Nové Noviny č. 18/014. května 2001str. 3

Realitní kanceláře nabízejí jedenáct bytů

Pokračování ze str.1

Naprosto obdobná situace panuje i v dalších realitních kancelářích. V jičínské pobočce Ideal reality a v novopacké Grohově realitní kanceláři dokonce v současnosti ve své nabídce nemají ani jediný byt. "Ročně se u nás objeví tak jeden až dva. Zájemců však máme daleko více. Pokud ale neproběhne liberalizace nájemného, aby se lidé například začali stěhovat z velkých bytů do menších, tak neočekávám žádnou zásadní změnu. Řada lidí si navíc zbytečně drží velké byty, i když by je mohli prodat. O byty mají přitom zájem i velké firmy. V naší kanceláři mimo jiné máme poptávku od Continentalu a od Ronalu," vyjadřuje svůj názor Zdeněk Mazáček z Ideal reality. "Počet bytů je tak malý, že si je většinou jejich majitelé prodají bez větších potíží sami a na realitní kancelář se často už ani neobracejí," uzavírá.

Byt je možno také nově získat i formou dražby. Do ní se dostávají uvolněné městské byty. Tento způsob prodeje pro město obstarává realitní a inženýrská kancelář Didaktik. "V těchto dnech se připravuje další dražba na městský byt 3+1, jehož vyvolávací cena bude 650 tisíc korun. Tento způsob prodeje, který je naprosto přehledný a transparentní, se zatím osvědčil. Při minulé dražbě se vyvolávací cena 680 tisíc zvedla na 780 tisíc korun," odpovídá na dotaz NN jednatel Didaktiku Jaroslav Smejkal.

Jednotlivé prodeje bytů se samozřejmě neodehrávají pouze prostřednictvím realitních kanceláří. Drtivá většina se například nabízí formou inzerátů v novinách. Dále je možno získat byt i prostřednictvím nové výstavby. Ani ta však zdaleka nestačí krýt tak velký zájem. V poslední době se navíc komplikuje přiznání státní dotace na výstavbu nových bytů. Bez dotace se pak nově postavené bytové jednotky stávají téměř neprodejnými. Jejich cena by totiž výrazně převýšila jeden milion korun.

(max)

Aktuální nabídka bytů realitních kanceláří

Jičín 2+1 690.000 Kč Rako
Jičín 3+1 800.000 Kč Didaktik
Jičín 3+1 970.000 Kč Tana
Jičín 5+1 980.000 Kč Rako
Budčeves 3+1 280.000 Kč Rako
Budčeves 3+1 315.000 Kč Tana
Valdice 3+1 730.000 Kč Tana
Valdice 3+1 850.000 Kč Hios
St.Smrk. 3+1 340.000 Kč Tana
St.Paka 3+1 700.000 Kč Rako
Hořice 3+1 635.000 Kč Tana


O rekreační objekty mají zájem i cizinci

Jičínsko - O nemovitosti v Českém ráji je stále větší zájem. Ten souvisí nejen s jejich nedostatkem, ale podle všeho také se vzrůstající ochotou nakupovat místní nemovitosti i ze strany cizinců. Zde se nejvíce hovoří o kupcích z Holandska, kteří kupují nejen starší nemovitosti, ale pouštějí se i do výstavby zcela nových rekreačních objektů. Naopak nejmenší zájem je o podnikatelské objekty, a to především v nezajímavé lokalitě směrem na Kopidlensko.

"Skutečně v naší nabídce nejvíce postrádáme rekreační chalupy a domky v rozmezí od 400 do 700 tisíc korun. Největší zájem je přitom o oblast směrem na Turnovsko a na Sobotecko," konstatuje makléř RK Rako Jaroslava Tučková. "Naopak nejméně se poptávají například podnikatelské objekty, jako výrobní haly a bývalé restaurace. Zájem není ani o různé vesnické objekty ve špatném stavu, a to především směrem na Poděbradsko," upřesňuje. Podle Jitky Palanové z realitní kanceláře Tana je situace obdobná s rodinnými domky především v Jičíně. "Zde není nejzásadnější ani cena. Velký zájem je i o domky okolo 2 milionů korun. Pokud budeme mít v nabídce například domek v hodnotě 1,5 milionu, jsme schopni do týdne sehnat kupce a zrealizovat prodej. Stejné je to i se stavebními parcelami," říká Palanová. Podle ní s nedostatkem vhodných nemovitostí v Jičíně stoupá i zájem o koupi nemovitosti k trvalému bydlení do vzdálenosti 10 kilometrů od Jičína. "Se vzrůstající vzdáleností klesá i cena. Jsou méně přístupné, a proto se tyto objekty nabízejí hůře," dodává.

