Logo NN

Nové Noviny č. 14/016. dubna 2001str. 1

Zájem o informace: nedošlo k nijak výraznému zvýšení

Jičín, Nová Paka, Hořice - Schválený zákon o svobodném přístupu k informacím i přes veškerá očekávání nepřinesl dramatický nárůst žádostí o jejich poskytnutí ze strany měst a obcí obyvatelům žijícím na Jičínsku. Písemných žádostí přitom bylo na všech úřadech za první rok platnosti zákona evidováno pouze několik a většina zástupců obcí se shoduje na tom, že dotazů občanů nijak výrazně po schválení zákona nepřibylo.

Zákon o svobodném přístupu k informacím, v němž se mimo jiné orgánům územní samosprávy ukládá povinnost poskytovat informace veřejnosti vztahující se k jejich působnosti, nabyl účinnosti prvním lednem minulého roku. Obce by přitom měly vždy do 1. března zveřejnit zprávu o své činnosti v této oblasti za předcházející kalendářní rok. Městský úřad v Jičíně oficiálně za minulý rok evidoval 14 žádostí. "Myslím si, že nejsme úřad, který by ve skutečnosti potřeboval podobný zákon. Informace jsme se vždy snažili poskytovat i v minulosti. Dvanácti žádostem jsme dokázali vyhovět, ve dvou případech jsme museli žádost zamítnout. Jedna z nich byla od občana Lázní Bělohrad, kterého zajímala probíhající stavební řízení," konstatoval místostarosta Jičína Vlastislav Matucha. Obdobně se vyjadřuje i starosta Nové Paky Petr Kuřík. "Rozhodně jsme nebyli zavaleni žádostmi o informace. Ty jsme běžně podávali i před schválením zákona. Žádná žádost nebyla tak náročná, abychom museli uplatnit nějaké náhrady. Nemohli jsme pouze vyhovět žádosti týkající se stavebních řízení, protože souvisela s ochranou osobnosti," vyjadřuje se Kuřík. "Účtujeme pouze služby související například s kopírováním většího počtu materiálů," dodává.

V Hořicích sazebník úhrad za poskytnutí informací schválili bezprostředně po schválení zákona. Každá započatá hodina pracovní činnosti úředníka zde například přijde na 125 korun. V ceníku jsou dále zahrnuty služby související s kopírováním, tiskem z počítače a s předáním dat na disketách. "Samotné účtování opravdu provádíme pouze v ojedinělých případech. Drtivou většinu informací i nadále podáváme bezplatně. Oficiálních písemných žádostí jsme zaznamenali pouze několik. Měli jsme zde například dotaz od hořických podnikatelů, ale i dotaz bývalého poslance Františka Kozla týkající se odpisu pohledávek na městské nemovitosti. Všem žádostem, mimo jedné na stavební úřad, jsme mohli vyhovět," konstatuje tajemník hořické radnice Jaroslav Vais. "Zamítnutá žádost se týkala požadovaného seznamu stavebníků včetně jejich rozpočtů. To jsme vzhledem k ochraně osobních dat odmítli poskytnout. S ostatními informacemi jsme však občany seznamovali vždy, ať zákon existoval či nikoliv," doplnil Vais.

(max)


SETKÁNÍ KRONIKÁŘŮ Součástí již třetího setkání kronikářů, které proběhlo v posledních březnových dnech v Okresním muzeu a galerii, byla i vzájemná výměna zkušeností se zpracováním a grafickou úpravou obecních kronik. Účastníci setkání se vzájemně seznámili s výsledky své záslužné práce, která dokumentuje současnost pro příští generace. (Více na str.6)

FOTO: pe


Pochybil fond při prodeji akcií?

Sobotka - Přinejmenším nestandardní způsob prodeje firmy Nova Sobotka zvolil Fond národního majetku. Ve veřejné obchodní soutěži z konce loňského roku totiž prodal stoprocentní podíl tohoto konzervářského podniku, aniž by vyčkal výsledku soudního sporu, který je už od roku 1999 veden právě o část akcií Novy Sobotka.

Privatizaci sobotecké Novy provázejí opět komplikace, vítěz veřejné obchodní soutěže totiž dosud neví, zda balík sta procent akcií, který by měl nyní zaplatit, také skutečně dostane. Smlouvu o převodu základního jmění společnosti už FNM uzavřel před několika měsíci s vítězem Jiřím Čurdou, současným ředitelem Novy. Čurda, který vede jednání se zahraničním partnerem, však odmítá plnou výši kupní ceny uhradit, neboť podle jeho slov není jisté, že se stane jediným vlastníkem společnosti.

"V minulosti tady bylo vydáno pět procent zaměstnaneckých akcií, které ovšem Fond národního majetku jako majoritní akcionář rozhodnutím valné hromady později přejmenoval na kmenové. Jeden ze zaměstnanců s rozhodnutím fondu nesouhlasil a podal návrh na předběžné opatření a trval na tom, aby mu byly zaměstnanecké akcie ponechány. FNM se odvolal k Vrchnímu soudu a ten předběžné opatření zrušil. Tím ovšem případ neskončil, protože druhá strana se vydání zaměstnaneckých akcií domáhá žalobou, a spor je v současnosti u Městského soudu v Praze," popisuje situaci Jiří Čurda.

Pokračování na str.2


INSTALACE ZPOMALOVACÍCH PRÁHŮ Problémy s překračováním povolené rychlosti v některých částech Jičína mají pomoci vyřešit nové zpomalovací práhy. Montáž prvních dvou proběhla v ulici Přátelství na Novém Městě a vyžádala si celkové náklady ve výši téměř 35 tisíc korun. V případě, že se retardéry osvědčí, budou další namontovány na sídlišti U Trati a před budovami některých školských zařízení, kde se po frekventovaných komunikacích pohybuje větší počet dětí.

