Nové Noviny č. 13/0130. brezna 2001str. 4

Nájemné zatím podraží pouze lehce, příští rok by mělo dojít ke změně

Jičín, Hořice, Nová Paka - Počet obyvatel žijících v bytech s regulovaným nájemným je i na Jičínsku doposud několik tisíc. Těmto domácnostem vzroste od 1. července nájem maximálně o čtyři procenta, což prakticky znamená navýšení zhruba o 40 až 50 korun. Jde tak o nejmenší zdražení za posledních několik let. Nejvíce obecních bytů na okrese přitom stále vlastní Jičín, v ostatních městech již proběhla vlna masové privatizace.

Vyšší nájemné v obecních domech se tak letos prozatím projeví i na Jičínsku pouze mírně v porovnání s dalšími náklady na bydlení, jako například s nutnými výdaji za energie. Jiná situace by však měla platit již od příštího roku. Ústavní soud totiž regulaci nájemného k 1. lednu 2002 zrušil, neboť majitelům bytů neumožňuje ze svého majetku dosahovat zisku. Výši nájemného by si tak měli majitelé bytů a domů, tedy i obce a města, dohadovat přímo s nájemníky. Velké diskuse se však začaly vést bezprostředně po návrhu vlády týkajícího se právě zrušení regulace nájemného, který byl předán ke schválení do poslanecké sněmovny. Pokud totiž podle vládního návrhu nebude nájemník s navýšením souhlasit, bude moci majitel bytu toto nájemné zvýšit maximálně o deset procent ročně. Případné spory by přitom měly řešit okresní úřady a potažmo i okresní soudy.

Opětovná regulace nájemného by podle jičínské radnice mohla omezit plánovanou opravu městských, převážně panelových domů. Vedení města totiž již dříve odmítalo masovou privatizaci domů právě vzhledem k blížící se deregulaci nájemného. "Čekáme na uvolnění nájemného, abychom mohli začít získávat finanční zdroje na opravu našich obecních bytů," prohlašoval ještě začátkem roku starosta Jiří Liška. Podle místostarosty města Vlastislava Matuchy položky vybírané za nájem jsou opravdu deformovány. "Myslím si, že doba, kdy budeme muset začít s opravou našich domů, se velmi rychle blíží. Na jejich opravu však budeme potřebovat desítky milionů korun, které můžeme logicky získat opět pouze z nájemného. Proto jsme počítali s jeho rychlejším navyšováním od příštího roku, kdy mělo být uvolněno. Jestliže však projde vládní návrh, který by de facto nájemné nadále reguloval, může se stát, že se opravy opět odsunou na několik let," konstatuje místostarosta Matucha. "Pokud by nám zvýšení nájemného neumožnilo tyto prostředky na opravy získat, asi i já bych se přimlouval k postupnému odprodeji městských bytů. Získané prostředky by se poté měly zpětně proinvestovat v opravách zbylých obecních bytů. Ty by se rozhodně neměly rozprodat nikdy všechny. Každopádně by jejich část měla v našem majetku zůstat, především však jako sociální bydlení," vyjadřuje své mínění Matucha.

Jiná situace panuje v dalších větších městech Jičínska. "Regulace nájemného pro nás v současné době není zas až tak velkým problémem, protože jsme již zprivatizovali drtivou většinu našich bytů," říká tajemník hořické radnice Jaroslav Vais. "U posledních několika bytů, které vlastníme, regulaci respektujeme. O stavu v příštím roce jsme se zatím nijak výrazně nebavili. Nic není jasné ani u ústředních orgánů, takže uvidíme," dodává. Podobně se vyjadřuje i starosta Nové Paky Petr Kuřík. "My bytů s regulovaným nájemným také nemáme tak velké množství. Obecně však už nájemné mělo být uvolněno dávno, samozřejmě s jasně danými pravidly. U nových bytů nájemné navíc už neregulujeme a výše nájmu se v nich stanovovala jako dvojnásobná," konstatoval starosta. "Pokud budeme moci v příštím roce nájemné zvýšit alespoň o deset procent, pravděpodobně tak učiníme," upřesnil Kuřík.