Jednatel novopacké Grohovy realitní kanceláře Jan Groh pociťuje stále narůstající zájem o nemovitosti v oblasti Novopacka také od zahraničních klientů. "Zájem ze strany cizinců stoupá, a to především u Holanďanů. Již dnes zde zakládají společnosti, které předmětné nemovitosti nakupují. Přímý prodej jim totiž stále nebyl umožněn. Po vstupu do Evropské unie by se však situace měla změnit a podobné prodeje by podle mého odhadu měly ještě zesílit," myslí si Groh. Také spolumajitel kanceláře HIOS Daniel Ort tuto tendenci potvrzuje. "Nejsme klasická realitní kancelář, spíše se zabýváme individuálními prodeji. Také my, asi podobně jako ostatní, pociťujeme vzrůstající zájem o koupi nemovitostí v Českém ráji cizinci," připustil Ort.

(max)


Okresní soud zamítl žalobu jako nedůvodnou

Jičín - Bezmála tříletá kauza odehrávající se kolem úmyslu novopacké Jednoty rozšířit prodejní plochy samoobsluhy na holínském předměstí měla pokračování tentokrát na půdě Okresního soudu v Jičíně.

Majitelé nemovitosti sousedící s obchodem však v tomto procesu již dávno nehájí zájmy čtyřiasedmdesáti občanů původně nesouhlasících s jeho rozšířením, nýbrž pouze vlastní s odůvodněním, že realizace přístavby sníží prodejní cenu jejich rodinného domku.

"Žalobou podanou proti Jednotě se žalobci opětovně domáhali vydání zákazu rozšíření prodejny a výstavby parkoviště v sousedství jejich pozemku. Vznesli námitky k technickému i konstrukčnímu řešení plánované přístavby a soud se musel zabývat otázkou, zda realizací zamýšlené investiční akce dojde či nedojde k výraznému snížení tržní ceny jejich nemovitosti. K věci byl přibrán soudní znalec, který odborným posouzením dospěl k závěru, že pokud by ke znehodnocení objektu vůbec došlo, tak to bude maximálně o dvě až pět procent. Zároveň upozornil, že ani toto posouzení není zcela jednoznačné, neboť v případě prodeje se jistě najde polovina potenciálních kupců, kteří by rozšíření prodejny uvítali. Soud tedy při svém rozhodování vycházel ze znaleckého posudku a po pečlivém zvážení všech dalších skutečností žalobu v plném rozsahu zamítl jako nedůvodnou," vysvětlila poslední události kolem sporu předsedkyně senátu Vlasta Hladíková.

Rozsudek Okresního soudu nabyde právní moci až po uplynutí patnáctidenní lhůty, během níž se žalující strana může opět odvolat ke krajskému soudu v Hradci Králové. Pakliže se tak stane, bude plánovaná rekonstrukce samoobsluhy odložena o další měsíce. Vedení novopacké Jednoty je však údajně obrněno trpělivostí a od svého úmyslu nehodlá ustoupit.

"Já osobně věřím, že toto soudní přelíčení bylo tečkou za celou nepříjemností. V případě, že se žalující strana neodvolá a zdrží se dalších kroků proti našemu záměru, přijmeme okamžitá opatření vedoucí k zahájení stavebních prací. Povolení získáme v podstatě obratem a půjde-li vše podle našich představ, bude rekonstrukce samoobsluhy dokončena ještě v průběhu druhého pololetí tohoto roku," upřesnil předseda SD Jednota Nová Paka Miroslav Chudoba.

(mar)


Stavba čistírny v Sobotce je plánována do dvou let

Jičín - Zisku ve výši zhruba pěti a půl milionu korun při stodesetimilionovém obratu dosáhla v loňském roce Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín.

Akcionáři také rozhodli, že 4,4 miliony korun nerozděleného hospodářského výsledku vloží zpět do společnosti, NN o tom informoval předseda představenstva Martin Puš. Letos jsou plánovány investice a opravy v celkovém objemu kolem 38,2 milionu korun. Největší výdaje budou spojeny s pokračující výstavbou kanalizačního sběrače v průmyslové zóně v Jičíně u Agropodniku a jeho prodloužení až k čejkovické čistírně odpadních vod, oznámil výrobně technický náměstek VOS Luboš Haken. Budování sítí bude probíhat i na dalších místech okresu.

