Nové Noviny č. 16/0120. dubna 2001str. 5

Výjezd policistů se zrychlí

Výjezd policistů skupiny dopravních nehod novým Volkswagenem zajišťují v tomto případě nadstrážmistr Miloslav Jindřich spolu s praporčíkem Martinem Kovandou.

FOTO: mar

Jičín - Nové vozidlo Volkswagen Transporter 4x4 Synchro bylo v těchto dnech předáno policistům okresního dopravního inspektorátu v Jičíně do běžného užívání. Jeho cena se přitom spolu se speciálním vybavením pohybuje okolo jednoho a půl milionu korun.

Skupina dopravních nehod OŘ P ČR v Jičíně je v rámci Královéhradeckého kraje zcela výjimečným oddělením, které řeší 98 procent dopravních nehod vlastními silami. Na vyšetření zbylých dvou procent se podílejí policisté obvodních oddělení, přičemž v ostatních okresech kraje je jejich účast mnohem vyšší, v některých případech údajně až čtyřicetiprocentní.

I přes poměrně snadnou dostupnost z Jičína směrem k dopravním nehodám vzniklým na celém území okresu se občas stává, že jejich účastníci musí na příjezd policistů čekat delší dobu. K těmto oboustranně nepříjemným situacím dochází v případech, kdy policisté vyšetřují ve stejné chvíli nehodu na jiném místě okresu.

A právě zmíněným dovybavením technického zázemí novým automobilem se má podle vyjádření vedoucího dopravního inspektorátu mjr. Ladislava Spousty situace zlepšit.

"V rámci urychlení služeb policistů skupiny dopravních nehod nám bylo přiděleno nové vozidlo, kterým bude v našem případě částečně zajišťován druhý výjezd. Nový Volkswagen je vybaven veškerým technickým zařízením potřebným k zabezpečení místa nehody a samozřejmě k jejímu vyšetření. Do jeho mobilního vybavení dnes již neodmyslitelně patří i výpočetní technika, která nám usnadňuje práci zejména při zajišťováni nezbytných administrativních úkonů přímo na místě dopravní nehody," vysvětluje Ladislav Spousta.

Zajištění druhého výjezdu však nebude podle jeho slov zcela jednoduchou záležitostí. Nejprve musí dojít k vyhodnocení a přesnému rozboru celookresní dopravní situace a teprve pak, na základě konečných výsledků, bude služba posílena přednostně v časech zvýšeného vzniku dopravních nehod (pátky odpoledne, neděle odpoledne a podobně).

"V souvislosti s těmito skutečnostmi máme možnost počínaje prvním květnem a prvním červencem posílit stav našeho oddělení v obou termínech vždy o dva policisty. V konečné fázi by měla mít okresní skupina dopravních nehod celkem patnáct lidí," dodal Spousta.

Případní zájemci z řad maturantů a zároveň absolventů základní vojenské služby s dobrým zdravotním stavem tak mají možnost využít nabídky a ucházet se o zajímavé zaměstnání v řadách jičínských policistů. Veškeré potřebné informace je možno získat přímo v nových moderních prostorách Okresního ředitelství P ČR v Balbínově ulici, anebo na telefonech 0433/584 291 a 584 294.

(mar)


Rozjezd městské policie přijde na 650 tisíc

Hořice - Tvrdší postih řidičů, kteří nesprávně parkují v centru města. To bude jeden z hlavních úkolů po pěti letech znovuobnovené Městské policie v Hořicích.

Vybavení služebny a nákup výstroje a výzbroje pro tři strážníky bude stát 650 tisíc korun. O personálním obsazení policie bylo na základě výsledku konkurzu rozhodnuto minulý týden. Velitelem nové uniformované složky se stal Viktor Wiesner, dalšími dvěma strážníky jsou Mojmír Morávek a Petr Liman.

"Zatím nastoupil pan Wiesner, který má na starosti zprovoznění kanceláře, která je v prostorách budovy bývalého soudu. K dispozici už je i nová telefonní linka (622512). Od května všichni tři nastoupí na školení, které bude trvat šest týdnů. To znamená, že asi tak v polovině června začne policie normálně fungovat," uvedl tajemník hořické radnice Jaroslav Vais.

Doplnil, že ze stávajícího vozového parku městského úřadu přidělí radnice policistům také služební automobil Škoda Favorit, který bude označen znakem města a nápisem městská policie. "Těžištěm pracovní náplně městské policie bude především pochůzková činnost v centru Hořic. To je to hlavní, co nám tady v současnosti chybí, zejména kontrola parkování. Vedle toho samozřejmě i dohled nad dodržováním vyhlášek a celkového pořádku ve městě v součinnosti s republikovou policií," konstatuje Vais. O rozšíření městské policie o další strážníky se minimálně do konce letošního roku neuvažuje.

