Nové Noviny č. 12/0123. března 2001str. 3

Bag International projevil zájem o památku

Pro bývalou školu, která stojí u peckovského kostela sv. Bartoloměje, hledá obec kupce. Předběžný zájem zatím projevila vidonická firma Bag International. Chátrající nemovitost byla v loňském roce prohlášena státem evidovanou kulturní památkou. V současnosti v ní žije několik domácností a v přízemí sídlí pobočka České pošty.

FOTO: jn

Pecka - Neutěšený stav památkově chráněného objektu vedle kostela sv. Bartoloměje se může v dohledné době změnit. O koupi budovy projevil předběžný zájem soukromý investor, firma Bag International spol. s r. o., která ve Vidonicích u Pecky před několika lety otevřela provoz na výrobu smažených lupínků.

Současným vlastníkem chátrajícího objektu, jenž byl v loňském roce zapsán do seznamu státem evidovaných kulturních památek, je obec. Ta se jeho prodeji nebrání, minulý týden se na tom usneslo peckovské zastupitelstvo.

To, že už obec jednala s konkrétním zájemcem, potvrdil i místostarosta Pecky Jiří Styblík. "Firma Bag International nás zatím jen seznámila se svými záměry, podle kterých by objekt na vlastní náklady zrekonstruovala a poté ho využívala k reprezentativnímu ubytování," uvedl Styblík.

Za společností Bag International stojí italský kapitál, který v ní má podle výpisu z obchodního rejstříku padesátiprocentní podíl, a do renovace budovy hodlá podle místostarosty vložit patnáct až dvacet milionů korun. Právě výše investic spojených s nutnými opravami bývalé školy je pádným argumentem, proč se Pecka rozhodla s potencionálním kupcem jednat. "Stoprocentní záruky, jak s objektem naloží, nám nikdo nedá, ale je to jediná naděje, že se architektonicky cennou stavbu podaří uvést do náležitého stavu," říká Styblík. Připustil, že kdyby oprava nemovitosti zůstala pouze na bedrech obce, těžko by si něco takového mohla z finančních důvodů dovolit.

Starostka Pecky Hana Štěrbová předesílá, že prvotní jednání s firmou proběhla, ale k dalšímu kontaktu už od té doby nedošlo a celá záležitost je nyní na mrtvém bodě. "Je možné, že se přihlásí i jiní zájemci, každopádně s opravou je potřeba začít co nejdříve. Obec na ni nemá dostatek prostředků a i s případnou dotací by to trvalo několik let," říká. Cena historické budovy, v níž žije několik domácností a část jejího přízemí má v pronájmu Česká pošta, byla úředním odhadem stanovena na 750 tisíc korun.

Právě nájemníci spolu s poštou, která před časem do místní pobočky investovala několik set tisíc korun, patří k hlavním odpůrcům prodeje a iniciátorům petice. Obyvatelé domu, z nichž většina je v důchodovém věku, by podle vyjádření radnice měli v případě prodeje ve smlouvě zaručeno právo k užívání bytu. "Většina z nájemníků si navíc už před tím dala přihlášku do domova s pečovatelskou službou, který se letos začne stavět," upozornila starostka. Dodala, že obec je připravena České poště nabídnout v Pecce jiné prostory, jejichž úpravu by také zafinancovala.

(jn)


Zaměstnaných cizinců na okrese bude...

Pokračování ze str.1

"Jsem přesvědčena, že z cizích pracovníků opravdu nemusíme mít strach a že naší ekonomice mohou pouze pomoci. Musíme si také uvědomit, že se většinou jedná o velmi levnou pracovní sílu, která všude ve světě vždy napomáhala ekonomickému rozvoji. Také zde jsou cizími pracovníky obsazována především méně kvalifikovaná místa, které naši lidé jednoduše nechtějí dělat. Jde například velmi často o šičky, švadleny, pomocné dělníky a truhláře," vyjmenovává Lišková. "Myslím si, že počet zaměstnaných cizinců na Jičínsku bude stále pomalu stoupat. Jenom nyní by podle mého odhadu firmy na okrese potřebovaly alespoň padesát až sedmdesát zahraničních pracovníků," konstatuje.

Zároveň však přiznává existující problémy se zaměstnáváním cizinců nelegálním způsobem. "Jde o velmi škodlivý jev, který se našemu regionu nevyhýbá. Počet takto zaměstnaných lidí se jen velmi těžko odhaduje. Tito pracovníci nejsou nijak pojištěni a s jejich nelegálním zaměstnáváním může být spojena i řada velmi problematických společenských jevů, včetně kriminality. Čím více lidí zde navíc bude pracovat nelegálně, tím více bude klesat cena jejich práce," dodává ředitelka.

