Nové Noviny č. 19/0111. května 2001str. 5

OPRAVA FASÁDY NA ZÁMKU V minulém týdnu byl dokončen nátěr na severní části kopidlenského zámku, ve které sídlí střední zahradnická škola. Nátěru předcházelo odstranění poškozené omítky a nové nahození na podzim loňského roku. Součástí rekonstrukce jsou i úpravy vzduchotechniky, která vyúsťuje právě na severní straně. Statik doporučil rovněž vybudování zatěžovací lavice u paty mezi severní a východní zdí, protože právě v těchto místech se objevily praskliny. V současné době se stavební práce přesunují na východní stranu zámku přivrácenou k rybníku, kde budou provedeny chemické injektáže do poškozených částí zdiva. "Opravou severní a východní fasády pokračují práce z minulého roku, kdy byla dokončena oprava ostatních stran zámku. Spolu s loňskou investicí do fasády tak celková částka na rekonstrukci včetně restaurátorských prací dosáhne dvou milionů korun. Oprava by měla být dokončena ještě v tomto roce, a to nejpozději do konce června," sdělila Lenka Nosková, ředitelka zahradnické školy v Kopidlně.

FOTO: pe


Betonové lavičky nahradí litinové

Jičín - V těchto dnech byla městskou radou schválena změna současného mobiliáře Valdštejnova náměstí, který podle vyjádření zástupců jičínské radnice nevhodně narušuje jeho historickou architekturu.

Všech patnáct betonových laviček s odpadkovými koši má být přemístěno do předem určených lokalit panelákové zástavby novoměstského sídliště Na Jihu a v centru je nahradí litinové, které jsou v současnosti instalovány například v podloubí. Změna současného mobiliáře Valdštejnova náměstí bude provedena ještě před zahájením turistické sezóny a městskou pokladnu přijde zhruba na padesát tisíc korun.

(mar)


Policie České republiky

Ústí u Staré Paky - Zhruba tříletý býk, pobíhající volně na louce u domu, napadl 30. dubna v odpoledních hodinách v Ústí u Staré Paky šestapadesátiletou majitelku stáda červenostrakatého skotu. Chovatelku opakovaně nabral na rohy a odhodil ji na zem. Přivolaný lékař ARO ON Jičín konstatoval smrt v důsledku způsobených vnitřních zranění.

Sobotka - Tři výtečníci ve věku od 10 do 13 let ze Sobotky vnikli v době od konce letošního února do poloviny března do prostoru bažantnice v Oseku, kde poškodili zařízení v celkové hodnotě 3.200 Kč. Odpoledne 16. března navíc poškodili na hřbitově v Oseku výzdobu čtrnácti hrobů s celkovou škodou přibližně 6.000 Kč.

Hořice - Velice drahou se stala hra na schovávanou pro čtrnáctiletého chlapce z Hořicka. Ve středu 2. května na hřbitově v Hořicích při hře lezl po hrobce a přitom neúmyslně shodil bronzovou bustu i s podstavcem na krycí desku hrobky, která se poškodila. Škoda je odhadována na 100.000 Kč.

Sobotecko - Dosud neustanovený poberta koncem letošního dubna využil nepřítomnosti majitelů rekreačních objektů a vnikl do dvou rekreačních chalup na Sobotecku. U první z nich rozbil okno garáže a s sebou si odnesl malovanou starožitnou dřevěnou skříň a motorovou pilu Husquarna 180S. Ve druhé chalupě vyrazil vstupní dveře od kolny a odcizil rotační sekačku Mountfield, typ R-434. Celkově majitelům způsobil škodu v částce asi 23.000 Kč.

Volanice - Během prvního květnového týdne došlo k vloupání do rekreační chalupy ve Volanicích. Pachatel po přelezení plotu vypáčil okenici a poté rozbil okno. Uvnitř objektu odcizil fotoaparát Olympus, černou koženou bundu, různou kosmetiku, dětské hračky a oblečení, čokolády a 20 videokazet. Majiteli vznikla škoda za přibližně 20.000 Kč.

Sedličky - V Sedličkách nechala majitelka svůj domek neuzamčený a odešla pracovat na zahrádku. Při návratu vyrušila neznámého muže, který domek během její nepřítomnosti prohledal a po jejím příchodu utekl. Prohlídkou bylo zjištěno odcizení cenností za několik tisíc korun. Jednalo se o mladíka kolem dvaceti let, kratších světlých vlasů i pleti. Oblečen byl v teplákové soupravě. Ke krádeži došlo 6. května v 15.50 hodin.

