Nové Noviny č. 18/014. května 2001str. 4

Krátce

MLADĚJOV: Prachovské psí hry

Tuto sobotu a neděli, 5. a 6. května, proběhne v rekreačním zařízení Stavbař v Mladějově 7. ročník Prachovských psích her, kterého se zúčastní chovatelé se svými psi z celé republiky. V sobotu bude ve 12.30 hodin zahájena soutěž v tahu břemene, která je součástí 1. ročníku Českomoravského pullingového poháru. Soutěž je otevřená pro všechna plemena psů, ale tradičně budou nejvíce zastoupena typická severská tažná plemena - aljašští malamuti, sibiřští huski, samojedi a grónští psi. V neděli od 10 hodin proběhne Soutěž pro vůdčí psy. V ní musheři a jejich psi předvedou vzájemnou sehranost při práci v zápřahu.

(red)

PECKA: Termín zahájení v červnu

Stavba nového domu s pečovatelskou službou v Pecce za zhruba 20 milionů korun by měla být podle místostarosty obce Jiřího Styblíka zahájena na přelomu května a června. Zadání na projekt objektu s osmnácti bytovými jednotkami si vyzvedlo osm firem. Výběrové řízení na zhotovitele se uskuteční koncem tohoto měsíce.

(jn)

NOVÁ PAKA: Cestami Cyrila Boudy

Zítra, tedy v sobotu 5. května bude v 7,45 hodin před místní sokolovnou slavnostně zahájen v pořadí již třicátý jubilejní ročník dálkového etapového pochodu Cestami Cyrila Boudy. V sobotu i v neděli jsou k dispozici denní trasy vedoucí po řádně značených turistických cestách v délkách od 13, 15, 26, 35 až po 50 kilometrů.

Odbor klubu českých turistů TJ Sokol Nová Paka zve účastníky minulých ročníků i nové zájemce na putování Podkrkonoším a Českým rájem. Připravené trasy jsou vhodné i pro cykloturisty. V cíli pochodu obdrží každý účastník jubilejní diplom s kresbou a fotografií Cyrila Boudy, jehož sté výročí narození si připomeneme v listopadu letošního roku.

Jiří Rettr

JIČÍN: Oslavy dne osvobození od fašizmu

Vedení jičínské radnice spolu s členy Svazu bojovníků za svobodu pořádají společně organizovanou vzpomínkovou slavnost, která se uskuteční při příležitosti dne osvobození naší republiky od fašizmu.

Setkání občanů spolu s vedoucími představiteli města, okresního úřadu, Armády České republiky, Policie ČR OŘ Jičín a dalších státních institucí se uskuteční v pondělí 7. května ve 13 hodin u Ruské mohyly na Čeřovce. O půl hodiny později pak veřejní činitelé spolu s občany města položí květiny k pomníku před smuteční síní na Novém Městě. Program pak bude teprve podruhé pokračovat od 14 hodin i u pomníku kapitána J. Šimka v Popovicích. Ve všech třech případech bude vzpomínkovou slavnost provázet vystoupení žáků a učitelů Základní umělecké školy v Jičíně.

(red)

JIČÍN: Zasedání zastupitelstva

Třinácté veřejné zasedání městského zastupitelstva se uskuteční ve středu 9. května od 16 hodin na malém sále Kulturního domu na Husově třídě.

V průběhu programu bude mimo jiné projednán a případně schválen povodňový plán města Jičína a založení nové akciové společnosti ČSAD Jičín stávající ze dvou subjektů, města Jičína a společnosti C.S. Cargo. S největší pravděpodobností se bude hovořit i o urbanisticko-architektonické studii rekonstrukce a budoucího využití lokality autobusového nádraží, se kterou dnes odpoledne v 16 hodin v Biografu Český ráj veřejnost seznámí pražský architekt Roman Koutský.

Rovněž by měl být schválen návrh rozpočtových opatření, respektive změn v rozpočtu města Jičína na rok 2001, které byly předloženy pracovní schůzi městského zastupitelstva v předstihu dne 26. dubna.

(mar)

JIČÍN: Vestibul areálu do nájmu

Na základě kritických připomínek občanů poukazujících na zcela nevyhovující stav bývalého hlavního vstupu do Sportovního areálu v lipách rozhodla rada města vypsat na tyto nebytové prostory výběrové řízení. Jedná se přibližně o dvacet metrů čtverečních velký prosklený prostor ve vestibulu areálu, který v minulosti původně sloužil jako pokladna plaveckého bazénu a saun.

Výběrové řízení bude ukončeno 16. května. Nabídky musí obsahovat výši nabízeného nájemného a způsob obchodního využití pronajímaného prostoru.

