Nové Noviny č. 14/016. dubna 2001str. 2

Pochybil fond při...

Pokračování ze str.1

Jak líčení dopadne, si zatím nikdo netroufá odhadnout. Vítěze soutěže proto překvapilo, že s ním FNM i s vědomím nedořešené kauzy smlouvu už začátkem roku uzavřel. "Po podpisu smlouvy se objevily skutečnosti, které mohou podstatným způsobem změnit předmět prodeje, to znamená stoprocentní podíl na základním kapitálu společnosti Nova Sobotka. Kdybych věděl, že spor není vyřešen, tak bych se do výběrového řízení za tehdejších podmínek nepřihlásil. Nechápu, jak je možné, že fond prodává rovných sto procent akcií, které nemusí mít," zlobí se Čurda.

Ten byl měl do poloviny dubna doplatit kupní cenu, jinak mu hrozí, že jím loni zaplacených 170 tisíc korun jako kauce pro účast v tendru propadne ve prospěch státu. Ředitel podniku je však přesvědčen, že on není tím, kdo poručil podmínky smlouvy a s FNM se snaží dohodnout na kompromisním řešení. Navrhuje například dodatek ke smlouvě, v němž by mu prodávající zaručil dispoziční právo na akcie do doby vyřešení sporu. "Od smlouvy nehodlám odstoupit, ale vzhledem k situaci nemohu v tuto chvíli zaplatit ani celou kupní cenu," říká. Její výši ale nesdělil.

Tisková mluvčí FNM Lucie Králová na dotaz našeho listu uvedla, že touto záležitostí se v závěru minulého týdne zabýval výkonný výbor. O výsledku jednání prý ovšem bude fond nejprve informovat kupujícího. Pro Jiřího Čurdu je vyřešení problému důležité i z důvodu probíhajícího jednání s nejmenovanou rakouskou firmou, která by se měla stát strategickým partnerem sobotecké konzervárny. Zahraniční investor by měl pomoci Nově, která zaměstnává kolem osmdesáti lidí, především se splacením přes deset let starých úvěrů z trvale se obracejících zásob. Pohledávku, u níž stále nabíhají i sankční úroky, totiž tvrdě vymáhá Konsolidační banka pod hrozbou možného podání návrhu na konkurz.

(jn)


Firma Nova Sobotka stále čeká na dořešení privatizace. Podnik byl podle výsledku veřejné obchodní soutěže prodán řediteli podniku Jiřímu Čurdovi. Situace se však komplikuje probíhajícím soudním sporem o vydání zaměstnaneckých akcií. Roční obrat konzervářského podniku se pohybuje kolem 80 milionů korun. Jeho výrobní program zahrnuje širokou škálu produktů - kečupy, hořčice, zelí, zeleninové směsi, marmelády, okurky. Firmě se vyplatilo, že se nespecializuje jen na určitý sortiment, může si tak dovolit průběžně reagovat na aktuální poptávku na trhu.

FOTO: jn


Kopidlensko patří k nejchudším oblastem

Kopidlno - Na veřejném zasedání zastupitelstva města byl schválen vyrovnaný rozpočet města na rok 2001 v celkové výši 23,922 milionů korun. Sestavení rozpočtu nebylo podle vyjádření starosty města Zbyňka Smolíka nikterak dramatické. Požadavky správců jednotlivých kapitol převyšovaly schválenou podobu rozpočtu o pouhý jeden milion korun. I přes mírnou úpravu původního návrhu je letošní objem finančních prostředků dosud nejvyšší částkou, se kterou bude město ve svých dějinách hospodařit.

"Navýšení celkového objemu peněz na straně příjmů se týká zejména oblasti sociálních dávek vyplácených obcí, jejichž výše se od roku 1999 z 4,5 milionu korun vyhoupla na letošních šest milionů korun. Tato čísla ukazují na skutečnost, že jsme jednou z nejchudších oblastí Jičínska a dnes pravděpodobně i městem s nejvyšším procentem nezaměstnaných v okrese Jičín. Velmi omezené pracovní příležitosti nutí k dennímu dojíždění za prací okolo pěti set našich obyvatel. V porovnání s mnohem menším Kopidlnem plánuje například Nová Paka v tomto roce vyplatit stejné sociální dávky v celkové výši 6,7 milionu korun, což je o pouhých sedm set tisíc korun více," vysvětlil letošní navýšení výdajové strany rozpočtu starosta Zbyněk Smolík.

Nad rámec rozpočtových finančních prostředků má město zažádáno o státní dotaci 99 milionů korun určenou na kompletní rekonstrukci školního areálu. Protože zřejmě nelze předpokládat poskytnutí dotace v celkové požadované výši, je plánovaná akce rozdělena do dvou etap, jejichž realizace by měla probíhat v souladu s postupným uvolňováním státních finančních prostředků. První na řadu by měla přijít budova bývalého muzea v Hilmarově ulici, jejíž oprava přijde na čtrnáct milionů korun. Po rekonstrukci se sem vrátí čtyři třídy základní školy, sídlící dnes v náhradních prostorách pronajatých městu zahradnickou školou. Ve druhé etapě čeká rekonstrukce za 85 milionů korun celou budovu druhého stupně základní školy.

