Nové Noviny č. 14/016. dubna 2001str. 4

Krátce

MILETÍN: Obec převezme koupaliště

Zpět pod obec se vrátí miletínské koupaliště, které má nyní v nájmu soukromá osoba. "Nájemní smlouva vyprší na jaře příštího roku, ale k předání koupaliště a kempu dojde už po skončení letošní sezony," informovala o rozhodnutí zastupitelů miletínská starostka Lenka Kožíšková. Připustila, že převzetí rekreačního zařízení bude pro obec v první fázi znamenat větší finanční zátěž. Očekává se, že vzrostou například výdaje na mzdy pracovníků, kteří se o areál budou starat. Kemp i koupaliště jsou navíc v nevyhovujícím stavu. "V současném konkurenčním prostředí obdobných zařízení v okolí tady nejsou odpovídající podmínky. Technika i vybavení jsou už za hranicí své životnosti. Abychom areál dostali na potřebnou úroveň, bude se do něj muset investovat. Navíc například loňskou sezonu poznamenalo počasí a příjmy byly velmi nízké. To znamená, že náklady spojené s provozem jdou k tíži nájemce," uvedla starostka. Obec v minulosti zpět do koupaliště vracela jen část peněz z ročního nájmu, až letos poprvé rozhodla vložit do zařízení celou sumu.

(jn)

BĚLÁ U PECKY: Vestavba před dokončením

Těsně před dokončením je nový byt v Bělé u Pecky. Obecní úřad v Pecce jej proto nabízí případným zájemcům. Nový podkrovní byt o obytné ploše 110 metrů čtverečních v objektu kulturního domu v Bělé je jednou ze tří půdních vestaveb, které letos Pecka staví, dva další vzniknou částečnou přestavbou mateřské školy. Celkové náklady se odhadují na dva a půl milionu korun. "Pro byt v Bělé, který bude během krátké doby připraven k nastěhování, jsme zatím žádného nájemníka nesehnali," přiznává peckovská starostka Hana Štěrbová. Doplnila, že zájemce musí složit na účet obce finanční spoluúčast 250 tisíc korun. V Pecce se také příští měsíc zahájí výstavba osmnácti bytů s pečovatelskou službou. Nový dům sociálního charakteru má podle projektu stát necelých 20 milionů korun a o umístění do DPS se už dnes hlásí kolem dvou desítek převážně místních obyvatel.

(jn)

JIČÍN: Misijní koláč vynesl téměř pět tisíc

Za dobrovolný finanční příspěvek nabízely děti jičínské, železnické a ostruženské farnosti, jinak členové skautských oddílů, v neděli 25. března koláčky, které připravily spolu se svými rodiči a vedoucími. Celkově akce Misijní koláč, která proběhla v Jičíně před kostelem sv. Jakuba a sv.Ignáce, v Železnici a Ostružně, vynesla 4.736,10 korun. Částka byla odeslána na konto Papežského misijního díla a spolu s celostátní sbírkou poputuje do Sierra Leone na výrobu školních lavic.

(AK)

BĚCHARY: Soutěž o nejlepší zahrádku

Na svém posledním zasedání zastupitelé Běchar mimo jiné vyhlásili soutěž o nejlepší zahrádku a upravenost okolo domu. "Vše děláme v rámci zkrášlení naší obce. Ti, kteří budou komisí složené ze zástupců našich místních organizací v soutěži vyhlášeni na prvních třech místech, obdrží od obce věcné dary v souhrnné výši 2,5 tisíce korun," prohlásil starosta Rostislav Vodák.

(max)

