Nové Noviny č. 20/0118. května 2001str. 7

JIČÍN V PROUDU TŘICETILETÉ VÁLKY Do dnešního dne probíhá na 2. základní škole v Jičíně zcela netradiční způsob vyučování, který byl připraven pro žáky devátých tříd. Cílem je seznámit žáky nejenom s událostmi doby třicetileté války, ale i s životem tehdejších obyvatel Jičína. Podle tvůrce projektu, učitele Petra Hamáčka, by žáci měli zároveň poznat jednotlivé instituce v Jičíně, jako například muzeum nebo archiv a naučit se v nich získávat potřebné informace. "Celá akce se koná poprvé. Pokud se osvědčí, bylo by ideální, pokud by se podobné projekty rozšířily i do dalších ročníků," říká Hamáček. Každá z vytvořených skupin přitom pracuje na jiném úkolu, mezi kterými se objevují témata věnující se například životu na Valdštejnově náměstí. Část úkolů je zaměřena i na historii Nového Města, jičínských kostelů, zámku a Jezuitské koleje. Fotografie zachycuje žáky v badatelně Státního okresního archivu v Jičíně.

FOTO: pe


Muzeum stěhuje své expozice

Jičín - Současně s připravovanou rekonstrukcí stropů Valdštejnského zámku byl v těchto dnech dořešen problém, kam s úředníky z části kanceláří Finančního úřadu.

Někteří z jedenácti pracovníků obsadí po dobu výstavby prostory zadního traktu jičínské radnice, část se jich přestěhuje do přednáškového sálu okresního muzea.

V těchto dnech bylo v muzeu zahájeno stěhování jednotlivých expozic, souběžně s nimi se začne postupně přemisťovat i část Finančního úřadu. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací vyhrál valdický Hypostav. Ten by měl podle vedoucího investičního odboru jičínské radnice Jaroslava Havelky provést akci asi za 2,3 milionu korun. Výslednou částku však ovlivní až rozhodnutí, zda nové betonové podlahy pokryjí parkety anebo pouze zátěžové koberce.

Stavební práce by mohly být zahájeny ještě do konce května a trvat mají přibližně čtvrt roku. Po tu dobu budou až na výstavní chodbu a galerii všechny expozice okresního muzea uzavřeny.

(mar)


Muzika Paka spojuje okrajové žánry

Nová Paka - Ojedinělá přehlídka alternativní kultury Muzika Paka podobně jako v předchozích pěti ročnících nabízí divadlo, hudbu, tanec, film, výtvarné umění a další žánry. Třídenní festival s podtitulem Kultura okraje v kraji blouznivců začne v pátek 25. května.

"Přehlídka má dnes již celorepublikový charakter, setkávají se zde nejen lidé od nás, ale i ze zahraničí. Dochází zde k objevování různých souvislostí, ze kterých nejedou vznikly zajímavé projekty, například dětské kresby na hudbu Ivy Bittové. Vedle známých jmen, jako Vladimír Kokolja, Filip Topol, Hadivadlo, Noriyuki Sawa, se zde objevují i ti méně známí. Snažíme o vyváženost a prolínání žánrů, kdy se slovo stává obrazem, obraz tónem, tón pohybem a pohyb zvukem," charakterizuje festival Ivo Chocholáč z pořádajícího sdružení Open Art Nová Paka. Na festivalu se podílí i další kulturní instituce města.

V programové nabídce šestého ročníku, který se uskuteční v nové dramaturgické podobě, figurují například sbor Schola Gregoriana Pragensis, Divadlo Vizita, Monika Načeva a Petr Nikl. Letos poprvé už známou sekci "Umění na pozemí", kterou zajišťuje Martin Klapper z Dánska, doplní nová sekce "Prostor v pohybu, pohyb v prostoru", v níž se představí pražský a brněnský scénický tanec. "Ze staronových jmen u nás přivítáme Teatr NovoG.O. Fronta, Moniku Kytlerovou a Envoi. S Filipem Topolem či Vladimírem Kokoljou jsme se už na předešlých ročnících také setkali, ale tentokrát je představíme zase trochu jinak," slibuje Chocholáč.

Upozornil také na jednu z posledních změn, místo původně ohlášené Hořící žirafy mohou návštěvníci ve velkém sále MKS zhlédnout česko-jihoafrický projekt, který vznikl pod patronací pražského Divadla Archa za podpory jihoafrického velvyslanectví. V České republice se představení "Obnošené sny" uskuteční jen na třech místech, v Praze, Brně a právě v Nové Pace.

Muzika Paka začíná v pátek odpoledne v knihovně, kde své výtvarné práce představí dvojice studentek Soukromé grafické školy z Liberce za doprovodu veršů Lenky Šimsové. Týž den bude například v kině promítán nový digitální film Noční hovory s matkou režiséra Jana Němce, v klášteře zazní koncert duchovní hudby v podání dvojice Chmelařová a Fišerová a speciální hudební lahůdkou bude vystoupení rockového tria "E".

