Nové Noviny č. 19/0111. května 2001str. 4

Krátce

NOVÁ PAKA: Uvažují o prodeji akcií

Kolem jednoho milionu korun by získala novopacká radnice, pokud by se její zastupitelé rozhodli k odprodeji akcií České spořitelny, které město vlastní. "Dostali jsme zajímavou nabídku od Sdružení měst a obcí, na jejímž základě bychom za akcii získali nejméně 122 korun. Městská rada nyní zvažuje, zda je výhodnější spoléhat na dividendy, nebo zda je lepší získat jednorázovou částku," prohlásil po jednání rady starosta Petr Kuřík. "Osobně bych se asi přikláněl k odprodeji, stejně máme v České spořitelně nepatrný vliv. Nejdříve se však ještě setkám se zástupci spořitelny a teprve poté se definitivně rozhodnu," dodal Kuřík.

(max)

SOBČICE: Požádají o půlmilionovou dotaci

Na pracovním zasedání zastupitelstva se už v předstihu jednalo o plánu akcí na příští rok. Ten totiž musí být vzhledem k možnostem získání dotací sestaven v dostatečném časovém předstihu. Ve výhledovém plánu na příští rok se tak například dostala obnova fasády na budově mateřské školy, rekonstrukce fasády a okapů na místním kostele a oprava veřejného osvětlení v obci. Na tyto investiční akce chce vedení obce požádat o státní dotaci ve výši půl milionu korun.

(max)

ŽIDOVICE: Sloučení spolků

V neděli 29. dubna se v Židovicích konala členská schůze, na které se sešli členové Bradáčovy selské jízdy a Asociace svazu chovatelů koní. Výsledkem setkání bylo sloučení obou spolků pod jeden se společným názvem Jičínský svaz chovatelů koní. Zároveň byly schváleny nové stanovy, výbor byl doplněn na 6 členů a upřesnila se kontrolní a revizní komise. Novým předsedou spolku se stal Václav Novotný.

Irena Junková

JIČÍN: Hřbitovní správa se stěhuje

Od prvního června dojde ke změně sídla hřbitovní správy Technických služeb. Ze současného pracoviště v objektu ředitelství Na Tobolce se přestěhuje do nedávno zrekonstruované nemovitosti za zdí novoměstského hřbitova. "Chceme nájemcům hrobových míst nabídnout všechny běžné standardní služby přímo na hřbitově, aby již nemuseli jako doposud docházet s každým problémem do vzdálené kanceláře Na Tobolce. Pracoviště správce bude otevřeno denně v rámci běžných úředních hodin, v pondělí a ve středu pak až do 17 hodin," řekl ředitel Technických služeb Čeněk Strašík.

(mar)

NOVÁ PAKA: Výstava drobného zvířectva

Dnes a zítra pořádají novopačtí chovatelé v areálu u železničního nádraží Májovou výstavu drobného zvířectva. Příznivci chovu králíků, drůbeže, holubů včetně okrasného ptactva se mohou přijít na tuto výstavu podívat již dnes od 14 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 16 hodin. Vystavovat zde budou kromě packých chovatelů i jejich kolegové z dalších míst. Tato propagační výstava je samozřejmě spojena i s prodejem drobných zvířat včetně kuřic, kachňat a krůťat. Na dnešní dopoledne pozvali chovatelé k prohlídce do svého areálu žáky škol.

(ur)

JIČÍN: Závod agility O Cipískův pohár

Oblastní skupina Agility Jičín pořádá v sobotu 12. května na kynologickém cvičišti v Jičíně závod agility O Cipískův pohár. Od 7 do 8.30 proběhne na cvičišti za Dentálem prezence a veterinární přejímka, na 9. hodinu je plánována prohlídka parkuru a následovat bude vlastní závod O Cipískův pohár. "Agility je kynologická disciplína, která formou hry vytváří úzký kontakt mezi psem a jeho pánem. Je to sport pro všechny a nezáleží na tom, zda jde o psa čistokrevného, či křížence. Neplatí ani omezení pro psovody. Hlavním smyslem je vytvoření souhry mezi psem a jeho pánem a překonání závodní dráhy v co nejkratším čase s nejmenším počtem chyb," přibližuje podstatu agility ředitelka závodu Vlasta Březinová.