Podle vedoucího trhu práce na ÚP v Jičíně Petra Kousala zaměstnávání většího počtu cizinců často brání především zdlouhavé vyřizování nutných formalit, které mohou trvat až několik měsíců. "Abychom dovolili zaměstnat cizince, musí být volné místo v evidenci úřadu práce alespoň šest až osm týdnů. Pokud na něj nelze zaměstnat občana České republiky, zejména uchazeče o zaměstnání, teprve poté může zaměstnavatel požádat o povolení získávat cizí pracovníky," říká. Další výběr pracovníků může provést zaměstnavatel sám, případně požádat o pomoc úřad práce. V případě kladného rozhodnutí, musí cizinec během třech měsíců požádat o povolení k zaměstnání. "Pokud cizinec obdrží povolení, musí se obrátit na konzulární úřad v zemi svého trvalého bydliště, kde požádá o povolení k pobytu za účelem zaměstnání. Teprve po obdržení povolení k pobytu může přijet do České republiky a začít pracovat. Vše však trvá několik měsíců," upřesňuje Kousal. Jiná jednodušší situace je se zaměstnáváním občanů Slovenska. U těchto případů postačuje, pokud zaměstnavatel oznámí nejpozději první den při nástupu do práce registrační kartou, že zaměstnává občana slovenské republiky. "Přestože je zaměstnávání slovenských lidí jednodušší, je o ně největší zájem především na sezónní práce. Místa, která jsou dlouhodobě špatně obsazovaná a často i hůře placená, se většinou řeší zaměstnáním cizinců z dalších zemí," upřesnil Kousal.

(max)


Krátce

STARÁ PAKA: Mají své stránky na internetu

Od začátku roku má i Stará Paka v provozu vlastní webové stránky na internetu. Ty provozuje společně s Klubem přátel Staré Paky. Podle starosty obce Jaroslava Fišery by měly napomoci k většímu informování veřejnosti nejen o činnosti úřadu, ale také přiblížit uživatelům internetu více zajímavostí z historie obce. "Stránky vyrábí Klub přátel Staré Paky, který je i průběžně obměňuje. Internet chceme letos zavést i do místní knihovny, kde plánujeme za mírný poplatek jeho zpřístupnění všem našim občanům," uvedl starosta Fišera. Propagační stránky o Staré Pace je možné nalézt na adrese www.starapaka.cz.

(max)

JIČÍN: Sborový koncert

U příležitosti Dne učitelů se 28. března uskuteční v porotním sále jičínského zámku koncert Smíšeného pěveckého sboru Foerster, který působí při Lepařově gymnáziu v Jičíně. Kromě domácího tělesa se sbormistryní Ivanou Hanzlovou a s klavírním doprovodem Pavla Krčmárika vystoupí také Smíšený pěvecký sbor Otakar z Vysokého Mýta. Koncert je určen nejen pro pedagogy, ale pozvánka platí i pro širokou hudbymilovnou veřejnost. Vystoupení bude v zámeckých prostorách zahájeno v 19 hodin.

(red)

NOVÁ PAKA: Módní přehlídka

Městské kulturní středisko v Nové Pace spolu s agenturou DEMI Hradec Králové chystá na středu 28. března tradiční módní přehlídku pod názvem "Show must go on". Uskuteční se ve velkém sále MKS od 19 hodin a návštěvníci zde zhlédnou určitě řadu krásných a zajímavých modelů. Na přehlídce se bude prezentovat například Studio D Drahomíry Niederlové z Jablonce nad Nisou, oděvní ateliér Jiřiny Tauchmanové z Nové Paky, oděvní výtvarník Renata Pavlatová z Prahy, Střední odborné učiliště Nová Paka, prodejna Pascal, Asociace vizážistů a stylistů ČR a další.

(ur)

JIČÍN: Rozšířená výuka jazyků

Základní škola v ulici 17. listopadu v Jičíně již druhým rokem otevírá třídu s rozšířeným jazykovým vyučováním. Do ní se mohou hlásit nejen žáci z této základní školy, ale i z ostatních škol v Jičíně. "Každá základní škola od nás informaci o jazykové třídě obdrží. Ta by měla být předána všem žákům druhých tříd. Protože je o studium ve třídě zaměřené na jazyky velký zájem, vypisujeme i letos přijímací řízení. To se uskuteční už 2. května. Kromě toho je také připraven vzdělávací program výuky jazyků i pro zájemce z řad nejen žáků, ale i jejich rodičů," konstatoval ředitel školy Josef Kužel.

(red)

TETÍN: Rybáři podali trestní oznámení

Trestní oznámení na neznámeného pachatele podali minulý týden bělohradští rybáři. Policii tak oznámili několik týdnů starý případ ekologické havárie, k níž došlo v jejich chovném rybníku Nadýmák blízko Tetína, kde v důsledku otravy vody uhynulo velké množství ryb, vesměs kaprů. Vzniklou škodu odhadují na 150 až 160 tisíc korun a dalších deset tisíc korun musí rybářská organizace zaplatit kafilérii za likvidaci několika stovek uhynulých ryb. Co bylo skutečnou příčinou otravy a kdo ji způsobil, není stále jasné.

(jn)


Nové Noviny