Nové Noviny č. 20/0118. května 2001str. 2

Vysílače obcím přinášejí až 50 tisíc korun

Pokračování ze str.1

"Kde bychom ty peníze jinak sehnali?" reaguje starosta na otázku, jaký význam má tato částka pro místní rozpočet. Pro malou obec Budčeves však postavení vysílací věže znamenalo kromě pravidelného příjmu do obecní pokladny i bezplatné zlepšení stavu jedné z přístupových komunikací. "Součástí výstavby vysílače společnosti Eurotel na pozemku obce byl i příslib opravy a zpevnění lesní cesty k vysílači, což také bylo dodrženo. Mimo Eurotelu nás však zatím jiný provozovatel mobilních sítí nekontaktoval," doplnil Opatrný.

V Lázních Bělohrad fungují kromě základnové stanice společnosti Český mobil, která je na soukromém pozemku, i dva zesilovače na objektech ve vlastnictví města. Jedním z nich je zesilovač společnosti Eurotel na školní budově a druhý zesilovač pro síť Pegas se nachází na místní spořitelně. "Město se nachází v dolíku, a tak je tu obecně horší signál. Proto zde musely být instalovány zesilovače pro zkvalitnění příjmu. Ty na obecních budovách jsou umístěny poměrně esteticky pod střechami budov, takže výrazně neruší vzhled města," uvedla Jitka Košťálová, tajemnice Městského úřadu. Podle našich zjištění se částka za pronájem plochy pohybuje i zde okolo 50 tisíc korun ročně, tedy stejně jako u ostatních obcí.

(pe)


Žádají odstoupení místostarosty

Pokračování ze str.1

"Ani v jednom z projevů vedených cíleně proti mé osobě jsem nezaznamenal žádný náznak odborného posouzení nebo vysvětlení toho, co skupina lidí kolem Jindřicha Hýrka dělá špatně. Tak jsem si vedení našeho rozhovoru na akademické půdě za přítomnosti městského zastupitelstva nepředstavoval. Bohužel zde dochází ke zcela zbytečnému kriminalizování celého případu před veřejností a náš dialog se odvíjí formou tvrzení proti tvrzení. Je tedy zcela zbytečné v této chvíli hledat pravdu, což budou muset zřejmě udělat orgány činné v trestním řízení," prohlásil Šebík.

Starosta Jiří Liška se podle svých slov necítí být příliš kompetentní k posouzení celé záležitosti a upřímně říká, že zejména po odborné stránce by jeho vyjádření nebylo zcela objektivní.

"Vím, že v průmyslové škole působí jedna větší a druhá menší skupina pracovníků, jejichž názory se na řadu věcí zcela diametrálně liší. V minulých dnech se spor dostal až do fáze, kdy si vyčítají některé problematiky týkající se i ekonomických záležitostí školy. Mimo jiné se hovoří o špatném hospodaření v případě zneužívání některých výrobních prostředků školy.

Některá z obvinění padla na hlavu i kolegy Šebíka. Osobně se domnívám, že všechna nařčení musí být řádně prošetřena, a pak teprve může být veřejně řečeno, zda se jedná o tvrzení pravdivá či nikoliv. Pokud jsem dobře informován, je stížnost šetřena Českou školní inspekcí a ve věci je dokonce podáno trestní oznámení," vyjádřil názor Liška.

"Zatím tedy opravdu nejsem schopen situaci posoudit a rozhodně nemám ambice cokoli předčasně objasňovat, k čemuž samozřejmě nejsem ani kompetentní," dodal.

Liška zároveň věří tomu, že místostarosta Šebík je v celé věci zainteresován coby dlouholetý učitel, kterému další osud školy leží na srdci a není mu lhostejný.

"Všichni si samozřejmě přejeme, aby průmyslovka byla školou s vysokou odbornou úrovní a budoucností, která nikdy nepřipustí polemiky o tom, že je pro Jičín školou zbytečnou," míní starosta.

(mar)


Cibrian: Informovanost o EU je nedostatečná

Velvyslanec EU, Španěl Ramir Cibrian.

FOTO:mar

Jičín - Velvyslanec Evropské unie pro ČR Ramir Cibrian, který v pondělí navštívil Jičín, upozornil mimo jiné na nedostatečnou informovanost o EU, a to zejména ve venkovských oblastech.