(max)


Provoz Domova důchodců je ztrátový

Jičín - Celkové výdaje Domova důchodců v Hofmanově ulici na Novém Městě dosáhly za jedenáct měsíců jeho provozu v loňském roce 10,624 milionu korun. Příjmy včetně státní dotace pokryly provozní náklady za 6,846 milionu korun. Rozdíl 3,778 milionu korun zaplatilo město Jičín ze svých finančních prostředků.

Rozpočet Domova důchodců na letošní rok je sestaven v celkové výši 12,621 milionu korun. Odečteme-li státní dotaci 2,8 milionu korun a vlastní plánované příjmy v celkové výši 4,36 milionu korun, zbyde městu v letošním roce uhradit schodek hospodaření ve výši 5,42 milionu korun opět ze svého rozpočtu. Město tak přispívá na pobyt každého ze čtyřiapadesáti obyvatel sociálního zařízení celkovou částkou jednoho sta tisíc korun ročně.

"Letošní dvoumilionový nárůst výdajů vznikl především specifickou situací loňského roku, ve kterém byl nový Domov důchodců postupně uváděn do provozu. Nelze tedy jednoznačně porovnávat loňské a letošní plánované výdaje. Do jejich růstu se rovněž promítá zvýšení cen plynu, tepla a teplé užitkové vody, ale i plánované zdražení elektrické energie a vody. Zároveň došlo k zákonnému navýšení platů zdravotnických i nezdravotnických pracovníků, čímž se automaticky zvýšily i výdaje za sociální a zdravotní pojištění," zdůvodnil navýšení výdajů Domova důchodců vedoucí sociálního odboru MěÚ v Jičíně Rostislav Vodák.

V souvislosti s posledním zvyšováním důchodů přistupuje provozovatel Domova důchodců k úpravě úhrad za pobyt, kterou realizuje zcela v souladu s vyhláškou ministerstva práce a sociálních věcí číslo 73 z roku 2001. Celková cena měsíčního pobytu s celodenní stravou se zvyšuje o 432 korun. V případě jednolůžkového pokoje na celkových 5 757 korun, u dvoulůžkového pokoje na 5 289 a u třílůžkového na cenu 5 016 korun.

Město se však ani tímto opatřením doplácení hospodářského schodku zdaleka nezbaví. Každý důchodce bydlící v Domově důchodců se může totiž na úhradě vlastních nákladů za bydlení podílet pouze do určité výše. V každém případě mu musí zůstat měsíční kapesné ve výši 30 procent životního minima, což je 657 korun. V případě, kdy pobírá důchod 4 800 Kč může ze zákona přispět na svůj pobyt maximální částkou 4 143 Kč. Obývá-li například třílůžkový pokoj, doplácí město měsíčně 873 korun.

Podle vyjádření některých představitelů radnice by se tato nepříznivá situace dala řešit například formou finančního příspěvku splatného při přijetí do zařízení, anebo iniciováním přijetí zákona o vyživovací povinnosti dětí v přímé řadě vůči svým rodičů. Pak by zmíněný rozdíl za pobyt nehradili daňoví poplatníci, ale konkrétní rodinní příslušníci klienta žijícího v Domově důchodců.

(mar)


Hořice lákají investory

Pokračování ze str.1

Podle starosty Ladislava Vrby bude mít město v průběhu roku de facto připraveny dvě menší průmyslové zóny. První prostor o velikosti 3,8 hektarů, který již dnes oficiálně nabízí agentura Czech Invest, se nachází v západní části Hořic v blízkosti autoservisu a vjezdu do města. Ten druhý s celkovou rozlohou 2,5 hektaru je v těsné blízkosti podniku Mileta. Pozemky u Milety však město začne oficiálně nabízet až ve druhé polovině letošního roku, protože jejich část je stále ve vlastnictví Pozemkového fondu České republiky. "Největším nedostatkem průmyslové zóny je její velikost. Na jednání Czech Investu v minulém týdnu nám sdělili, že o pozemky sice projevilo předběžný zájem patnáct potencionálních investorů, ale většinou je odradila jejich nedostačující velikost. Dalším důvodem byla nízká nezaměstnanost, která je na celém jičínském okrese," říká starosta. "Zkoušel jsme i nakontaktovat vedení jičínského Ronalu, zda by k nám tato společnost nechtěla přesunout své záměry z Hradce Králové, kde je proti výstavbě nového závodu určitý odpor mezi veřejností. Ronal nás však právě vzhledem k velikosti pozemků a k vývoji nezaměstnanosti jednoznačně odmítl," doplňuje Vrba.