"V letošním roce jsme požádali ještě o státní příspěvek na výstavbu nové kanalizace v ulicích Nerudova, K Bažantnici a Rybniční. Tato akce je však pro město prioritní, proto je její realizace zakomponována i do schváleného rozpočtu. Z celkových nákladů pohybujících se okolo jednoho a půl milionu korun doufáme v návratnost čtyřiceti procent, tedy šesti set tisíc korun formou státní dotace. Tyto nadrozpočtové finanční prostředky pak použijeme k výstavbě další části městské kanalizace," dodal Zbyněk Smolík.

(mar)


Obce by potřebovaly desítky milionů

Nová Paka, Hořice, Jičín - Vnitřní zadluženost měst a obcí na Jičínsku nadále zůstává velmi vysoká. Desítky milionů chybí především na opravy místních komunikací, peněz se nedostává ani na nutné rekonstrukce školských zařízení a v oblasti nesplněných přání musí zůstat i pro letošek opravy mnoha dalších obecních nemovitostí.

Podle starosty Nové Paky Petra Kuříka se skutečné potřeby velmi těžko odhadují. Každým rokem se přitom při sestavování rozpočtu musí dělat mnohamilionové bolestivé škrty. "Letos byly požadavky na rozpočet města oproti našim možnostem o 14 milionů vyšší. Podrobné analýzy jsme si nedělali, ale jenom do infrastruktury bychom určitě mohli nainvestovat minimálně 100 milionů korun a ještě by to možná ani nestačilo," odhaduje starosta. "Máme rozjetou i rekonstrukci školských zařízení. Nyní opravujeme základní školu v Komenského ulici. Zde letos proinvestujeme více než 10 milionů, dalších 33 milionů však budeme ještě potřebovat. Rozhodně bychom věděli kam s penězi, ale těch je opravdu stále velmi málo," doplňuje Kuřík. Další finance v Nové Pace chybějí i na rekonstrukci veřejného osvětlení a například i opravu hřbitovní zdi. Jenom její celková rekonstrukce podle odhadů město v budoucnu přijde na zhruba 10 milionů korun.

Situace však není příznivější ani v Hořicích. Přestože zde v průběhu posledních třech let při opravách komunikací proinvestovali na 15 milionů korun, potřebná částka na obnovu dalších se podle tajemníka hořické radnice Jaroslava Vaise pohybuje na 30 milionové hranici. "Další velké množství peněz se nám nedostává na rekonstrukci městské nemocnice. Jenom na odstranění havarijních stavů nám chybí 8 milionů, skutečná potřeba je však mnohonásobně vyšší," reaguje na dotaz NN tajemník. "To už ani nemluvím o domově důchodců, kde by nás nutné investice stály desítky milionů korun. Pokud však do tohoto zařízení nebudeme více investovat, rozhodně nedosáhneme takového standardu, aby náš domov důchodců mohl ostatním zařízením nejen konkurovat, ale především, aby se jeho obyvatelům lépe žilo. Skutečné poměry v něm jsou opravdu velmi problematické," vyjmenovává Vais.

Vedení jičínské radnice vnitřní zadluženost odhaduje také ve výši minimálně 100 milionů korun. Přes 60 milionů by bylo ve městě potřeba jenom na opravy komunikací, dalších 40 si žádá školství. Zde se jedná především o rekonstrukce školských zařízení. "Pokud hovoříme o 100 milionech, jde o částku, která by se nám hodila takřka okamžitě. Musíme si však uvědomit, že zde máme například jezuitskou kolej, kasárna, další investice potřebuje i průmyslová zóna, a pokud bychom měli opravit všechno, využili bychom minimálně dalších 100 milionů. Prozatím však bohužel spíše záplatujeme," vyjádřil se místostarosta Jičína Miloslav Šebík.

(max)


Jednali o VOS

Nová Paka - Především o situaci Vodohospodářské obchodní společnosti jednala novopacká rada na svém pondělním zasedání. Na radu, která tentokrát trvala více než pět hodin, byli pozváni nejen zástupci VOS, ale i zástupce společnosti EKO-KOM Mahulena Jetlebová.

Novopačtí radní nejprve jednali o další spolupráci se společností EKO - KOM, která se zabývá zpracováním obalů Tetra Pak. Dalším důležitým bodem programu byla debata se zástupci VOS, předsedou představenstva Martinem Pušem a ředitelem společnosti Václavem Matulou. Dlouhé a složité jednání, kterému byl rovněž přítomen jičínský místostarosta Miloslav Šebík a tajemník Peter Bareš, skončilo v souladu s usnesením z minulého zasedání zastupitelstva města, tedy požádat představitele VOS o zařazení novopacké vodohospodářské problematiky do programu příští valné hromady Vodohospodářské obchodní společnosti.