(red)

ROBOUSY: Návštěva městské rady

Pravidelné zasedání jičínských radních bude ve středu 16. května v 15 hodin zahájeno prohlídkou Robous. Příměstskou částí Jičína provede sedmičlennou delegaci svých kolegů člen městského zastupitelstva František Svoboda. Hovořit se bude nejen o místním fotbalovém stadionu, který by měl zanedlouho přejít do majetku města, ale i o dalších plánovaných investičních akcích. Návštěva se bude zřejmě také týkat Dvorců a Moravčic, které jsou spolu s Robousy zastupovány jedním osadním výborem. Tento obecní orgán předložil Městskému úřadu v Jičíně návrh investičních akcí, které je nutné letos v uvedených obcích realizovat. Rada v minulých dnech část tohoto návrhu schválila a na osm investičních akcí uvolní z rozpočtu města okolo osmi set tisíc korun.

(mar)

PODŮLŠÍ:Důstojnický večírek

V pořadí již dvaapadesátý Důstojnický večírek vypukne v sobotu 19. května od 19 hodin v místním restauračním zařízení Na Jívě. Jičínští, ale i přespolní všesportovci jsou srdečně zváni k hojné účasti na tradiční kulturně-společenské události nadregionálního charakteru, a to bezpodmínečně v čisté dobové či jiné netradiční strůji. Příchozím do společnosti v civilních úborech bude náležitě zvýšeno vstupné a v rámci promenády pak budou pořadatelským výborem Jiřího Poláka vyzdviženi a ústně řádně pranýřováni. Večerem plným netradičních překvapení provede opět populární jičínská kapela Cargo. Sportu zdar!

(DžejPí)

JIČÍN: Blíží se uzávěrka soutěže

Vyhlášená Literární soutěž festivalu Jičín - město pohádky pro rok 2001 bude 31. května uzavřena. Soutěž je určena pro děti a mladé lidi do osmnácti let. Vyhlašovateli jsou Nadace festivalu Jičín - město pohádky, časopis Moje pastelka a Městská knihovna v Jičíně, kam je možné soutěžní literární práce k rukám Jany Benešové ještě do konce měsíce posílat.

(red)

JIČÍN: Soutěž Hlídek mladých zdravotníků

Pětadvacet pětičlenných hlídek ze 16 základních škol okresu Jičín se dnes zúčastní okresního kola soutěže Hlídek mladých zdravotníků, které proběhne v prostorách přírodního areálu Čeřovka. Soutěž je rozdělená do dvou kategorií. V první budou soutěžit žáci 3.-5. tříd, ve druhé žáci 6.-9. tříd. Pro každou kategorii je připraveno šest stanovišť, na kterých si soutěžící v praxi, na figurantech, vyzkouší své znalosti v poskytnutí první pomoci. Na správnost ošetření budou dohlížet rozhodčí převážně z řad lékařů a zdravotních sester. Nejúspěšnější hlídky se probojují do krajského kola, které se koná 29. května v Chrudimi.

(red)


Kauza čistírny odpadních vod skončí možná před soudem

Nová Paka - Služeb advokátních kanceláří se rozhodly využít obě strany vleklého sporu, který se týká čistírny odpadních vod ve Staré Pace. Poslední šance řešit krizi smírnou cestou zřejmě v minulých dnech vzala definitivně za své a kauza se nejspíš dříve či později dostane k soudu.

Spor mezi městem Nová Paka a Vodohospodářskou a obchodní společností Jičín ve věci komplikovaných smluvních vztahů je stále méně přehledný. Jisté je, že nikdo ustoupit nehodlá a podle dobře informovaného zdroje se schyluje k bitvě právníků.

