Nové Noviny č. 12/0123. března 2001str. 4

Rezignaci místostarosty předcházelo trestní oznámení na starostku obce

Miletín - Miletín má novou místostarostku Petru Voňkovou, kterou zastupitelstvo schválilo do funkce na pondělním veřejném zasedání. Ke změně došlo poté, co v polovině února oznámil svou rezignaci její dosavadní předchůdce Josef Petera.

K odstoupení jej přiměla kauza kolem trestního oznámení na starostku Lenku Kožíškovou, kterou on sám viní z toho, že své rodině povolila neoprávněnou těžbu palivového dřeva v obecním lese. Policie však případ odložila, neboť neshledala, že by byl spáchán trestný čin, NN to potvrdil Vladimír Medo, vedoucí obvodního oddělení v Hořicích, které se stížností zabývalo. Z výsledku šetření vyplývá, že koncem loňského roku byly vytěženy tři vyvrácené či jinak poškozené stromy a účet za odvezené dřevo byl starostkou uhrazen ještě před tím, než se oznámení dostalo do rukou policie. Zaplacená částka přitom odpovídá rozsahu těžby.

Starostka na svou obhajobu uvedla, že možnost přiměřené těžby stromů má kdokoliv, kdo se obrátí na správce lesa, kterým je místní hajný. "Jako kterýkoliv jiný občan jsem to také učinila a shodou okolností se právě v té době naskytla příležitost si vytěžit znehodnocené porosty. Odvezené dřevo jsem samozřejmě uhradila," uvedla Kožíšková.

Spolu s Peterou se svého členství v zastupitelstvu vzdal i Jaroslav Špůr. Z jeho strany byl tento krok motivován jednak osobními a rodinnými důvody, ale také radnici adresovaným anonymním dopisem, jehož autor si stěžuje na práci zastupitelů a vyzývá je k odstoupení.

Starostka tento dopis na zasedání ocitovala a následně vyzvala přítomné z řad veřejnosti, aby se k němu vyjádřili. Reakce lidí byla víceméně jednoznačná, například podle Miloslava Kulhánka, předsedy SK Miletín, je tato forma kritiky nedůstojná, a proto nevidí důvod, proč by jakýkoliv anonym měl být důvodem vypsání nových voleb. Přesto většina z mála přítomných obyvatel už v předchozí diskuzi kolem rozpočtu radnici mimo jiné vyčetla, že veřejnost o dění v obci informuje nedostatečně. S tím souvisí i jejich výhrady k rozdílení peněz na podporu sportovních a kulturních aktivit, která je podle mínění veřejnosti nepřiměřeně nízká.

(jn)


Setkání duchovních tentokrát v Železnici

Poprvé na jiném místě než na půdě okresního úřadu se uskutečnilo tradiční setkání duchovních církví, působících na Jičínsku, se zástupci státní správy. Hostitelem ve faře v Železnici byl P. Josef Kordík a jako host se jej zúčastnil biskup Církve československé husitské Štěpán Klásek. Přítomní projednávali problematiku ochrany památek v souvislosti s přetrvávající tendencí vykrádání kostelů. Zástupci okresního úřadu při té příležitosti vyzdvihli potřebu zajistit fotodokumentaci mobiliářů. Přednosta OkÚ Jiří Vitvar a vedoucí oddělení kultury Milan Smolík informovali přítomné o finančních požadavcích na opravy kostelů. Součet všech žádostí se pohybuje kolem deseti milionů korun. Jakým způsobem budou peníze rozděleny, se upřesňovalo na středeční schůzce starostů. Protidrogový koordinátor Martin Kracík hovořil o aktuálních zjištěních, týkajících se závislosti mládeže na návykových látkách, a zástupce přednosty Jaroslav Veselý informoval o připravovaném programu pietní připomínky bitvy u Jičína v roce 1866 a dalších kulturních akcích.

