Nové Noviny č. 14/016. dubna 2001str. 5

Okresní úřad přistavuje kanceláře

Jičín - V souvislosti s přechodem části správních agend z Policie České republiky na okresní úřady navýšilo Ministerstvo financí ČR úměrně jejich provozní rozpočty na letošní rok. Na kancelář přednosty Okresního úřadu v Jičíně tak bylo převedeno celkem 66,502 miliony korun. Do této rozpočtové kapitoly jsou zároveň zahrnuty i veškeré provozní výdaje Státního okresního archivu v Raisově ulici.

Velmi štědrou ruku pak mělo stejné ministerstvo v případě navýšení ročních investičních prostředků výše uvedené kanceláře z původních 4,96 milionu na celkových 12,96 milionu korun.

Největší investiční akcí, související s postupnou rekonstrukcí budovy okresního úřadu, je již zahájená přestavba podkrovních prostor směrem do Havlíčkovy ulice za celkových 5,5 milionu korun. Výměna oken, okapů a svodů bude stát dalších 2,93 milionu korun a dofinancování výstavby parkoviště ve dvoře zadního traktu okresu přijde ještě na 1,17 milionu korun. Půl milionu korun z rozpočtu je vyčleněno na úpravu místnosti zvané "knihovna" ve druhém patře okresního úřadu a 160 tisíc korun na rekonstrukci jeho elektrorozvodny.

Dokoupení nových regálů do depozitářů Státního okresního archivu přijde na 200 tisíc, dovybavení pracovišť okresního úřadu výpočetní technikou na 2,1 milionu korun a další kancelářskou výbavou na 360 tisíc korun.

(mar)


Strážníci vybrali desítky tisíc

Jičín, Nová Paka - Třikrát více vybrali v loňském roce na pokutách městští strážníci v Nové Pace oproti Jičínu. V Nové Pace jich totiž uložili celkem 370 ve výši 125 tisíc, v Jičíně pak pracovníci městské policie za 360 pokut vybrali přes 41 tisíc korun.

Podle velitele městské policie v Nové Pace Bohumila Šmiky je množství pokut ovlivněno především dopravními přestupky, jejichž počet se rok od roku zvyšuje. Na druhou stranu výrazně klesají přestupky ve veřejném pořádku. "Naším zájmem rozhodně není vybírat pokuty, ale snažíme se hlavně působit v oblasti prevence. Pokuty udělujeme až v případech, kdy je to nezbytně nutné. Přesto se částky vybrané právě za dopravní přestupky rok od roku zvyšují. V loňském roce jsme tak vybrali v porovnání s rokem předcházejícím o 15 tisíc korun více," říká Šmika. "Že se naše působení ve městě v preventivní oblasti již projevuje, je patrno především v poklesu přestupků ve veřejném pořádku. Zatímco ještě před pěti lety jsme udělili okolo 300 pokut, v minulém roce jich už bylo pouze 35. A právě udržení veřejného pořádku je naším hlavním úkolem. Bohužel nás velmi zaměstnává spíše dopravní situace, kde velké množství řidičů absolutně nerespektuje dopravní značení jako zákazy zastavení," dodává novopacký velitel městské policie.

V Jičíně byla práce městské policie v minulém roce silně ovlivněna dopravními změnami na pěší zóně. Zde strážníci museli uvádět do praxe změnu městské vyhlášky o jejím provozu. "Změny na pěší zóně samozřejmě ovlivnily i výši vybraných pokut, protože především z počátku trvání změn jsme na Husovce museli být téměř stále," říká velitel městské policie v Jičíně Bohumil Novotný. "Velké množství přestupků se snažíme řešit domluvou. Přesto jsme uložili na 360 pokut a vybrali jsme tak přes 41 tisíc korun," konstatuje Novotný. V letošním roce však stále více policistům v Jičíně přidělávají starosti vraky vozidel. "Vloni jsme jich měli osmnáct, letos jenom za první dva měsíce jsme jich po městě nalezli na dvacet," upřesnil velitel městské policie v Jičíně Novotný.