Spolu s Cibrianem se pracovního setkání, které i na dalších místech republiky pořádá ministerstvo pro místní rozvoj, zúčastnili také odborníci z Francie, Irska a Skotska. Právě účelem série těchto schůzek je poskytnout lidem z regionů účinný zdroj informací o možnostech využívání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Česká republika má v současnosti možnost čerpat peníze z tzv. předvstupních fondů Phare, ISPA a Sapard. Po vstupu země do unie má být objem finanční podpory mnohem vyšší, její růst se odhaduje až ke čtyřem procentům HDP.

V rámci pobytu v Jičíně se Ramir Cibrian setkal na radnici se starostou Jiřím Liškou a hejtmanem Pardubického kraje Romanem Línkem. Při té příležitosti velvyslanec ujistil, že se bude v příštích měsících snažit, aby se o aktivitách EU dozvěděli podstatně více především obyvatelé menších měst a obcí.

"Osobně se této problematice budu v nejbližším období aktivně věnovat. Problém nevidím například v Praze ani v dalších velkých městech, ale na venkově. Menší sídelní útvary musíme pravidelně navštěvovat a lidem trpělivě vysvětlovat, jak se jich vstup země do Evropské unie dotkne a co konkrétního jim přinese," řekl Cibrian.

Sám je přesvědčen, že po ukončení příprav vstupu České republiky do unie v roce 2002 nebude problém uskutečnit vlastní akt přijetí v roce 2004. Přestože podle vlastních slov vidí politickou vůli k naplnění tohoto vážného kroku, k jeho případné realizaci dojde zřejmě až po vyjádření obyvatel České republiky v referendu.

Po krátké návštěvě radnice si velvyslanec prohlédl historickou část města a v odpoledních hodinách se zúčastnil setkání s jednotlivými profesními odborníky. Mimo jiné se hovořilo o systémech dotací pro malé a střední firmy, o rozvoji venkova a turistického ruchu, projektech školení a infrastruktuře na podporu podnikání.

(mar)


Od léta čekají Hořice změny v dopravě

Hořice - Za jeden z významných mezníků považuje hořický starosta Ladislav Vrba zprovoznění první etapy nového průtahu městem. Už koncem června má být otevřen vnitřní obchvat, který odlehčí dopravě v části Husovy třídy směrem do centra. Současně se výrazně rozšíří i počet parkovacích míst.

V těchto dnech budovaná silniční síť včetně kruhového objezdu a rekonstrukce navazující Pelikánovy ulice přijde na více jak 20 milionů korun, z větší části tyto náklady hradí Ředitelství silnic a dálnic.

"Zemní práce byly minulý týden téměř dokončeny a hned na to se začalo se zadlažďováním nových chodníků, a to jak v ulici, která má zatím název Nová, tak i v Pelikánově. Současně v obou místech dojde k položení asfaltového koberce a na přelomu června a července by už měli mít možnost nový průtah motoristé využívat," oznámil starosta. Stavební ruch v této části města však ani poté neutichne, v červenci se totiž začne stavět nové autobusové nádraží za zhruba 15 milionů korun.

"Je jen škoda, že není možné zároveň už dnes vybudovat i nový přivaděč do města z budoucí rychlostní silnice na Hradec Králové. Dopravní situaci v centru by to ještě více ulehčilo," poznamenal Vrba. Tato příjezdová komunikace by se měla začít stavět v horizontu pěti až šesti let.

Ještě před tím, zhruba do dvou let, se má pokračovat v druhé etapě průtahu městem, který povede severním směrem přes Palackého náměstí ke Koruně. "V současnosti jsme v jednání s majiteli nemovitostí, které potřebujeme vykoupit. Jde o dva rodinné domy a halu firmy Olpran. Na trase stojí také řada garáží, které zbouráme a z peněz města postavíme na novém místě," řekl starosta. Radnice chce podobně jako v případě první etapy staveniště pro investora připravit až do fáze stavebního povolení.

"Realizace těchto staveb s sebou přinese nutnost změny dopravního značení ve městě. S těmito skutečnostmi projekt počítá, tento krok je ale potřeba pečlivě zvážit. Vzhledem k tomu, že zatím nebude dokončen celý průtah, dílčí změna dopravního řešení by mohla způsobit kolaps. O posouzení požádáme firmu Projektservis z Jičína," upozornil starosta.

