Nové Noviny č. 16/0120. dubna 2001str. 4

Krátce

VRCHOVINA: Plynofikace závisí na penězích

Přestože v rozpočtu Nové Paky nejsou na letošní rok vyčleněny prostředky na pokračování v plynofikaci Vrchoviny, situace by se mohla do konce roku ještě změnit. První etapa, která byla provedena v minulém roce, stála 160 tisíc korun. S druhou se počítá, jakmile to dovolí finanční situace města. "V plynofikaci Vrchoviny rozhodně pokračovat chceme. Je to pro nás první priorita nad rámec současného rozpočtu. Není však zatím stále jisté, zda se podaří na celou investiční akci obstarat prostředky ještě letos," prohlásil starosta Petr Kuřík.

(max)

HOŘICE: Pelikánova dostane nový povrch

Čtyři a půl milionovým nákladem bude letos kompletně opravena Pelikánova ulice. Zakázku provede firma Dopravní stavby holding Olomouc. S výjimkou právě budovaného průtahu městem, který z větší části financuje stát, jde o největší letošní investici do místních komunikací. V Pelikánově ulici bude na vozovku položen nový asfaltový kryt a nový povrch dostanou i chodníky. V celém úseku se zároveň položí i plynovodní potrubí a ulice v rámci rekonstrukce získá i veřejné osvětlení.

(jn)

JIČÍN: Předsezónní technická kontrola vozidel

Bezplatnou kontrolu přesnosti tachometrů a předsezónní technickou kontrolu vozidel (brzdy, světla a pod.) pořádá v sobotu 21. dubna AMK Jičín. Kontrola tachometrů proběhne na silnici k Popovicím od parkoviště AGS a technické prohlídky se budou konat v areálu AMK Jičín v kempu Rumcajs. Na pátek 27. dubna připravili členové AMK Jičín besedu s příslušníkem Policie ČR na téma Nová vyhláška o provozu na silnicích ČR. Beseda se bude konat od 18 hodin v Motelu Rumcajs v Jičíně.

AMK Jičín

NOVÁ PAKA: Velikonoční trhy ve škole

Se zajímavým nápadem přišli žáci a učitelé novopacké Základní školy v Husitské ulici. Při hodinách výtvarné výchovy a ve svém volném čase zhotovily děti různé výrobky související s tradicí Velikonoc. Toto zboží v úterý 10. dubna, před třídními schůzkami s rodiči, samy v atriu školy prodávaly. Maminky, tatínkové, ale i prarodiče si tak za dětské tržní ceny mohli zakoupit kraslice, různé košíčky, keramiku, velikonoční věnečky, perníčky, panenky z šustí a další zboží, a to ke spokojenosti jak prodávajících, tak nakupujících. Podle zástupkyně ředitelky školy Vlasty Knapové utržené peníze použije škola k zakoupení jízdního kola pro výuku dopravní výchovy.

(ur)

JIČÍN: O nebezpečí aterosklerózy

Jsou děti ohrožené aterosklerózou? Na tuto závažnou otázku bude 25. dubna v Pedagogickém centru v Jičíně odpovídat prof. Milan Šamánek, přednosta dětského kardiocentra pražské motolské nemocnice. Přednášky předního odborníka na problémy srdečních onemocnění se může zúčastnit jak odborná, tak i laická veřejnost. Přihlášky shromažďuje Pedagogické centrum v Denisově ulici, účastnický poplatek 100 korun bude vybírán přímo na místě. Středeční setkání začíná ve 13.30.

(red)

TURNOV: Zřídí Vyšší odbornou školu

Členové rady Libereckého kraje schválili na svém zasedání záměr zřídit Vyšší odbornou školu Turnov s oborem Konzervátorství a restaurátorství. S iniciativou studia, které má za úkol vychovat absolventy ve vysoce kvalifikované, humanitně, technicky i mistrovsky řemeslně vzdělané specialisty, přišli pedagogové ze Střední uměleckoprůmyslové školy v Turnově. Podle zástupkyně hejtmana Evy Bartoňové, pověřené vedením resortu školství a mládeže, má zřízení Vyšší odborné školy Turnov pomoci především trhu práce, na kterém je poptávka právě po tomto druhu restaurátorů. Vyšší odborná škola Turnov by v případě schválení záměru zastupitelstvem Libereckého kraje měla přivítat první zájemce již v září letošního roku.

(red)

JIČÍN: Připomenou výročí J.B.Foerstera

29. května tomu bude přesně padesát let od doby, kdy zemřel významný skladatel, hudební pedagog a spisovatel Josef Bohuslav Foerster. Na den jeho úmrtí připravuje Základní umělecká škola v Jičíně koncert Amabilis, který se bude konat pod záštitou starosty města Jiřího Lišky v kostele sv. Jakuba. Tentýž den také zástupci jičínské radnice položí květiny k bustě J.B.Foerstera na Čeřovce. Významné výročí se však připomene ještě jednou, a to 21. září. Na tento se totiž připravuje společný koncert sboru Foerster a Sboru pražských učitelů.