(max)


Havlíčkova bude jednosměrná

Jičín - V souvislosti s dlouhodobou snahou jičínské radnice o vytvoření ucelené koncepce parkování dopravních prostředků v historickém centru města dojde v příštích dnech ke změně pohybu vozidel Havlíčkovou ulicí. Jiráskova ulice pak bude nově osazena svislými značkami zakazujícími zastavení vozidel.

Veškerou úpravu vodorovného dopravního značení v Havlíčkově ulici zajistí na základě schválené projektové dokumentace jičínská společnost NOVEX. Práce spojené s osazením svislého dopravního značení provedou zaměstnanci Technických služeb města Jičína.

Zásadní změna se týká zjednosměrnění ulice Havlíčkovy, kterou bude nadále možné projíždět pouze ve směru od křižovatky se Zahradní ulicí (před okresním úřadem) ke křižovatce s Jiráskovou ulicí (před městským úřadem). V tomto jednosměrném úseku je po pravé straně naplánováno zřízení podélného parkovacího pruhu asi pro dvanáct automobilů s jedním stáním vyhrazeným pro vozidla zásobující prodejnu s nápoji.

Levá strana komunikace pak bude upravena pro šikmé parkování čtyřiadvaceti malých a středně velkých osobních automobilů do maximální délky 4,5 metru. Jedno rezervované místo tu zůstane pro tělesně postižené a další dvě místa pro vozidla zásobování.

Na hranici křižovatky před výjezdem z Havlíčkovy do Jiráskovy či Nové ulice, anebo směrem k pěší zóně před městským úřadem, bude nainstalována stopka. Mobilními kontejnery se zelení pak pracovníci Technických služeb osadí místa, kde řidiči i přes porušování dopravních předpisů pravidelně parkují. Zvýšená pozornost městských strážníků i státních policistů má být věnována Jiráskově ulici a rohu s ulicí Zahradní, kde nebude smět zastavit, natož zaparkovat žádné vozidlo.

Změny v Havlíčkově ulici přijdou městskou pokladnu na necelých 20 tisíc korun a budou realizovány ihned, jak to počasí dovolí.

Dnes se uskutečnila další schůzka zástupců města s odborníky jičínského Projektservisu. Opět se dohadovaly a upřesňovaly další možnosti rozšíření parkovacích míst ve městě podobným způsobem jako tomu bude v Havlíčkově ulici. Zatím ne příliš nahlas se v této fázi hovoří o výhledovém zjednosměrnění Tyršovy, Fügnerovy a Denisovy ulice.

(mar)


Ambulance logopedie přesunuta

Jičín - Ambulance klinické logopedie Mgr. Marcely Bacílkové, sídlící donedávna v nejvyšším poschodí budovy VZP na autobusovém nádraží, ukončila svoji dlouholetou činnost. Této skutečnosti využilo vedení Okresní nemocnice v Jičíně k přestěhování zdravotnického pracoviště do svých prostor uvolněných v prvním patře bývalého zubního střediska v lipách. Novou ambulanci klinické logopedie Okresní nemocnice v Jičíně vede PaedDr. Karel Neubauer.

"Logopedie se zabývá fyziologií a patologií dorozumívacího procesu, přičemž velmi úzce souvisí s problematikou lékařských oborů nosního, ušního a krčního, neurologie, psychiatrie a psychologie. Úkolem logopeda je zajišťovat prevenci a nápravněvýchovnou péči při vadách a poruchách dorozumívání. Zabývá se tedy jinak řečeno nápravou vad řeči a výslovnosti. Mezi klienty logopedických poraden patří například pacienti po mozkových mrtvicích, kteří nemohou mluvit z důvodu špatné pohybové koordinace hlasových orgánů, anebo také proto, že nedokáží slova správně utvářet v příslušném mozkovém centru. Častými návštěvníky logopedických poraden jsou děti, které se nenaučily správně používat mluvidla. Logoped s těmito pacienty pracuje a pomocí pečlivého a trpělivého opakování speciálních cviků je učí znova mluvit, anebo jejich špatnou výslovnost upravuje," vysvětlil problematiku logopedie primář ORL jičínské nemocnice MUDr. Martin Kracík.

