Nové Noviny č. 21/0125. května 2001str. 4

Krátce

SOBOTKA: Vzpomínka na Semtínskou lípu

V den prvého výročí stržení památné Semtínské lípy, která byla zlomena po větrné smršti, se u jejího torza uskuteční slavnostní vzpomínka. Akci připravila Obec baráčníků v Sobotce a její zahájení je připraveno na tuto neděli od 14 hodin za účasti řady významných hostů. V rámci připraveného programu vystoupí například Trubači Českého ráje v historických krojích, Pěvecký spolek Bendl ze Sobotky a Dolního Bousova, básně přednesou Petr Pfeifer, Hana Maciuchová a recitační školní skupina ze Sobotky. S krátkou přednáškou o Semtínské lípě vystoupí Karel Samšiňák, spoluautor publikace Semtínská lípa, která zde bude poprvé představena. Knihu vydali ZO ČSOP Křižánky spolu se Správou CHKO Český ráj a přibližuje historii i konec Semtínské lípy textem i obrazem. Mezi pozvanými hosty je i ministr životního prostředí Miloš Kužvart.

(red)

JIČÍN: Pozvánka do zámku

Jména jako C-Kwadraat a Tiago Marques jsou spojována s pěveckým sborem družebního města Wijk bij Duurstede a jeho sbormistrem. Ti všichni přijeli na krátkou návštěvu a vystoupí dnes v 18.30 hodin v Porotním sále jičínského zámku. Spolu s nimi zde zazpívá také smíšený pěvecký sbor Foerster, který byl u holandských kolegů v loňském roce. Na programu jsou úpravy lidových písní, spirituálů, skladby L. Bernsteina, G. Gershwina, B. Cartona a dalších autorů, které stojí za to si poslechnout.

(hel)

JIČÍN: Jednali o budoucí podobě města

Na mimořádném pracovním jednání se v pondělí sešli jičínští zastupitelé. Hlavním bodem programu měla být budoucnost lokality autobusového nádraží. Na setkání však rozhodnutí o konečné podobě nepadlo. Podle starosty Jiřího Lišky se o změnách v této části města dá uvažovat, až budou jasné obecnější představy týkající se celkového rozvoje Jičína. "Na zastupitelstvu se více hovořilo o rozvoji města jako celku. Vše souvisí i s přípravami změn územního plánu. Na nich by měla spolupracovat architektonická kancelář Romana Koutského, který byl na jednání zastupitelstva taktéž přítomen," prohlásil Liška.

(max)

JIČÍN: Cena Prachovských skal

Jičínský AMK v AČR - Veteran Car Club pořádá 2. června orientační soutěž historických vozidel zařazenou do mistrovství ČR - Pohár historických vozidel. Prezentace závodníků proběhne od 8 do 10.30 hodin na Husově ulici, odkud budou vozidla startovat po předem neznámé trase Českým rájem. Pro startující je připraveno sedm časových kontrol. Vyhodnocení závodu proběhne tentýž den v podvečer v areálu automotoklubu.

(max)

HOLOVOUSY: Vítání nových občánků

Sbor pro občanské záležitosti pořádá v neděli v obecní knihovně od 14 hodin vítání dvou nových občánků. Obec každému z nich věnuje finanční hotovost ve výši jednoho tisíce korun.

(jn)

ŽELEZNICE: Pokračují v obnově osvětlení

Další část veřejného osvětlení byla obnovena na náměstí Svobody v Železnici. Firma UNI-ELEKTRO zde totiž instalovala dvě nové lampy. Tím byla završena první etapa rekonstrukce náměstí, na další opravy zatím obec nemá peníze. Podle starostky Olgy Jakubcové by kompletní rekonstrukce náměstí na základě dva roky starého projektu obec stála ještě zhruba 4,5 milionu korun. "Na opravu druhé části náměstí zatím nemáme prostředky. Plánujeme zde pokrytí vozovky žulovými kostkami a na chodníky přijde zámková dlažba. I zde samozřejmě chceme opravit veřejné osvětlení," konstatovala starostka Jakubcová.

(max)

SAMŠINA: Vymění střešní krytinu

Obecní pokladnu v Samšině zatíží v letošním roce asi nejvíce náročná oprava střechy na místní restauraci. "Už dříve do ní zatékalo. Odborník nám však doporučil neprovádět dílčí opravy, ale dát na krov kompletně novou střešní krytinu. Celková rekonstrukce střechy nás tak vyjde na cca 300 tisíc korun, což je vzhledem k omezeným možnostem rozpočtu dosti velká investice," sdělil Ladislav Ort, místostarosta obce Samšina. Podle jeho slov se ještě letos počítá i se zahájením opravy cesty v Plhově, která bude pokračovat i v dalších letech. Už v příštím roce by však měla přijít na řadu nezbytná rekonstrukce starého vodovodu, jehož jedna část vede z místního Agrochovu.

