Nové Noviny č. 13/0130. brezna 2001str. 3

O koupi bývalého komplexu pivovaru se definitivně rozhodne až v dubnu

Hořice - Ani po pondělní pracovní schůzce hořického zastupitelstva, které se konalo přímo v prostorách bývalého pivovaru, není zcela jasné, zda město nakonec definitivně tento rozsáhlý areál odkoupí. Konečné slovo totiž může padnout až na řádné dubnové schůzi zastupitelů. Pokud by se nakonec zástupci města pro koupi rozhodli, museli by na svém zasedání revidovat již jednou schválený rozpočet a nalézt v něm pravděpodobně částku pohybující se v řádu až několika milionů korun.

Areál bývalého pivovaru, o jehož možném prodeji se v Hořicích hovoří zhruba rok, je městu nabízen správkyní konkurzní podstaty Marií Voříškovou. Podle starosty Ladislava Vrby však správkyně předložila konkrétní finanční nabídku v pozdním termínu. I přes účast Voříškové na posledním únorovém zasedání zastupitelů proto podle něho nebylo o koupi pivovaru rozhodnuto a vše bylo odloženo až na duben. "Od posledního jednání se několik věcí změnilo. Mezi zastupiteli za prvé začíná stále více sílit názor, abychom pivovar koupili. Je pravdou, že jde o unikátní, 106 let starou stavbu, která má rozhodně velkou historickou hodnotu. Je zde tak mimořádná šance, abychom získali důstojné prostory, kde by se mohly realizovat unikátní kulturní záležitosti," říká Vrba. "Za druhé jsme mohli začít uvažovat o určitých úsporných opatřeních, která bychom v případě koupi mohli zavést. Nabízí se zde možnost částečných rozpočtových škrtů, případně bychom mohli čerpat i úvěr. Rozhodně však budeme chtít opět jednat i o ceně. Současná nabídka odprodeje za pět milionů by podle mého opravdu mohla být podstatně nižší," podotýká starosta.

Pokud zastupitelé nakonec na dubnovém zasedání koupi schválí, ještě mnohem větší výdaje budou potřeba na rekonstrukci celého areálu. Ten se totiž nachází v neutěšeném stavu. Změna využití na kulturní komplex by si vyžádala pravděpodobně opět několik milionů korun. Hovoří se zde přitom o možném zřízení kulturního centra s galerií a depozitářem muzea, případně lapidária, kamenické restaurátorské dílny, ale i jako o místu pro pracovní setkávání studentů i vyzrálých uměleckých osobností. "Prostředky na rekonstrukci objektu jsou zatím naprosto mimo možnosti města. Na opravy bychom potřebovali využít státních dotací, ale potřebné zdroje bychom možná mohli získat i z fondů Evropské unie při našem vstupu," dodal optimisticky Vrba.

(max)


Vodovod do Náchodska se prozatím odkládá

Kacákova Lhota - V minulém roce došlo v Kacákově Lhotě k dokončení vodovodu, jehož výstavba probíhala postupně již od počátku devadesátých let. Jenom vloni si tato akce vyžádala z rozpočtu obce investici ve výši 600 tisíc korun a v návrhu bylo pokračovat v prodloužení vodovodu až do sousedního Náchodska. "Bohužel jsme nedostali na tento projekt státní dotaci a celkové náklady kolem dvou milionů korun jsou nad rámec našeho rozpočtu. Proto pro letošek budeme provádět pouze běžnou údržbu, jako je péče o zeleň, opravy cest apod. O získání dotace se ale určitě pokusíme v příštím roce," informoval Rudolf Pokorný, starosta Kacákovy Lhoty.

Přestože obec s řadou krásných venkovských domů, navíc v blízkosti Jičína láká potenciální zájemce o bydlení, obecní úřad nemůže takové nabídky uspokojit, protože nevlastní pro tyto účely vhodné parcely. "Poptávka po pozemcích na výstavbu rodinných domků by tady určitě byla, bohužel obec má ve svém vlastnictví pouze volné plochy u zdejšího kravína a právě o ně není z pochopitelných důvodů velký zájem. Rozšíření další výstavby v obci tedy závisí především na majitelích soukromých pozemků," dodal Pokorný.