(mar)

ŠÁROVCOVA LHOTA: Memoriál Václava Dobeše

Tuto sobotu se mohou všichni milovníci pochodů, cykloturistiky a běhu zúčastnit tradičního Memoriálu Václava Dobeše. Začátek všech tras je v Šárovcově Lhotě a zakončení na vrchu Zvičině. Pro chodce a cyklisty je průbežný start stanoven mezi 8. a 10. hodinou a lze si vybrat ze dvou tratí o délce 15 a 30 km. Pro běžce je určena trať o délce 13,6 km s převýšením 350 m, hromadný start začíná v 13.30 hodin.

(red)


NOVÁ SPECIALIZOVANÁ PRODEJNA BAREV Ve druhé polovině dubna byla na Lidickém náměstí v Jičíně otevřena specializovaná prodejna barev a laků akciové společnosti Replac - BM. Pracovníci prodejny vám nabídnou široký sortiment barev, laků, tmelů včetně tónování syntetických a vodouředitelných barev a laků. Pro zákazníky je připraveno i míchání autolaků. Prodejna je otevřena ve všední dny a v sobotu dopoledne. Prvním zákazníkem nové prodejny byl Vladimír Špinka z Jičína (na snímku).

(PI)


Probíhaly přijímací zkoušky na střední školy

Jičín, Hořice, Nová Paka - V minulém týdnu na Jičínsku probíhaly přijímací zkoušky na střední školy. Na většině z nich přitom vedení škol zaznamenalo zhruba stejný, případně lehce menší zájem o studium v porovnání s loňským rokem. Jako alternativa státnímu školství bude přitom také letos otevřena jedna třída na Střední podnikatelské škole Altman.

Mírný pokles na většině škol mohlo částečně ovlivnit i otevření jedné třídy navíc v Masarykově obchodní akademii v Jičíně. Podle ředitele školy Jiřího Tajče se prvního kola přijímacího řízení zúčastnilo 98 uchazečů, z toho bylo 75 přijato. "Celkem budeme přijímat 90 žáků, 15 míst tedy ještě zbývá na odvolání a na druhé kolo přijímaček. Větší zájem o školu si vysvětluji nejen od nové přístavby, ale především od dobrého uplatnění našich absolventů. Vloni jsme otevírali třídy pouze dvě a přijali jsme téměř každého přihlášeného. Zájem tedy jednoznačně roste," spokojeně vypočítává Tajč.

Také o studium na gymnáziích byl i letos tradičně zájem. Na Lepařovo gymnázium v Jičíně se na čtyřleté studium celkem hlásilo 50 dětí, na osmileté dokonce 54. Jak na osmiletém, tak na čtyřletém studiu bude přitom otevřena vždy jedna třída po 30 studentech. "S počtem přihlášených jsme spokojeni. Je to zhruba stejné jako vloni. Pouze u osmileté třídy je to pokles zhruba o deset zájemců. To je ale vzhledem k negativní kampani vedené v poslední době právě proti osmiletým gymnáziím stále dobré," konstatuje ředitel Vladimír Carda.

Zástupce ředitele novopackého gymnázia Jan Horáček situaci posuzuje obdobně. "Na gymnázium se letos hlásí o něco méně studentů. Budeme otevírat stejně jako v Jičíně vždy jednu třídu o 30 žácích na osmileté a na čtyřleté studium. V prvním kole přijímaček se k nám přitom hlásilo 42 žáků na osmileté studium, vzali jsme jich 28 a na čtyřleté studium jsme přijali z 28 přihlášených 27 studentů," říká Horáček. Novopacké gymnázium je spojeno se Střední pedagogickou školou. Na ni se letos hlásilo 40 zájemců, v prvním kole bylo přijato 26 z nich. Plánovanou kapacitu však patrně nenaplní na Střední zemědělské škole v Hořicích. "Máme možnost otevřít dvě třídy. Zatím máme přijato 25 studentů z prvního kola. Druhé kolo přijímacích zkoušek tedy rozhodne, zda budeme mít dvě méně početné třídy nebo zda bude jedna plně obsazená," popisuje ředitel školy Jiří Ježek. "Druhé kolo se koná za týden, teprve poté uvidíme. Studium zemědělských oborů dnes není pro rodiče ani žáky příliš vyhledávané. Věříme, že se situace v nejbližších letech zlepší a náš obor Agropodnikání se zaměřením na ekologii, chov koní i zemědělský provoz osloví více žáků," dodal ředitel.

