začít s realizací toho, co již několik let máme v úmyslu," reaguje spokojeně na dotaz NN Daníček. "Během dvou až tří let chceme synagogu zrekonstruovat a poté v ní ve spolupráci se Židovským muzeem v Praze zřídit regionální expozici židovství. Letos bychom každopádně chtěli začít s projekční přípravou, a pokud se vše stihne, plánujeme také zahájení prvních nutných oprav," objasňuje další záměry předseda židovské obce Daníček.

Vedení jičínské radnice je s rozhodnutím soudu taktéž velmi spokojeno. "Konečně by se mohl vyřešit jeden z našich dlouholetých problémů," sdělil místostarosta Vlastislav Matucha. "Čekáme na záměry židovské obce, a pokud to bude v našich silách, budeme se snažit napomoci i při opravách synagogy. Zde bychom se určitě pokusili alespoň využít některé ze státních dotací, jako například z Fondu na obnovu městské památkové rezervace," dodal místostarosta.

(max)


Ministerstvo kritiku neakceptuje

Lázně Bělohrad, Libáň - Vážné výhrady k postupu několikačlenného týmu dnes už bývalé náměstkyně ministra vnitra Yvonne Streckové má bělohradský starosta Pavel Šubr, který zvažuje, že sepíše stížnost, adresovanou k rukám ministra Grosse.

"Ukázalo se, že na ministerstvu vůbec nevzali v potaz výhrady obcí k návrhu druhé etapy reformy veřejné správy. Loni v listopadu se většina obcí okresu Jičín připojila k podpisové akci, kterou inicioval Městský úřad v Chlumci nad Cidlinou. Petice jednoznačně odsuzovala navrhovaný způsob reformy, naše zastupitelstvo se k ní připojilo, ale místo toho je v posledním materiálu ministerstva uvedeno, že si přejeme být zařazeni pod město Jičín," říká Šubr. Domnívá se, že to je další důkaz toho, že ministerstvo odmítá vést s obcemi debatu o podstatě reformy jako takové.

Starosta Chlumce nad Cidlinou Miroslav Uchytil, který inicioval jednu z nejrozsáhlejších petic ve východních Čechách, jejímž prostřednictvím požaduje provedení řady změn v připravované reformě, tvrdí, že nesouhlasné stanovisko k návrhu vnitra už vyslovilo asi dva a půl tisíce obcí z celé republiky.

Libáňský starosta Jan Šesták, který se v minulých dnech v Praze zúčastnil školení k uvedenému tématu, potvrdil, že ministerský tým s vytvářením pověřených obcí třetího stupně stále počítá. A právě model takzvaných miniokresů, které mají od roku 2003 nahradit stávající okresní úřady, je ovšem pro valnou většinu obcí nepřijatelný. Jedno město by se totiž podle nich stalo nadřízené dalším samosprávám a mohlo by tak ovlivňovat zejména ekonomický a hospodářský rozvoj svých sousedů.

Jak dále libáňský starosta upozornil, ministerstvo si stanovilo podmínku, podle níž bude pověřené obce třetího typu vybírat. "Spádový obvod jednoho miniokresu musí mít nejméně 15 tisíc obyvatel. Pod tento limit nepůjdou, v takovém případě by například Nová Paka nemohla být mezi pověřená města zahrnuta," poznamenal Šesták. Nad patnáctitisícovou hranici by se Nová Paka dostala jedině tehdy, kdyby se pod její obvod připojil i sousední Bělohrad. Ministerstvo vnitra na vypjatou atmosféru a kritiku reaguje prohlášením, že v krátké době předloží nový podrobný materiál, který počítá s více variantami reformy veřejné správy a od původního návrhu bude do jisté míry odlišný.

(jn)


NASADILI LETECKOU TECHNIKU Zemědělská akciová společnost Mlázovice v minulých dnech prováděla ošetření svých pozemků s pomocí letecké techniky. Letadlo startovalo z letiště u Chotče.

FOTO: jn


Bránu čekají další opravy

Jičín - Na praskliny vnitřního zdiva Valdické brány upozornili památkáři jičínskou radnici, které doporučili zpracování odborného posudku. Vertikální narušení zdiva zejména v jednotlivých podlažích věže je patrné už několik desítek let, odborníci se ovšem domnívají, že se časem mírně zvětšuje.

Podle architekta Jiřího Starého, se kterým město už delší dobu spolupracuje, není Valdická brána z hlediska statiky ohrožena, uvedla vedoucí odboru kultury Eva Zatloukalová. Nicméně kvůli prasklinám si brána v blízké budoucnosti zřejmě stavební zásah v interiéru vyžádá. Město, jako majitel známé dominanty, už dopředu předesílá, že půjde o práce jen v nezbytně nutném rozsahu. Radikální řešení by si totiž vyžádalo několikamilionové výdaje, a ani tak by nešlo o jednorázovou akci.

"Vzhledem k tomu, že letos chystáme opravy omítek v ochozovém patře a některé další úpravy ve věži za zhruba 70 tisíc korun, vyžádali jsme si závazné stanovisko památkářů. A při té příležitosti jsme byli upozorněni na praskliny vnitřního zdiva. Nechali jsme si proto od pana Starého zpracovat nový posudek, který by měl také obsahovat doporučený postup zabezpečovacích prací. Více informací bychom tedy měli mít až na základě jeho písemného vyjádření," sdělila Zatloukalová.

Pokračování na str.2


Zaměstnaných cizinců na okrese bude v budoucnu stále přibývat

Jičínsko - Se vzrůstající nabídkou volných pracovních míst na Jičínsku bude zároveň s největší pravděpodobností stoupat i potřeba zaměstnávání cizích státních příslušníků. Již v současné době se totiž některé podniky potýkají s nedostatkem pracovníků, a to především na méně kvalifikovaná místa a do vícesměnných provozů.

Koncem roku na okrese oficiálně pracovalo na 350 cizinců. Okolo 120 z nich bylo občanů Slovenska, kteří pracovali převážně právě v dělnických profesích a dále využívali nabídky sezónních prací. Jen malý počet pracoval v profesích, kde je vyžadováno vysokoškolské vzdělání. Jednalo se pouze o lékaře pracujícího v okresní nemocnici a dva konstruktéry zaměstnané ve firmě Continental Teves. Zde je zároveň po profesní stránce zaměstnáno nejvíce vysokoškolsky vzdělaných cizinců z dalších zemí, a to především na vedoucích pozicích. Ti z drtivé většiny pocházejí z Německa.

Zaměstnaných cizinců z ostatních zemí na okrese oficiálně ke konci roku bylo 228. Největší zastoupení zde měli občané Ukrajiny, a to padesát procent. Co se týká počtu, byli následováni občany Moldavska a Bulharska. Podle ředitelky jičínského úřadu práce Zuzany Liškové se cizinci zaměstnávají pouze na místa, která jsou dlouhodobě volná a zaměstnavatelé je nemohou obsadit.

Pokračování na str.3


Nové Noviny