FOTO: jn


Voda bazénu vykazuje požadovanou kvalitu

Jičín - Pravidelné sanitární dopoledne v jičínském Aqua centru se o minulém pondělku neočekávaně protáhlo a k lítosti všech zúčastněných narušilo běžný odpolední program. Tato nepříjemnost vyvolala okamžitou reakci veřejnosti, provázenou šířením různých spekulací. O vysvětlení, proč došlo k částečnému omezení provozu bazénové části Aqua centra, jsme požádali zástupce Okresní hygienické stanice v Jičíně Libuši Jůvovou.

"V první řadě musím připomenout, že prvním lednem roku 2001 vstoupil v platnost nový Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258 upravující hygienické povinnosti pro provozovatele veřejných bazénů. Jednou ze základních podmínek je udržení odpovídající kvality bazénové vody. Rozsah a četnost kontrol vychází z prováděcího předpisu vyhlášky číslo 464. V našem případě si chemickou kontrolu kvality vody analyzuje provozovatel sám přímo v bazénu, mikrobiologické ukazatele ověřujeme na základě písemných objednávek Technických služeb v laboratoři hygienické stanice v pravidelných měsíčních intervalech, eventuálně podle pokynů okresního hygienika," shrnula Jůvová.

Na základě výsledků posledních odběrů vzorků vod byla následně přijata některá opatření, která si vyžádala částečné omezení činnosti Aqua centra. Po ověření účinnosti těchto opatření byl po jednodenní odstávce provoz bazénu v plném rozsahu obnoven. Podle hygienika v současné době jakost bazénové vody odpovídá v základních mikrobiologických i chemických ukazatelích požadavkům výše uvedeného prováděcího předpisu k Zákonu o ochraně veřejného zdraví.

Libuše Jůvová však zároveň připouští, že udržení vody v požadované kvalitě mnohdy znesnadňuje neukázněné chování návštěvníků. Mezi nejčastější přestupky přímo ovlivňující kvalitu vody patří zejména nerespektování nařízení řádného osprchování před vstupem do bazénu, nepoužívání stanovených koupacích oděvů a překračování kapacity vířivých van.

(mar)


Pivovar zatím vyčkává

Nová Paka - Možný růst ceny piva, který naznačil tuzemský pivovarský lídr - Plzeňský Prazdroj, zůstal zatím jen u prohlášení. K němu se však už dopředu připojila i řada dalších výrobců, kteří od této skupiny svou cenovou politiku odvozují. Plzeňský Prazdroj naposledy oznámil, že k úpravě cen u některých svých produktů přistoupí začátkem dubna a zdražení by se mělo pohybovat v rozpětí desítek haléřů. Novopacký pivovar v současnosti vyčkává, jak se situace na trhu bude dál vyvíjet. Podle sládka Daniela Váši může jít ze strany plzeňské společnosti i o určitý marketingový či vnitropodnikový tah. Proto má také pochybnosti, zda skutečně ke zdražení v takovém rozsahu dojde. Nicméně k zvýšení cen podle něj dříve či později musí dojít, důvodem je především růst energií, vstupů surovin a také nákladů na dopravu.

(jn)


Nová Paka by měla být pověřenou obcí

Nová Paka - Návrh druhé etapy státoprávního uspořádání prezentovaný sdělovacími prostředky koncem léta a začátkem září minulého roku nerespektoval přirozenou spádovost vytvořenou minulými generacemi. Vznikl kružítkovou metodou bez přihlédnutí k zájmu obyvatel. Podle návrhu mají být rušeny okresy, přičemž část jejich pravomocí by měla být převedena na nové kraje a část na tzv. pověřené obce. V tomto návrhu mezi pověřenými obcemi z jičínského okresu figurovaly pouze Jičín a Hořice, zatímco Nová Paka nebyla mezi tyto obce zařazena.

Jak by podle návrhu tato "spádovost" vypadala v praxi, by poznali nejlépe například obyvatelé obce Vidochov, vzdálené od Nové Paky, co by kamenem dohodil. Ti by podobně jako i obyvatelé Pecky museli pro některé úřední úkony jezdit do Hořic. Za některými úkony do Hořic by podle návrhu měli jezdit i občané Lázní Bělohrad, kteří historicky rovněž vždy směřovali k Nové Pace a navíc mohou k cestě do Nové Paky použít mimo autobusu i velmi jednoduché vlakové spojení. Za pověřenou obcí do Jičína by měli dojíždět i občané Nové a Staré Paky.

