Logo NN

Nové Noviny č. 19/0111. května 2001str. 1

Střední průmyslová škola prochází velkou krizí

Jičín - Střední průmyslová škola se zmítá vnitřními problémy, které mohou způsobit nejen zhoršení výuky, ale i ztrátu celkové prestiže školy. Skupina sedmi učitelů elektrooddělení chce odejít ze školy, pokud nebude nejdéle do 30. června vypsáno výběrové řízení na ředitele, což prakticky znamená odvolání současného ředitele Evžena Havlíka. Důvody tohoto postoje se nespokojení pedagogové rozhodli vyjádřit ve stížnosti, kterou v těchto dnech prošetřuje Česká školní inspekce. Za současného ředitele se však na mimořádné pedagogické radě postavila drtivá většina ostatních učitelů, kteří vznesená obvinění odmítli a Havlíkovi vyjádřili jednoznačnou důvěru.

Vzájemné spory se vyhrotily po odvolání Jindřicha Hýrka z funkce zástupce ředitele pro elektrooddělení. Ředitel následně na tento post jmenoval Miloslava Fišera. "Pan Fišer pracoval delší čas v sociálních službách města a odborně svého předchůdce nemůže v žádném případě nahradit. Tato personální změna však pro nás samozřejmě nebyla jediným důvodem podání stížnosti. Je to především konfrontace mezi starým a novým pojetím výuky. Škola prošla velkým vývojem, a to právě na elektrooddělení, které vedl Jindřich Hýrek. Jeho odvolání nám tedy připadá spíše jako výsměch," vyjádřil názor jeden ze signatářů stížnosti, vedoucí výpočetního střediska Zdeněk Jor. Podle něho se představy ředitele Havlíka o dalším směřování školy v oblasti využívání nových technologií diametrálně liší. "Spory s Havlíkem jsme již měli dávno. A nejsou to osobní spory, ale jde nám jednoznačně o další vývoj ve škole. My máme zájem vychovávat špičkové odborníky, o které bude poptávka především v průmyslu. Nově nastolený směr vede k profesní úspěšnosti našich studentů. Spolupracujeme s desítkami firem a několika vysokými školami. Podařilo se nám obstarat špičkové vybavení, počítače a programy za několik milionů korun. Studenti mají možnost pracovat s novými informačními technologiemi a odborně jsou pak na výši. Prostě nechceme ze školy udělat muzeum," říká razantně nedávno odvolaný zástupce elektrooddělení Jindřich Hýrek.

Pokračování na str.2


Obec zahájila boj s klíněnkou

Vysoké Veselí - Ochabující společenstva obecních jírovců přiměla zastupitelstvo ve Vysokém Veselí, aby vytáhlo do boje s drobným škůdcem, klíněnkou jírovcovou. Ta totiž napadla prakticky všechny tyto dřeviny v obci a stromům hrozilo postupné umírání.

"Na bývalém tržišti bylo napadeno asi 30 kaštanů a řada stromů byla postižena rovněž v prostoru hřbitova, který patří také do správy obce. V některých případech mladší stromy ani nevypučely, a proto jsme se rozhodli v minulém týdnu přistoupit k opatřením na potlačení klíněnky," vysvětluje Luboš Holman, starosta Vysokého Veselí. Podle jeho slov se obec do boje s klíněnkou pouští vůbec poprvé a ze svého rozpočtu na tyto účely vyčlenila kolem deseti tisíc korun.

"Potlačení klíněnky jírovcové probíhá ve třech fázích. V prvním kroku je zapotřebí dodržet pečlivé shrabání opadaných listů a jejich spálení nebo zakompostování, a to jak na podzim, tak na jaře. Právě v opadaných listech totiž přezimují kukly klíněnky a odtud se potom dospělí jedinci šíří do koruny stromů," zdůrazňuje Evžen Karban z Vysokého Veselí, který pečuje o napadené jírovce. "10. dubna je pak nutné zahájit první chemický postřik na spodní část kmene do výšky prvních větví, kde se právě v tomto období zdržují dospělé klíněnky. Postřik se musí opakovat ještě jednou o deset dní později. Třetí fáze spočívá v opakovaném postřiku proti druhé generaci klíněnek nebo proti náletu z jiných stromů zhruba v polovině července, a to opět dvakrát," doplňuje Karban. Pro zefektivnění boje s klíněnkou byly v obci k jírovcům přistaveny také feromonové lapače, které mají pomoci sledovat stav a nárůst populace tohoto škůdce.

Pokračování na str.3


CESTAMI CYRILA BOUDY Sobotního jubilejního 30. dálkového etapového pochodu Cestami Cyrila Boudy se zúčastnilo 226 turistů, kteří si měli možnost zvolit některou z pěti tras v rozsahu 13 až 50 kilometrů. Pořadatelem této tradiční akce je odbor klubu českých turistů TJ Sokol Nová Paka. Start byl u novopacké sokolovny. V cíli každý obdržel diplom s kresbou a fotografií Cyrila Boudy. Právě letos v listopadu tomu bude přesně sto let, kdy se známý malíř a grafik narodil.