(pe)


Projednávali program rozvoje kraje

Hradec Králové - Na svém již šestém zasedání se ve středu sešla rada Královéhradeckého kraje. Zabývala se především návrhem na zřízení výborů krajského zastupitelstva, programem rozvoje kraje a probíhající reformou veřejné správy.

Podle radního Královéhradeckého kraje Ladislava Vrby k nejdůležitějším projednávaným bodům patřily závěry z odborného semináře a projednání materiálu od společnosti Berman Group spolu s informacemi o Královéhradecké agentuře regionálního rozvoje. "Koncem března probíhal seminář společnosti Berman Group, která zastupitele seznámila se svým analytickým materiálem týkajícím se rozvoje našeho kraje. Protože tento materiál byl zpracován ještě před vznikem krajů, není v něm vše přesně popsáno. Proto by měl sloužit jako výchozí materiál, na kterém se bude dále pracovat," říká Vrba. "Do konce roku by měla být na základě nedávného sčítání lidu provedena jeho aktualizace. Právě dokončení tohoto analytického materiálu by mělo napomoci i při přípravě rozpočtu kraje na příští rok," dodává.

Na jednání se radní dále zabývali interními směrnicemi na zadávání veřejných zakázek, zřízením komise rady pro heraldiku a vexikologii a návrhem zřizovací listiny pro školy a školská zařízení zřizovaných obcemi a Královéhradeckým krajem.

(max)


Plečnikova výstava v Jičíně

Jičín - Dvě zajímavé výstavy připravuje Okresní úřad v Jičíně spolu s Nadačním fondem JMP. Výstavu známého architekta Josipa Plečnika navíc osobně zahájí slovinský velvyslanec Damjan Prelovšek, na vernisáži té druhé by měl být přítomen holandský velvyslanec Robert Jan van Houtum.

Představitel secese a moderního klasicimu, slovinský architekt Josip Plečnik (23.1.1872-7.1.1957), je znám především svou prací na Pražském hradě. Na základě jeho návrhů se například upravovalo 1. a 2. nádvoří, Rajská zahrada a Sloupová síň. K jeho dílům patří i kostel Nejsvětějšího srdce Páně v Praze na Žižkově, ale i palác Zacherl ve Vídni. Podle zástupce přednosty okresního úřadu Jaroslava Veselého byla stejná výstava naposledy pořádána v izraelském městě Haifa. "Výstavu oficiálně zahájí velvyslanec republiky Slovinsko Dr. Prelovšek, pro kterého připravujeme i další zajímavý program. Mimo jiné by se měl setkat i se studenty Masarykovy obchodní akademie v Jičíně. Velvyslanec Damjan nás už jednou navštívil a tehdy s ním proběhla velmi úspěšná beseda na Lepařově gymnáziu," říká Veselý. Výstava Josipa Plečnika bude za spolupořadatelství Okresní komise památkové péče zahájena 20. dubna a potrvá až do 20. května.

Druhá výstava, která na okresním úřadu zůstane jako trvalá, by měla být zahájena o posledním květnovém víkendu. "Tentokrát se v Jičíně se svými barevnými snímky představí dvě skupiny holandských fotografů. Ti při svém pobytu na Jičínsku zachytili různá zákoutí našich měst, a to i v nepříliš lichotivém světle," předesílá zástupce přednosty. Vernisáž výstavy by měl zahájit holandský velvyslanec Robert Jan van Houtum, pro kterého se na Jičínsku taktéž připravuje doprovodný program. "Vše chceme spojit s oficiální návštěvou našeho okresu, přičemž by si velvyslanec měl mimo jiné také prohlédnout zámek Dětenice a navštívit i Lázně Bělohrad," dodal Veselý.

