Nové Noviny č. 18/014. května 2001str. 6

ABSOLVENTŮM POBLAHOPŘÁL STAROSTA V Porotním sále jičínského zámku se v pátek 27. dubna uskutečnilo tradiční vyřazení absolventů Základní umělecké školy. Ještě před zahájením večera bylo možné prohlédnout si v arkádách a předsálí zámku instalovanou výstavu, kterou připravili studenti výtvarného oboru. Vlastní program slavnostního večera v 18 hodin otevřel koncert absolventů hudebního a literárně-dramatického oboru a protagonisté jednotlivých skladeb byli poté slavnostně vyřazeni. Absolventům osobně poblahopřála ředitelka Základní umělecké školy Jaroslava Komárková spolu se starostou Jiřím Liškou. Večer tím však ještě neskončil a pro přítomné byl v prostorách sálu připraven bohatý společenský program.

FOTO: pe


Zajímavé knihy U Pašků

Ridgwayová Sýry - průvodce světem sýrů

Zasvěcený návod, jak kupovat, skladovat, podávat a vychutnávat nejkvalitnější sýry.

KD Bohemia Kč 299,-

Nové předpisy o provozu na pozemních komunikacích s komentářem.

Kč 350,-

Pawlowská Dá-li pánbůh zdraví, i hříchy budou

Fejetony známé autorky.

Motto Kč 149,-

NABÍZÍME:

MC - Mrázek - Ústředna 2 * Video - Patriot

Nabídku nových knih pro vás připravuje Knihkupectví U Pašků, Valdštejnovo nám. 61, Jičín (tel.:0433/532 267).


Fotografie, které nepotřebují komentář

Výstava Radmily Šepsové v Okresním muzeu a galerii v Jičíně bude otevřena do 3. června.

FOTO: jn

Jičín - Fotografka Radmila Šepsová svou třetí samostatnou výstavou, která je od soboty zpřístupněna v jičínském muzeu a galerii, potvrzuje, že její věčnou inspirací zůstávají lidé.

Podobně jako u předešlé kolekce snímků z lůžkového oddělení pražského Ústavu hematologie a krevní transfuze, je i tento soubor černobílých zvětšenin pohledem do prostředí, skrytého za obzorem každodenního života většinové společnosti.

Autorčin cyklus pod názvem Dům plný lásky aneb Klausura vstup zakázán přibližuje atmosféru všedních dnů v klášteře milosrdných sester Řádu sv. Karla Boromejského v Praze. Proniknout s fotoaparátem do komunity tak odlišné od okolního světa a stát se alespoň na čas jeho součástí, není právě snadné. Dokumentární fotografie z takto uzavřených míst by si patrně zasloužila delší období, než čtyři dny, které měla Šepsová příležitost za zdmi kláštera strávit. Vždyť určitou dobu trvá, než portrétované osoby přestanou fotografa vnímat jako rušivý element, což v tomto případě platí dvojnásob. O to víc je možné ocenit autentickou výpověď snímků.

Samotnou autorku nicméně mile překvapilo, jak rychle byla tamními řeholnicemi přijata. "Pro mě bylo největším překvapením, jak mě od samého začátku mezi sebe přijaly. Hned první den, když jsem s nimi byla v kapli, jsem při modlitbě zaslechla své jméno. Je neuvěřitelné, jakou pozornost věnují někomu cizímu, koho znají jen pár hodin," vzpomíná Šepsová na první kontakt. Právě tento upřímný vztah je na jejích fotografiích patrný. I zde, kde by to možná málokdo čekal, dokáže autorka najít úsměvné kompozice. Boromejky zachytila v kostele, v modlitebně, na jejich pracovišti a ve chvílích volného času. Tyto jednotlivé soubory tvoří samostatné cykly s vlastním dějem.

