Logo NN

Nové Noviny č. 21/0125. května 2001str. 1

Těžký úraz odstartoval odvolání šéfa Aquacentra

Jičín - Situace kolem jičínského Aquacentra se koncem minulého týdne natolik zdramatizovala, že ještě v pátek byl ze své funkce odvolán vedoucí tohoto sportovního zařízení Josef Tměj. Jeho sesazení přišlo vzápětí po jednání městské rady, která nad činností Aquacentra vyslovila silné znepokojení. Tomuto vývoji předcházel především těžký úraz jednoho z návštěvníků na toboganu, který při jízdě zachytil malíčkem na noze o trhlinu ve vrchním díle, což mu způsobilo amputaci prstu. Technické služby tak v současnosti čelí trestnímu oznámení z ublížení na zdraví, které na ně bylo podáno. Vedoucí Aquacentra však s udanými důvody odvolání nesouhlasí a chce se bránit. Se způsobem odvolání nesouhlasí ani předseda sportovní komise Vladimír Carda a starosta Jiří Liška.

Nehoda na toboganu se stala zhruba před třemi týdny. Poškozený muž s amputovaným prstem byl ošetřen v jičínské nemocnici. Tobogan byl následně až do odvolání uzavřen. Míru zavinění zaměstnanců a provozovatele šetří v současnosti policie. Podle tajemníka městského úřadu Petera Bareše se jedná o velmi nešťastnou událost. "Od spuštění do provozu jsme měli okolo 190 tisíc návštěvníků. Dá se přitom odhadnout, že na toboganu bylo na milion sjezdů. Je pravdou, že v minulosti zde již nepříjemné úrazy byly, ale důvodem byla neukázněnost jednotlivých návštěvníků," tvrdí Bareš. "S bazénem jsou dlouhodobé problémy. Nejde pouze o úraz, ale i o nedobré vztahy na pracovišti a o problémy s kvalitou vody, které vedly i k uzavření bazénu. Proto jsme se nad činností Aquacentra rozhodli vyslovit silné znepokojení," říká místostarosta Vlastislav Matucha. "Vyřešením situace byl pověřen ředitel Technických služeb, který by měl následně radu města s učiněnými kroky seznámit," dodává.

Ředitel TS Čeněk Strašík se rozhodl situaci řešit okamžitým odvoláním vedoucího Aquacentra. V té chvíli však již rada o jeho odvolání předem rozhodla a vše bylo pouze otázkou času. "Pana Tměje jsem odvolal vzhledem k narůstajícím problémům jak provozního, tak personálního charakteru," sděluje své rozhodnutí Strašík. "Místo něho bude řízením pověřena dosavadní vedoucí plavecké školy Radka Svobodová. Pan Tměj by měl funkci předat do konce května, dokdy by měl dořešit několik věcí. Dokončuje například provozní řády, měl by uvést do úplného provozu tobogan a nový odbavovací systém," sdělil ředitel TS.

Pokračování na str.2


Zvažují co s akciemi spořitelny

Lázně Bělohrad - Posílit své rozpočty o statisíce až miliony korun si nyní mohou obce, které vlastní prioritní akcie České spořitelny. Ta jim totiž nabízí jejich odkup. Na tuto nabídku přitom mnohé obce čekají už od vstupu rakouské Erstebank do ČS před dvěma lety.

Pro Bělohrad by jejich prodej znamenal jednorázový příjem do pokladny města přes 390 tisíc korun. Právě kvůli možnosti zpeněžení těchto cenných papírů se v Bělohradě 30. května sejdou zastupitelé na mimořádném zasedání, kde by mělo padnout definitivní rozhodnutí.

"Je na zvážení, zda se by nebylo lepší z dlouhodobého hlediska akcie podržet. V budoucnu bychom se totiž mohli dočkat dividend. Na druhou stranu tyto akcie nejsou veřejně obchodovatelné a podobná nabídka se už nemusí opakovat," míní bělohradský starosta Pavel Šubr. Město vlastní 3200 kusů akcií, které získalo od státu při privatizaci spořitelny. Za každou z nich v současnosti nabízí ČS 122 korun, když se jí podaří vykoupit alespoň 60 procent všech akcií vlastněných obcemi.

"Podle informací, které máme, řada obcí této možnosti využije," poznamenal Šubr. Například města Hořice a Nová Paka by si tak polepšily o více jak 900 tisíc korun a Jičín by získal téměř jednou tolik.

Bělohrad ovšem kromě prioritních vlastní i další akcie ČS v počtu 4205 kusů, které jako jediná obec na Jičínsku nakoupil po 100 Kč v době navyšování základního kapitálu spořitelny. Tento titul se na burze v současnosti pohybuje na úrovni 240 Kč. V těchto cenných papírech tedy město drží další jeden milion korun. O jejich prodeji se podle starosty neuvažuje.

(jn)


MAŽORETKY V KOPIDLNĚ Na úvod letošního ročníku Mladého Hylmarova Kopidlna už tradičně vystoupily mažoretky. Přihlížejícím divákům se představila děvčata z místní základní školy, dva soubory z Běchar, ze Zruče nad Sázavou a z Chlumce nad Cidlinou. Po vystoupení mažoretek následovala v areálu kopidlenského zámku přehlídka mladých dechových kapel.