(max)


Krátce

NOVÁ PAKA: Výstavba domu pokračuje

Po velice krátké zimní přestávce se opět rozběhly stavební práce v ulici Petra Bezruče na výstavbě domu s 24 byty a v současné době má již hotov suterén. Jak upřesnil vedoucí investičního odboru novopackého Městského úřadu Zdeněk Kovařík, hrubá stavba by měla být hotová do června a vnitřní práce, včetně instalací teplovodu, elektrické energie a vodovodu a jejich přípojek do listopadu, kdy má být provedena i jeho kolaudace. "Čtyřiadvacítka" je již, až na jeden byt 2 + 1, plně obsazena. Družstevní podíl na tuto jednotku, která je ještě dotována státní subvencí, činí 674 000 Kč. Zájemci se mohou informovat na investičním odboru MěÚ v Nové Pace.

(ur)

NOVÁ PAKA: Předali maketu plánovaného závodu

Minulou středu navštívili zástupci německé společnosti AEG TransID radnici v Nové Pace, aby do rukou starosty Petra Kuříka předali maketu nového závodu, jehož stavba by měla být v blízkosti ZPA zahájena již koncem května. "Mimo předání makety jsme projednávali i některé body kupní smlouvy týkající se pozemků, na kterých plánuje tento zahraniční investor svoji výstavbu. K jejímu konečnému podpisu by mělo dojít v poměrně krátké době," konstatoval Kuřík. Stavba závodu by měla probíhat ve třech etapách. První část by přitom měla být postavena už koncem října. "Letos AEG plánuje zaměstnat prvních sto pracovníků, během tří let by zde však mělo být vytvořeno až 350 nových pracovních příležitostí," upřesnil starosta.

(max)

HOŘICE: Požádali o další dotaci na památník

Kromě probíhající rekonstrukce Masarykovy věže samostatnosti chtějí hořičtí radní pokračovat i v opravách památníku 1. a 2. odboje. "V minulém týdnu jsme byli požádat na ministerstvo obrany o dotaci na pokračování oprav našeho památníku. Letos bychom chtěli dokončit sousoší legionářů," prohlásil starosta města Ladislav Vrba. V loňském roce ministerstvo přidělilo na rekonstrukci věže dotaci ve výši 300 tisíc korun, celkové náklady na zacelení spár a provedení sanačních prací se pohybují ve výši 650 tisíc korun. "Jestli se nám i letos s určitostí podaří nějaké dotace od ministerstva obrany obstarat, ještě nevíme. Přesto chceme v opravách tak významného a ojedinělého památníku v celé České republice pokračovat," dodal starosta.

(max)

JIČÍN: Koncert Chinaski v K-klubu

Pro posluchače z jičínského regionu téměř kultovní kapela Chinaski, která byla nominována Akademií populární hudby v kategorii skupina roku a píseň roku, vystoupí v Jičíně se svým dvouhodinovým programem poloakustického charakteru. Koncert se koná v K-klubu 31. března od 19 hodin v rámci specifického turné s názvem Vinárna u Valdštejna. Prodej vstupenek bude zahájen hodinu před začátkem koncertu v K-klubu.

(red)

JIČÍN: Kolaudace kancelářského domu

V průběhu minulého týdne provedli zástupci všech příslušných orgánů a institucí kolaudační řízení nového městského domu na rohu ulic Nové a Tylovy. Až na některé drobné závady, které budou odstraněny v příštích dnech, neshledala komise žádné podstatné nedostatky, které by měly být překážkou pro vydání konečného kolaudačního rozhodnutí.

Zřejmě již v těchto dnech se do prvního patra novostavby s jedenácti podzemními parkovacími místy stěhují první nájemníci, kterými jsou ČS - Živnostenská pojišťovna a.s. Jičín a Českomoravská stavební spořitelna a.s. Jičín. Jednání městského úřadu s expoziturou ČSOB - divize IPB, která by měla podle předpokladů sídlit v přízemí budovy, stále ještě probíhají.

Na obsazení dvou bytů ve třetím a čtvrtém patře je vypsáno výběrové řízení. S příchodem stálého počasí bude natřena fasáda kancelářského domu i sousedních nemovitostí v majetku města.

Úprava chodníků a komunikací v okolí všech zmíněných staveb bude realizována v souvislosti s výstavbou pěší zóny ulic Tylova a Nová v druhé polovině tohoto roku.

(mar)


Nové Noviny