(pe)

JIČÍN: Dětský den Generali pojišťovny

Dětský den pro malé, větší i jejich rodiče pořádá oblastní kancelář Generali pojišťovny. Akce plná pestrého programu se uskuteční 2. června od 10 do 18 hodin v prostoru hřiště házenkářského oddílu na stadionu v lipách.

Po celý den se budou na venkovním podiu střídat dětské taneční, folklorní a country soubory. Představí se písničkářka Jana Rychterová a jičínská hudební skupina Sprzho. Mezi jednotlivými vystoupeními si děti i dospělí vyzkouší své dovednosti v nejrůznějších soutěžích netradičního charakteru.

V dopoledních hodinách zhlédnou přítomní ukázky práce záchranářů Okresní nemocnice Jičín. Účast přislíbili letečtí modeláři, psovodi Okresního ředitelství Policie ČR v Jičíně a příslušníci Hasičského záchranného sboru Jičín.

Program vyvrcholí v podvečerních hodinách tradičním opékáním buřtů. Stánkové občerstvení bude zajištěno. Klienti Generali pojišťovny si mohou ještě v průběhu příštího týdne vyzvednout v oblastní kanceláři v Denisově ulici poukázky na občerstvení zdarma.

Dobrovolné vstupné z celodenní akce bude věnováno dětskému oddělení Okresní nemocnice v Jičíně. Předání výtěžku se uskuteční hodinu před ukončením odpoledního programu za přítomnosti ředitelky nemocnice Dany Kracíkové a představitelů Generali pojišťovny.

(red)

JIČÍN: Kolem bazénu povede chodník

Nový chodník od parkoviště před fotbalovým stadionem v lipách k objektu sportovního areálu postaví v příštích dnech pracovníci Technických služeb. Realizací tohoto opatření bude zlepšen zejména přístup k hlavnímu vchodu do Aquacentra. Při této příležitosti bude v těchto místech provedena i rekonstrukce pouličního osvětlení.

(mar)

JIČÍN: Oprava střechy na dvojce

Přístavbu 2. základní školy na Husově třídě čeká kompletní rekonstrukce střešní krytiny. Přeložení betonových tašek, instalace nových střešních oken, měděných okapů a svodů přijde na 323 390 korun. K předložení ekonomických rozvah a navržení finančních částek, za které jsou schopny akci realizovat, vyzvalo město tři místní stavební společnosti. Na základě rozhodnutí městské rady se nakonec dodavatelem stavebních prací stala firma Ladislava Vrabce z Jičína. Rekonstrukce střechy by měla proběhnout v příštím měsíci.

(mar)

Občané se obrátili na Ústavní soud

Kopidlno - Ústavní soud se bude zabývat platností před pěti lety schváleného územního plánu města. Skupina několika kopidlenských obyvatel se totiž rozhodla podat stížnost na obecně závaznou vyhlášku z roku 1996, kterou příslušný dokument nabyl účinnosti.

Důvodem je právě zahajovaná dostavba cestmistrovského střediska správy a údržby silnic v Kopidlně, s níž majitelé nejbližších domků zásadně nesouhlasí a požadují přemístění areálu do jiné části města. Jeden z hlavních odpůrců Josef Pěnička, který bydlí v těsné blízkosti objektu SÚS, má především výhrady k stávajícímu vymezení ploch pro průmyslové využití v územním plánu.

"Celá jedna část bytové zástavby Švermovy ulice je obklopena pozemky vyčleněnými pro průmyslovou zónu, která začíná pět metrů za naším plotem," zlobí se Pěnička. Podle něj nese odpovědnost za současný stav místní zastupitelstvo, které schválilo územně plánovací dokumentaci města v roce 1996 v této podobě, přestože vědělo, že tam je už přes dvacet let konfliktní území.

Kopidlenský starosta Zbyněk Smolík připouští, že záležitost s cestářským střediskem představuje dlouhodobý problém, zároveň ale podotýká, že nikdo z občanů v době projednávání územního plánu nevznesl připomínky. "Když se územní plán schvaloval, na veřejné zasedání zastupitelstva přišlo jen pár občanů. Vyhláška pak byla po zákonem určenou dobu vyvěšena na úřední desce. Teprve až poté nabyla platnosti," pozastavuje se nad výhradami starosta. Že byl proces schvalování ÚP správný, potvrzuje i Vladimír Vacek z okresního úřadu, který se případem zabýval.