"Mrzí mě, že se situace vyvíjí takovým způsobem. Bohužel ze strany města byly vyčerpány už všechny možnosti, jak spor řešit jinou cestou než přes právníky," sdělil novopacký starosta Petr Kuřík poté, co zdejší radní dospěli k rozhodnutí, podle kterého město odstupuje od nájemní smlouvy na provozování staropacké čističky.

Na základě dohody z konce roku 1999 mělo být tamní zařízení k 1. lednu letošního roku předáno do provozování vodárenské společnosti, jež má Nové Pace platit roční nájem ve výši 2,5 milionu korun. Podle starosty byla smlouva už loni v listopadu představenstvem VOS zpochybněna. K jejímu plnění dosud nedošlo a čistírnu nadále provozuje společnost Hesko. "Firma Hesko čistírnu provozuje bez toho, že by jí VOS Jičín hradila náklady spojené s čištěním odpadních vod a přitom v Nové Pace vybírá stočné. Tento stav považuji za nemravný," řekl Kuřík. "Několikrát jsem představenstvo VOS vyzval, aby se k celé záležitosti písemně vyjádřilo, do dnešní doby jsem ale žádné stanovisko neobdržel. Proto jsme se rozhodli od smlouvy odstoupit," dodal.

Vedení vodáren v současnosti už otevřeně hovoří o tom, že smlouva s městem není právně doložitelná a případ posuzuje pouze z morálního hlediska. Zároveň tvrdí, že o provozování čističky zájem má, proces změny prý ale brzdí firma Hesko. "Předávání není možné ukončit bez odpovídajících dokladů, zatím nám je ovšem nikdo nepředložil. Z obdobných důvodů nemůžeme Hesku uznat ani náklady na čištění odpadních vod, i v tomto případě chybí rozhodující podklady, například některé faktury. Kvůli kontrolám z finančního úřadu si nemůžeme dovolit při kalkulaci vycházet z jiných než konkrétních čísel," argumentuje ředitel VOS Václav Matula.

K chybějícím dokladům, které jsou pro ukončení předávacího procesu podstatné, Kuřík namítá, že firma Hesko nemá co předkládat. "Vlastníkem čističky je město Nová Paka a nás k jejich předání nikdo nevyzval," reaguje starosta. Zástupci vodárenské společnosti přitom upozorňují, že město není výlučným vlastníkem čistírny. Jak Matula uvedl, VOS je spoluvlastníkem, a to v poměru více jak sedmi milionů korun, kterými na její výstavbu přispěla. Na výpisu z katastru je jako majitel čističky vedeno město. Zda spoluvlastnický podíl existuje, musí vodárny podle Kuříka dokázat.

(jn)


Havlíčkova bude jednosměrná

Jičín - Během zítřka dojde k úplnému omezení parkování vozidel v Havlíčkově ulici. V neděli bude během dne provedena změna vodorovného i svislého dopravního značení této komunikace, ze které se stane nově jednosměrka.

Děje se tak v rámci dlouhodobé snahy jičínské radnice vytvořit ucelenou koncepci pohybu a parkování dopravních prostředků v centrálních částech města.

Jednosměrnou Havlíčkovou ulicí bude nadále průjezd povolen pouze ve směru od křižovatky se Zahradní ulicí k Žižkovu náměstí. Optické zúžení jednosměrné ulice umožní po obou jejích stranách povolit šikmé a podélné parkování přibližně šestatřiceti malých a středně velkých osobních automobilů. Místo zbude i na tři vyhrazená stání pro nákladní automobily zásobující prodejny a jedno místo pro vozidla tělesně postižených občanů.

Změny v Havlíčkově ulici a osazení ulic Jiráskovy a Zahradní svislým dopravním značením přijde město na přibližně dvacet tisíc korun.

