Nové Noviny č. 21/0125. května 2001str. 5

Ve sporu se Stavokomplexem dal soud za pravdu městu

Hořice - Několikaletý spor mezi radnicí a firmou Stavokomplex ve věci nejasného prodeje pozemků v areálu hořických Technických služeb vyzněl podle verdiktu okresního soudu ve prospěch města. Výsledkem je, že smlouva z poloviny devadesátých let by měla být neplatná.

Radnice nyní čeká na vyjádření zástupců Stavokomplexu, s nímž se chce dohodnout na zpětném odkoupení pozemků za tehdy stanovenou cenu. "Pozemek byl v té době prodán v ceně pěti korun za metr čtvereční, to znamená za velmi výhodných podmínek pro Stavokomplex," říká starosta Ladislav Vrba. Město chce vlastnické vztahy vyřešit jednak kvůli tomu, aby zajistilo bezproblémové fungování Technických služeb, jejichž budovy jsou nyní obklopeny soukromým pozemkem včetně příjezdové komunikace, a také z důvodu chystané výstavby nového sběrného dvora v této lokalitě za finančního přispění společnosti Eko-kom.

Stavební firma ovšem už dopředu dává najevo, že takový způsob řešení je pro ni nepřijatelný a proti rozsudku jičínského soudu se odvolá. "Je divné, že město napadlo platnost smlouvy, kterou si samo zformulovalo. S rozhodnutím soudu nemůžeme souhlasit a určitě se odvoláme," reaguje ředitel Stavokomplexu Jiří Janďourek. Dodal, že rozhodující slovo ve společnosti má v tuto chvíli Ivo Tvrdík, žijící ve Švýcarsku, jenž vlastní 53 procent akcií Stavokomplexu.

Jako akceptovatelná by podle Janďourka mohla být cena za sporné pozemky ve výši 15 až 20 milionů korun, nikoliv však 5,5 milionu, jak navrhuje radnice. "Za těch několik let došlo k zhodnocení nemovitostí, vybudovali jsme zde nové kanceláře, truhlárnu, kotelnu a oplocení," vysvětluje Janďourek. "My nechceme Stavokomplex zlikvidovat, chceme se dohodnout. Jestliže ale zástupci firmy budou požadovat mnohem více než zhruba šest milionů korun, které tehdy město zaplatilo, tak se nejspíš nedohodneme," předesílá starosta.

Obě strany se už v minulosti snažily řešit spor smírnou cestou, k dohodě však nikdy nedošlo. Sporným prodejem pozemků se před pár lety zabývala i policie. Poté, co se neprokázalo spáchání trestného činu, případ odložila.

(jn)


Školy: chybí peníze na mzdy i provoz

Hořice, Lázně Bělohrad - Školám chybí peníze na platy učitelů a finanční prostředky se nedostávají ani na potřebnou modernizaci a nákup vybavení učeben a nových pomůcek.

"Skutečnost je taková, že došlo k jedenáctiprocentnímu navýšení nad základní tarif. Peníze byly vydány v takové výši, aby pokryly pětaosmdesát procent loňské skutečnosti nenárokových složek, to znamená osobní ohodnocení a fond odměn," sdělil krajský radní Ladislav Vrba po návratu z nedávné schůzky zástupců krajů a dalších pracovníků ve školství, kde se hovořilo především o celkové ekonomice v resortu.

Na mnohých školách však ředitelé upozorňují, že když chtěli provést slíbené zvýšení platu zaměstnancům, museli naopak snížit osobní příplatky, čímž se dostali na původní úroveň.

"Ministerstvo zpracovalo tabulky, které znázorňují situaci skutečnou a modelovou na jednotlivých typech škol - středních a základních. Došlo při tom k zajímavému zjištění. Jsou školy, kde se vyplácí i 65 procent osobního příplatku, zatímco stanoveno je 50 procent. Tudíž objem peněz se nerovnoměrně rozložil a je potřeba to v druhém pololetí napravit," řekl Vrba.