HOŘICE: Stromy na náměstí ozdobí vejci

Základní umělecká škola v Hořicích chystá již na tuto sobotu velikonoční zdobení náměstí Jiřího z Poděbrad. Žáci této ale i dalších škol jsou zváni, aby vymalovali velikonoční kraslice a ty pak zavěsili na zdejší javory. "Pokud vím, tak se bude jednat o první akci svého druhu v Čechách i na Moravě, protože zdobení stromů velikonočními vejci ještě nikdo nedělal," říká Zdena Vaškovová, místostarostka Hořic. Podle ní nápad uspořádat podobnou akci vzešel z příznivých ohlasů na krásné vánočně vyzdobené náměstí. "Po tomto úspěchu jsme si řekli, proč neudělat něco podobného i na Velikonoce a nezkrášlit javory na náměstí velikonočními vejci," dodává Vaškovová. Dekorace náměstí se mohou zúčastnit všechny děti ze všech škol bez rozdílu věku a oficiálně bude zahájeno v sobotu od 10 hodin. Pro ty, kteří nemají volnou sobotu, organizátoři vzkazují, že se mohou k akci připojit již dnes a zavěsit svoji kraslici na hořický javor. Výsledný počet kraslic pak bude spočítán a zaznamenán.

(pe)

KOPIDLNO: Oslava dne učitelů

U příležitosti výročí narození Učitele národů J. A. Komenského se sešli učitelé ZŠ Kopidlno k tradičnímu společnému posezení. Na jeho zdařilém průběhu se podíleli všichni přítomní učitelé, a to nejen z řad těch aktivních, ale pozvání k oslavě přijali mnozí z těch, kteří tráví čas na zaslouženém odpočinku - v důchodu. Obsahem setkání bylo vzpomínání na události spojené se školou a žáky, na bývalé kolegy učitele, ředitele a inspektory školství. O dobrou pohodu se zasloužilo pěkné prostředí, skvělé jídlo i obsluha nově otevřené restaurace U Tomáše na kopidlenském náměstí. Všichni účastníci se shodli, že se oslava letos vydařila a byla příjemným vybočením z denního stereotypu u důchodců a odpočinkem ze stresových situací u aktivních pracovníků školy.

(such)

JIČÍN: Otevření další sportovní třídy

Tak jako v minulých letech i pro nový školní rok připravuje vedení jičínské 4. ZŠ v 6. ročníku otevření další třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Ve sportovní třídě mají chlapci a dívky se zájmem o sport možnost se během pěti hodin tělesné výchovy týdně zdokonalovat v různých druzích sportovní činnosti. Třída má všeobecné zaměření a není orientována na jedno sportovní odvětví. Navíc žáci absolvují během roku dvě týdenní soustředění. Jedno v zimním období a druhé v průběhu června. Základ nové třídy je sice tvořen kmenovými žáky školy, ale přihlásit se mohou i žáci z okolních škol. Jedinou podmínkou pro všechny je splnění vstupních testů zaměřených na fyzickou zdatnost. Případní zájemci z řad rodičů se mohou obrátit na telefon 0433/531 566.

(Peš)

JIČÍN: Město nabízí dům k rozebrání

Městský úřad v Jičíně žádá v těchto dnech stavební odbor o vydání demoličního výměru na přízemní nemovitost v Dlouhé ulici čp. 75 na Novém Městě.

Nedostatek finančních prostředků však neumožňuje zadat zbourání rodinného domku řádnou objednávkou u některé z místních stavebních firem, proto město nabízí možnost jeho rozebrání svépomocí. Odměnou za vykonanou práci zůstane případnému zájemci stavební materiál z bouračky. Informace získáte u vedoucího odboru místního hospodářství MěÚ v Jičíně Petra Kynčla nebo na telefonu 0433/545 120.

Město Jičín dále nabízí k odprodeji nepoužité, pod střechou na paletách řádně uskladněné tašky Bobrovky. V současné době se na městském skladě nachází 12 000 těchto tašek, pomocí nichž lze zakrýt přibližně 300 metrů čtverečných. Informace získáte na odboru investiční výstavby MěÚ v Jičíně nebo na telefonech 0433/545 180 a 0603/445 750.

(mar)


Hrady a zámky opět lákají návštěvníky

Sobotka, Pecka, St. Hrady - Jako každoročně byly první dubnový den otevřeny brány historických sídel, které po zimní přestávce přivítaly své první letošní návštěvníky. S většími či menšími novinkami se mohou pochlubit i hrady a zámky na Jičínsku.

Majitelé hradu Kost připravili tentokrát vedle drobných úprav ve stále expozici především změnu v okolí této gotické dominanty. Na stále vzrůstající počet osobních aut zareagovali výraznějším rozšířením parkovacích míst pod hradbami a zjednosměrněním průjezdu kolem sousedního hotelu Helikar.