Narozdíl od záběrů z demonstrací či regionů postižených válečným konfliktem snímala vlastně obyčejné prostředí, jež nevyniká ani výjimečnou architekturou a kde se dějí zdánlivě obyčejné věci. A právě v tomto ohledu není vůbec snadné zaujmout náhodného pozorovatele a "obrázky na efekt" lze pořídit jen stěží. Ostatně o nic prvoplánového se nesnažila, řemeslně zdařilé fotografie Radmily Šepsové vypovídají o významu milosrdenství a pokory a toto poselství výstava rozhodně přináší.

(jn)


Jarní koncert pěveckých sborů v Nové Pace

Nová Paka - Poslední dubnové úterý uspořádal dívčí pěvecký sbor Amabile spolu s novopackým Gymnáziem a Střední pedagogickou školou v aule své školy Jarní koncert pěveckých sborů. Výchovně zaměřená dvě dopolední vystoupení pro základní školy a podvečerní koncert pro veřejnost zcela zaplnily příjemné prostředí auly příznivci sborového zpěvu. Při všech třech vystoupeních se představilo pět sborů. Navečer nahradil dopoledne vystupující bělohradský dětský sbor řízeným ředitelem tamní základní školy Jaroslavem Jiráskem nedávno ustavený novopacký smíšený sbor Hlas.

Nejprve uvedla moderátorka Hana Fejfarová, která velmi kultivovaně a zajímavě provázela přítomné programem celého podvečera, píseň Petra Ebena a Hedy Průchové - Petrklíč" v podání dětského sboru Masarykovy základní školy ve Staré Pace za řízení učitelky Soni Stuchlíkové a za klavírního doprovodu Jitky Macháčkové. Staropacká škola představila i komorní sbor žákyň 5.- 8. třídy s poměrně širokým repertoárem většinou trojhlasých písní.

Dva dětské sbory obou novopackých škol dokumentovaly, že zpěv má na těchto školách zelenou, a že se poctivá práce s dětmi opravdu velmi vyplácí. Dana Rejmontová a Martin Holan ze Základní školy v Komenského ulici se představili s Prvosenkou, kterou na klavír doprovázel Martin Holan a u posledních dvou písní na hoboj Josef Záveský. Sbor Sluníčko Základní školy v Husitské ulici řídila Břetislava Dixová za klavírního doprovodu Marušky Čančíkové a Kláry Dixové. Ze širokého repertoáru obou sborů zazněly lidové písně, ale i písně dnešních autorů.

Profesorka novopackého Gymnázia a Střední pedagogické školy Alena Matějovská představila svůj kultivovaný sbor studentek známý pod názvem Amabile, který již vystupoval na koncertech nejen u nás, ale i v zahraničí. Svůj velice široký repertoár obsahující skladby od starých mistrů, až po současné autory, včetně spirituálů i lidových písní, zahájil sbor studentek písní Věčný králi, Pane náš a zakončil spirituálem Joshua fit de battlee ó Jerico a moravskou lidovou V tom klobůckém háji. Sbor i na klavír doprovázeli Marie Čančíková a Jana Šťovíčková. O vyvrcholení programu se postaral čtyřicetičlenný nově vzniklý smíšený pěvecký sbor Hlas za řízení ředitelky ZUŠ a Magdy Martincové. Sbor, který vzhledem ke svému velmi krátkému působení disponuje velice rozsáhlým repertoárem, se představil písněmi od baroka až po současnou tvorbu. Své vystoupení uvedl skladbou ze 16. století Cum Dekore od Tielmana Susata a zakončil současnou skladbou Zdeňka Lukáše - Jede Sedlák. Tento smíšený sbor zacelil mnohaletou mezeru v této hudební oblasti v Nové Pace, po zániku hudebního pěveckého tělesa Hlasoň v padesátých letech.

Na závěr koncertu se spojilo přes dvě stě zpěváků jednotlivých sborů ke společnému zazpívání lidové písně Tancuj, tancuj, vykrůcaj. Přidalo se i obecenstvo, které tak dokumentovalo svoji spokojenost s průběhem večera. Jarní koncert, který pro diváky znamenal příjemně prožité chvíle, se tak jednoznačně vydařil.

(ur)


Nové Noviny