Nové Noviny č. 21/0125. května 2001str. 2

Těžký úraz odstartoval odvolání šéfa Aquacentra

Pokračování ze str.1

Se svým odvoláním však zásadně nesouhlasí vedoucí Aquacentra Josef Tměj, který ve funkci působí od 1. ledna letošního roku. "Z odvolání mi je velmi smutno. Myslím si, že jsem zde vykonal velký kus práce. Ani pracovní atmosféra zde už není tak špatná, jako když jsem do Aquacentra nastupoval. Každopádně s důvody odvolání nesouhlasím," říká několik minut po svém odvolání. "Navíc mi nebyl dán prostor k obhajobě jednotlivých kroků. K mému překvapení rada ani nechtěla znát mé stanovisko," konstatuje. Zásadně však nesouhlasí s tím, aby mu byla přičítána jakákoliv vina na zranění, při kterém došlo k amputaci prstu. "Mé svědomí je naprosto čisté. Kontroly toboganu byly denně prováděny plavčíky. Jsem velmi překvapen, že tato kauza je mi dávána za vinu. Došlo zde k naprosto neodborným chybám předchozího vedení, jako absence provozního řádu od dodavatele toboganu a absence zkušebního protokolu o provedené praktické zkoušce při uvádění do provozu. V listopadu loňského roku byla také bez vědomí dodavatele provedena neodborná oprava několik centimetrů od osudné trhliny," hájí se Tměj. "To, že při standardních chemických a fyzikálních parametrech bazénové vody, které určuje vyhláška, bylo nalezeno mikrobiální znečištění, je velký problém. Ten jsem řešil po konzultacích s předními odborníky. Jejich stanovisko je možné si vyžádat. Zařízení je stále ve zkušebním provozu, ve kterém by měly být doladěny některé technologické postupy tak, aby Aquacentrum mohlo být prohlášeno za způsobilé k trvalému provozu. Měl jsem snahu dobrat se podstaty věci, problémy zodpovědně řešit, nastolit dlouhodobě bezproblémový chod zařízení s ohledem na ekonomiku provozu," dodává dnes už bývalý vedoucí.

Se smíšenými pocity hodnotí odvolání Tměje i starosta Jiří Liška. Ten na jednání městské rady, která dala popud k jeho odvolání, mimořádně vzhledem k jednání v Praze chyběl. "Rychlé rozhodnutí rady mě naprosto překvapilo. Takto se to jednoduše nedá dělat. Pan Tměj měl být na radu pozván a vše se samozřejmě mělo projednat v jeho přítomnosti, aby se k výhradám mohl vyjádřit," míní Liška. "Odvolání mělo předcházet jednání ve sportovní komisi, protože Josef Tměj neměl na starosti pouze bazén, ale i oddělení sportovišť od Technických služeb. Jeho jmenování začátkem roku totiž souviselo právě s rozvojem městských sportovních zařízení. Proto jsem přesvědčen, že se ke všemu měla vyjádřit také sportovní komise. To však nic nemění na tom, že rada rozhodnutí učinila a že je platné," sděluje starosta.

S ještě radikálnějším názorem vystupuje jeden ze zastupitelů, předseda sportovní komise Vladimír Carda. Ten s odvoláním Tměje ostře nesouhlasí. "Vše mi připadá jako výsměch. Celý loňský rok probíhal naprosto chaoticky a ten, kdo se vše snažil napravit, má být vyhozen," nechápavě kroutí hlavou Carda. "Osobně si myslím, že by se vše mělo revokovat. Já o to alespoň budu usilovat," říká. "Myslím si, že za vším stojí plánované odtrhnutí od Technických služeb. Ty jednoduše nechtějí, aby jim někdo do hospodaření viděl, a proto byl Tměj odstraněn. Člověk se někdy zastavuje nad tím, co se v Jičíně ve skutečnosti děje," rozzlobeně uzavírá Carda.