Ve světle těchto skutečností Pěnička jednak namítá, že radnice o probíhajícím schvalování územního plánu občany nedostatečně informovala a zároveň je přesvědčen, že změnu měli sami z vlastní iniciativy zajistit zastupitelé. "Od druhé poloviny sedmdesátých let jsme podali kolem dvaceti stížností na hlučnost, prašnost a ohrožení kvality vody ve studních. Hygiena tady provedla odběr vzorku a zjistila několikanásobně překročené limity chloridů, stejně tak i překročení hladiny hluku. Jedno z posledních jednání proběhlo v roce 1994, tedy v době, kdy se začalo pracovat na územním plánu. O tom nám ale nikdo nic neřekl," kritizuje radnici Pěnička. "Odstranit střet zájmů v území je přece jedním z důvodů schvalování nového plánu, který má zaručit rozvoj na dalších dvacet nebo i více let."

Město je podle starosty v téměř neřešitelné situaci. Těžko by prý hledalo jinou vhodnou lokalitu pro náhradní umístění střediska a navíc by cestářům muselo zaplatit za stávající budovy a pozemky. Podle některých odhadů jde o částku sedm milionů korun. "K projektu modernizace střediska se navíc vyjádřily kladně všechny dotčené orgány," uvedl už dříve Smolík. Cestáři totiž slíbili, že dostavbou za 20 milionů korun budou dnešní nepříjemné vedlejší vlivy eliminovány. "Nakoupili jsme nový nakladač, jehož předností je tichý chod. Vybudují se nové haly, ve kterých bude veškerý posypový materiál uskladněn a stavbou garáží bude zástavba od střediska odcloněna," řekl náměstek ředitel SÚS Jičín Karel Charousek.

Ani s dílčím zlepšením se ovšem nespokojení obyvatelé nehodlají smířit a nadále prosazují, aby byla lokalita v okolí jejich domů vyjmuta z průmyslové zóny a přehodnocena na zónu klidu a bydlení.

(jn)


Dental: roste zisk i počet zaměstnanců

Jičín - Výrazné zlepšení hospodaření zaznamenala v loňském roce akciová společnost Dental, když za loňský rok vykázala čistý zisk 23,4 milionu korun. Tržby firmy přitom meziročně vzrostly o celou čtvrtinu na 371 milionů korun. Zároveň se zvýšil i počet zaměstnanců, který se v současnosti pohybuje na úrovni 320 pracovníků.

Tržby podniku se podle generálního ředitele Ivana Olivy zvedly především díky exportu a činnosti vlastních obchodních zastoupení, které byly během dvou let založeny v Bratislavě, Bukurešti, Budapešti, Sofii, Kyjevě a ve Varšavě. Vlastní dceřinou společnost má Dental také v Moskvě. "Obchodní zastoupení v loňském roce přinesla své ovoce. Koncem minulého roku jsme otevřeli zastoupení také ve Frankfurtu nad Mohanem, čímž se dostáváme i na trh Evropské unie. Mimo jiné jsme získali certifikaci CE na většinu výrobků, která nás opravňuje právě k vývozu do západní Evropy. Bez tohoto označení by pro nás trh Evropské unie zůstal uzavřen," vysvětluje některé kroky společnosti ředitel.

Hospodářskými výsledky za minulý rok tak Dental překonal období restrukturalizace, které započalo v roce 1998. Ještě v roce 1999 své hospodaření zakončil s více než čtyřmilionovou ztrátou. "Dříve jsme měli příliš širokou nabídku produktů. Z výroby jsme některé nízkoobrátkové produkty stáhli, některé jsme inovovali a naopak do ní zařadili řadu zcela nových. Letos v tomto trendu chceme pokračovat a plánujeme tak jako v loňském roce zahájit výrobu alespoň pěti nových produktů," popisuje další záměry Oliva.

Přestože společnost na letošní rok neplánuje masivní přibírání zaměstnanců, přibližuje se počtu pracovníků před restrukturalizací. Tehdy měla na 350 pracovníků, po transformaci jejich stav snížila na zhruba 270 lidí. "Po restrukturalizaci jsme především potřebovali obchodníky, samozřejmě včetně zaměstnanců do našich nových obchodních zastoupení v zahraničí," konstatuje další člen managementu Dentalu Viktor Bětík. "Oproti prvnímu čtvrtletí loňského roku stoupla výroba o 38 procent. Proto jsme přijali několik desítek pracovníků. Jejich počet se během roku zvýšil o 35 procent, kdy navíc zaměstnáváme i zahraniční pracovníky na brigádnické práce," upřesnil Bětík.

Valná hromada společnosti Dental se bude konat už v červnu. Na 19. července je pak naplánován Den otevřených dveří pro zaměstnance a rodinné příslušníky podniku. Téměř stoprocentním vlastníkem Dentalu je i nadále investiční fond Central European Dental Products, jehož správcem je americká společnost Riverside Central European Fund.

(max)


Nové Noviny