"Turistů, kteří přijíždějí osobním vozem, neustále přibývá a pod hradem pak často panuje nepřehledný zmatek chaoticky odstavených aut. Vytýčili jsme proto nové parkoviště a nově jsme rozmístili dopravní značky se zákazem zastavení," sdělil kastelán na Kosti Karel Knop. Dodal, že úpravou prostoru u Černého rybníku se zároveň zvýšil celkový počet hlídaných parkovacích míst, která jsou zpoplatněna. Časem by se zde měly objevit také nové veřejné toalety.

V interiéru hradu Pecka, který předloni zaznamenal rekordní návštěvnost více jak 20 tisíc turistů, se během zimních měsíců pokračovalo v trendu z loňského roku, kdy byla v horních patrech zahájena rozsáhlá přeměna původní zhruba třicet let staré expozice. "Do té doby připomínala spíše muzeum, současnými změnami a doplněním o nové exponáty se ji snažíme oživit, aby více připomínala dobu Kryštofa Haranta," říká peckovský kastelán Jiří Červenka. Na letošek došlo ke změnám v černé kuchyni, kde je vystaveno nové dobové zařízení. Přesunutím vitrín z výstavky o historii hrdelního práva do mučírny v suterénu se také uvolnila jedna místnost. "V uvolněných prostorách je například k vidění dva a půl metru vysoká stará divadelní opona, na níž je znázorněna Pecka před sto padesáti lety," upozornil Červenka. Většinu exponátů zapůjčilo jičínské muzeum z původních sbírek peckovského muzea.

S asi pětačtyřicetitisícovou návštěvností je nejvyhledávanějším zámkem na Jičínsku sobotecký Humprecht. Nově byl nedávno otevřen zrekonstruovaný zámek v Dětenicích a stoupajícímu zájmu veřejnosti se těší také Staré Hrady. Starohradský areál stále čeká na dořešení soudního sporu o závěť spisovatele Jaroslava Foglara, jehož písemnosti a další část pozůstalosti by sem měla být převezena. Už loni zde byla ale otevřena expozice připomínající život slavného skautského vůdce. Kromě prohlídkového okruhu s pracovnami literárních osobností přitahuje zdejší zámek pozornost i letitou tradicí výstav. Kulturní akce budou zahájeny tradičním prvomájovým odpolednem. V létě se také uskuteční druhý ročník festivalu, který osvětová beseda připravuje s Jitkou Molavcovou, Alfrédem Strejčkem a Štěpánem Rakem.

(jn)


Miletín podpoří stavbu domků

Miletín - Až jedenadvacet nových rodinných domů by mohlo vyrůst v jedné z okrajových částí Miletína. Záměr obce je ovšem vázán na získání potřebných pozemků do obecního vlastnictví. Tuto snahu podpořilo svým usnesením poslední miletínské zastupitelstvo.

"Nejprve musíme získat parcely, protože část lokality vyznačené v územním plánu je v soukromých rukou a část drží Pozemkový fond, kde jsou právě pro tento účel zablokované. Se soukromými majiteli se pokusíme dohodnout buď na směně pozemků, nebo je od nich vykoupíme," předesílá starostka Lenka Kožíšková. Problém je však s pozemky, u kterých není znám konkrétní vlastník. Jde o nedořešené dědictví po úmrtí posledních známých majitelů. "Tam je to zatím otevřené, ale naštěstí to jsou pozemky, které se nacházejí zcela na kraji. Nové zástavbě by to nemělo nijak bránit a prozatím tedy můžeme čekat, až se podaří případné majitele vypátrat," podotýká starostka.

Jakmile se obci podaří získat vlastnická práva, tak by již nic nemělo stát v cestě zainvestování prostoru inženýrskými sítěmi a jako další krok bude následovat vybudování příjezdových komunikací. O typu zástavby dosud nebylo rozhodnuto, počítá se například s výstavbou tří řadových šestidomků a tří samostatných objektů.