FOTO: mar


Náměstí pokryje žula

Lázně Bělohrad - Pokrýt novou žulovou dlažbou komunikace v centru města plánuje bělohradská radnice. Rekonstrukce obou náměstí spolu s přilehlou Lázeňskou ulicí a prostoru před vjezdem do zámku by podle předběžného odhadu stála 12 až 16 milionů korun.

Na odstranění současného asfaltu a položení žuly včetně výměny dlažby na chodnících se město pokusí získat osmimilionovou dotaci. "Přihlásili jsme se do nového státního programu podpory cestovního ruchu, zaměřeného na rozvoj měst a obcí se statutem lázeňského místa," potvrdil starosta Lázní Bělohradu Pavel Šubr.

Město chce využít toho, že dotace může pokrýt až padesát procent celkových nákladů. O příspěvek na obnovu infrastruktury, rozšiřování ubytovacích kapacit či počtu pracovních příležitostí se mohou ucházet jen obce se statutem lázeňského místa, kterých je v České republice celkem čtyřiatřicet. Program, který má pomoci rozvíjet cestovní ruch v návaznosti na české lázeňství, disponuje 200 miliony korun.

V Bělohradě v současnosti probíhá diskuze o volbě budoucího povrchu komunikací a chodníků. Jako nejoptimálnější materiál se jeví žula. "Rekonstrukce náměstí je finančně náročná, při té příležitosti by se například zasáhlo i do inženýrských sítí. Samotný materiál je také velmi drahý, proto se snažíme najít co nejúspornější variantu. Stávající betonové dlaždice, které jsou v centru, bychom mohli použít v okrajových částech města a na náměstí položit dražší a kvalitnější materiál, který by odpovídal standardu lázeňského města. Pod některými chodníky jsou navíc původní žulové kostky, které by se mohly také znovu použít," poznamenal starosta. Dodal, že v Lázeňské ulici by se zřejmě chodníky zúžily, a tím by se vytvořil nový prostor pro parkování.

Radnice je přesvědčena, že by na rekonstrukci centra mohla od státu získat nejméně šest milionů korun. K tomu by město během dvou let přidalo stejně vysokou částku z vlastních zdrojů.

(jn)


Ocenění Aloise Hlavatého

Hořice, Miletín - Alois Hlavatý, významná postava třetího odboje, se letos dočká ocenění za svůj příkladný celoživotní postoj. Radnice v Hořicích navrhuje, aby mu bylo uděleno státní vyznamenání. A v Miletíně, jeho rodišti, chtějí ještě letos slavnostně odhalit Hlavatého bustu.

Nákladem zhruba třiceti tisíc korun nechá Obecní úřad v Miletíně zhotovit bustu Aloise Hlavatého, a to u příležitosti jeho životního jubilea. K jejímu slavnostnímu odhalení dojde na přelomu června a července, kdy tamní rodák oslaví pětadevadesát let. Hlavatý, který v současnosti žije v Hořicích, právě Miletínu daroval před několika lety sto tisíc korun na odlití nových zvonů do opravené zvonice u kostela.

"Velice zdařilý návrh busty vypracoval sochař Petr Veslý z Hořic. Nejprve ji nabídl městu Hořice, kde o ni zprvu projevili zájem, ale nakonec z toho sešlo. Proto jsme se o ni přihlásili," uvedla miletínská starostka Lenka Kožíšková. Program slavnosti by měla připravit zdejší kulturní komise, případně ve spolupráci s hořickou radnicí. "Bustu pravděpodobně umístíme v prostorách kulturního střediska vedle rozměrnější busty Karla Jaromíra Erbena, zatím jsme ale o tom tak podrobně nejednali," dodala Kožíšková.

Na letošní rok připadá rovněž kulaté výročí 190 let od narození K. J. Erbena. Místní Spolek přátel Erbena a miletínští ochotníci chystají na listopad velké oslavy. Obec z těchto důvodů vyčlenila v rozpočtu peníze na opravu balustrády kolem Erbenovy sochy na miletínském náměstí a zvažuje i její slavnostní nasvícení, na které se pokusí získat sponzorské příspěvky. Samotná několik metrů vysoká plastika prošla částečnou restaurací už v loňském roce díky dotaci okresního úřadu.

(jn)


Zájemcům zbylo zklamání

Jičín - Především rozčarování a zklamání zažili občané, kteří se dostavili za účelem losování budoucích uživatelů bytů v plánovaném domě od společnosti CZ Stavební holding Pardubice. Namísto losování se totiž dočkali pouze konstatování, že vzhledem ke špatné projektové dokumentaci a k dosud nepřiznané státní dotaci musí být prozatím celá záležitost odložena a cena bytu by navíc mohla poměrně výrazně stoupnout. Hovoří se přitom až o jednom tisíci korun za metr čtverečný.

Zájemců o výstavbu v novém domě, který by měl být postaven na dosud nevyužitém pozemku na rohu ulic Barákova a Pod Koželuhy, bylo přitom až trojnásobně více nežli je počet plánovaných bytů. Těch by zde mělo být postaveno 40. Vybraní zájemci by měli založit bytové družstvo a na výstavbě se podílet vlastními prostředky. "Byla jsem po setkání každopádně zklamaná. Pokud konečná cena jednotlivých bytů stoupne, tak jak bylo avizováno, budu si každopádně muset ještě jednou rozmyslet, zda do výstavby vůbec budu moci jít," trpce konstatuje jedna z původních zájemkyň o výstavbu.

Pokračování na str.2


Nové Noviny