(max)


Zkušební provoz bazénu bude opět prodloužen

Jičín - Vzhledem k poměrně technicky i časově náročné úpravě venkovních ploch jičínského Aquacentra se pomalu začíná hovořit o možnosti dalšího prodloužení jeho zkušebního provozu. Ten měl být původně po odstranění všech kolaudačních závad ukončen koncem června.

"Postupná úprava opalovacích ploch zcela jednoznačně souvisí s budoucím chodem technologických zařízení bazénu. My proto v tento moment nemůžeme zcela jednoznačně posoudit, jak jejich zprovoznění ovlivní chod vlastního zařízení a zejména pak požadovanou kvalitu bazénových vod. Projektová dokumentace samozřejmě respektuje současné hygienické normy a v průběhu její přípravy byly všechny důležité body předem konzultovány s odborníky Okresní hygienické stanice," vysvětluje tajemník městského úřadu Peter Bareš.

Dnes v prostoru mezi bazénem a fotbalovým hřištěm probíhají přípravné práce, jejichž realizaci umožňuje stavební zákon. Vydání stavebního povolení je pak otázkou příštích dní. Potom bude mimo jiné zahájena výstavba sprchovacího turniketu, kterým budou z venkovních prostor do bazénu povinně procházet všichni jeho návštěvníci.

"Vzhledem k tomu, že venkovní plocha v některých místech navazuje na stávající rozvody inženýrských sítí Aquacentra, nevylučuji prodloužení jeho zkušebního provozu do podzimních měsíců. Důvodem je zejména potřeba ověření účinnosti všech opatření přijatých v souvislosti s provozem opalovací terasy a dalších přilehlých ploch," připustila možnost již třetího posunutí uvedeného termínu zástupce OHS Jičín Libuše Jůvová. Výstavba venkovních ploch má byt dokončena ve druhé polovině června.

(mar)


Našla se lebka hraběte Šlika

Jičín - Lebku hraběte Jáchyma Ondřeje Šlika, kterou neznámý zloděj v loňském roce ukradl z rodinné hrobky šlechtického rodu Schliků ve Veliši, se podařilo nalézt. Tuto informaci na dotaz našeho listu potvrdil správce rodinného majetku Schliků Vladimír Tekverk, jenž si ale nepřál sdělovat k případu bližší podrobnosti. Pachatele, který prosklenou schránku s ostatky odcizil, se zatím nepodařilo odhalit. Policie v době nahlášení loupeže neznala ani motiv činu, za krádeží mohla být pravděpodobně snaha cennou relikvii zpeněžit. Rodina tehdy za nalezení ostatků svého předka, jenž byl spolu s dalšími účastníky stavovského povstání popraven roku 1621 na Staroměstském náměstí, vypsala odměnu padesát tisíc korun.

(jn)


Kastelána zaměstná občanské sdružení

Sedličky - Ani další jednání mezi městem a Občanským sdružením Lodžie nedalo konečnou odpověď na otázku, jakou pracovní náplní bude pověřen budoucí kastelán Valdštejnské lodžie v Libosadu.

Podle všeho by mělo dojít ke kumulaci funkcí ostrahy objektu a jeho okolí, základních údržbářských prací a také činnosti, spočívající v zajišťování kulturní náplně historického objektu.

Kastelán by měl být s největší pravděpodobností zaměstnancem občanského sdružení a veškeré práce pro majitele kulturní památky, tedy pro město, by vykonával na základě uzavřených smluv. Radnice by pak měla občanskému sdružení hradit dvě stě tisíc korun ročně na mzdy kastelána.

Nejasné však nadále zůstává určení způsobu užívání nového bytu v Čestném dvoře, který byl vybudován pro správce objektu. Problém bude i s tím, kde vzít sto tisíc korun z rozpočtu na jeho výplaty ve druhém pololetí tohoto roku.

