Nové Noviny č. 20/0118. května 2001str. 6

Seminář praktických lékařů

Jičín - Pod garancí Okresního sdružení ČLK uspořádal referát zdravotnictví OkÚ seminář o přednemocniční neodkladné péči.

Programu se zúčastnili praktičtí lékaři jak pro dospělé, tak pro děti i dorost a lékaři ON Jičín. Ředitel Územní záchranné služby Hradec Králové MUDr. Jiří Štětina seznámil přítomné s organizací přednemocniční neodkladné péče, jejími riziky a s propojením činnosti záchranné služby s činností praktických lékařů. MUDr. Lubor Vokrouhlický, vedoucí lékař Střediska záchranné služby jičínské nemocnice, přednesl základní principy poskytování této péče. Na několika případech pak demonstroval účelnost a efektivitu terapeutických metod a postupů při jejím poskytování.

Předmětem diskuze byla především odborná kompetence lékařů záchranné služby ve vztahu ke kompetenci praktických lékařů při poskytování neodkladné péče. Odborníci se shodli na potřebnosti pravidelných školení lékařů podílejících se na lékařské službě první pomoci.

(hh)


Jde o rozdílné chápání hodnot

Jako jeden z účastníků "diskuse" o jičínské průmyslovce bych se ještě rád tímto postřehem vyjádřil k právě probíhajícímu dění na škole.

"Pragmatici", jak lze také straně stěžovatelů (Hýrek a spol.) říkat, totiž narazili. A to jak u kolegů učitelů (viz hlasování pedagogické rady z 3.5.01, které pro ně skončilo fiaskem), tak u studentů. Problémy se studenty, které stěžovatelé v poslední době měli, chtěli totiž řešit tak, jak byli doposud zvyklí - autoritativně, bez diskuse. Ale copak lze řešit kritický tón školního časopisu Tichošlápek tak, že ho zakážeme? A studenta, nebo studenty, vyloučíme ze školy?

Připadá mi jako určité podobenství, že inž. Z.Jor, propagátor výpočetní techniky na naší škole, byl na internetových stránkách napaden jedním z našich studentů. Bumerang fenoménu internet se vrací ...

Část české společnosti totiž v uplynulém desetiletí podléhá iluzi (?), že o hodnotovou orientaci člověka jde až někdy v poslední řadě - zřejmě to budou asi ti, kteří prohlašují, že o peníze jde až v první řadě. Že stačí (ve škole) vychovat dobrého odborníka. Že morální hodnoty se dostaví jaksi samy ...

Ale ono to tak, vážení kolegové inženýři-učitelé, nejde. Vždyť vy jste téměř zapomněli, že naším úkolem (a pro někoho i posláním) je formovat mladého člověka jako rozvíjející se osobnost, tedy nejen po stránce odborné, ale i duševní, mravní, estetické ... To je přece naším cílem - v moderní škole by pro pedagoga měl být student spíše partnerem a ne tvorem, s nímž lze dělat cokoli (zakázat časopis, vyhodit ze školy). A jaký příklad si současní studenti mají vzít z vašeho obcházení standardních postupů (stížnost OkÚ) a hledáním řešení situace v ultimativním předkládání požadavků? Pánové, píše se rok 2001, jsme ve třetím tisíciletí. Vážíme si práce, kterou jste pro školu udělali, ale do této trapné situace jste se dostali vy sami. Tedy děkujeme za práci, kterou jste pro školu v minulosti udělali ...

P.Letošník, Jičín


Nové Noviny