S velikostí pozemků úzce souvisí i možnost získání státních dotací na vybudování potřebné infrastruktury v průmyslových zónách. "Naše zóna bohužel nesplňuje běžné parametry. Například prostřednictvím Czech Investu je možné získat dotace na pozemky větší deseti hektarů. Proto jsme se rozhodli jednat s Ministerstvem pro místní rozvoj, které v rámci regionální politiky má určité možnosti, na jejichž základě bychom měli šanci určité dotace získat," nastiňuje další záměry tajemník města Jaroslav Vais. Podle něho by se vše navíc mělo odvíjet v součinnosti s Královéhradeckou rozvojovou agenturou, která by měla být zprostředkovatelem určitých podpor. "Do průmyslové zóny, kterou již dnes nabízíme, bychom potřebovali vybudovat odbočovací pruh nebo zajistit spojení směrem z města od plánovaného kruhového objezdu. Právě i na toto propojení bychom chtěli získat určitou státní dotaci. Ostatní potřebnou infrastrukturu zde máme již připravenou," doplňuje Vais.

Během krátké doby chce vedení města navíc zpracovat propagační materiál, ve kterém budou uvedeny veškeré informace, které by potencionální investory mohly zajímat. "Kromě přesného vyznačení pozemků by zde samozřejmě neměly chybět informace ani o již zainvestované infrastruktuře a v neposlední řadě o ceně. Ta by měla být stanovena za abnormálně výhodných podmínek, aby se nám skutečně nějaké další investice podařilo do Hořic přitáhnout," dodal tajemník Vais. Tento propagační materiál chce hořická radnice distribuovat především prostřednictvím agentury Czech Invest a Královéhradecké rozvojové agentury, ale mít ho k dispozici i pro zájemce, kteří se na město obrátí s žádostí o informace prostřednictvím jiné agentury nebo osobně.

(max)


Jednání o akciové společnosti

Jičín - Za účelem projednání založení nové akciové společnosti složené ze dvou subjektů, města Jičín a společnosti C.S. Cargo, by se měli začátkem dubna sejít jičínští zastupitelé. Nově založená společnost by poté měla oficiálně požádat ministerstvo dopravy o převod majetku bývalého ČSAD Větrov na tento vzniklý subjekt. "V současné době se mezi námi a firmou C.S. Cargo vede debata o přesném rozložení majetkových podílů ve společnosti. Osobně si myslím, že vhodné rozložení by bylo 51 ku 49 procentům ve prospěch C.S. Carga, protože nemáme ambice zasahovat do podnikatelských aktivit našeho partnera. Tím samozřejmě ještě nebude převod majetku ukončen. Následně nás čekají další složitá vyjednávání s ministerstvem dopravy a financí," prohlásil starosta města Jiří Liška.

(max)


Telefony koncem května

Jičín - Na základě vládního usnesení ze srpna minulého roku mají okresní úřady nakoupit ze svých rozpočtů mobilní telefony pro potřeby obcí a členy krizového štábu. V současné době se však stále ještě čeká na potvrzení vítěze výběrového řízení na centrální nákup telefonů, a starostové si tak na jejich používání budou muset ještě počkat. Podle nynějších odhadů by k nákupu bezdrátových telefonů mohlo dojít nejdříve koncem května.

Smyslem centrálního nákupu mobilních telefonů je vytvoření fungujícího systému například pro rychlejší řešení krizových situací mezi jednotlivými obcemi v regionu. "Přístroje mají fungovat v duálním režimu, kdy jedno telefonní číslo bude určeno pro krizový režim a druhé pro běžný režim. Telefon by tedy mohl být využíván i pro osobní potřebu jednotlivých starostů. Proto bylo v závěru minulého roku vypsáno výběrové řízení a jeho vítěz měl dodat bezdrátové telefony pro všechny obce a členy krizového štábu. Výběrem jednoho operátora pro celou republiku by byla nepochybně zajištěna jednota a propojenost celého systému," sdělil přednosta Okresního úřadu v Jičíně Jiří Vitvar.