(mar)


STAROSTA ERBACHU V JIČÍNĚ Na tři dny zavítal v minulém týdnu na Jičínsko nedávno zvolený, teprve osmatřicetiletý, starosta partnerského německého města Erbach Harald Buschmann. Družbu s Erbachem navázal Jičín před osmi lety a nový starosta Buschmann by ji chtěl ještě více prohloubit. S tímto cílem navštívil starostu Jiřího Lišku na radnici, následně si prohlédl město a jeho okolí. Erbach udržuje partnerství podobně jako Jičín i s dalšími evropskými městy, a to ve Francii, Portugalsku a s východoněmeckým městem Königsee.

(max)


Novinkou je společná sauna

Jičín - Prodloužení délky pobytu návštěvníků za nezměněné vstupné v jičínském Aqua centru umožní nový odbavovací systém.

U permanentních vstupenek bude například současný čas prodloužen o patnáct minut určených k převlékání. Dospělí tak nově zaplatí 350 korun za 14 hodin pobytu v objektu bazénu. Na jejich uvážení pak záleží, zda uvedený čas odplavou, anebo odsedí v šatně. Rovněž nezáleží na tom, zdali permanentku vyčerpají za týden nebo za půl roku.

Po přechodu na systém odbavování návštěvníků pomocí elektronických čipů v podobě hodinek budou nadále obsluhou recepce požadovány finanční zálohy za jejich použití. Majitel permanentky zaplatí zálohu 200 korun, běžný návštěvník při jednorázové návštěvě bazénu 50 korun, které mu budou vyplaceny při vrácení čipu.

Operativně, v závislosti na vývoji návštěvnosti saun Aqua centra, došlo ke změnám jejich provozních hodin. Každou středu je sauna otevřena pouze pro muže, a to od 16 do 21 hodin. Naopak ve čtvrtek je od 16 do 21 hodin otevřeno pouze ženám. V pátek a v sobotu je ve stejný čas v provozu mužská i ženská sauna. Zřejmě vítanou novinkou bude rozšíření nabídky o společnou saunu, ve které se mohou potit naháči obou pohlaví společně vždy v sobotu od 17 do 20 hodin.

(mar)


Přízemí domu bude obsazeno

Jičín - Do výběrového řízení na obsazení části dosud volných nebytových prostor přízemí kancelářského domu na rohu Tylovy a Nové ulice se přihlásili pouze dva zájemci. Společnost Vesna je prodejcem konfekce, prádla a oděvů, druhým účastníkem je TOP Leas, zabývající se pronájmem předmětů pro domácnost, elektroniky, výpočetní techniky a podobně formou leasingu. Městská rada po zvážení všech okolností dá z obou mimookresních firem zřejmě přednost leasingové společnosti. S tou by měla být v příštích dnech uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou. Zástupci města se v této souvislosti netají mírným zklamáním. Původně si totiž zřejmě představovali zájem lukrativnějšího nájemníka, nejlépe v podobě některé z bankovních anebo pojišťovacích společností. V novém objektu v majetku města zbývá dále obsadit kancelář se sociálním zázemím ve druhém patře. Jediný zájemce o byt ve čtvrtém patře od svého úmyslu odstoupil. Město proto vypíše další kolo výběrového řízení formou dražby nájemného na obě dosud volné bytové jednotky 4+1 a 3+1 ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží.

(mar)


Bude z lomu na Šibeňáku skládka zeminy?

Jičín - Za dobrý nápad považuje městská rada otevření veřejné skládky zeminy a hlušiny v bývalém čedičovém lomu na kopci Šibeňáku. S projektem přichází z vlastní iniciativy vedení Technických služeb. Jeho realizací město získá další možnost ukládání uvedeného odpadu nedaleko jeho obytných částí a navíc postupným zavezením a rekultivací lomu má vzniknout veřejnosti lépe přístupná část příměstské rekreační oblasti.

"Nechceme jít poměrně složitou správní a legislativní cestou otevření řízené inertní skládky. To by totiž vyžadovalo souhlas referátu životního prostředí okresního úřadu, vydání stavebního povolení a dalších nutných stanovisek dotčených orgánů, což je velmi složité a zbytečně zdlouhavé," sdělil ředitel Technických služeb Čeněk Strašík.

