Nové Noviny č. 18/014. května 2001str. 2

Dopravce chce spoj v Hořicích zachovat

Letošní financování dopravní obslužnosti v jičínském okrese je minimálně v jednom směru zlomové. Poprvé se na hrazení ztrátových autobusových linek musí podílet i obce. Příspěvek zatím zamítly Hořice a Rašín. Z celkově plánované sumy kolem 3,5 milionu korun z obecních pokladen bude tedy scházet více jak 400 tisíc korun. Výsledkem má být redukce spojů s nejnižšími tržbami.

FOTO: jn

Hořice, Semily - Vypovězení smlouvy okresního úřadu na dotování ztrátové městské dopravy v Hořicích z důvodu zamítnutí jejich příspěvku do systému financování autobusových linek v okrese nemusí ještě znamenat konec spoje v Hořicích.

Společnost ČSAD Semily, která přepravu tamních cestujících mezi centrem a vlakovým nádražím zajišťuje, věří, že se s radnicí na další spolupráci dohodne. "Jičínský referát dopravy vyloučil městskou dopravu v Hořicích ze smlouvy na zabezpečení dopravní obslužnosti v okrese, není ovšem vyloučeno, že se na jejím zachování dohodneme přímo s městem," komentuje situaci ředitel semilské dopravní firmy Tomáš Roubíček. Tuto možnost nevylučuje ani starosta Ladislav Vrba. "Touto otázkou se budeme zabývat na nejbližším jednání rady," poznamenal.

Přednosta okresního úřadu Jiří Vitvar kritická vyjádření vedení hořické radnice na adresu úřadu odmítá. "Hořice jsou jediným místem, kde mají městskou dopravu, jejíž ztráty kryjeme ze společných peněz. A právě Hořice nechtějí být s ostatními obcemi solidární. Když za těchto okolností zrušíme dotace na tento spoj, tak to přece nemůže být nazýváno pomstou," reaguje na nařčení OkÚ Vitvar.

Na zvažovanou plošnou redukci dosud nespecifikovaných spojů v reakci na postoj Hořic a Rašína, jediných dvou obcí na Jičínsku, které odmítají přispět na dopravní obslužnost v okrese, navrhuje Roubíček tři varianty řešení. "Buď se ještě podaří sehnat peníze a spoje zůstanou zachovány v plném rozsahu, nebo se zredukují. Možný je i průnik těchto variant, například vytvořením nového jízdního řádu s určitým omezením spojů s nejnižšími tržbami a případným přesunutím některých spojů do jiných časových poloh." Největší počet ztrátových spojů je přitom na Hořicku. Zda bude právě tato část regionu postižena nejvíce, projednávali včera starostové na okresním úřadě. Jičín podle místostarosty Miloslava Šebíka bude také prosazovat hloubkovou kontrolu hospodaření dopravních firem. Obce tak chtějí získat jistotu, že se s dotačními penězi nakládá hospodárně.

(jn)


Rekonstrukce autobusového nádraží

Jičín - Veřejná prezentace studie plánované rekonstrukce prostoru autobusového nádraží se uskuteční dnes 4. května od 16 hodin v Biografu Český ráj.

Pražský architekt Roman Koutský zde na základě objednávky města Jičína předloží tři vypracované varianty urbanisticko-architektonických studií změn a budoucího využití lokality mezi Okresním soudem, Komerční bankou a budovou České pojišťovny.

První ze tří předkládaných studií řeší rekonstrukci prostoru bez výstavby obchodního střediska. Druhá i třetí varianta pak uvažuje o úpravě dané lokality s možností využití výstavby objektu o ploše asi 1 700 a 4 000 metrů čtverečných.

Odborníci i laická veřejnost budou mít dnes odpoledne v jičínském kině jedinečnou možnost připomínkovat záměr, který by měl být realizován v blízké budoucnosti ve spolupráci města se zahraničním investorem. Ten vzejde z výsledků výběrového řízení, k jehož vypsání má dojít koncem června, respektive až po konečném stanovení jedné z variant úpravy prostoru autobusového nádraží a jeho okolí.