(max)

JIČÍN: Nábor mažoretek

Klub mažoretek Slunečnice Jičín pořádá nábor děvčat ročníků 1990, 1991 a 1993. Další nábor ročníku 1996-97 proběhne do konce školního roku. Pravidelné tréninky se konají v malé tělocvičně 4. ZŠ každé úterý od 17 hodin. Zde se taktéž přijímají přihlášky. Pro děvčata je mimo těchto pravidelných tréninků připraven i dětský den s přehlídkou mažoretek a kromě toho i letní soustředění. Bližší informace je možno získat i na telefonu 0433/595 253, 531 521 nebo 0604/166 059 u paní Dity Svobodové.

(red)

JIČÍNSKO: O odškodnění je možné žádat i nadále

Z 11. dubna na 11. srpna 2001 byla prodloužena registrační lhůta pro podání žádostí o odškodnění osob postižených nacistickým bezprávím za 2. světové války. Registrační lhůta vůči rakouskému Fondu smíření přitom končí až 27. listopadu 2002. Přestože byly podle vedoucí referátu sociálních věcí Ivy Kordové z Okresního úřadu v Jičíně lhůty k podání žádostí prodlouženy, je žádoucí, aby žádosti o odškodnění byly podávány co nejdříve. Žádost přitom může být podána i bez dokumentace, kterou je možno doplnit do 6 měsíců od vlastního podání. Pokud žadatel žádnou dokumentaci nevlastní, může se obrátit i na Kancelář pro oběti nacismu, Česko - německý fond budoucnosti, Legerova 22, P.O.Box, 120 21 Praha 2. Kancelář poskytuje nejen poradenství, ale případně vybrané archívy osloví sama. Tiskopisy žádostí je přitom možné obdržet i nadále na Okresním úřadě v Jičíně, referátu sociálních věcí u vedoucí oddělení sociálních služeb Jaroslavy Voborníkové, tel.: 0433/580 211.

(red)

JIČÍN: Měření glykémie s přednáškou

Svaz diabetiků v Jičíně a Sdružení Život a zdraví pořádají již druhý ročník měření glykémie pro veřejnost spojené s přednáškou o životním stylu. Organizátoři tak chtějí upozornit na tuto významnou civilizační nemoc, která často vzniká nepozorovaně a bez příznaků. Proto je měření glykémie vhodnou příležitostí pro ty, kteří chtějí znát svoji hladinu krevního cukru nebo pro osoby s výskytem diabetu v rodině, s vysokým krevním tlakem a osoby trpící obezitou, u nichž je výskyt cukrovky nejčastější. Měření se koná v úterý 24. dubna od 14 do 18 hodin v obřadní síni jičínského zámku. 26. dubna pak proběhne od 16 hodin v přednáškové místnosti jičínského muzea přednáška o životním stylu, která posluchače seznámí s jednoduchými praktikami v boji proti civilizačním nemocem.

MUDr. Marek Ondráček


POSELSTVÍ NOVÉMU MILÉNIU Jedním z bodů velikonočních oslav, pořádaných minulý týden základní a mateřskou školou v Chodovicích ve spolupráci se Sdružením pro záchranu kostela sv. Bartoloměje, bylo vysázení čtrnácti stromů, na které obec získala grant od nadace Partnerství - z programu Strom života. Pod kořeny jednoho z listnáčů vložily děti poselství příštím generacím. Na úvod oslav byly také slavnostně otevřeny prostory nedávno dokončené klubovny s hrnčířským kruhem (pásku přestřihl Michal Císař z okresního úřadu) a nové tělocvičny rovněž v prostorách chodovické školy. V následujících dnech se zde uskutečnily také přednášky historičky Evy Ulrychové na téma "Archeologie Chodovic a okolí" a architekta Libora Sommera o stavebně - historickém vývoji chodovického kostela a jeho historických a památkových hodnotách. Velkého zájmu účastníků oslav se těšila i výstava, připomínající dějiny kostela sv. Bartoloměje a historii obcí chodovické farnosti.

FOTO: jn


Knihovna dostane 900 tisíc korun

Jičín - Jičínská knihovna si letos polepší o dalších 900 tisíc korun. Mimořádná státní dotace je určena na její regionální funkce. Na tuto činnost přitom už loni dostala z fondu rezerv okresního úřadu jeden milion korun.