"Pokračuje se také ve výstavbě přivaděče ze Studeňan a v chemickém ošetření vodovodního potrubí mezi Bělohradem a Jičínem. Díky tomuto opatření se podle dosavadních hygienických měření podařilo zlepšit kvalitu vody a zároveň se docílilo i jejího změkčení," doplnil Haken. Poznamenal, že ve spolupráci s jičínskou radnicí bude zpracován generel kanalizační a vodovodní infrastruktury ve městě, jemuž předchází geometrické zaměření sítí.

Samostatnou a z dlouhodobější perspektivy nejvýznamnější akcí je plánovaná stavba čistírny odpadních vod a nové kanalizace v Sobotce. "To bude velká investice za zhruba 100 milionů korun, momentálně se pracuje na studii, se kterou se příští středu seznámí sobotecké zastupitelstvo," potvrdil Haken. Stavba by podle předběžného odhadu měla být zahájena v roce 2003 a o další dva roky později by mohla být předána do užívání. Výhledově počítá představenstvo s investicemi také v Bělohradě, i proto podporuje setrvání lázeňského města ve společnosti.

(jn)


Podstatná část zisku zůstala nerozdělena

Na návrh představenstva byl loňský zisk VOS Jičín rozdělen v poměru: 280 tisíc do rezervního fondu, 496 tisíc do sociálního fondu, 375 tisíc do stabilizačního fondu a 57 tisíc korun představují tantiémy, které budou vyplaceny statutárním orgánům. "To jsou položky, které vyplývají z obchodního zákoníku, stanov společnosti a kolektivní smlouvy," sdělil předseda představenstva VOS Martin Puš. Zbývající nerozdělená část více jak pětiapůlmilionového zisku bude podle jeho vyjádření použita zpět ve vodárenské společnosti na základě uvážení představenstva. V meziročním srovnání bylo do sociálního fondu vloženo o polovinu a do stabilizačního fondu až o dvě třetiny méně finančních prostředků. Výrazně ponížena byla i částka u tantiém.

(jn)


MOST ZDOBÍ ZNAKY MĚSTEČEK Vnější stranu mostu v Šárovcově Lhotě nově zdobí znaky několika městeček, jimiž protéká říčka Javorka. Od Pecky, kde pramení, přes Lázně Bělohrad, Šárovcovu Lhotu, Ostroměř a Smidary, kde se posléze vlévá do Cidliny. Slavnostní odhalení nové výzdoby se uskutečnilo minulý týden při "Jarním odemykání Javorky" a otevření nové Obecní hospody v Šárovcově Lhotě za účasti starostů jmenovaných obcí.

FOTO: jn


Osadní výbor plánuje investice

Robousy - Jeden milion korun ročně se městské zastupitelstvo rozhodlo pravidelně uvolňovat na zabezpečení některých investičních akcí příměstských částí města Jičína. Reakcí na toto rozpočtové opatření je první soupis požadavků předložený radě města ke schválení.

Návrh na řešení třinácti nejdůležitějších problémů uplatňuje osadní výbor zastupující společně obce Robousy, Moravčice a Dvorce. Z uceleného soupisu bylo prozatím vybráno šest preferovaných, na něž bude z pokladny města uvolněno přibližně osm set tisíc korun.

Budou například pokračovat přípravy před vlastní výstavbou plynovodu a stavební práce na dobudování kanalizačních vpustí a chodníků v Horních Robousích, kde má být zároveň v místě u Víchu navezením zeminy a osetím travou upravena zavážka na dětské hřiště. Ve stejné lokalitě dojde k vyčištění příkopů podél místní komunikace a v bývalém autobazaru bude vybudováno volejbalové hřiště, vše v celkové hodnotě asi 200 tisíc korun.

Na čtyři sta tisíc pak přijde zatrubnění stoky pod domem Jaroslava Karáska. Dvacet tisíc korun bude stát zadání studie na vybudování čekáren u všech čtyř autobusových zastávek v obci a na 150 tisíc korun oprava poškozené balustrády u sochy sv. Vojtěcha.

Navíc by měl být zřízen přístřešek k zasedací místnosti a zadáno vypracování projektu rekonstrukce školy v Robousích na bytové jednotky. Městská rada uvolnění finančních prostředků k zabezpečení všech uvedených požadavků na svém posledním zasedání schválila.

(mar)


Nové Noviny