Na mimořádném zasedání loni na podzim schválili novopačtí zastupitelé kroky novopacké radnice a svoje požadavky zaslalo město ve stanoveném termínu do 15. listopadu na Ministerstvo vnitra ČR. Starosta Petr Kuřík k situaci, která nebyla vůbec jednoduchá a vyvíjela se dosti komplikovaně, sdělil: "K tomu, aby město mohlo získat statut pověřené obce, musí být v tomto regionu 15 tisíc obyvatel. S obcemi Stará Paka, Pecka, Vidochov a Úbislavice nebyl tento počet naplněn. Nakonec tedy pomohli Bělohradští. Zastupitelé Lázní Bělohradu totiž původně navrhovali ponechání Jičína jako jediné pověřené obce pro celý bývalý okres. Podle Ministerstva vnitra však byl tento návrh neakceptovatelný, a tak se nakonec Bělohradští přiklonili k alternativě pověřit některými pravomocemi Novou Paku. Tím by tento region narostl na 17 347 obyvatel a překročil tak požadovaný počet."

K tomu lze dodat, že spádový region by na straně do kraje respektoval i historickou přirozenou spádovost. Jinak je tomu však směrem k horám, kdy vlivem nerespektování přirozené spádovosti je historický novopacký region severozápadně okleštěn o 5 km vzdálenou Levinskou Olešnici, Horka u Staré Paky, Čistou, Slemeno a Kalnou. Tato situace, budou-li mít občané těchto obcí zájem, by se mohla vyřešit snad jedině připravovaným zákonem o místním referendu. Podle něho by občané okrajových obcí měli možnost a své spádovosti rozhodnout sami.

(ur)


Vstup do regionální agentury

Jičín - Za účasti vedoucích představitelů jičínské radnice bude v příštích dnech projednán vstup města Jičína do Královéhradecké agentury regionálního rozvoje. Tento krok byl v předstihu před konečným jednáním schválen 5. března na posledním veřejném zasedání městského zastupitelstva.

Na území České republiky pracuje v současné době celkem sedmnáct podobných regionálních agentur, z nichž dvanáct posledních bylo založeno v letech 1997 až 1999. Předmětem činností těchto organizací je velmi zjednodušeně řečeno budování regionálního informačního systému, tvorba informačních databází a zajišťování regionálního plánování. Další programovou činností je například podpora cestovního ruchu, příprava a realizace projektů a spoluúčast na tvorbě a organizaci regionálních programů Phare.

"Vstupujeme do sdružení, jehož prvořadým úkolem je zajišťování komplexního rozvoje královéhradeckého kraje. Agentura regionálního rozvoje vytváří v podstatě jakousi nadstavbu nad povinnostmi běžně vykonávanými státní správou. Její každodenní práce spočívá především v aktivním přístupu k přípravě a realizaci projektů podporujících rozvoj královéhradeckého kraje a jeho měst. Jednu z výhod účasti v tomto sdružení vidím i v možnosti snazšího přístupu k finančním prostředkům z rozvojových fondů Evropské unie," vysvětlil krátce jičínský starosta Jiří Liška.

Zakladatelská smlouva koncipuje předmět činnosti regionální agentury velmi komplexně a umožňuje její profilaci podle požadavků a potřeb jednotlivých zřizovatelů i nového zastupitelstva kraje. Královéhradecká agentura regionálního rozvoje byla jako sdružení právnických osob založena v listopadu loňského roku. Jejími současnými členy jsou města Hradec Králové, Náchod, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou a v něm sídlící společnost Euroregion Glacensis, dále pak Krajský úřad Hradec Králové a Regionální hospodářská komora.

Uhrazením šedesáti tisíc korun vstupního poplatku se osmým členem sdružení stane i Jičín. Uvedená částka je údajně jedinou investicí určenou k podpoře zahájení činnosti agentury, která má být nadále finančně soběstačnou.

(mar)


Nové Noviny