Zároveň připustil, že zmíněná péče byla v minulosti, zejména co se týče rozsahu poskytovaných služeb, nedostačující. V nových podmínkách se má problém vyřešit, přičemž pacienti dojíždějící do zdravotnických zařízení v Hradci Králové, Praze a Turnově se mohou zejména díky časově širšímu úvazku doktora Neubauera vrátit do jičínské nemocnice.

Ordinační hodiny logopedické poradny jsou v úterý od 7 do 11 hodin, ve čtvrtek od 7 do 12 hodin a v pátek od 7 do 14 hodin. Objednat se lze i telefonicky na čísle 0433/582 322 u vrchní sestry oddělení ORL Hany Peroutkové.

(mar)


Policie ČR

Jičín - V pondělí 27. března kolem 6.30 hodin došlo k dopravní nehodě v Sedličkách. Řidič Škody Favorit jedoucí od Jičína předjížděl cyklistu a vjel přitom do protisměru, kde se bočně střetl s druhým cyklistou, který při nehodě utrpěl zranění, které je kvalifikováno jako těžké. Alkohol byl u obou účastníků vyloučen, škoda asi 5.000 Kč.

Jičín - Vyšetřovatelem bylo sděleno obvinění pachatelce z Jičína, která v jičínské restauraci U Kata odcizila jednomu z hostů z odložené bundy mobilní telefon. Způsobená škoda je přibližně 5.000 Kč. Ke krádeži došlo 23. března ve večerních hodinách.

Jičín - Vyšetřovatel OÚV v Jičíně koná řízení ve věci podezření ze spáchání trestného činu podvod proti muži, který zatajil svůj příjem za uplynulé období, i když byl veden na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Neoprávněně tak od tohoto úřadu čerpal hmotné zabezpečení ve výši 5.000 Kč.

Příchvoj - Vyšetřovatel koná řízení ve věci podezření ze spáchání trestného činu krádež proti pachateli, který v době od srpna do prosince loňského roku odcizil v obci Příchvoj koňská sedla, ohlávky, udidla a opratě. Způsobil tak škodu za 36.000 Kč.

Hořice - Trestného činu ublížení na zdraví a výtržnictví se dopustil čtyřiačtyřicetiletý výtečník z Hradecka. V nočních hodinách 21. března v restauraci v Hořicích po předchozí slovní rozepři fyzicky napadl stejně starého muže a nejméně jedenkrát ho vlastní hlavou udeřil do hlavy, čímž mu způsobil krvácení mezi mozkové obaly čelní dutiny lebeční. V důsledku tohoto zranění muž později ve svém bytě zemřel.

Nová Paka - Dosud neustanovený poberta 28. března v odpoledních hodinách využil neopatrnosti majitelů dvou bytů v Nové Pace a neuzamčenými vstupními dveřmi se dostal do bytů v prvním a druhém patře. Zde v jednom případě z ložnice odcizil mobilní telefon a nabíječku. Z druhého bytu odcizil rovněž mobilní telefon zapojený do nabíječky - v tomto případě ležící na lavici v kuchyni. Poté se mu podařilo byt nepozorovaně opustit. Krádežemi mobilních telefonů způsobil poškozeným škodu za přibližně 11.000 Kč.

Sobotka - Během noci na 29. března odcizil v Sobotce neznámý pachatel osobní vůz Peugeot 405 šedé metalízy, které měl jeho majitel zaparkováno na volně přístupném dvoře. Škoda přibližně 150.000 Kč.

Jičín - Ve čtvrtek 29. března byl hlídkou OOP ČR v Jičíně kontrolován řidič Škody Octavia z Prahy. Při kontrole bylo zjištěno, že řídí vozidlo, které bylo v minulosti odcizeno. Vůz byl proto policisty zajištěn pro účely dalšího řízení.

(tm)


Nové Noviny