(mar)


Jedná se o zastřešení...

Pokračování ze str.1

"Hokej a veškeré dění kolem něj je mým celoživotním údělem a zároveň krásným posláním. Dnes však zároveň zastupuji stavební společnost, která se zabývá výstavbou sportovních objektů v nadnárodním měřítku. V době třetího tisíciletí, kdy je i v tom nejmenším okrese naší republiky alespoň jedna krytá hokejová hala, vy v Jičíně bruslíte za sněhu a deště pod širým nebem. Cítím proto potřebu pomoci tento nedostatek odstranit. Osobně věřím, že se nám to ve spolupráci s vedením města podaří," odpověděl s úsměvem Stanislav Burdys na otázku, proč se vlastně v celé věci angažuje.

V případě, že se město zachová sportovně, nenechá ležet ladem nabízených deset milionů korun a přijme opatření k získání druhé poloviny potřebných investičních prostředků, mohla by být výstavba kryté haly údajně zahájena ještě v průběhu tohoto roku.

Zastřešení ledové plochy s tribunami pro téměř osmnáct set diváků by mělo spojit stávající strojovnu s objektem kabin a restaurací. Možnost rozšíření sezóny až na sedm měsíců v roce přinese sportovnímu zařízení zvýšení zisků a zefektivněním jeho provozu se sníží současné náklady za spotřebované energie. Další kolo jednání o rekonstrukci jičínského zimního stadionu proběhne v příštích dnech.

(mar)


Hranice sokolských žup čekají změny

iPokračování ze str.1

"Tento rok po stránce organizační a finanční bude stále ještě beze změn. V roce příštím by se ale mělo již přejít na nový způsob financování. Do konce roku by se tedy mělo o nové podobě žup definitivně rozhodnout," připomíná Vacek.

Z některých tělocvičných jednot, které budou začleněny k jiným župám, však zaznívají k dosavadním schématům uspořádání rozporuplné ohlasy. "Pro naši jednotu je spádově výhodnější patřit i nadále k Jičínské župě, neboť do Jičína to máme blíže než do Kolína. Nejedná se jen o lepší dopravní dostupnost, k Jičínské župě nás váže také dlouhá tradice setkání a společných vystupování," říká Jaroslav Taraba, starosta TJ Sokol Roždalovice, která by podle nového návrhu měla připadnout ke Kolínské župě - Tyršově. Zdejší tělocvičná jednota však patřila pod Kolínskou župu pouze v krátkém období od svého založení (1893 resp. 1894) až do roku 1906, kdy byla přidělena k tehdejší sokolské župě Čížkově. Důvod, proč by rožďalovická jednota měla připadnout ke Kolínu, je přitom pouze jeden, Rožďalovice totiž leží na území jiného okresu a zároveň jiného kraje. "S Jičínem bychom chtěli cvičit a vystupovat i tehdy, pokud bychom přešli pod Kolínskou župu. Pravděpodobně by se tím ale zkomplikovalo financování naší jednoty," domnívá se Taraba.

O svém přičlenění k Jičínské župě - Bergrově zatím nemají jasno ani v Nové Pace. "Na naší poslední valné hromadě ve Studenci byla přijata rezoluce, že Župa Krkonošská - Pecháčkova chce zůstat zachována. Okrajové jednoty však mají možnost se rozhodnout, zdali chtějí připadnout k jiným župám nebo v ní zůstat. Určitě ale rozdělení jednot do žup tak, jak to navrhuje Česká obec sokolská, není definitivní a bude se o něm dále jednat," odpověděl vyhýbavě na otázku, zda Novopačtí souhlasí se začleněním k Jičínské župě - Bergrově, Zdeněk Čermák, starosta TJ Sokol Nová Paka.

