Nové Noviny č. 13/0130. brezna 2001str. 5

Pedagogicko - psychologická poradna na svém místě

Jičín - Po dnech stěhování z Čeřovky do nově upravených prostor domu ve Fortně čp. 39 byl v minulých dnech opět zahájen provoz místní pedagogicko - psychologické poradny.

Historie instituce dnešního referátu školství Okresního úřadu v Jičíně se začala psát v roce 1975, kdy první dva roky sídlila v nevyhovujících prostorách školního kabinetu I. základní školy. Po dalších šestnácti letech využívání části domu na Lidickém náměstí se poradna na osm let přestěhovala do Šikolovy vily na Čeřovce. Dnes své služby nabízí v prostorách bývalého oddělení OŘ Policie ČR Jičín, ve Fortně, jen pár kroků od Valdštejnova náměstí.

Osm specialistů poradny umí řešit celou řadu nesnází dětí od útlého věku tří let až po problémy devatenáctileté dospívající mládeže. "Naši nejmladší klienti k nám přicházejí zejména s předškolními problémy. U budoucích školáků nejčastěji posuzujeme jejich zralost pro bezproblémový vstup do prvních tříd základních škol. Nejrozšířenější skupinou jsou však děti s vývojovými poruchami učení a dále pak celá řada klientů s výchovnými problémy," vysvětluje stručně funkci poradny její ředitelka Magdalena Kvapilová.

O speciální vyšetření dítěte mohou požádat rodiče, ale i učitelé, vychovatelé, dětský lékař, soud, policie a instituce zabývající se péčí o děti.

"S potěšením mohu konstatovat, že je o naše služby opravdu veliký zájem. Na vysoké úrovni se nám podařilo obsadit poradnu čtyřmi psychology a stejným počtem speciálních pedagogů. Dnes je tedy již minulostí období, ve kterém se na vyšetření čekalo třeba až půl roku. V současné době jsme schopni na jednotlivé požadavky reagovat téměř okamžitě, nejdéle však do čtrnácti dnů," dodala Magdalena Kvapilová.

Kromě řešení výše uvedených problémů dokáží pracovníci poradny pomoci mimo jiné i v záležitostech profesní volby. Úzce spolupracují s institucemi zabývajícími se problémovými dětmi například v oblasti drogových závislostí a podobně.

Stěžejním úkolem pedagogicko - psychologické poradny je však úzká spolupráce se základními a mateřskými školami. Pracuje systémem pozvání reagujícím na konkrétní objednávku a veškerá speciální vyšetření jsou poskytována bezplatně. V případech vykazujících podezření ze začínajícího psychotického onemocnění předává poradna své klienty specializovaným lékařům psychiatrických ambulancí.

(mar)


Úspěšní novopačtí modeláři

Nová Paka - Se třemi nejlepšími umístěními se vrátili mladí novopačtí plastikoví modeláři o minulém víkendu ze soutěže O štít Mladé Boleslavi juniorů. Ve starších žácích v kategorii I C byl nejlepší František Ouzký, který se dvěma modely obsadil 1. a 2. místo. Rovněž ve starších žácích, tentokráte v kategorii I B, získal 1. místo Pavel Jelínek. V mladších žácích v kategorii I C obsadil Milan Čapek 4. místo. Další 1. a 2. místo získal opět František Ouzký v celkovém pořadí všech závodníků bez rozdílu věku v kategorii I C.

Novopačtí plastikoví modeláři, kteří vyvíjejí velice aktivní činnost, se nyní připravují na soutěže v Liberci a Hradci Králové. Na 26. května připravují v novopackém Domu dětí a mládeže 2. ročník soutěže Líbí - nelíbí, ve které se představí veřejnosti plastikoví modeláři se svými modely nejen z Nové Paky, ale i z velkého okruhu jiných měst. Plastikoví modeláři zde budou soutěžit o nejlepší model letadla a bojové techniky v kategoriích junior - senior.

(ur)


Výročí založení klubu oslaví výstavou

Na fotografii jsou členové jičínského Veteran Car Clubu. Vlevo Jaroslav Klacek spolu s Miroslavem Vysučkem a Romanem Davídkem.

FOTO: pe

Jičín - Láska k vůni benzínu a naleštěným historickým krasavcům, ať už na dvou nebo čtyřech kolech, dala vzniknout jičínskému Veteran Car Clubu za podpory tehdejšího Svazarmu v roce 1971. U úplného zrodu klubu stál "Faty" Kubíček, Břetislav Karban a Slávek Skalský s partou stejně postižených nadšenců. V pozdější době byl spolek z důvodů společné zájmové činnosti zařazen pod Automotoklub Jičín, a tak je tomu dodnes.

V současné době sdružuje VCC 34 členů, potěšující je, že jsou mezi nimi i ženy a "veteránistická mládež".