Sobotní část zahájí sdružení Envoi, uskuteční se vernisáž výstavy medijních kreseb Petra Nikla a za varhany v klášteře usedne Filip Topol. Jedním z řady dalších aktérů druhého festivalového dne bude i básník Ivan Wernisch s pořadem Zapomenutí, opomíjení a opovrhovaní aneb Z jiné historie české literatury. Do následujícího dne se protáhne společný koncert několika hudebních skupin, včetně nového projektu Moniky Načevy. Vyvrcholením nedělního programu bude vystoupení Scholy Gregoriany Pragensis.

V průběhu festivalu je také možné navštívit výstavy grafických listů Bohuslava Doležala v čajovně, fotografie z cest po Mexiku a Střední Americe v MKS a malé divadlo Jana Zítka před budovou Klenotnice.

(jn)


Jezuitská kolej se opět otevře kultuře 15. června

Jičín - I na letošek chystají organizátoři z občanského sdružení Kolej v jednom kole sérii kulturních akcí, jejichž smyslem je především nalézt využití pro velký objekt jezuitské koleje. Oproti předchozímu roku by se měl rozšířit nejen počet připravovaných programů, ale i jejich žánrová pestrost a rozsah.

"Vím, že v minulém roce jsme poněkud podcenili propagaci některých programů v koleji. Proto se budeme letos snažit tuto stránku napravit, ale samozřejmě budeme chtít zlepšit a rozšířit i obsahovou nabídku projektů. Podle mého názoru by areál neměl být vyhrazen pouze pro jednu instituci. Měla by se stát kulturním centrem, ale i místem pro komerční využití, i když to s sebou přinese některé komplikace. Sám bych navrhoval v jednom ze sklepů zřízení jazzového klubu," zamýšlí se Jiří Veselý z občanského sdružení Kolej v jednom kole.

Sezona začne 15. června, kdy je v koleji naplánován koncert několika hudebních skupin, který bude pokračovat po celý víkend. Ty doplní výstavy grafik, případně fotografií a divadelní představení. Na nádvoří vystoupí například kapela Psí vojáci, Švihadlo, Junost B, Eggnoise, Traband a mnohé další. "Naprosto jedinečnou akcí nejen v měřítku Jičínska bude mezinárodní kovolitecká dílna na počátku září, které se zúčastní zástupci z Finska a dalších zemí. Na dílnu bude navazovat festival Kolej v jednom kole s pestrou nabídkou pořadů a výstav. Od 24. do 26. srpna tady proběhne rovněž ekumenické setkání mladých křesťanů," vypočítává některé z akcí Veselý. Zároveň přiznává, že uskutečnění podobných projektů by téměř nebylo možné bez pomoci sponzorů.

V těchto dnech by měly být zahájeny práce na vybourání původních toalet, které nahradí klasické záchodky a přispějí tak ke zkulturnění prostředí jezuitské koleje. Součástí stavebních úprav bude i zavedení vodovodní přípojky do objektu. "Město Jičín na tyto práce vyčlenilo 100 tisíc korun, 50 tisíci korunami přispělo naše občanské sdružení a dalších 50 tisíc nám na záchodky darovala Nadace NROS z programu Daniel," doplnil Veselý.

(pe)


VÝROČÍ: Jan Nepomuk Lhotka

Před sto devadesáti lety, 15. května 1811, se v Miletíně narodil povídkář, zapisovatel lidových pověstí a zvyků, regionální historik a kronikář města Jan Nepomuk Lhotka.

Uvádí se o něm, že přivedl Karla Jaromíra Erbena od německých zpět k psaní českých básní. Lhota byl totiž vlastencem a v revolučním roce 1848 byl dokonce zvolen poslancem do říšského sněmu.

Jeho nejznámějším dílem je kniha Miletín nad Bystřicí. Příběhy jeho a Památky, která vyšla v roce 1888 v Brně. Lhota také psal pod pseudonymem Květoslav Bystřický. Jeho plodný život se uzavřel v rodném Miletíně 13. října 1890 ve věku 79 let.

Václav Franc


Zajímavé knihy U Pašků

Horníček Pětatřicet skvělých průvanů a jiné povídky

Kniha obsahuje povídky vytvořené od konce čtyřicátých do poloviny sedmdesátých let.

Baset Kč 168,-

Viewegh Román pro ženy

Příběh muže středního věku, který bojuje o ztracenou lásku dívky.

Petrov Kč 238,-

Robertsová Zlověstný úplněk

Příběh ženy, jejíž život ovlivňuje vražda její kamarádky.