Dalším přínosem je podle něj rozšíření počtu parkovacích míst, v Hořicích už příští měsíc přibude asi 150 stání. "To znamená, že od července budou mít motoristé možnost, kde bezplatně zaparkovat. Městská policie proto začne důsledně kontrolovat parkování na náměstí, kde je po obvodu vyznačena zóna zákazu zastavení, kterou řidiči absolutně nerespektují. Nechceme-li úplně umrtvit náměstí, tak tam peníze vybírat nebudeme," tvrdí starosta. Město proto zruší výběr poplatků na parkovišti v centru.

(jn)


Po novém průtahu městem s okružní křižovatkou v Hořicích projedou první automobily na přelomu června a července.

FOTO: jn


Sezóna na koupalištích zvolna startuje

Mlázovice, Libáň, Pecka - Už minulý víkend bylo připraveno na první letošní návštěvníky koupaliště v Mlázovicích. I další rekreačně využívané vodní plochy se chystají na nadcházející sezónu, pokud ji už rovněž nezahájily.

Zpravidla jako první žádají hygieniky o zjištění stavu připravenosti tábořiště v Jinolicích a Lužanech. Vedle rekreačních zařízení také některé obce nebo soukromí provozovatelé investovali do koupališť poměrně vysoké finanční částky, jinde zajistili jen běžnou předsezónní údržbu.

Například v Mlázovicích kvůli nečekaným výdajům odložili plánovaný nátěr bazénu. "Chybí nám provozní prostředky na chod domova důchodců, stát nám totiž nečekaně pokrátil příspěvek. Provoz domova tedy hradíme z vlastních peněz. Z těchto důvodů jsme museli odstoupit od nátěru bazénu, jestliže ale od státu dostaneme slíbený jeden milion korun, pravděpodobně bychom koupaliště ještě upravili," vysvětluje situaci mlázovický starosta Jiří Čeřovský. V Mlázovicích také letos došlo ke změně nájemce. Přestože se zde už v posledních dvou letech kvůli vysoké návštěvnosti uvažovalo o zpoplatnění parkoviště, podobné opatření se zatím podle Čeřovského nechystá.

Jen drobné úpravy proti původním představám prodělalo i koupaliště v Libáni. "Chystali jsme provést utěsnění bazénu, ale protože nemáme jistotu, nakolik se tato nákladná investice vyplatí, upustili jsme od ní. Došlo jen k výměně šoupat a dalším menším úpravám," sdělil starosta Libáně Jan Šesták.

Novou požární nádrž vhodnou i k rekreačním účelům budou mít možná už o prázdninách obyvatelé Podhorního Újezda. V těchto dnech budovaný bazén o rozměru 36 krát 19 metrů nákladem přes dva miliony korun vznikne na místě původní nádrže. Práce by podle dřívějšího vyjádření starosty obce Miloše Adama mohly být ukončeny už v období letních měsíců. Výhledově zde plánují stavbu několika hřišť, sociálních zařízení a stánku s občerstvením.

Přípravné práce probíhají v těchto dnech i na peckovském koupališti, které má v nájmu firma Aquasport centrum. "Podle posledních informací by mělo být koupaliště uvedeno do provozu v prvním červnovém týdnu," oznámila peckovská starostka Hana Štěrbová. "Pokud nám to stav financí dovolí, na podzim bychom tam chtěli začít budovat sociální zázemí," doplnila. Svým pojetím unikátní plovárna na Dachovech u Hořic se rovněž dočkala větších investic, dokončeno má být především nové betonové dno. Technické služby provedly také nátěr kabinek. V letošním rozpočtu Hořic figuruje také 100 tisíc korun na kanalizaci dachovského areálu.

(jn)


Tradiční Mladé Hilmarovo Kopidlno

Kopidlno - V sobotu 19. května se bude v Kopidlně konat již patnáctý ročník hudební přehlídky mladých dechových hudeb Mladé Hilmarovo Kopidlno.

Nejprve od 12.30 na náměstí v krátkém programu vystoupí mažoretky z Běchar, Kopidlna, Zruče nad Sázavou a Chlumce nad Cidlinou. Program pak bude od 14 hodin pokračovat v areálu zámeckého parku, kde se představí orchestry základních uměleckých škol z Ledče nad Sázavou, Zruče nad Sázavou, Turnova a Chlumce nad Cidlinou. Vystoupení mladých hudebníků i zde doprovodí mažoretky. Návštěvníci hudební přehlídky budou mít také možnost prohlédnout si unikátní palmový skleník nacházející se v areálu zámeckého parku. V přípdě nepříznivého počasí bude hlavní program přemístěn do tělocvičny zahradnické školy.

(red)


Nové Noviny