(mar)


Zemědělci doufají v lepší farmářské ceny

České zemědělství, které se už beztak potýká s řadou vlastních problémů, postihly v posledních letech těžké rány. Po problémech s odbytem jablek, spory kolem výkupu mléka, loňským suchem a naposledy kauzou BSE a epidemií slintavky a kulhavky, která sice postihla okolní země, ale v ČR ovlivnila prodej a spotřebu masa, čekají letos farmáři příznivější vývoj.

FOTO: jn

Jičínsko - V lepší cenový vývoj na trhu se zemědělskými komoditami než v minulém roce doufají letos agrární podniky na Jičínsku. Jedním z důležitých ukazatelů bude jako každoročně především nastavení intervenční ceny za potravinářskou pšenici, která je signálem pro tvorbu cen ostatních obilovin a následně i masa.

V loňském roce stát intervenčně vykupoval od prvovýrobců pšenici za 3300 korun za tunu. Jaká bude letošní zálohová cena lze zatím jen odhadovat. Podle ředitelky Okresní agrární komory Jičín Jaroslavy Nekvasilové půjde zřejmě přes 4000 korun za tunu, což by bylo víc než ve dvou předchozích letech. "Pokud by se ji podařilo udržet na této úrovni, byl by to pozitivní signál pro zemědělce," míní Nekvasilová.

Stalo se pravidlem, že na tuzemském trhu dochází k výrazným cenovým výkyvům, ceny různých komodit se totiž rok od roku diametrálně liší. Pro producenty je proto obtížné určit priority osetí pro následující období. Letos se poměrně velké oblibě napříč okresem těší například řepka. To lze podle ekonoma společnosti Agro Slatiny Zdeňka Kloze vysvětlit i tím, že ministerstvo zemědělství pro letošní rok zavedlo nový dotační titul - uvedení půdy do klidu.

Podmínkou je, že na daných pozemcích může probíhat rostlinná výroba pouze pro nepotravinářské účely s tím, že stát z těchto ploch vykoupí část úrody. "Mohou to být například luskoviny, len nebo právě řepka," dodává Kloze.

"V případě výkupu sklizně je stanoven minimální výnos na hektar," upozorňuje Miroslav Svoboda, ředitel okresního pracoviště ministerstva zemědělství v Jičíně. Dodal, že důvodem tohoto opatření je, aby se netvořily přebytky. V českém zemědělství je pravidelná nadprodukce, zejména u komodit směřujících na další zpracování v potravinářském průmyslu. "Stát se tak snaží o stabilizaci na trhu. Na Jičínsku se o tento dotační titul přihlásilo třiapadesát žadatelů," doplnil Svoboda.

Agronom Zemědělské společnosti Mlázovice Liboslav Knězáček podobně jako další považuje tento systém dotací za rozumný příspěvek. Mlázovice letos například na 300 hektarech zasely ozimou pšenici a kukuřici na 220 hektarech. "Letos budeme mít více krmného obilí, u kterého očekáváme větší výnosy. Jeho prodejem bychom chtěli splatit dluh u Helagry," poznamenal Knězáček.

Ředitel Agrochovu Sobotka Josef Jirků upozornil, že jařiny mají letos minimálně čtrnáctidenní zpoždění. A například na Bělohradsku v důsledku podmáčených ploch začali se setím kukuřice proti obvyklému termínu se zhruba měsíčním skluzem.

(jn)


Počet neplatičů nájemného se v Jičíně rozrůstá

Jičín - Počet naplatičů nájemného v městských bytech stále roste. Městskou radu o tom informovali zástupci sociální a bytové komise Městského úřadu v Jičíně. Radní proto požadují upřesnění některých informací, pak zřejmě hodlají věc radikálně řešit.

