Logo NN

Nové Noviny č. 18/014. května 2001str. 1

Místní realitní kanceláře nabízejí jen jedenáct bytů

Jičínsko - Akutní nedostatek bytů na okrese stále přetrvává. To potvrzují i místní realitní kanceláře, které jich v současné době ve své nabídce mají pouze jedenáct. Zájemců o koupi je zde přitom mnohonásobně více.

Nedostatečný počet bytů přitom žene ceny jednotlivých nabídek zákonitě stále výše. Pokud se na Jičínsku rozhodnete pořídit větší byt, musíte počítat s tím, že se jeho cena ve městě pohybuje řádově až na hranici jednoho milionu korun. Ceny jsou nižší pouze na vesnicích a vzdálenějších místech okresu, ale o tyto lokality je daleko menší zájem. "Bytů je jednoznačně málo. Každý den se zde přitom informují minimálně dva až tři zájemci. V naší databázi vedeme asi šedesát čekatelů na nějakou zajímavou nabídku. Minulý týden jsme zrovna jeden byt v Jičíně prodali. Jednalo se o 2+1 za 620 tisíc a šlo o nedávno zprivatizovaný městský byt," hodnotí vedoucí realitní kanceláře Tana Jitka Palanová. Jak dále říká, v Jičíně chybí speciálně malé byty. "Jednou ročně se zde objeví i 1+1. Jejich cena je mírně nižší, převyšuje zhruba 400 tisíc korun," upřesňuje Palanová.

Její slova potvrzuje i makléř z realitní kanceláře Rako Jaroslava Tučková. "Největší zájem je o Jičín. Měsíčně se zde ptá tak deset lidí. V nabídce však v okresním městě máme pouze dva byty. Zde je samozřejmě i velký zájem o rodinné domky," konstatuje Tučková.

Pokračování na str.3


Hranice sokolských žup čekají do konce roku velké změny

Jičín, Rožďalovice, Nová Paka - Sokolské župy začnou od příštího roku fungovat již v rámci nového územního uspořádání, které bude více odpovídat vymezení podle krajů. Hranice současných žup totiž mají své kořeny již v období Rakouska-Uherska a ve většině případů se neshodují s okresním ani krajským členěním. Proti novému posouvání hranic žup se však již nyní ohrazují některé tělocvičné jednoty, které se staví spíše za zachování tradičního rozdělení a argumentují rovněž přirozenou spádovostí.

Reforma se na okrese Jičín dotkne obou žup, které přecházejí přes hranice okresu. Zatímco Jičínská župa - Bergrova bude podle návrhu České obce sokolské rozšířena, Župa Krkonošská - Pecháčkova by na území jičínského okresu měla být zmenšena, a to právě o několik tělocvičných jednot, které přejdou pod Jičínskou župu - Bergrovu. "Návrh na změny hranic žup vzešel z jednání České obce sokolské na podzim loňského roku s tím, že jednotlivé jednoty se k příslušnosti k župám mohou ještě vyjádřit. Podle předloženého dokumentu by k Jičínské župě - Bergrově byla přičleněno pět tělocvičných jednot, konkrétně Úbislavice, Nová Paka, Pecka, Dolní Kalná a Vrchlabí. Naopak by naši župu opustila TJ Rožďalovice," shrnul navržené změny Miroslav Vacek, starosta Jičínské župy - Bergrovy.

Smyslem nového uspořádání, které lépe zapadá do územního rozdělení krajů, je podle jeho slov zjednodušení financování žup a tělocvičných jednot. "Na financování činnosti sokola se podílí jednak vlastní Česká obec sokolská, ale rovněž ministerstvo školství. Právě prostředky z ministerstva školství by však v dalších letech měly být přerozdělovány přes kraje, a proto chce Česká obec sokolská, aby župy nepřesahovaly jejich hranice," vysvětluje důvody reformy Vacek. "Samozřejmě jsme se obávali, jak se na své přičlenění k jičínské župě budou dívat například ve vzdáleném Vrchlabí. Jejich reakce však byla neobvykle kladná a místní sokolové vyjádřili ochotu spolupracovat s námi," líčí jeden z názorů Vacek, který ale přiznává, že podoba nových žup se bude dále projednávat.

Pokračování na str.2

O víkendu se v areálu Štikovské rokle jel letošní první závod mistrovství České republiky v autokrosu. Václav Fejfar z domácího Autoklubu Nová Paka (na snímku s číslem 1) své příznivce rozhodně nezklamal, když po prvenství v rozjížďkách nakonec zvítězil i ve finále. (více na str. 12)

FOTO: jn


VLADIMÍR KOMÁREK V SOBOTCE O tom, že Vladimír Komárek je nejen vynikajícím malířem a spisovatelem, ale i skvělým vypravěčem, se minulý pátek mohli přesvědčit návštěvníci Šrámkova domu v Sobotce.

