Nové Noviny č. 19/0111. května 2001str. 3

PRACHOVSKÉ PSÍ HRY O poznání slabší výkony než loni předvedli tažní psi na tradičním setkání po názvem Prachovské psí hry, jehož 7. ročník se minulý víkend konal v areálu rekreačního zařízení Stavbař. Do Mladějova se sjelo 45 psů, převážně typických severských tažných plemen - aljašský malamut a sibiřský husky. V sobotní soutěži v tahu břemene (weight pulling), jež byla součástí 1. ročníku Českomoravského pullingového poháru, zůstal dosavadní rekord her (1265 kg) nad síly čtyřnohých přeborníků. Prvenství si výkonem 730 kilogramů zajistil aljašský malamut Bering The Chinook of Alaska majitelky Kateřiny Partlové z Jiřína. Právě tento pes získal v loňském ročníku zlatou medili a vytvořil stávající rekord. Zároveň je držitelem rekordu z pullingu v Olšanech (3640 kg) a je letošním českým mistrem na sněhu a mistrem Polska z minulého roku. Fena aljašského malamuta Dafnie Aljašský sen Miloše Čermáka z Velkých Opatovic utáhla v sobotu závaží o hmotnosti 410 kg. Je spoludržitelkou rekordu Prachovských psích her a po tři roky neměla v republice mezi fenami konkurenci, letos ji poprvé porazila její dcera Dlondie "Siwach". Fotografie je z nedělního závodu Pes + musher, soutěže nejen pro psy, ale i jejich majitele, kteří mají společně předvést vzájemnou sehranost a práci v zápřahu. Této disciplíny se zúčastnilo 21 psů. Pořadatelé z vrchlabského Sportovního klubu Sněžka ze Svazu sportu psích spřežení ČR děkují všem sponzorům, kteří akci podpořili.

FOTO: jn


Město zpoplatní další ulice

Jičín - Nárůst placených parkovacích stání čeká motoristy v Jičíně. Plánovaná příprava nové strategie pohybu a parkování vozidel v centru města dostala v těchto dnech konkrétní podobu.

Vznikl projekt, který počínaje prvním červencem letošního roku přinese místním i přespolním automobilistům řadu změn a zřejmě nepříjemných překvapení.

Asi nejpodstatnější úpravou dopravy ve městě bude zjednosměrnění Tyršovy ulice, která bude nadále průjezdná pouze ve směru od samoobsluhy k Husově třídě. Naopak v její krátké horní části ústící do Revoluční ulice bude jednosměrný provoz zrušen.

V návaznosti na Tyršovku bude zjednosměrněna i Fügnerova ulice až k městské knihovně a Denisova v úseku od ulice Českých bratří ke křižovatce s Fügnerovou ulicí. Jednosměrka bude rovněž v krátkém úseku Jungmannovy ulice ve směru od autobusového nádraží ke křižovatce s Denisovou ulicí.

Ve všech ulicích s jednosměrným provozem vznikne asi dvě stě šikmých a podélných parkovacích stání. V Jičíně tak zůstanou bezplatná parkoviště u křižovatky Jiráskovy a Tylovy ulice, v Havlíčkově, v Revoluční, v jezuitské koleji, u Městského stadionu a pouze v horní části Tyršovy.

Půl hodiny lze parkovat zdarma a za každou další hodinu se bude platit pět korun, a to v dolní části Tyršovky, na Husově třídě před školou ve Fügnerově ulici. Na parkovištích v Jungmannově a v Šafaříkově ulici, Valdštejnově náměstí a na náměstí Svobody bude nadále uplatňován současný režim.

Podle radních dojde k posouzení účinnosti uvedených opatření až po turistické sezóně. V případě nutnosti přistoupí město k realizaci dalších změn, anebo třeba také k návratu některých úprav do dnešní podoby. Motoristé bydlící v ulicích s placenými parkovišti si budou moci opět zakoupit roční permanentky, místo před domem jim však nikdo držet nebude.

(mar)


Obec zahájila boj...

Pokračování ze str.1

"Problém je, že zavlečená klíněnka jírovcová nemá v naší přírodě přirozené nepřátele, a proto se již několik let velice úspěšně množí. Za 2 až 3 roky tak dokáže zcela zahubit zdravý strom, a proto by se jejímu potírání měla věnovat náležitá pozornost. Cena ošetření jednoho stromu je přitom korunovou záležitostí. O postřiku by se ale lidé měli poradit s odborníkem," připomíná Karban.

Podle jeho slov by boj proti škůdci měl rozhodně větší účinnost, kdyby probíhal plošně. Řada napadených jírovců se totiž nachází na soukromých pozemcích a z těchto stromů se potom dospělí jedinci šíří i na ošetřené stromy. "Rozšíření klíněnky se samozřejmě netýká pouze obecních pozemků. Proto v krátké době obejdu ty obyvatele, kterých se tento problém dotýká, a budu je informovat o možném řešení," doplnil Holman.

(pe)


Dopravní obslužnost: nastala patová situace

Jičínsko - Chybějících více než 400 tisíc korun na dopravní obslužnost okresu, jež odmítají poskytnout obce Hořice a Rašín, může od září znamenat razantní omezení autobusových spojů.

Kterých linek se redukce dotkne, zatím nikdo s určitostí neví. Původní představa vedení okresního úřadu zeštíhlit dopravu jen v regionu Hořicka, nebude zřejmě průchozí. Redukce pravděpodobně postihne plošně celý okres.