Současných 132 neplatičů dluží městu téměř půl milionu korun. V podstatě se dá říci, že z celkového počtu nájemníků je přibližně osm procent neplatičů. V mnohých případech lze problémy urovnat vzájemnou dohodou. Tam, kde to nelze a dluh není dál splácen, případně ještě narůstá, podává právní oddělení MěBP soudu návrh na vydání platebního rozkazu. Ten, je-li v právní moci, je chápán jako rozsudek, jenž lze rovněž vykonat například srážkami ze mzdy, prodejem movitých věcí dlužníka a podobně. Těchto návrhů je ročně podáno asi padesát.

Bytový podnik ale registruje i závažné případy, kdy ani platební rozkaz nebývá dostatečnou pobídkou k úhradě dluhu. Proto přibližně deset z nich ročně končí podáním žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu bytu. Pokud soud rozhodne ve prospěch žalující strany, končí některé případy i výkonem soudního rozhodnutí, tedy vystěhováním z městského bytu. Jen za první čtyři měsíce tohoto roku řešil Okresní soud šest těchto žalob.

(mar)


Výstavba nemocnice ve skluzu

Jičín - Nepravidelné uvolňování státních investičních prostředků způsobuje časté skluzy termínů výstavby jičínské nemocnice. Například v současnosti rozestavěný pavilon B operačních oborů měl být hotov již v závěru roku 1999.

Dnes je dokončena hrubá stavba nové budovy, do níž bylo investováno již 78 z celkových 190 milionu korun. Dalších deset milionů proinvestovaných v tomto roce nebylo dodavateli stavebních prací, společnosti BAK, dosud uhrazeno.

Ke zprovoznění pavilonu B má dojít v polovině příštího roku, kdy již bude propojen s pavilonem A a s radiologickým oddělením. Poměrně rozsáhlé prostory přízemí spojovacího traktu obou nových objektů nabídnou možnost odpovídajícího provozování občerstvení s posezením pro pacienty i jejich návštěvy. Do přízemí druhého pavilonu se přestěhují ambulance chirurgie, ORL a dětského oddělení. Do prvního a druhého patra pak dvě stanice chirurgického oddělení s jednašedesáti lůžky.

"Hrubá stavba je v tuto chvíli kompletně vybavena sítěmi zdravotně technických instalací, mediciálních plynů a podobně. Aby mohly stavební práce pokračovat podle stanoveného harmonogramu, je nutné čerpat státní finanční prostředky pro rok 2001, na jejichž uvolnění stále čekáme. V přechodném období se věnujeme pečlivé kontrole doposud provedených prací, zejména z pohledu námi požadované kvality," říká provozně technický náměstek Okresní nemocnice v Jičíně Josef Kubíček.

Dodal, že souběžně se současnou výstavbou bude provedena rekonstrukce rentgenologického pavilonu tak, aby jeho dostavba a zastřešení sedlovou střechou architektonicky korespondovalo s okolní zástavbou nemocnice.

"V roce 1998 jsme žádali o finanční prostředky na výstavbu samostatné budovy oddělení patologie. Realizaci tohoto projektu jsme však odvolali. Prioritu totiž dostala kompletní rekonstrukce stravovacího provozu, která musí být vzhledem k současným předpisům realizována nejpozději do konce roku 2003," připomněl Kubíček příští zhruba padesátimilionovou investiční akci.

Další žádost adresovaná ministerstvu zdravotnictví se týká poskytnutí více něž dvousetmilionové dotace na rekonstrukci a dostavbu původního chirurgického pavilonu, k čemuž dojde zřejmě v letech 2003 až 2004. Sloužit by měl nadále internímu oddělení včetně jednotky intenzivní péče a neurologii.

Otázkou nadále zůstává termín přestěhování vybraných oddělení okresní nemocnice z Nové Paky do Jičína. Tímto opatřením by veškerá akutní péče byla soustředěna do jednoho zdravotnického zařízení. S dostavbou pavilonu B souvisí i rekonstrukce Bolzanovy ulice, ke které dojde s největší pravděpodobností na jaře příštího roku.

(mar)


Nové Noviny