V letošním roce bude jednu třídu denního studia otevírat i jediná soukromá střední škola na okrese, a to Soukromá střední podnikatelská škola Altman. Zde bylo v prvním kole přijato 23 žáků, sedm míst je ještě volných. V tomto zařízení se za studium samozřejmě platí, a to od 1200 do 1500 korun měsíčně. Přijímací zkoušky se konaly jiným způsobem. Škola totiž pořádá přípravné kurzy, kterých se mohli zúčastnit i žáci, kteří neplánovali studium právě na soukromé škole. Letos se přípravných kurzů zúčastnilo 60 žáků a 23 z nich se rozhodlo zůstat právě na této škole. "Zájem o přípravné kurzy by byl i vyšší, ale nezvládli bychom to kapacitně. Ten, kdo absolvoval všechny a splnil další podmínky, nemusel už dělat přijímací řízení," upřesňuje jedna z vedoucích pracovnic SPoŠky Jana Chrtková. Podle ředitele Stanislava Altmana je zde snaha přiblížit studium spíše systému na vysokých školách. "U nás je navíc možné získat i mezinárodní certifikáty nejen na jazyky, ale i certifikáty zaměřené na řízení firem, kapitálový trh a bankovnictví, ale i certifikát průvodce cestovního ruchu," popisuje některá specifika školy ředitel. "Prostě se snažíme změnit celkový pohled na soukromou školu. Navíc je u nás možno dodělat si maturitu i dálkově, o což je každoročně poměrně velký zájem," dodal Altman.

(max)


JARNÍ VYHÁNĚNÍ PAVOUKŮ První ročník této akce uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Tuři, jehož členové si zároveň minulou sobotu připomněli výročí vzniku sboru. Soutěže v požárním útoku se zúčastnilo přes deset družstev z jičínského regionu. Byla to první letošní akce dobrovolných hasičů. Nyní už budou následovat na několika místech okresu oficiální soutěže, jejichž výsledky se započítávají do celookresní statistiky.

FOTO: jn


Ronal: hrubá stavba haly je dokončena

Jičín - Další plánované kroky nadnárodní společnosti Ronal brzdí občanská iniciativa nesouhlasící s plánovanou výstavbou nového závodu na výrobu litých automobilových kol v Roudničce nedaleko Hradce Králové. I přes tyto nečekané problémy vyrůstá v Jičíně sesterský montážní závod Ronalu na výrobu sprchových koutů.

"Investiční akci přibližně za dvě stě milionů korun jsme zahájili koncem loňského roku. Dnes je dokončena hrubá stavba, probíhá realizace inženýrských sítí a do konce června máme v plánu výstavbu dokončit. Potom přijdou na řadu zemní práce související s terénními úpravami okolí závodu, montáž nové výrobní technologie, práškové lakovny a v době dovolených nastane stěhování stávající technologie z bývalého Dřevotvaru, kde dnes sprchové kouty vyrábíme v provizorních podmínkách. Pak teprve, zřejmě ještě v průběhu července, požádáme o povolení zkušebního provozu, anebo přímo o provedení kolaudačního řízení," popisuje předem stanovený harmonogram výstavby ředitel Ronalu Jiří Hnízdo.

Mezitím se však uskuteční nábor nových zaměstnanců, kterých je již dnes v předběžném pořadníku zřejmě víc, než provoz umožní přijmout. Podle ředitele budou noví pracovníci nabíráni rovnoměrně s náběhem výroby a postupným rozjezdem závodu až do jeho plné kapacity. Dnes vyrábí sprchové zástěny v Dřevotvaru šestnáct zaměstnanců, jejichž počet se rozšíří minimálně čtyřikrát, přičemž polovinu budou tvořit ženy.

Současná denní produkce šedesáti sprchových koutů putuje především na zahraniční trhy. Vedení Ronalu má však připravenu masivní reklamní kampaň, pomocí níž hodlá expandovat na tuzemský trh v postavení silného konkurenta stávajícím zahraničním dodavatelům.

"Dnes jsme v podstatě v první fázi vstupu na domácí obchodní scénu, přičemž víme, že s konkurencí umíme udržet krok jak v cenových relacích, tak v kvalitě dodávaných výrobků. O minulém víkendu se o tom přesvědčily stovky návštěvníků našeho stánku na Stavebním veletrhu v Brně," dodal Hnízdo.

(mar)


Produkci kachen museli snížit na třetinu

Staré Místo - Až na třetinu oproti loňskému stavu musela akciová společnost Velišská zemědělská, dřívější Agrodružstvo Staré Místo, snížit produkci kachen. Ještě v minulém roce se zde ve špičce produkovalo 18 tisíc kusů týdně, dnes je to již 12 tisíc kusů za čtrnáct dní. Radikální omezení produkce znamenalo i snížení stavu zaměstnanců z původních 150 na současných 100 osob.