Okres podle přednosty Jiřího Vitvara loni milionový příspěvek poskytl, neboť v té době nemohl nikdo předpokládat, jak se bude situace v letošním roce vyvíjet. "Minulý rok jsme činnost knihovny mohli podpořit naposledy, letos to už nová rozpočtová pravidla neumožňují. Milion korun jsme proto z fondu rezerv po schválení okresním shromážděním uvolnili o rok dříve. Kdybychom věděli, že stát na regionální práci knihoven v tomto roce přispěje, tyto peníze bychom uvolnili na něco jiného. Pravdou však je, že knihovna byla dlouhodobě podfinancována, dotaci proto považuji za příspěvek na cestu k lepší budoucnosti," sdělil Vitvar.

Peníze, které knihovna získá, budou podle její ředitelky Lidmily Košťálové použity na pomoc 60 malým knihovnám, pro něž zajišťuje některé služby. "Budeme si moci například dovolit nakoupit větší počet knih do výměnného fondu, který je víceméně jediným zdrojem nových titulů pro malé knihovny." Vylepšit by se mohly i služby v hudebním oddělení, které má jičínská knihovna jako jediná na okrese.

(jn)


Asi čtvrtina branců vojnu neprodělá

Jičín - V souladu s Branným zákonem České republiky bude v letošním roce k odvodnímu řízení postupně přizváno celkem 650 branců z jičínského okresu.

Základním odváděným ročníkem jsou muži narozeni v letech 1982 a 1983, kteří předstoupí před odvodní komisi v jarním a podzimním termínu. Odvodů probíhajících v těchto dnech se účastní celkem 343 branců, z nichž 68 odročených z minulých odvodních řízení se dostavilo na předvolání Územní vojenské správy v Jičíně již včera a předevčírem. K dodatečnému odvodu je pak na dnešek přizváno dalších 15 branců, kterým se doposud dařilo tomuto zákonem danému aktu z nejrůznějších důvodů vyhýbat. Největší skupina 260 branců základního ročníku projde postupně komisí od 23. do 27. dubna a pak ještě ve dnech 2. až 4. a 9. až 11. května.

"Povolávací rozkazy k odvodnímu řízení rozesíláme poštou na doručenku. Někdy se nám však stává, že branec povolání neuposlechne a k odvodu se nedostaví. Tímto jednáním porušuje zákon, přičemž se vystavuje následným postihům. Ve spolupráci s Policií ČR se nám však daří tyto osoby předvádět dodatečně," vysvětluje náčelník ÚVS v Jičíně pplk. Pavel Kopřiva.

Podle jeho vyjádření lze v dnešní době odročit odvedení brance o jeden, dva anebo tři roky ze zdravotních důvodů. Pakliže komise uzná jeho zdravotní stav natolik vážným, že by ho absolvování vojny mohlo zhoršit, dostává tak zvanou modrou knížku. Tento branec je pak neschopen výkonu vojenské činné služby, což je dokladováno vydáním osvědčení o zániku branné povinnosti.

Ze zkušeností pak vyplývá, že z uvedených 260 branců základního ročníku projde zdravotní prohlídkou zhruba pouhá čtyřicítka zcela bez vady. Ze zbylého počtu se k modré knížce postupem času propracuje asi 15 procent mužů, ostatní odcházejí na vojnu s úlevami, respektive s omezeními přesně specifikující jejich zdravotní problémy. Dalších deset procent branců žádá o absolvování civilní vojenské služby v trvání čtyř a půl (v případě náhradní vojenské služby) nebo osmnácti měsíců.

"Od nového roku dochází k postupné změně výkonu základní vojenské služby, který se podle možností jednotlivých útvarů nejvíce podobá službě v německém bundeswehru. Naši vojáci velmi zjednodušeně řečeno absolvují běžné každodenní zaměstnání a pak mohou prostor kasáren opustit. Mají tedy možnost odjet domů a vrátit se až ve stanovený čas před ranním zaměstnáním. Tento systém však nelze zcela bez problémů uplatnit u všech útvarů, proto je v některých případech upravován podle místních podmínek," dodal Pavel Kopřiva.

Z vážných důvodů, posuzovaných po místním šetření Územní vojenskou správou, mohou odvedenci na žádost absolvovat tříměsíční náhradní vojenskou službu. Do této skupiny patří například ženatí muži s dětmi, soukromě podnikající zemědělci, sociální a další případy obecně naplňující důvody hodné zvláštního zřetele. Pakliže se odvedenec neztotožňuje s výrokem odvodní komise, má právo odvolání se k vyšší odvodní komisi v Hradci Králové. Stává se tak však velmi zřídka, a to zejména v případech, kdy například lékařská zpráva o zdravotním stavu brance nebyla k dispozici při konečném rozhodnutí odvodní komise v Jičíně.

(mar)


Nové Noviny