Podle jeho slov však první výběrové řízení uskutečněné v závěru loňského roku muselo být kvůli formálním nedostatkům zrušeno, a proto následovalo vypsání nové soutěže. Její vítěz však stále ještě není znám a starostům nezbývá než čekat, i když telefony potřebují. "Starostové samozřejmě o připravovaném nákupu věděli a ptali se nás, kdy dostanou slibované telefony. V některých případech totiž potřebovali přístroje co nejdříve a stáli tak před rozhodnutím, zdali si koupit telefon vlastní, nebo počkat na výsledek řízení. Jak jsem byl informován, jediným důvodem zpoždění je skutečnost, že neúspěšný účastník výběrového řízení se odvolal k Úřadu pro hospodářskou soutěž a tato instituce má nyní 60 dní na vyřízení odvolání. Z tohoto důvodu se celá záležitost opět protáhla. Předpokládám ale, že do konce dubna budeme znát definitivní odpověď a pokud bude potvrzen vítěz výběrového řízení, mohly by být mobilní telefony k dispozici již koncem května," odhaduje Vitvar.

(pe)


Rozpočty schvaluje sněmovna

Jičín - Prvním dnem nového roku byl zákonnou normou změněn statut okresních úřadů ze státních rozpočtových organizací na organizační složky státu. Správcem nové kapitoly se stalo ministerstvo financí, které poprvé stálo před úkolem zpracovat finanční rozpočty okresních úřadů na letošní rok. Ministerskými úředníky předložené návrhy pak v závěru loňského roku schvalovala poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.

Nový zákon tedy zrušil okresní shromáždění složené ze zástupců jednotlivých obcí okresů, které bylo doposud jediným orgánem schvalujícím rozpočty i následné finanční vypořádání okresních úřadů.

"Ministerstvo financí je tedy v současné době jediným státním orgánem určujícím směr a finanční výše, ve kterých se budou rozpočty okresních úřadů nadále pohybovat. Konečné slovo má však dolní komora parlamentu. Poslanci schvalují rozpočty jednotlivých okresních úřadů jakožto kapitol státního rozpočtu, to je stanovení závazných ukazatelů příjmů a celkových výdajů včetně výše účelových prostředků vynaložených zejména do výplat sociálních dávek, na podporu regionální dopravní obslužnosti a podobně," uvedl na vysvětlení vedoucí finančního referátu OkÚ v Jičíně Radoslav Makoviny.

Na základě předložených požadavků zpracovaných ministerstvem financí a po konečném schválení poslaneckou sněmovnou hospodaří Okresní úřad v Jičíně v tomto roce včetně finančních vztahů k rozpočtům obcí s celkovým objemem 285,3 milionů korun.

Do oblasti životního prostředí má být investováno celkem 1,17 milionu korun. Podpora vlakové a autobusové dopravy v okrese přijde na 59,17 milionu korun, příspěvek BESIPu pak na 170 tisíc korun. Pořádání veletrhů a výstav referátem regionálního rozvoje OkÚ Jičín je ze státního rozpočtu podpořeno příspěvkem 310 tisíc korun.

Příspěvek na provoz zdravotnických zařízení je vyčíslen částkou 27,813 miliony korun. Správa okresního úřadu se pak skrývá pod kapitolou kanceláře přednosty a v letošním roce přijde na celkových 79,462 milionu korun. Referát sociálních věcí OkÚ bude letos disponovat finanční částkou 16,283 milionu korun. Na sto padesát tisíc korun jsou odhadnuty nutné výdaje spojené s prodejem státního majetku a posledních 93,608 milionu korun bude v podobě příspěvků rozděleno jednotlivým obcím v rámci schváleného zákona o státním rozpočtu. Sem patří příspěvky na výkon státní správy, na žáka základní a mateřské školy, včetně škol speciálních, na lůžka v domově důchodců a na pokrytí výdajů spojených s výplatami sociálních dávek.

(mar)


Nové Noviny