Klokan Kč 189,-

NABÍZÍME:

MC - Náhlovský, Mladý - Lepší než drátem do oka

MC - Písničky s hvězdičkou

Nabídku nových knih pro vás připravuje Knihkupectví U Pašků, Valdštejnovo nám. 61, Jičín (tel.:0433/532 267).


Otakar Hrubý doprovázel eskortu křižníků s králem Jiřím VI.

Shrnutí válečné činnosti od 4.3.1939 do 26.9.1945

Otakar Hrubý uskutečnil 218 náletů na nepřátelská města a přístavy, účastnil se Bitvy o Británii, útočil na nepřátelské lodě - zejména Princ Eugen, Scharhorst a Gneisenau. Účastnil se vylodění v Dieppe a invaze do Normandie. 27. března 1942 nalezl záchranný člun s trosečníky - sestřelenými letci, kteří byli již několik dní na moři. 12. srpna 1943 doprovázel eskortu čtyř křižníků s králem Jiřím VI. do námořní základny ve Scapa Flow.

Válečná vyznamenání: čs. Válečný kříž (5x), čs. medaile Za chrabrost (3x), čs. medaile Za zásluhy I.stupně, čs. pamětní medaile F-VB, britský DFC Záslužný kříž, 1939-45 Star se štítkem Battle of Britain, Air Crew Europe Star se štítkem Atlantic, francouzský War Metal Croix de Guerre s palmou.

Plukovník Otakar Hrubý na fotografii z archivu Jar.Vágenknechta.

Dalším z novopackých letců, kteří se nesmířili s nacistickou okupací, byl Otakar Hrubý, který se narodil v Nové Pace 1. listopadu 1913. Po ukončení povinné školní docházky absolvoval průmyslovou školu mladoboleslavské automobilky a v roce 1932 se přihlásil do školy leteckého dorostu v Prostějově. Otakar, jehož otec pracoval jako mistr v tkalcovně firmy Schnabel v Nové Pace, měl doma dobré vlastenecké zázemí.

Když v červnu roku 1939 odjížděl, tehdy četař Otakar Hrubý, za hranice do Polska, aby se zapojil do zahraničního odboje, měl za sebou téměř sedm let aktivní vojenské služby u čs. letectva. Po absolvování již zmíněné Letecké školy dorostu byl přidělen k leteckému pluku v Praze a zařazen do poddůstojnické školy. V dalších letech pak prochází jako pilot různými leteckými kurzy. Postupně slouží u leteckých jednotek v Hradci Králové a v Brně. Ostudný 15. březen 1939 jej zastihl u leteckého pluku č.4 v Pardubicích.

Po prezentaci v Krakově odjíždí do Gdyně a odtud lodí Sobiesky do Francie, do přístavu Boulogne. Jeho další cesta vede přes Paříž do Marseille, kde je nucen vstoupit do Cizinecké legie, za kterou pak odplouvá do Afriky do Oranu. Ocitá se ve výcvikovém táboře legie v Sidi-Bel-Abbes, kde prodělává pěší výcvik. Po vypuknutí války, v září 1939, je přidělen na leteckou základnu Tunis a poté na letiště v Oranu. Zde se seznamuje a získává první zkušenosti s francouzskou leteckou technikou a je zařazen jako operační pilot. Vykonal zde několik letů, a protože Francie kapitulovala, je od jednotky uvolněn a odjíždí do Casablanky.

Odtud odplouvá přes Gibraltar do anglického Liverpoolu - tam doplul 16. července 1940. Následuje krátké soustředění a po něm je přemístěn do čs. depot RAF Cosford, kde je přijat do Britského královského letectva (RAF) a zařazen jako pilot. Zároveň nastupuje k výcvikové jednotce, kde je přeškolen na britské letouny.

Dne 19. října 1940 je Otakar Hrubý zařazen do sestavy 111. britské stíhací perutě ve skotském Dyce. Zapojuje se krátce do poslední fáze bitvy o Británii. Svůj první úspěch zaznamenává 21. února 1941, kdy poškozuje nepřátelský Ju 88. O měsíc později je povýšen do britské hodnosti F/Sgt a jmenován do hodnosti rotmistr čs. letectva. V červenci je vyznamenán medailí Za chrabrost. V září si připisuje na své konto jistý sestřel německého Bf 109 a 20. téhož měsíce poškozuje další stroj stejného typu. Za tyto bojové výkony je dekorován čs. válečným křížem 1939 a povýšen na podporučíka letectva. Další Bf 109 poškozuje nad kanálem La Manche 12. února a 23. února je povýšen do britské důstojnické hodnosti Pilot Officer. V květnu získává druhý čs. válečný kříž a je převelen k 313. čs.stíhací peruti do Farlopu. Zde také dokončuje první operační turnus a jako instruktor létání odchází k operační výcvikové jednotce. V prosinci se vrací k bojové službě a je zařazen k čs. 310. stíhací peruti v Exeteru. V následujícím roce je vyznamenán druhou medailí Za chrabrost, ustanoven zástupcem velitele letky a povýšen na poručíka letectva a také do britské hodnosti Flying Lieutenant. V řadách třistadesítky zůstal až do června 1944. Po krátké nemoci byl přemístěn do pokračovací letecké školy, kde získává zkušenosti s pilotováním vícemotorových letadel. Za svoje bojové výsledky a statečnost je k 31. prosinci 1944 vyznamenán vysokým britským vyznamenáním - Záslužným křížem DFC. V březnu 1945 se přecvičuje na dvoumotorové stíhací letouny Mosquito. Při jednom z cvičných letů havaruje a je těžce raněn. Je převezen do nemocnice a do konce války už do bojů nezasáhl. Během rekonvalescence byl přidělen do čs. depotu RAF Cosford, povýšen na nadporučíka a vyznamenán třetím čs. válečným křížem.