Po jednání dopravní komise, složené ze starostů několika obcí, se zástupci dopravních firem (ČSAD Semily a Osnado Stará Paka) koncem minulého týdne, se situace ukazuje být podstatně složitější. Do jisté míry ji lze podle vedoucího referátu dopravy Pavla Bendy označit za patovou. "Už dnes jezdí na okrese jen základní spoje a podle dopravců není kde škrtat. Jakmile se přistoupí k dalším redukcím, v důsledku poklesu tržeb se okamžitě zdraží výkony na jeden ujetý kilometr. V takovém případě by muselo dojít k vyřazení jednoho nebo i více autobusů z oběhu, a to zase může zasáhnout do spojů, které jezdí ve špičce. Například by mohl být ohrožen některý ze školních či dělnických autobusů," upozorňuje Benda.

Podotkl, že řada obcí navíc schvalovala finanční příspěvek s podmínkou, že se do systému zapojí i poslední vesnice na Jičínsku. O to víc je situace komplikovanější, neboť mnohá zastupitelstva přistoupila na poskytnutí dotace až po bouřlivých diskuzích. Panuje tedy obava, že některé obce v dalším kole hlasování své stanovisko změní. Více zřejmě napoví příští porada starostů, která by se měla uskutečnit v červnu.

Kromě už vypovězené smlouvy na hrazení městské dopravy v Hořicích a spoje do Rašína, zásadní změny během léta nenastanou. Do 18. května totiž musí okresní úřad zaslat do Prahy podklady k novým jízdním řádům. "Do srpna se musí najít řešení, jinak se od září začne s redukcemi," poznamenal Benda. Podle některých předpokladů by se omezení dotklo hlavně víkendových spojů a dopravy v období vánočních svátků, kdy by možná nejel ani jeden autobus.

Se zdražením jízdného se údajně nepočítá. Ceny jsou totiž státem věcně usměrňované, a například staropacké Osnado je už dnes na nejvyšší možné hranici. Ani semilský dopravce si nemůže dovolit výrazné zdražení, zejména z obavy před odlivem cestujících k Českým drahám, což by znamenalo jen další prohloubení ztráty v autobusové dopravě.

(jn)


Rušení statutu lázeňských míst nehrozí

Pokračování ze str.1

Podle Martina Keprty, ředitele Českého inspektorátu lázní a zřídel, který má nové statuty schvalovat, nic takového nehrozí. "Lázeňská města se nemusí obávat ani jiných negativních důsledků, naopak máme zájem, aby se na jejich znění starostové přímo podíleli. Sami nejlépe vědí, jaké jsou v daném místě podmínky," míní Keprta.

Vedení těchto obcí se proto na posledním sněmu Sdružení lázeňských míst v Poděbradech dohodlo na společném postupu a přípravy osnov se ujal poděbradský starosta. "Když už stát přípravu návrhů nových statutů nechal na obcích, je dobré v této věci postupovat koordinovaně, protože málokteré město má dostatek odborníků, kteří se ve všech s tím souvisejících problematikách vyznají," sdělil místostarosta Poděbrad Jaromír Novák. "Lázeňský statut svou váhu rozhodně má, může například zabránit určité lobby, aby v blízkosti obce vedla konfliktní dálnici nebo budovala nějaký rozsáhlý průmyslový komplex," upozornil Novák.

Podle jeho názoru obsahují dnešní statuty řadu sporných ustanovení, zhruba třicet procent by jich měla být zrušena a nahrazena novými, která budou odpovídat současným právním a dalším požadavkům.

Ředitel bělohradských Anenských lázní Radim Kalfus považuje statut za přínosný, a to nejen z důvodu ochrany zdejšího léčebného zařízení, ale i kvůli finančnímu přínosu, který souvisí s dotační politikou. "Existují nové programy, do kterých se můžeme přihlásit i my, jako soukromý subjekt. Podpora rozvoje lázeňství je ovšem podmíněna i přístupem místní samosprávy. Konkrétně v červnu se bude schvalovat územní plán města, kde bude jasně definována lázeňská zóna a vnitřní a vnější lázeňské území. Už dnes se na ně vztahují určitá omezení, která se ale příliš nedodržují."

Na Jičínsku funguje také lázeňské zařízení v Železnici, obec ale statut nikdy v minulosti nezískala. "Léčebna v Železnici byla vždy brána jako součást Jánských lázní, zde se spíš budeme muset zabývat otázkou její další budoucnosti, kterou může ovlivnit probíhající restituční řízení," upozornil Keprta.

(jn)


Co také obsahuje dnešní statut lázeňského místa v Bělohradě

Ve vnitřním lázeňském území nesmějí být chována domácí zvířata, zejména skot, vepři, drůbež a králíci.

Ve vnitřním lázeňském území není dovoleno stanovat a tábořit, ve vnějším jen v místech, která na doporučení lázeňské komise určí městský národní výbor za podmínek stanovených okresním hygienikem.

Kulturní a výchovná činnost v lázeňském místě musí být na vysoké úrovni, musí napomáhat léčbě nemocných a vytvářet k tomuto účelu co nejvhodnější prostředí.

Kulturní a výchovnou činnost v lázeňském místě provádějí zřízení národních výborů, popřípadě soubory a organizace řízené ústředně, a to podle zvláštních ustanovení nebo ujednání. Musí být zajištěno pořádání koncertů a divadelních představení, hodnotných estrád, přednášek politických i odborných.

Používání místního rozhlasu nesmí narušit klid a lázeňský režim, o době vysílání do prostoru vnitřního lázeňského území se dohodne městský národní výbor s Čs. státními lázněmi.

Přísně se budou stíhat všechna porušení předpisů o potírání alkoholismu a rušení nočního klidu.


Nové Noviny