Zvýšit atraktivitu území může z pohledu stavebníků časem zvýšit i chystaná plynofikace Miletína. Letos je v rozpočtu obce ve výdajích zahrnuto 270 tisíc korun na zpracování projektu. "V letošním roce by měly být projekty hotové tak, aby se příští rok mohlo začít pracovat. Potrubí bude přivedeno ve směru od Dvora Králové a například Doubravice a možná některé další obce na trase by už mohly být za rok zplynofikovány," předpokládá Kožíšková. V samotném Miletíně se ještě letos uskuteční průzkum mezi obyvateli, do jaké míry mají o připojení zájem. Radnice do 14. dubna mezi domácnosti rozdá anketní lístky. Lidé, kteří se přihlásí, by měli zároveň složit finanční hotovost jako zálohu na budoucí přípojky.

(jn)


Mezinárodní seminář lékařů

Před zahájením kulturního programu v Porotním sále Valdštejnského zámku přijal starosta města Jiří Liška s chotí mezinárodní delegaci lékařů ve své pracovně na jičínské radnici. V rámci krátkého přátelského posezení převzal od sedmdesátiletého hudebního skladatele, profesora MUDr. Horsta Ganze, knižní publikaci o německém městě Jena.

FOTO: mar

Jičín - Starosta Jiří Liška převzal záštitu nad mezinárodním lékařským seminářem uspořádaným o uplynulém víkendu ve spolupráci otorhinolaryngologických (ORL - ušní, nosní, krční) oddělení pardubické a jičínské nemocnice.

Odborný program probíhal v Parkhotelu Skalní město na Prachově, kde přizvaní odborníci z Německa spolu s českými lékaři diskutovali o moderních trendech léčby nemocí oblasti uší, nosu a krku.

"Celkový souhrn asi čtyřiceti odborných přednášek sestavil pardubický profesor MUDr. Arnošt Pellant, DrSc., který je všechny společně zastřešil pracovním názvem ORL ve střední Evropě při vstupu do nového milenia. Řada diskuzních příspěvků zmiňovala problematiku a důležitost bezpodmínečně nutné spolupráce ORL s dalšími lékařskými obory. Konkrétně za oddělení jičínské nemocnice jsme se mohli pochlubit dobrými výsledky v oblasti úrazové chirurgie obličejové části hlavy. Hodně se také hovořilo o alergických rýmách, nosních polypech, nádorech oblastí ORL a dalších onemocněních souvisejících s naším oborem," přiblížil krátce víkendový seminář přednosta oddělení ORL Okresní nemocnice v Jičíně MUDr. Martin Kracík.

Podle jeho vyjádření je největší devizou těchto odborných seminářů, pořádaných v pravidelných dvouletých intervalech, možnost aktuálního srovnání úrovně medicíny provozované ve vyspělých evropských státech s naší.

(max)


Rekonstrukce veřejného osvětlení

Jičín - Před třemi lety zahájily Technické služby kompletní pasportizaci veřejného osvětlení, která umožňuje jeho postupnou rekonstrukci. Finančně nákladná akce se projeví zejména v úsporách elektrické energie, zkvalitnění a modernizaci veřejného osvětlení s novou možností jeho kontroly a ovládání přímo z Jičína pomocí technologického počítače.

V současnosti se poměrně složitý a občas i poruchový systém skládá z 1692 stožárů a 35 rozvaděčů, pomocí nichž se elektrické okruhy zapínají a vypínají. Vlastní řízení režimu svícení se pak děje nelogicky z Hradce Králové, čímž Technické služby přicházejí o možnost šetření elektrickou energií například zhášením některých osvětlovacích těles, částí okruhů anebo třeba jen tlumením intenzity dodávaného světla.

"V současnosti máme přesně zmapovaný technický stav asi jedné třetiny z celkového počtu osvětlovacích těles v Jičíně a v jeho městských částech. V předstihu se nám již asi tři roky daří postupně nahrazovat rtuťové výbojky sodíkovými a zároveň modernizovat i další technické prvky osvětlovacích těles. V tomto období jsme dokázali snížit celkovou spotřebu elektrické energie při osvětlení města asi o 40 procent. V penězích lze tuto úsporu vyčíslit snížením nákladů z původních 1,4 na dnešních asi 1,15 milionu korun za odebrané kilowatty ročně," vysvětlil ředitel Technických služeb Čeněk Strašík.