(pe)


Předložený projekt je v rozporu se schváleným územním plánem

Jičín - V souvislosti s plánovanou zástavbou Allanových sadů v Hradecké ulici předložil majitel pozemků jičínské radnici studii litoměřického architekta Protivy, která mezi občany města vyvolává mírné rozpaky.

Vilém Allan prezentuje návrh výstavby uzavřeného sídelního útvaru na ploše přibližně 200 x 200 metrů, kde by mělo vyrůst 280 bytových jednotek. Předložený projekt uvažuje s výstavbou 23 dvoupatrových podkrovních domků a 257 bytových jednotek v bytových domech rovněž o dvou nadzemních podlažích s možností využití podkrovních prostor. V lokalitě by tak mělo bydlet přibližně 1 120 lidí, což je téměř srovnatelné s počtem 1 244 obyvatel starších osmnácti let žijících na novoměstském sídlišti Na Jihu.

Proti těmto úvahám rozhodně protestuje Spolek občanů a přátel města Jičína.

"Naše občanské sdružení vyzvalo radu města ke kategorickému odmítnutí tohoto projektu. Nechceme, aby v Jičíně vzniklo sídliště podobné Jižnímu Městu v Praze, kde na malém území žije obrovské množství lidí. Studie navíc vůbec nerespektuje ochrannou zónu vrchu Šibeňák a začlenění sídliště do vedlejší zástavby. Myšlenka vytvoření malého satelitního obytného prostoru s vysokými domy v této oblasti je zcela zcestná a poškodila by estetický ráz celé lokality," přiblížil názor spolku jeho předseda Petr Krupka.

Z pohledu vedoucího odboru územního plánování a rozvoje města Jičína Ondřeje Bodláka není situace zdaleka tak dramatická, jak je Spolkem občanů a přátel města Jičína prezentována.

"Předloženou studii považujeme pouze za pracovní verzi, která by měla být po připomínkování a na základě našich požadavků upravena tak, aby splňovala veškerá regulativa územního plánu sídelního útvaru pro katastrální území města Jičína. Tento projekt je skutečně nepřípustně uzavřeným sídelním útvarem města nerespektujícím vazby na okolí, zejména z pohledu inženýrských sítí a komunikací," vysvětlil Bodlák.

Vzhledem k tomu, že město Jičín připouští v lokalitě Allanových sadů výstavbu pouze padesáti rodinných domků (asi 400 obyvatel) a základní občanské vybavenosti, je předložená studie zcela v rozporu s jeho územním plánem. Pakliže ji předkladatel náležitě upraví bude podle Bodláka zahájeno územní řízení nejprve na výstavbu komunikací a inženýrských sítí v dané lokalitě. Pakliže by se majiteli pozemků podařilo předložený projekt prosadit, muselo by dojít ke změně regulativ územního plánu. Tento krok však podléhá schválení městským zastupitelstvem na jeho veřejném zasedání.

(mar)


Ve vedení farnosti nastane změna

Jičín, Lázně Bělohrad - Vikář P. Pavel Szumilas, který se dnes stará o farnost v Lázních Bělohradě, by měl letos přejít do Jičína, kde vystřídá P. Josefa Němce, jenž bude v dohledné době v rámci hradecké diecéze přeřazen do Chrástě u Chrudimi.

Na postu duchovního správce jičínské farnosti církve římsko-katolické dojde v krátkém čase ke změně, které už v březnu předcházelo dočasné ustavení zdejšího kaplana P. Davida Boumy administrátorem ve farnostech Jičín, Ostružno, Samšina a Veliš.

Po dohodě s biskupem Dominikem Dukou se zřejmě v červnu P. Bouma, jenž se věnuje především pastoraci mládeže a pokračuje ve studiu v Praze, vrátí zpět do pozice kaplana. Jičínskou farnost má spolu s veškerou administrativní agendou podle dostupných informací převzít od léta vikář P. Szumilas. Do Bělohradu by tedy měl zároveň přijít nový farář. O obsazení tohoto místa zatím nebylo rozhodnuto.