Dne 26. září 1945 se vrátil do vlasti a jako velitel letky byl přidělen k leteckému pluku č.12 ve Kbelích u 1.letecké divize. Československé poválečné letectvo potřebovalo zkušené letce, a proto byl v hodnosti kapitána přeložen do skupiny důstojníků letectva z povolání. V této době byl vyznamenán již čtvrtým čs. válečným křížem a čs. medailí Za zásluhy 1. stupně. V srpnu 1946 je přeřazen do Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu v Praze Letňanech jako jeho stálý člen ve funkci zkušebního pilota přejímací komise nových a opravených letounů. Zde působil až do února 1949.

Poté následuje ukázková komunistická vděčnost a uznání za to, že bojoval za svobodu své vlasti. Dekretem Ministerstva národní obrany ze dne 10. února 1949 mu bylo sděleno: "Z vážných služebních důvodů není pro Vás ve Vaší stavovské skupině použití a MNO Vás zprošťuje koncem února 1949 služby a dává vám dovolenou s čekáním". Otakar Hrubý se s rodinou vrátil do Nové Paky, a protože mohl pracovat jenom manuelně, nastoupil u svého tchána jako truhlářský dělník. Dne 11. ledna 1950 byl přímo na pracovišti zatčen StB a odvezen do Prahy. Zvláštní, k tomu určenou komisí byl dán do tábora nucených prací na Mírově na dobu dvou let s odůvodněním: "Bylo zjištěno, že jste osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona 247/48 Sb.". Pod tímto paragrafem se rozumělo, že to je osoba štítící se práce. Na to pak Hrubému 26. srpna 1950 došlo Ustanovení podepsané JUDr. Alexejem Čepičkou o odejmutí vojenské hodnosti s degradací na vojína. Z internace na Mírově se Otakar Hrubý vrátil domů 11. června 1951. Tehdy, jako osoba režimu nepohodlná a "nebezpečná", si mohl hledat pouze manuelní práci a ani tady, byl stále hlídán a kádrován, si nemohl moc vybírat. Nejprve začal jako řidič rozvážet pivo v novopackém pivovaře, později byl zaměstnán jako skladník v SSaZ a po odchodu do důchodu, až do svým sedmdesáti let, pracoval v packé přádelně Velvety.

Osudy Otakara Hrubého, zejména v temných padesátých letech, ukazují jakou morální a lidskou devastaci hodnot přinesl komunistický režim. I přes určité uvolnění v šedesátých letech byli tito vojáci, kteří bojovali za obnovení československé samostatnosti, režimem stále považování za osoby druhé kategorie.

Otakaru Hrubému byla 9. května 1965 udělena čs. pamětní medaile "20 let osvobození ČSSR". V září 1969 byl částečně rehabilitován a povýšen do hodnosti podplukovníka v.v. Teprve po pádu komunistického režimu v roce 1989 se mu dostalo plné rehabilitace a uznání s povýšením do hodnosti plukovníka, byla mu udělena medaile za zásluhy o ČSLA 1.třídy a byl jmenován Zasloužilým vojenským letcem ČSFR. V roce 1990 ocenila jeho zásluhy i rodná Nová Paka, která ho jmenovala čestným občanem. V červenci téhož roku byl při pozvání bývalých válečných letců RAF do Velké Británie jako jediný vybrán a představen na recepci královně - matce. V květnových dnech roku 1991, již vážně nemocný, byl na Pražském hradě vyznamenán prezidentem Václavem Havlem Řádem Milana Rastislava Štefánika.

V květnu 1993 Otakar Hrubý zemřel. Rozloučit se s ním přišla veřejnost, spolubojovníci z bojišť 2. světové války a dostalo se mu i armádních poct.

Vybráno z publikace Letci Novopacka 1939-45, upravil J.Vágenknecht


Nové Noviny