FOTO: jn


NA BRUSLÍCH PO ASFALTU Závody na kolečkových bruslích uspořádala v pondělí Základní škola K. V. Raise v Lázních Bělohradě. Závodu dvojic na čas se zúčastnili žáci všech ročníků. Podle věku byla stanovena délka tratě, kterou se stala asfaltová cesta za městem směrem ke kostelíku na Byšičkách. Děti jen potvrdily, že tato sportovní disciplína jim sedí.

FOTO: jn


Pauláni: návrat do Nové Paky

Nová Paka, Vranov u Brna - Řád nejmenších bratří sv. Františka z Pauly se po více jak dvou stech letech znovu vrátí do Nové Paky, do jedné části někdejšího kláštera. Příchod prvních řeholníků odhaduje P. František Holeček, jeden z představených řádu, v horizontu pěti až šesti let.

O možnosti návratu paulánů do Nové Paky se hovoří už několik let, ale teprve až na besedě, která se konala v minulých dnech po slavnostní mši v novopackém klášterním chrámu Nanebevzetí Panny Marie, tato informace zazněla veřejně. Stalo se tak u příležitosti vzpomínky 300. výročí dokončení a vysvěcení paulánského kláštera v roce 1701 a jeho osídlení řeholníky. Setkání, jenž bylo spojené se mší, byli přítomni zástupci řádu P. František Holeček a P. Václav Groh a také generální vikář královéhradeckého biskupství mons. Josef Socha.

Jedním z účastníků byl i novopacký starosta Petr Kuřík, který návrat paulánů podporuje. "Samozřejmě bychom uvítali, kdyby se sem příslušníci řádu navrátili. Jakmile bude zřejmé, že by měli k tomuto kroku sílu, město jejich snahu maximálně podpoří," řekl Kuřík. Podle probošta P. Karla Exnera by byl zřejmě návrat možný nejdříve za několik let, kdy vyprší nájemní smlouva mezi státem a církví na jednu část kláštera, který dnes slouží jako léčebna dlouhodobě nemocných. "Nájemní smlouva skončí v roce 2009, na vše je tedy dostatek času. Návrat paulánů velmi rád uvítám," reaguje P. Exner, který má na starost zdejší římsko-katolickou farnost.

Samotní pauláni vidí jako reálný příchod prvních řeholníků o něco dříve, zhruba do pěti či šesti let, neboť tento krok není na situaci v tamním areálu nijak vázán. "V žádném případě nechceme narušit chod léčebny. Uvažujeme o využití pouze malých prostor. V zadním křídle kláštera se nachází byt kostelníka s pěti pokoji, což by bylo plně postačující," uvedl P. Holeček.

V Nové Pace by tedy byla jen velmi úzká komunita mnichů. "Vezměte v úvahu, že náš řád se do této země vrátil v roce 1992 a nejprve se musí dostatečně rozrůst. V současnosti několik bratří studuje na univerzitě v Římě, odkud se první z nich vrátí příští rok," poznamenal P. Holeček. Pauláni v posledních několika letech dobudovávají klášter ve Vranově u Brna, Nová Paka se tak stane jejich druhým působištěm v České republice.

Areál novopackého kláštera vlastní ze dvou třetin stát a severní křídlo má na základě smlouvy z roku 1959 pronajatou od církve. Celý komplex slouží pro účely LDN. Odhadovat, jaký bude další osud zdejšího zdravotnického zařízení, které spadá pod jičínskou nemocnici, je v tuto chvíli podle přednosty okresního úřadu Jiřího Vitvara předčasné. "Léčebna dlouhodobě nemocných v Nové Pace perspektivu nepochybně má, je jen otázkou, kdy a za jakých podmínek bude spolu s okresní nemocnicí převedena na kraj. Je také možné, že samotná LDN bude následně převedena na město," uvedl Vitvar. Také on příchod řádových bratří podporuje a v jejich působení vedle LDN nevidí problém.

(max, jn) (viz. Novopacký paulánský... str.9)


Vodárny svolají hlavní akcionáře

Jičín, Nová Paka - Vleklý spor mezi městem Nová Paka a vodohospodářskou společností by se už v příštích dnech mohl chýlit ke konci. S dalším z řady pokusů nalézt cestu z dlouhotrvající krize přichází představenstvo VOS Jičín.

Podle jeho předsedy Martina Puše bude svolána schůzka starostů tří největších akcionářů vodáren - měst Jičín, Hořice a Nová Paka spolu s vedením firmy. "Zástupci Nové Paky si s sebou budou mít možnost na jednání vzít i kteréhokoliv člena městského zastupitelstva," řekl Puš. Jak zároveň poznamenal, věří, že schůzka za účasti této skupiny lidí by měla pomoci najít takové řešení, aby se spor ukončil. "Je potřeba dojít ke koncensu, jinou možnost už nevidím," dodal Puš.

Třecí plochy ve vztazích mezi městem a vodárnami představují především kauza čistírny odpadních vod ve Staré Pace a problém s plněním závazků vůči Fondu životního prostředí, jež se týkají výstavby kanalizačního sběrače v Nové Pace.

(jn)


Nové Noviny