Předseda atletického oddílu Petr Kužel a člen výboru Jiří Vávra informoval radní o potížích atletického oddílu Tělocvičné jednoty Sokol se zaplacením pokrytí rozběžišť na novopackém stadionu umělou hmotou Durotanem. Na základě předběžného slibu, daného radou již na podzim minulého roku, rozhodli radní, že město atletům půjčí 285 tisíc korun na částečné zaplacení dodavatelské firmě, ale pouze v případě, že se Tělocvičná jednota Sokol mimo pozemku na stadionu zaručí za tuto půjčku svým majetkem.

(ur)


Zájemcům zbylo...

Pokračování ze str.1

Podle místostarosty městského úřadu Vlastislava Matuchy chyba vznikla na straně společnosti CZ Stavební holding. "V předložené projektové dokumentaci chyběly suterény, kde měly být sklepy. Ty byly vyprojektovány na úkor nebytových prostor, které mají mít k dispozici celé podlaží. Navíc do dnešního dne nebyla na dům přiznána státní dotace, což celou výstavbu taktéž velmi komplikuje. Kdy tedy bude nový dům nakonec postaven, nikdo neví. Vše tak má prozatím velmi mnoho otazníků," vyjadřuje se místostarosta.

Společnost CZ Stavební holding musí nejdříve vypracovat novou projektovou dokumentaci a následně plánuje znovu vyzvat zájemce o výstavbu. Na dalším setkání by měli upřesnit, zda se chtějí na výstavbě bytového domu i nadále za změněných podmínek spolupodílet. Stavba domu by přitom mohla být zahájena i bez státní dotace. Byty by pak byly stavěny přímo do osobního vlastnictví, jejich cena by se však zvedla zhruba o dalších 320 tisíc korun, což je právě částka, která je na výstavbu jedné bytové jednotky přidělována ze státního rozpočtu. "O výstavbu za takto změněných podmínek bez státní dotace mezi přítomnými nebyl zájem. Bude se tedy spíše čekat až na její konečné schválení," dodal Matucha.

(max)


DÍVKA ROKU V HOŘICÍCH Další tři postupující do finále soutěže Dívka roku 2001 v Ostravě jsou už známy. Oblastní kolo se konalo v sobotu v Domě kultury Koruna pod patronací místního DDM, jehož ředitelka Jaroslava Toušlová soutěž úvodním slovem zahájila. Náročného maratonu tří tradičně po sobě jdoucích disciplín se zúčastnilo osmnáct dívek. Vítězkou se stala Markéta Podloucká ze Svitav, druhá skončila domácí Žaneta Wiesnerová a třetí Jitka Smejkalová.

FOTO: jn


Podpora problémovým oblastem

Jičín - Ostrý střet mezi Prahou a kraji kvůli způsobu rozdílení peněz očekává zástupce královéhradeckého hejtmana Vladimír Derner.

Nový vyšší územněsprávní celek by podle něj měl mít ročně k dispozici na investiční rozvoj minimálně jednu miliardu korun, což považuje za spodní hranici, pod kterou kraj nemůže jít. "Objevují se návrhy výrazně nižších částek, a to by pro nás bylo nepřijatelné," řekl Derner při nedávné návštěvě Jičínska. Za rozhodující považuje, aby si o těchto investičních prostředcích rozhodovala přímo krajská samospráva. "Peníze by z větší části měly jít především do problémových oblastí, kde je vyšší nezaměstnanost a chybějící infrastruktura. Hlavním partnerem kraje by v tomto případě měly být mikroregiony, jejichž vznik podporujeme," tvrdí Derner.

Jičínský radní a člen krajského zastupitelstva Jiří Drška, který jej doprovázel, vyzdvihl jako nejproblematičtější v rámci okresu a zřejmě i kraje oblast Vysokoveselska a Kopidlenska. Poznamenal, že prioritou by mělo být vytváření podmínek pro rozvoj podnikání a vstup investorů, kteří by pomohli Kopidlnu a okolním obcím snížit vysokou nezaměstnanost.

"Letos má kraj peníze pouze na provoz nového hejtmanství a ani příští rok se zatím zásadní změna neočekává," upozornil Derner. Krajský úřad by měl zahájit svou činnost v současnosti adaptovaných prostorách ve Woňkově ulici k 1. září. V současné době zaměstnává pětasedmdesát pracovníků a v konečné fázi by měl mít přes 200 úředníků. Od září se na kraj začnou převádět střední školy a o měsíc později vlastnická práva k silnicím II. a III. třídy a zřizovatelské a řídící funkce vůči správám a údržbám silnic.

(jn)


Nové Noviny