Podle ředitele Velišské zemědělské Oldřicha Hakena se na takovémto zásadním snížení podepsalo hned několik faktorů. "Na trhu se začal měnit poměr mezi mraženými a chlazenými kachnami, což mělo vliv na požadovanou kvalitu. Na chlazené kachny jsou přitom stále více kladeny větší nároky. V souvislosti s nemocí BSE se nesmí dovážet původní masokostní moučka, kterou jsme přidávali do krmných směsí. To mělo za následek horší opeřování kachen. Jejich velká část tak klesla z první jakostní třídy do třetí," popisuje některé z důvodů vedoucích k potížím ředitel. "V neposlední řadě se k nám začaly dovážet kachny z Maďarska za dumpingové ceny, čemuž nejsme schopni a ani nemůžeme konkurovat. Navíc jsme zaznamenali i zdražení krmných směsí. To vše pro nás znamenalo velké ztráty a radikální omezení chovu," doplňuje Haken.

Vzniklé ztráty se v současné době snaží společnost nahradit chovem prasat. "V minulém roce jsme koupili šlechtitelský chov prasat v Bartoušově a chov prasat v Dětenicích. Současná zvyšující se cena vepřového nám jednoznačně pomáhá," popisuje Haken. "Každopádně se nevzdáváme ani co se týče chovu kachen. Máme rekonstruované výkrmny, které jsou nyní bohužel prázdné. Musíme se tedy snažit kvalitu kachen opětovně zvýšit a vrátit se na původní úroveň a produkci. Pokud se nám to nepodaří, čeká nás s největší pravděpodobností další propouštění," dodává.

(max)


Zpřístupní historické podzemí

Miletín - Unikátní středověké sklepy v blízkosti miletínského kostela, jejichž zpřístupnění plánovala obec už v loňském roce, se otevřou zájemcům až letos. Podle miletínské starostky Lenky Kožíškové by se tak mělo stát ještě před zahájením letní turistické sezony. "Pravděpodobně se nepodaří instalovat v těchto prostorách plánovanou výstavku dobových předmětů. Alespoň bychom však chtěli formou textu přiblížit historii řádu německých rytířů, kteří zde působili," uvedla starostka. Podle dobových pramenů jeho příslušníci vytesali do skály podzemní místnosti někdy ve 13. století. Naposledy do nich lidská noha vstoupila před více než půl stoletím, od té doby byl vchod zasypán. Zdejší radnici přiměl předloni k úpravě zapomenutých sklepů nedostatek vhodných krytů civilní ochrany.

(jn)


Výtvarná soutěž s dopravní tématikou

Jičín - Děti-pozor-červená je název výtvarné soutěže s dopravně bezpečnostní tématikou, kterou každé dva roky vždy v lednu a v únoru vyhlašuje Rada vlády ČR pro BESIP spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Smyslem soutěže je připomenout si nebezpečí na silnicích a ulicích hrozící každému, kdo nedodržuje pravidla silničního provozu, chodí a jezdí zbrkle a nepozorně, hraje si na nebezpečných místech, riskuje, spěchá, je neukázněný a bezohledný.

Úkolem dětí rozdělených do tří věkových kategorií pak bylo nakreslit obrázek znázorňující situace vzniklé při dopravních nehodách, na přechodech pro chodce, na nebezpečných místech, na řízených i neřízených křižovatkách, při vystupování z autobusu nebo tramvaje, při práci policistů, záchranářů a při chybách, které děti i dospělí v dopravě dělají.

V okrese Jičín se celostátní soutěže zřejmě pro nezájem pedagogů zúčastnila pouze Mateřská škola Na Habru z Hořic a základní školy Chomutice, Sobotka, Nová Paka (Husitská) a Ostroměř.

V kategorii výtvarníků předškolního roku byly oceněny pouze dva nejhezčí obrázky od Davida Hrubanta a Pavla Novotného z MŠ Na Habru. První místo mezi žáky 1. až 5. ročníků základních škol obsadila Veronika Fišárová (ZŠ Nová Paka, Husitská), druhá skončila Veronika Havířová (ZŠ Sobotka) a třetí Petra Tichá ze ZŠ Chomutice.

Mezi žáky staršího školního věku šestých až devátých tříd se nejlépe umístila Eva Šulerová před Ladislavem Pažoutem ze ZŠ Sobotka a třetí v pořadí Michaelou Šubrtovou ze ZŠ Chomutice.

Velká škoda, že vedoucí pracovníci desítek dalších školních zařízení jičínského okresu dost dobře účel soutěže nepochopili. O to hůře v době, kdy se na našich silnicích denně odehrává celá řada dopravních nehod s tragickými následky.

(mar)


Nové Noviny