P. Josef Němec zůstane pravděpodobně do června administrátorem ve farnosti Lužany, pod kterou spadá i kostel sv. Petra a Pavla v Konecchlumí, jehož generální oprava bude v létě dokončena. Své působení na Jičínsku tak P. Němec ukončí více než symbolicky, neboť právě jeho úsilím byla řada kostelů, a to nejen v tomto regionu, kompletně zrekonstruována. Na Chrudimsko odchází na zasloužený odpočinek, připomeňme jen, že v roce 1999 oslavil významné jubileum - 50 let kněžství. Podobně jako řada dalších duchovních i P. Němec za doby totality zažil tvrdé represe tehdejší státní moci, prošel kriminály a táborem nucených prací, a ani to jej nezlomilo.

(jn)


Výběrové řízení bylo zrušeno

Kopidlno - Výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce místní restaurace na radnici muselo být pro porušení platných zákonných norem anulováno. Připustil to starosta města Zbyněk Smolík, kterého na legislativní nedostatky v konkurzním řízení upozornili zástupci stavební společnosti Staving Valdice.

"Po zveřejnění výsledků výběrového řízení vznesl valdický Staving námitku proti úkonům zadavatele veřejné zakázky, tedy proti městu Kopidlnu, které údajně porušilo zákon tím, že v zadání soutěže neuvedlo přesný způsob hodnocení nabídek. Staving pak z tohoto důvodu požadoval okamžité zrušení veřejné zakázky. Po přezkoumání námitky jsem z pozice své funkce a zcela v souladu s platným zákonem veřejnou soutěž na dodavatele stavebních prací zrušil. Následně jsme hned druhý den vyhlásili soutěž novou, jejíž zadání po přezkoumání právníkem splňovalo již veškeré zákonné náležitosti," vysvětlil situaci kolem nepovedeného výběrového řízení Zbyněk Smolík.

Druhého kola soutěže se rovněž formou výzvy zadavatelem stavebních prací zúčastnily tři společnosti, z nichž vítězná by měla rekonstrukci restaurace zahájit po uplynutí desetidenní odvolací lhůty, tedy někdy ve dnech po sedmém květnu.

Jedinou podstatnou změnou v zadání nové soutěže je termín dokončení investiční akce, který byl městským úřadem v Kopidlně stanoven na 22. červen. Do té doby bude podle Smolíka znám i vítěz výběrového řízení na provozovatele restauračního zařízení, které by mělo být zprovozněno ihned po ukončení jeho rekonstrukce.

(mar)


Opravy Suchardova domu

Nová Paka - Jeden z kulturních stánků Nové Paky, Suchardův dům, čekají nákladné opravy, protože se nachází v téměř havarijním stavu. Podle sdělení vedoucího investičního odboru MěÚ v Nové Pace Zdeňka Kovaříka město usiluje již od roku 1993 o rekonstrukci vnějšího pláště tohoto novopackého historického skvostu. Teprve v letošním roce se podařilo získat od ministerstva kultury příslib 750 tisíc korun na nezbytné opravy. "Proto jsme vypsali výběrové řízení a pěti firmám s restaurátorskou licencí jsem zaslali zadání a nyní čekáme na jejich cenové nabídky. Rozsah potřebných prací je značný. Dosavadní úplně shnilou pozednici je nutné vyměnit za novou a tuto řádně naimpregnovat. Současně je nutné vyměnit některé špatné krovy. Dále by měla následovat výměna krytiny střechy za kanadskou břidlici, včetně měděného oplechování," řekl Zdeněk Kovařík a pokračoval ve výčtu plánovaných prací. "Suchardův dům potom čeká obnova štítů, jejich statické zajištění a celková obnova fasády, včetně obnovy sgrafit a fresek. Ideální řešení by bylo, již vzhledem k nákladům na postavení lešení, udělat celou opravu najednou, ale na to zatím přislíbené finance nemohou stačit," zakončil svoji úvahu k opravě Suchardova domu Zdeněk Kovařík.

(ur)


Nové Noviny