Školská zařízení postrádají peníze i na provoz a celkovou obnovu. "Poslední dva roky byl například pozastaven i přísun peněz do odpisových fondů. Pokud se odpisová povinnost zruší, je potřeba si uvědomit, že nebudou finance na reprodukci. Přestane se s obměnou počítačového a dalšího vybavení, které zastarává," upozorňuje na některé důsledky ředitel Obchodní akademie v Hořicích Jaroslav Kotrbáček. "Navzdory tomu, že provozních prostředků každoročně ubývá, se nám daří pořizovat určité investice. Je to ale na úkor jiných věcí, a to určitě není dobré," doplnil.

Podle Kotrbáčka je na tom ještě hůř základní školství. Špatnou situaci potvrzuje Dagmar Špicarová z bělohradské ZŠ. Jak uvedla, proti původnímu příslibu se snížily nenárokové složky platu. "Jestli tento stav potrvá, budeme muset přistoupit k nepříjemným úpravám. To, že chybí peníze na nákup pomůcek, je další déletrvající problém," upozornila.

Léčbu resortu, jemuž se stále nedostává financí, má podle Vrby přinést i racionalizace zejména učňovského školství, neboť některých oborů je prý víc, než by bylo potřeba. "Racionalizace vzdělávání musí dřív nebo později přijít. Není například možné, aby bylo patnáct učilišť s oborem kuchař." Za současné situace se o peníze zbytečně dělí větší počet škol, které nabízejí obory, jež často nejsou naplněny.

(jn)


MATURITY Patnáct minut strávených na potítku mohlo někomu připadat jako věčnost. Své o tom ví i 65 studentů jičínského Lepařova gymnázia, na kterém se tak jako na ostatních středních školách po čtyři dny konaly maturitní zkoušky. Po perných chvílích před maturitní komisí, které předsedali Jiří Kuhn a Milena Přibilová, vyvrcholilo vše ve čtvrtek rozloučením se třídou a slavnostním předáním maturitních vysvědčení v aule školy. Pocit úlevy a radosti tak vystřídal napětí. Ti, kterým štěstí nepřálo, si budou muset maturitní zkoušku zopakovat v září.

hel, FOTO:


Uvolnili finance proti drogám

Nová Paka - O uvolnění 13 tisíc korun občanskému sdružení Laxus z Hradce Králové rozhodli na minulém zasedáním novopačtí radní. Ze svého rozpočtu přitom v letošním roce na podporu protidrogového programu vyčlení 50 tisíc korun.

Příspěvek sdružení Laxus je podle starosty Petra Kuříka určen především na terénní programy zaměřující se na populaci těch uživatelů drog, kteří nejsou v kontaktu s žádnou institucí poskytující služby právě pro tuto populaci. Laxus se zaměřuje na drogově závislé, kteří si aplikují drogy injekčně, jsou bez přístřeší, bez stálého příjmu, na mladistvé a nezletilé. "Příspěvek jsme se rozhodli poskytnout, protože se do boje s drogami v rámci našich možností chceme aktivně zapojit. Bylo by naivní si myslet, že problém drog na Novopacku a potažmo na celém Jičínsku neexistuje. Laxus bude navíc provádět monitoring drogové scény," komentuje rozhodnutí rady Kuřík.

Terénního programu Laxusu přitom v loňském roce na Jičínsku využilo zhruba 25 osob formou přímého kontaktu s profesionálními terénními pracovníky. Dalších 50 až 70 osob využilo program zprostředkovaně. Jedná se převážně o injekční uživatele pervitinu. Celkové náklady na okres Jičín jsou stanoveny na 55 tisíc korun, přičemž by na projekt dalšími penězi měl ještě přispět Jičín, Hořice a Lázně Bělohrad.

Další finance radní schválili na činnost Pedagogicko - psychologické poradny v Jičíně a na podporu projektu Dobro a zlo. Na tento projekt, určený studentům prvních ročníků středních škol, bylo poskytnuto přes 8 tisíc korun. "V rámci projektu Dobro a zlo pojedou novopačtí studenti na týden do Janských Lázní. Jejich pobyt přitom bude zaměřen právě na protidrogovou prevenci. A oblast prevence osobně považuji za velmi důležitou," upřesnil starosta Kuřík.

(max)


Nové Noviny