Kromě správních a legislativních opatření musí podle něho provozovatel klasické inertní skládky respektovat i provozní řád zařízení a další opatření, mezi která patří například zabezpečení jejího nepřetržitého dozoru minimálně v době od 6 do 18 hodin. Projekt by tak přišel na desítky tisíc korun ročně.

"Z těchto důvodů budeme zjednodušeně hovořit pouze o zřízení úložiště zeminy v rámci terénních úprav Šibeňáku. Abychom předešli zavážení skládky komunálním a nebezpečným odpadem, máme v úmyslu lokalitu lomu oplotit. Ještě letos proběhnou přípravná řízení a v příštím roce, po získání všech vyjádření, chceme úložiště zeminy otevřít," vysvětlil další postup Strašík.

Skládka na Šibeňáku by měla být otevřena v pracovní dny a náklady na její provoz budou hrazeny z poplatků za možnost uskladnění odpadu.

Pohled odborníků z okresního úřadu na realizaci uvažovaného záměru není zcela jednoznačný. Vedoucí oddělení ekologie krajiny referátu životního prostředí Vladimíra Smolíková kroutí nad tímto nápadem hlavou. V dalším řízení bude hájit faunu i flóru stávající krajinné oblasti Šibeňáku. Z pohledu Petra Skřivánka, pracovníka oddělení ochrany přírody je naopak projekt bez větších problémů průchozí.

Vzhledem k tomu, že se kopec Šibeňák nachází v ochranném pásmu památkové rezervace města, tak již dnes, v předstihu před případným jednáním, vydává zásadně nesouhlasné stanovisko Milan Smolík z referátu regionálního rozvoje.

(mar)


Knihovna se internetu dočká

Jičín - Ke zpomalení aktivit souvisejících s budováním městského informačního systému došlo neočekávanou změnou majitele společnosti, která projekt realizuje. Informační systém ve finále propojí městská zařízení, úřady, školy a další instituce bez potřeb využívání služeb současného provozovatele pozemních telekomunikací.

Posunutí původně stanovených termínů zprovoznění informačního systému se nepříjemně dotklo i městské knihovny. "Po převodu knihovny pod město dochází postupně k významnému rozšiřování jejích aktivit a poskytovaných služeb. Jen ve zkratce mohu uvést například rekonstrukci čtenářských oddělení pro mládež i dospělé a pořádání řady přednášek, výstav a besed. Významnou je i pravidelná systematická práce s postiženými dětmi a mládeží. Za dlouhodobě nadstandardní výkony jsme v těchto dnech z pověření rady města poděkovali ředitelce Lidmile Košťálové i jejím spolupracovnicím," vyjádřil spokojenost s činností knihovny tajemník MěÚ Peter Bareš.

Knihovna se díky městskému informačnímu systému stane veřejným zařízením poskytujícím širokou škálu služeb nabízených internetem. Po rozšíření stávajících aktivit bude pro veřejnost místem čerpání nepřeberného množství informací pomocí nejmodernější telekomunikační a výpočetní techniky.

Pozastavením aktivit nového vlastníka městského informačního systému a nutností upřesnění smluvních ujednání s městem se však otevření internetového oddělení knihovny mírně zpozdí. Časový skluz částečně způsobila i potřeba dořešení technických problémů. Objekt knihovny totiž leží ve stínu signálu vysílaného ze střechy Sportovního areálu. Proto muselo být na druhé devítileté škole nainstalováno technické zařízení, které by mělo nedostatek odstranit.

"Pokud se během příštích dnů nepodaří technické problémy vyřešit a knihovnu připojit na městský informační systém, pak budeme hledat další možnosti, jak jí kvalitní přístup k internetu v co možná nejkratší době umožnit," řekl Bareš.

Knihovnu tedy v příštích dnech čeká rozvedení počítačové sítě po budově a nákup dalších přístrojů za 150 tisíc korun získaných navíc od Ministerstva kultury ČR.

(mar)


Nové Noviny