FOTO: jn


VZPOMÍNKA NA OSVOBOZENÍ REPUBLIKY Šestapadesáté výročí osvobození naší vlasti od fašizmu si v pondělí 7. května připomněla společně s představiteli města Jičína, okresního úřadu, Českého svazu bojovníků za svobodu a Armády ČR pouze skromná hrstka místních občanů a několik desítek školáků. Pietní akce provázená krátkými projevy a položením květin byla zahájena nejprve u Ruské mohyly na Čeřovce, odkud se oficiální hosté přemístili k pomníčku připomínajícímu významnou událost v dějinách naší republiky před smuteční síní na Novém Městě. Vzpomínka na májové dny roku 1945 pak pokračovala u pomníku kapitána J. Šimka v Popovicích. Účastníky všech tří malých zastavení přivítala vedoucí odboru kultury MěÚ v Jičíně Eva Zatloukalová. Se stručnými projevy vystoupili jičínský místostarosta Vlastislav Matucha, přednosta Okresního úřadu v Jičíně Jiří Vitvar a zástupce Českého svazu bojovníků za svobodu podplukovník Josef Gula. V rámci vzpomínkové akce převzal Jiří Vitvar z rukou generálmajora Aloise Olšana Čestnou medaili ČSBS za dlouholetou záslužnou práci pro Český svaz bojovníků za svobodu.

FOTO: mar


Rušení statutu lázeňských míst nehrozí

Poděbrady, Lázně Bělohrad - Pokud by se lázeňská města striktně držela všech nařízení, jež vyplývají ze statutu lázeňského místa, například v Bělohradě by museli dbát na to, aby prodejny či restaurace měly vzornou obsluhu, byly vkusně upraveny a zásobovány přiměřeným sortimentem. A jejich prodejní a provozní doba by měla vyhovovat též pacientům a ostatním návštěvníkům lázní...

Řadu podobných nařízení, týkajících se zásobování, dopravy, hygienicko-epidemiologických opatření či kulturní a výchovné činnosti, obsahuje tzv. statut lázeňského města, který byl schválen Krajským národním výborem v Hradci Králové v roce 1963 a dodnes je stále platný. Teprve až nyní, po téměř čtyřiceti letech, se schyluje k jeho aktualizaci, což vyplývá z nového lázeňského zákona, který má v červnu nabýt účinnosti. Pro lázeňská města má statut důležitý význam, do jisté míry podtrhuje jejich výlučnost, ale také jim ukládá řadu povinností.

"Dosavadní statut je poplatný době svého vzniku," upozorňuje bělohradský starosta Pavel Šubr. Zdejší radnice se však obává, aby Bělohrad při chystané aktualizaci z důvodu některých nesplněných podmínek, které obsahuje stávající dokument, o statut nepřišel. Tím by město ztratilo možnost čerpat dotace, které jsou státem nově poskytovány na rozvoj právě těchto sídel. Nejde přitom o zanedbatelné sumy, Bělohrad letos žádá o osm milionů korun.

Pokračování na str.3


Některé obce přicházejí o státní peníze

Jičínsko - Na chybné vyplácení podílů státních finančních prostředků poukazují některé ze 111 obcí jičínského okresu. Tyto peníze přitom tvoří podstatnou část příjmů jejich ročních rozpočtů.

Podle židovického starosty Josefa Šádka k tomu dochází vyplácením státních peněz na počet 88 lidí, přestože je ve skutečnosti v obci k trvalému pobytu přihlášeno 132 obyvatel. Podobnou situaci zaznamenávají například i v nedalekých Žlunicích.

Podle vyjádření vedoucího finančního referátu okresního úřadu Radoslava Makoviny zůstává princip výpočtu dotací i nadále zachován. "Do těchto dotací patří například příspěvek na výkon státní správy. Novým způsobem je koncipován koeficient podílu obcí na výnosu státních daní dle počtu obyvatel trvale žijících v územním obvodu spravovaném obecním úřadem".

Příčinou chybného vyplácení státních příspěvků je podle pracovníků Českého statistického úřadu v Jičíně rozdíl mezi nahlášeným a skutečným počtem obyvatel. Povinností obecních úřadů je každý měsíc odesílat na demografickou statistiku obyvatelstva ČSÚ v Praze hlášenky s počty nově přistěhovaných obyvatel. Pakliže se nikdo nepřistěhoval, je opět povinností úřadu odeslat takzvané negativní hlášení.

V případě, kdy obecní úřad tuto povinnost neplní, zůstává počet obyvatel uvedený v materiálech pražského statistického úřadu stejný třeba i několik let. Nejdéle však v období mezi celostátním sčítáním lidu, jak je tomu například u Žlunic.

V případě Židovic dělá rozdíl 44 lidí ve výpočtu výše příspěvku na výkon státní správy pouhých 130 korun. Rozhodně bolestivější je ztráta části podílu obce na sdílených daních. Na 88 statisticky evidovaných obyvatel si mohly Židovice rozpočtovat celkem 249 tisíc korun. Pakliže by bylo řádně nahlášeno všech 132 obyvatel, dostala by obec téměř jednou tolik, což představuje padesát procent jejího ročního rozpočtu.

Podle statistiků budou uvedené chyby obecních úřadů posledním sčítáním lidu eliminovány. Úřady, které si řádně neplnily svoji nahlašovací povinnost tak mohou zřejmě již dnes počítat s navýšením příjmů svých rozpočtů v roce 2002. Letošní schodek jim však pravděpodobně už nikdo neuhradí.

(mar)


Nové Noviny