(jn)


Části zbrojních průkazů končí doba platnosti

Jičín - Pracovníci služby správních činností Okresního ředitelství Policie ČR v Jičíně evidovali k prvnímu lednu roku 2001 celkem 2 380 platných zbrojních průkazů (ZP), jejichž vlastníci drží 4 300 legálních, tedy řádně zaregistrovaných zbraní.

Z tohoto počtu se dnes na území jičínského okresu nachází 1 230 krátkých, 1 180 dlouhých kulových a 1 500 dlouhých brokových zbraní. Zbylých 390 zbraní jsou například výměnné puškové hlavně, revolverové válce rozdílných ráží a podobně.

Podle informací vedoucího evidence zbraní kpt. Petra Náhlovského bude v průběhu roku končit zákonem daná doba platnosti asi 500 ZP, jejichž držitelé však mají možnost písemnou formou požádat o její prodloužení.

"Pokud se nejedná o výjimky, je platnost zbrojního průkazu stanovena na dobu pěti let. Žádost o prodloužení předkládá držitel nejméně dva měsíce před konečným datem. V případě, že nepožádá o prodloužení doby platnosti a do pěti dnů po jejím vypršení neodevzdá zbraně a průkaz, dopouští se přestupku, za který může být pokutován až do výše tří tisíc korun, přičemž zbrojní průkaz propadá," uvedl k případným sankcím kpt. Petr Náhlovský.

Žádost o prodloužení ZP musí obsahovat osobní data žadatele a místo jeho pobytu. Dále doklad o jeho zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení o tom, že nebyl v posledních třech letech pravomocně uznán vinným z přestupku uvedeného v § 45 odst. 2 písm. b) zákona č. 288/1995 Sb. a fotografii 3,5 x 4,5 cm bez rámečku. Přiložené doklady nesmí být starší tří měsíců.

Platnost ZP cizinců je omezena na dobu povoleného pobytu na území ČR. Pokud délka pobytu cizince přesahuje dobu pěti let, platí i pro něho výše uvedené informace.

Tiskopisy nutné k prodloužení ZP jsou k dispozici v kanceláři evidence zbraní a střeliva v budově OŘ P ČR Jičín v Balbínově ulici.

(mar)


Policie ČR

Nová Paka - Vyšetřovatel OÚV Jičín koná řízení ve věci trestného činu podvod, kterého se měla dopustit padesátiletá žena ze Semilska, která prostřednictvím autobazaru v Nové Pace prodala osobní vůz VW Golf. Kupec ponechal doklady k vozidlu v autobazaru s tím, že si je následující den vyzvedne. Vzhledem k dlouhodobé nemoci tak neučinil a prodávající žena si je po dvou měsících vyzvedla za něho s tím, že vůz uloží do depozitu. Místo toho ale doklady prostřednictvím inzerce v novinách prodala za 5.000 Kč.

Nová Paka - Vyšetřovatel OÚV v Jičíně zadokumentoval sedm případů krádeží, porušování domovní svobody a poškozování cizí věci v Nové Pace. Čtyři mladíci ve věku deset až třináct let postupně od ledna do března letošního roku vnikli do chatky a dvou domů, kde odcizili lékárničku, porcelánové sošky, hrníčky, kořenky, rychlovarnou konvici, ale také větší množství zlatých mincí, hodiny a radiopřijímač. Dále při jedné návštěvě koncem loňského roku odcizili ze skříně finanční hotovost, následně pak sošky apoštolů a zvěrokruhu. Rovněž neponechali bez povšimnutí malý motocykl Korado, který odcizili z garáže, kam jej po týdnu vrátili. Rovněž se pokusili odcizit autorádio z karavanu, do kterého vnikli po vytržení střešního okénka. Část odcizených věcí byla policisty zajištěna a část se jim podařilo prodat. Celková škoda představuje téměř 250.000 Kč. Vzhledem k jejich věku je však trestní stíhání ve smyslu trestního řádu nepřípustné.

Jičín - Volně položený mobilní telefon a dvě hry Playstation odcizil neznámý pachatel z pultu knihkupectví v Jičíně. Došlo k tomu během provozní doby a majiteli vznikla škoda za 10.000 Kč. Jičín - U čerpací stanice v Koněvově zastavil řidič vozu VW Golf tak, že mu v otevření dveří bránil sloup. Začal tedy couvat, ale nevšiml si, že za ním zastavilo další auto, jehož řidič tankoval z jiného stojanu. Nehoda bez zranění, bez alkoholu. Škoda činí přibližně 20.000 Kč.

(tm)


Nové Noviny