Smyslem činnosti klubu je renovace historických motocyklů a automobilů, výměna informací a zkušeností, společné exkurze, a samozřejmě samotné ježdění s veterány. Nedílnou součástí je i jejich předvedení široké veřejnosti. Proto klub pořádá každý rok celou řadu zajímavých akcí. Patří mezi ně i soutěže historických vozidel. V minulých letech se soutěže jezdily jako krajský přebor. V loňském a letošním roce je soutěž zařazena do Mistrovství České republiky - Přeboru historických vozidel. Trať závodu je vedena převážně v oblasti Českého ráje, tak aby soutěžící prověřili kvalitu své renovátorské práce v kopcovitém terénu a zároveň měli možnost pokochat se krásnou přírodou jičínského regionu. Členové jičínského Veteran Car Clubu se navíc pravidelně zúčastňují se svými vozidly závodů po celé ČR, ale i v zahraničí.

K další aktivitě VCC určené široké veřejnosti patří pravidelné pořádání výstav. V loňském roce zhlédli návštěvníci jičínského AutoMoto salonu ve sportovním areálu nádhernou axpozici převážně historických motocyklů a sidekár, kterou doplnily dva autoveteráni a tištěné materiály týkající se historie motorismu na Jičínsku.

V roce 1992 a 1996 proběhla samostatná výstava historických vozidel ve výstavní síni jičínské Galerie. V letošním roce u příležitosti 30. výročí založení veteránského hnutí na Jičínsku proběhne opět výstava připravená ve spolupráci s Galerií a Muzeem Jičín v jeho prostorách. Návštěvníci budou moci zhlédnout práci členů VCC Jičín, k vidění budou i exponáty zapůjčené ze soukromých sbírek. Pro srovnání budou vystaveny motocykly v původním nálezovém stavu a stav po jejich renovaci. Na výstavě se představí téměř ucelená kolekce motocyklů Jawa a ČZ doplněná zahraničními stroji zastoupené značkami Harley Davidson americké výroby, JAP a Triumph a další anglické stroje, NSÚ z Německa atd. Z automobilů se představí krásná autíčka české výroby.

Veteran Car Club zve všechny příznivce motorismu na vernisáž výstavy, která se koná ve čtvrtek 5. dubna v 16.00 v předsálí jičínské galerie. Budete se moci pokochat krásou a nostalgicky zavzpomínat na historii a slávu motorismu na Jičínsku.

(VCC)


Restaurace projde částečnou rekonstrukcí

Kopidlno - Jednou z nejvýznamnějších položek letošního rozpočtu města jsou schválené investiční akce za více než čtyři miliony korun. V této kapitole se dílem dostává i na řešení nejnutnějších problémů městských částí Drahoraze, Ledkova, Mlýnce a Pševsi, jejichž osadní výbory se měly možnost na sestavení rozpočtu aktivně podílet.

Největší část z uvedených peněz bude věnována na výstavbu chodníku v obci Pševes, přeložení dvou set metrů čtverečných dlažby Hilmarova náměstí a položení elektrických kabelů do chodníku vedoucího podél zámeckého parku směrem k budově městského úřadu.

Za dalších více než půl milionu korun je plánována rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Hilmarova, Švermova, Vackova a v prostoru Hilmarova náměstí. Do této kapitoly patří i opravy elektrických rozvaděčů na sídlišti U Cihelny, u autobusové zastávky a ve Filcíkově ulici. Odhadem sto sedmdesát tisíc korun pak město zaplatí za elektrickou energii spotřebovanou v tomto roce veřejným osvětlením.

Dalších dva a půl milionu korun bude letos nainvestováno do oprav a rekonstrukcí bytových a nebytových prostor v majetku města. Největší položkou je kompletní oprava uzavřené restaurace v budově bývalé radnice, která včetně položení nové elektrické přípojky přijde odhadem na dva miliony korun.

"Původně plánovaný termín uskutečnění výběrového řízení na dodavatele stavebních prací byl přibližně o týden odsunut. Do celkové sumy městem uvolněných investičních prostředků by se měla mimo jiné stavební akce vejít i rekonstrukce elektrických instalací, rozvodů vody, opravy omítek, podlah a přístavba sociálního zařízení. V průběhu příštích týdnů vypíšeme konkurz na nájemce restaurace. Jednou z podmínek soutěže bude vybavení kuchyně vlastní technologií tak, aby splňovala hygienické požadavky pro její celodenní provoz," přiblížil krátce největší investiční akci města starosta Zbyněk Smolík.

Smluvně ošetřená realizace stavebních prací má být ukončena v závěru měsíce května, v té době by také měla být restaurace Na Radnici opět předána k veřejnému užívání.

(mar)


Nové Noviny