(tm)


Neplaťte víc, než musíte

Společnost A vyfakturovala elektromontážní práce, za které jí byla zaplacena částka o 5% nižší, než je hodnota díla. Tato částka slouží jako záruka za dílo a bude dle uzavřené smlouvy uhrazena po uplynutí 1 roku. Mezitím za společnost A převzala garance za dokončené dílo společnost B, tj. došlo k postoupení pohledávky. Jaké budou daňové dopady v obou společnostech?

Společnost A má pohledávku za zákazníkem, která jako záruka za dílo bude uhrazena po uplynutí 1 roku. V případě, že společnost A postoupí tuto pohledávku za nominále, pak postoupení pohledávky nemá pro společnost A žádný dopad. Pohledávku odepíše zápisem 546/311 v nominální hodnotě a postoupení zaúčtuje 315/646 též v nominální hodnotě. Daňový dopad pro společnost A je tedy nulový.

Podle ust. § 24 odst. 2 písm. s) zák.č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, je daňovým výdajem hodnota pohledávky při jejím postoupení do výše příjmu plynoucího z jejího postoupení, zvýšená o opravnou položku dle zvláštního zákona.

Společnosti B by nevznikly také žádné daňové dopady, protože o postoupení by účtovala 315/325, závazek na účtu 325 by uhradila společnosti A a pohledávka na účtu 315 by byla uhrazena zákazníkem po uplynutí záruky, tj. po 1 roku.

Pokud bude pohledávka postupována v jiné než nominální hodnotě, je nutno respektovat výše uvedené ustanovení § 24 odst. 2 písm. s) zák. č. 586/1992 Sb., ZDP.

Ing. Jana Kavková, daňový poradce (tel.: 0433/523 320)


Algeziologie: obor eliminující bolest

Nová Paka - Lidé, kteří delší dobu trpí intenzivní bolestí a běžná léčba tohoto chorobného stavu nepřináší výsledek, mají naději na změnu.

Formou ambulantní péče se v dohledné době začne rozvíjet na okrese lékařský obor algeziologie, jehož podstatou je právě pomáhat lidem od bolesti. S tímto záměrem byla předminulý týden poprvé oficiálně seznámena zdravotnická veřejnost na semináři v Nové Pace.

"Algeziologie je nově se formující lékařský obor v Okresní nemocnici v Jičíně. Ve velké části okresů byl v minulých letech už zaveden a naší snahou je po dohodě se zdravotní pojišťovnou využít nových metod a zkušeností a formou ambulantní péče jej přiblížit i obyvatelům na Jičínsku," oznámil primář rehabilitačního oddělení ON Jičín Štefan Paška. Dodal, že algeziologie jako svébytný obor obnáší hlubší studium toho, s čím se medicína potýká staletí, a to jsou stavy bolesti.

Před jedenácti lety byla založena Společnost pro studium a léčbu bolesti, která v České republice položila základy pro další konání v rámci zdravotnického systému. V současnosti má asi 350 členů a patří mezi největší a nejaktivnější v Evropě. V ČR dnes existuje kolem sedmi desítek odborných pracovišť, první s tímto zaměřením u nás vzniklo už koncem sedmdesátých let v pražské Fakultní nemocnici na Bulovce. A nyní by se algeziologie měla stát součástí medicínského standardu i na Jičínsku.

"Jsou nemoci a stavy vyléčitelné, pak léčitelné a bohužel jsou i případy, které jsou kauzálně prakticky neléčitelné. A v takovém případě nastupují léčebné postupy, kterými disponuje algeziologie. I když se lékaři v jednotlivých oborech bolestí zabývají, ať už je to třeba neurolog, urolog nebo gynekolog, velké chronické bolesti je potřeba řešit nejen z pohledu jednoho, ale vícero oborů a využít přitom všech dostupných poznatků a bolest tišících prostředků, které současná medicína nabízí," říká Paška. Vedle podávání tablet, injekčních a infuzních preparátů jsou možné i jiné metody s použitím speciálních pomůcek. Například lze speciálními katetry zavádět léky přímo do páteřního kanálu. "Anesteziolog tak může s malým množstvím, šetrnou dávkou, dosáhnout podstatně většího efektu než dosavadním běžným způsobem," upozornil primář.

Cílem je podle jeho slov vyselektovat ty pacienty, kteří trpí velkou chronickou bolestí, jež je velice obtížně léčitelná a ovlivnitelná, a předat je do péče lékařů v oboru algeziologie. Ta má ovšem na svou činnost (vyšetření a ošetření) větší finanční nároky, a proto je také její rozvoj v regionu podmíněn dohodou a uzavřením smlouvy příslušného zdravotnického zařízení se zdravotní pojišťovnou.