V tomto roce město přispěje na další rekonstrukce veřejného osvětlení jedním milionem korun. První akcí by mělo být zakoupení již zmíněného, finančně nepříliš nákladného technologického počítače. Potom dojde na celkovou rekonstrukci osvětlení v ulici U Stadionu ve směru od fotbalového hřiště k Aqua centru a Hotelu Start. Druhou důležitou akcí má být zahájení plánované úpravy nedokonale osvětlené Textilní ulice.

Koncepce rekonstrukce veřejného osvětlení města počítá s maximálně pěti druhy osvětlovacích těles. Známé osmimetrové červené výložníky zůstanou zřejmě časem pouze tam, kde z legislativních důvodů zůstat musí (průjezdné ulice a pod.), ostatní tělesa by měla být postupně vyměněna za čtyřmetrová, tak zvaná sadová, která dnes osvětlují například pěší zónu anebo lipovou alej.

Podle Strašíkova odhadu je ročně do rekonstrukce osvětlení potřeba investovat 1,5 až 2 miliony. Celková rozpočtovaná částka se pak pohybuje těsně pod hranicí 10 milionů.

(mar)


Výpočetní technika i pro učitele

Nová Paka - Ve snaze usnadnit učitelům, ale i nepedagogickým pracovníkům základních škol Novopacka tento kontakt s počítačem, pořádá Integrovaná střední škola v Nové Pace ve spolupráci s jičínským pracovištěm Pedagogického centra v Hradci Králové kurs za účelem prohloubení znalostí z informační technologie.

Dotace 32 hodin nejdůležitějších pasáží z výpočetní techniky byla rozvržena do osmi bloků po čtyřech hodinách, které frekventanti a frekventantky absolvují vždy jednou týdně. Toto školení bude zakončeno začátkem května seminární prací spojenou se závěrečnou zkouškou. "Snažíme se využívat moderní učebnu výpočetní techniky a pedagogický potenciál školy i k dalším účelům mimo výuku našich žáků. Občas zde probíhají semináře různých firem, již poněkolikáté se zde v této době uskutečňuje ve spolupráci s Úřadem práce i kurs výpočetní techniky pro nezaměstnané. Kursem pro pedagogy jsme tak rozšířili spolupráci o Pedagogické centrum. S touto organizací připravujeme i další školení výpočetní techniky, tentokráte již odborně specializované pro výuku matematiky a fyziky, které by se v případě zájmu učitelů mělo uskutečnit v průběhu příštího školního roku," řekl nám k připravovaným aktivitám novopacké Integrované střední školy její ředitel Josef Hendrych.

(ur)


Rozšíření pracovní doby ordinace

Jičín - Po neúspěšném výběrovém řízení provozuje od patnáctého ledna ordinaci praktického lékaře pro dospělé v ulici Přátelství Okresní nemocnice v Jičíně prostřednictvím MUDr. Vladany Pokorné.

Město v té době uzavřelo s nemocnicí nájemní smlouvu na dobu určitou do 15. dubna za symbolickou cenu jedné koruny. Prozatímní stav mělo vyřešit druhé kolo výběrového řízení, které má možnost iniciovat pouze některá ze zdravotních pojišťoven nebo lékař oprávněný provozovat daný druh zdravotní péče. Protože tak dosud nikdo neučinil, bude zdravotní péči nadále zajišťovat stávající lékařka.

Patnáctým dubnem však s největší pravděpodobností vejde v účinnost nová nájemní smlouva, uzavřená mezi Městským bytovým podnikem Jičín a Okresní nemocnicí v Jičíně, na pronájem ordinace na dobu neurčitou. Nemocnice tak bude poté městu platit řádný nájem ve výši 42 tisíc korun ročně.

Na žádost občanů Nového Města a po dohodě s Okresní nemocnicí v Jičíně došlo počínaje prvním dubnovým dnem k rozšíření pracovní doby výše zmíněné ordinace obvodního praktického lékaře: v pondělí, ve středu a v pátek zůstávají ordinační hodiny beze změn od 8 do 13 hodin, přibývá zkrácená úterní ordinace od 13 do 15 hodin.

(mar)


Nové Noviny