Beseda s oblíbeným výtvarníkem se zde konala u příležitosti druhého vydání Komárkovy knihy Řeči s Pavlínou, kterou autor již tradičně doprovodil svými osobitými ilustracemi. Vladimír Komárek se vyznal ze své lásky k Sobotce a spolu s Karlem Samšiňákem vyprávěli s humorem a nadsázkou o svých životních zážitcích. Tak jako v knize, i na tomto setkání se hovořilo o umění, architektuře, sochařství a vzpomínalo se na profesorku Papouškovou a její osobitý přínos pro kulturu. Ostatně jí, vedle Jaroslava Seiferta a Jana Zrzavého, patří i jedna z kapitol knihy. Návštěvníci zcela zaplněného sálu měli nejen možnost knihu si na místě zakoupit, ale i jedinečnou příležitost dát si ji autorem podepsat.

Závěrem příjemného a milého setkání Vladimír Komárek všechny své příznivce potěšil zprávou, že chystá novou publikaci s titulem Dějiny umění pro neakademické malíře.

FOTO: Lenka Koulová


Jedná se o zastřešení zimního stadionu

Jičín - Tak trochu symbolicky, v době konání mistrovství světa v ledním hokeji, probíhají na jičínské radnici rozhovory o možnosti zastřešení zimního stadionu pod hrází rybníku Kníže. S nabídkou spolupráce související s výstavbou a možností jejího padesátiprocentního zafinancování přichází bývalý předseda Československého hokejového svazu Stanislav Burdys.

První fáze jednání se týkala výstavby multifunkční haly na zelené louce za cenu pohybující se kolem padesáti milionů korun. Město by v tom případě mělo do projektu vložit vlastní pozemek a uhradit polovinu vynaložených investičních nákladů. Druhá varianta uvažuje se zastřešením stávajícího zimního stadionu za předpokládanou cenu od patnácti do dvaceti milionů korun.

Vlastní výstavbu by měla z části realizovat specializovaná stavební společnost, jejíž zájmy Burdys zastupuje, přibližně polovina prací pak podle jeho slov zůstane místním stavebním firmám a podnikatelům. Padesát procent sdružených finančních prostředků nabízí bývalý hokejový předseda zajistit vlastní aktivitou z fondů ČSTV a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Městská rada na svém posledním zasedání rozhodla vést další jednání již pouze o variantě levnější, tedy o zastřešení stávající ledové plochy. S tímto návrhem také 26. dubna předstoupila před městské zastupitelstvo, které projekt téměř jednomyslně podpořilo a dalo členům rady mandát k učinění dalších potřebných kroků vedoucích k případné realizaci předloženého projektu.

Pokračování na str.2


Napětí mezi Novou Pakou a vodárnami trvá

Jičín - Přestože akcionáři Vodohospodářské a obchodní společnosti Jičín na valné hromadě z minulého týdne doporučili uznat závazky firmy spojené s výstavbou kanalizačního sběrače v Nové Pace vůči Fondu životního prostředí, napětí mezi městem a vodárnami v některých sporných bodech přetrvává.

"Diskutovaný problém závazků ohledně kanalizačního sběrače byl do programu zařazen na návrh Nové Paky, představenstvo každopádně uvítalo, že získalo názory od všech akcionářů," upozornil předseda představenstva VOS Jičín Martin Puš. Většina přítomných nakonec podpořila návrh předložený zástupci Nové Paky, výsledek hlasování však není pro členy představenstva zavazující, měl pouze doporučující charakter.

Samotné představenstvo podle jeho předsedy přišlo s jiným návrhem, který řešil nejen kanalizační přivaděč, ale také navazující problematiku čistírny odpadních vod ve Staré Pace. I podle tohoto scénáře by se měly smlouvy mezi městem a vodárnami plnit, ovšem s tím rozdílem, že by se zásadně změnil splátkový kalendář. Finanční úhrady vůči FŽP by se tak protáhly do delšího časového období, aby nedošlo k výraznému navýšení vodného a stočného. V takovém případě by bylo podmínkou, aby obě tato vodohospodářská díla přešla po určité době do majetku VOS Jičín. Staropackou čističku od začátku letošního roku nadále bezplatně provozuje firma Hesko. Ta přitom podle původních dohod měla k 1. lednu 2001 předat zařízení do provozování Vodohospodářské a obchodní společnosti. V otázce, kdy a zda vůbec bude předávací proces ukončen, nemá dodnes nikdo jasno.

"Další nakonec odmítnutý protinávrh předneslo na valné hromadě i město Jičín, které nesouhlasí s plněním smluvních vztahů mezi VOS a Novou Pakou. Důvodem je obava z navýšení cen vody, Jičín navíc takový krok považuje za zvýhodnění jednoho akcionáře a chápe jej jako precedens," uvedl Puš. Podotkl, že Jičín navíc zvažuje možnost případné diferenciace vodného a stočného podle jednotlivých středisek v rámci společnosti. Jako významný moment vyzdvihl Puš přijetí společného usnesení, v němž akcionáři podporují kroky směřující ke stabilizaci společnosti, aby se netříštila. Dalším cílem je prosazovat efektivní hospodaření s důrazem na růst produktivity práce, stanovit jednotná pravidla při zajišťování investičních akcí a vypracovat nový systém provozování dokončené infrastruktury.

(jn)

(Viz Stavba čistírny str.3)


Nové Noviny