Iniciativu ředitelka jičínské nemocnice Dana Kracíková vítá. Jak uvedla, příslušným kurzem algeziologie prochází primář ARO Tomáš Mlčoch a už dříve jej absolvovala rehabilitační lékařka Alenka Kalináčová. V případě, že VZP projekt podpoří, oba vyškolení lékaři by pak měli v předem určených hodinách působit ve vybraných ordinacích na okrese.

(jn)


Prioritou je dokončení územního plánu

Židovice - Prioritou je pro obec v letošním roce dokončení územního plánu, který představuje jednu ze základních podmínek pro přidělení prostředků z programů regionálního rozvoje.

"Příjmovou stranu rozpočtu tvoří 976 tisíc korun, z toho 490 tisíc rozpočtem pouze prochází jako příspěvek VOS Jičín na splátku úvěru, který nám poskytlo ministerstvo zemědělství na nedávno ukončenou výstavbu vodovodu z Kopidlna," vysvětluje starosta obce Josef Šádek. S necelým půl milionem korun pak obec hospodaří tak, aby mohla zlepšit veřejná prostranství a zhodnotila obecní majetek.

"Letos musíme bezpodmínečně dokončit územní plán, který nás přijde asi na osmdesát tisíc korun. Bez této investice jinak nemáme šanci získat už přislíbenou státní dotaci z programu Obnovy vesnice na příští rok. Stát nám pomůže ze šedesáti procent zainvestovat nové osázení veřejných prostranství zelení, opravit sochu sv. Jana Nepomuckého, kompletně zrekonstruovat chodník podél komunikace a upravit požární nádrž i její okolí," uvádí výčet plánovaných investičních akcí starosta Šádek.

Realizace některých z nich však bude zahájena již v letošním roce. "Máme v úmyslu odkoupit část soukromého pozemku, jehož terénní úpravou pohledově vylepšíme příjezd do obce ve směru od Chroustova. V těchto dnech pracovníci Židovické stavební společnosti provádějí kompletní rekonstrukci podezdívek a oplocení místní restaurace, což musí být dokončeno nejpozději do 16. června, kdy se u nás pravidelně koná pouť," dodal starosta.

(mar)


Jičín nezískal příspěvek pro domov důchodců

Jičínsko - Přestože mezi obce na Jičínsku provozující domovy důchodců již byla rozdělena státní dotace na letošní rok, Jičín z těchto prostředků nezískal ani korunu. Celkem se přitom mezi Hořice, Novou Paku, Chomutice, Mlázovice a Slatiny rozdělilo 2,4 miliony korun.

Podle slov vedoucího odboru sociálních věcí Městského úřadu v Jičíně Rostislava Vodáka jde o finanční prostředky poskytnuté nad rámec běžných státních dotací, které činí 51 666 korun na roční provoz jednoho sociálního lůžka.

"Ještě v loňském roce uměl pomoci uhradit některé neinvestiční výdaje uvedených sociálních zařízení okresní úřad ze svého rozpočtu. Avšak novým způsobem financování převzal v letošním roce tuto úlohu stát. Jednotlivé obecní úřady tedy s odůvodněním žádaly o poskytnutí mimořádné dotace na provoz svých zařízení přímo ministerstvo financí," vysvětlil Vodák.

Jičín žádal o příspěvek ve výši 5,4 milionu korun. Ten by pokryl roční ztrátu domova důchodců, kterou musí ze svého rozpočtu hradit město, respektive daňoví poplatníci. Podle Vodáka nebyl Jičín vyslyšen zřejmě proto, že o stejnou dotaci nežádal v loňském roce. Porovnáním totiž jasně vyplývá, že ministerstvo zřejmě akceptovalo loňské příspěvky z peněz okresního úřadu a ve čtyřech z pěti uvedených případů přiznalo letošní dotace ve stejné výši. Pouze u Hořic pokrátilo nabízený příspěvek proti loňskému o 200 tisíc korun.

I když jednotlivé obce žádaly mnohdy o několikanásobně vyšší příspěvky, dostanou Hořice a Nová Paka zřejmě ještě do července tohoto roku od státu navíc 300 tisíc korun, Chomutice a Slatiny 400 tisíc a Mlázovice jeden milion korun.

V případě Jičína budou údajně učiněny další potřebné kroky k tomu, aby město získalo dodatečně rovněž alespoň část z požadované dotace.

(mar)


Nové Noviny