Nové Noviny č. 21/0125. května 2001str. 7

Kauza samoobsluhy na Holínském předměstí pokračuje

Jičín - Plánované rozšíření samoobsluhy na Holínském předměstí je odloženo na neurčito. Majitelé sousední nemovitosti se totiž v řádném termínu odvolali. Soud v posledním jednání rozhodoval o žalobě podané proti novopacké Jednotě, ve které se žalobci opětovně domáhali vydání zákazu rozšíření prodejny a výstavby parkoviště v sousedství jejich pozemku.

Předsedkyně senátu Okresního soudu Vlasta Hladíková však na základě odborných posudků soudního znalce a po posouzení všech dalších skutečností žalobu zamítla jako neodůvodněnou.

V odvolací době se pak zástupce žalující strany znovu domáhal urovnání sporu finančním vypořádáním. Opětovně tedy po Jednotě požadoval kompenzaci ztrát, které by údajně vznikly snížením prodejní ceny rodinného domku v případě rozšíření samoobsluhy.

Předseda SD Jednota Nová Paka Miroslav Chudoba se však tímto způsobem s žalující stranou vyrovnat nemíní.

"Rozhodně si neumím představit, že by mi členská základna spotřebního družstva odsouhlasila neoprávněné čerpání společných finančních prostředků. Proto jsem se tedy rozhodl neustoupit nátlaku a čekat, jak se celá věc vyvine. Osobně jsem doufal, že posledním rozhodnutím soudu vše končí. Teď mohu pouze konstatovat, že jsem se mýlil," připouští špatný odhad Chudoba.

Zřejmě ještě do konce měsíce bude soudní spis s odvoláním již podruhé předložen Krajskému soudu v Hradci Králové. Ten rozhodnutí Hladíkové potvrdí, anebo změní, čímž bude celý spor ukončen. Může však také věc zrušit a vrátit ji Okresnímu soudu v Jičíně k novému projednání tak, jak to učinil v prvním případě. Časový horizont hradeckého jednání lze odhadnout na dobu tří měsíců, ale třeba i jednoho nebo dvou let.

"Já mohu snad jen pouze dodat, že na záměru rekonstrukce prodejny opět nic neměníme. Musím však připustit, že její neustálé odkládání poškozuje naše zákazníky zejména dnes, kdy přistupujeme k jistým změnám ve strategii prodeje," dodal s lítostí Chudoba.

(mar)


Soutěž plastikových modelářů

Nová Paka - Velmi aktivní novopacký Klub plastikových modelářů pořádá zítra, v sobotu 26. května v Domě dětí a mládeže v ulici U Teplárny, druhý ročník soutěž plastikových modelů letadel a bojové techniky v kategoriích junior a senior. Již zajímavý název soutěže "Líbí - nelíbí" naznačuje, že rozhodčími a soutěžní komisí zároveň jsou návštěvníci, kteří pomocí obdržených kupónů ohodnotí jednotlivé vystavované modely, a tím také určí nejlepší model juniorů a seniorů. Svá první pořadí nejlepšího modelu českého nebo v České republice sloužícího letounu, nejlepšího modelu vrtulníku a nejmladšího soutěžícího vyhodnotí i Klub plastikových modelářů. Veřejnost bude modely hodnotit od 12 do 16 hodin a vyhlášení výsledků bude provedeno po vyhodnocení v 16.30 hodin.

Mimo zajímavou podívanou na vystavované modely připravili pořadatelé videozáznamy dokumentů pilota RAF plukovníka Otakara Hrubého, výstavu letců Novopacka a největší sbírky pilotních odznaků. Návštěvníci si zde mohou rovněž vyměnit své modely, posedět u ohně a občerstvit se. Když navštívíte v sobotu novopacký Dům dětí a mládeže, jistě se nebudete nudit, ale naopak budete překvapeni do detailu propracovanými modely, věrnými kopiemi skutečných letadel a bojové techniky.

(bas)


Upozornění pro uživatele katastru nemovitostí

Katastrální úřad v Jičíně bude v době od 1.6.2001 do 9.7.2001 přecházet na nový informační systém katastru nemovitostí (ISKN). Podatelna bude otevřena nepřetržitě v dosud platných úředních hodinách a bude přijímat všechna podání. V tomto období však nebude možné do katastru nemovitostí zapisovat žádné změny jak vkladem, tak i záznamem. Výjimky nebudou technicky možné ani v nejvážnějších případech. Výpisy z katastru nemovitostí budou vyhotovovány se stavem k 1.6.2001. Potvrzování geometrických plánů v této době nebude prováděno.

Návrhy na vklad do KN a listiny pro záznam do KN podané v tomto období budou vyřizovány a změny podle nich do KN zapisovány postupně od 10.7.2001, kdy katastrální úřad obnoví znovu činnost v plném rozsahu.

Děkujeme za pochopení

Ing. Oldřich Smrček

ředitel Katastrálního úřadu v Jičíně


ZRANĚNÁ ZVÍŘATA Pokud naleznete ve volné přírodě zraněného živočicha, můžete mu i pomoci. Stačí, když o nálezu budete informovat Petru Zíkovou z Okresního muzea v Jičíně, která se o nemocná či poraněná zvířata už postará. K poslednímu takovému případu, kdy se podařilo pomoci volně žijícímu zvířeti, došlo v Úbislavicích, kde byl pracovníky statku zachráněn vzácný výr velký.

FOTO: L. Bílek


Festival Muzika Paka 2001

Pátek 25. května

16.00 - Setkání s grafikou Heleny Maříkové a Jany Drahovzalové z Nové Paky, Soukromá grafická škola Liberec (knihovna)

16.30 - Klavírní koncert od Mozarta po Kocába: Monika Kytlerová a Vilém Valkoun (ZUŠ, Dukelské nám.)

17.30 - Filmové okénko s režisérem Janem Němcem a jeho novým digitálním filmem Noční hovory s matkou (kino)

19.00 - Koncert barokní hudby: Petra Chmelařová - flétna

a Michaela Fišerová - varhany, Nová Paka (klášter)

20.00 - Vystoupení skupiny E - Kokolia, Ostřanský, Václavek, Miedke (MKS)

22.00 - Pohyb v prostoru, prostor v pohybu - "Výlet s kapkou deště" - skupina scénického tance z Prahy (MKS)

23.00 - Teatr Novogo Fronta (CZ/RUS), Vagabond Adam Kadmon (MKS)

01.00 - Usínáme se "Svatební košilí" (kino)

Sobota 26. května

8.30 - "Skryté knihy" se sdružením Envoy - pohybová báseň (MKS)

9.30 - Petr Nikl - vernisáž výstavy (Suchardův dům)

10.15 - Koncert duchovní hudby: Filip Topol - varhany (klášter)

11.30 - Obnošené sny aneb Česko - jihoafrické divadelní fantazie. Projekt divadla Archa (MKS)

14.30 - Pohyb v prostoru, prostor v pohybu - "Balada o smrti", "Jednou", "Nelituj" - Basta, Brno (MKS)

16.00 - Martin Klapper uvádí umění na pomezí: Světelná performace za doprovodu americké hobojistky R. L. Hunsinger a německého perkusionisty Michaela Vorfelda (kino)

17.30 - Divadlo Vizita, Praha: Náhodné opylení (MKS)

19.30 - Básník Ivan Wernisch představí: "Zapomenuté, opomíjené a opovrhované" aneb z jiné historie české literatury (MKS)

20.30 - Hlavní koncert: Tiger Lilies (Velká Británie), Létající Koberec&Načeva, Álom, Jow Blow (jazz-funk z Plzně) (MKS)

Neděle 27. května

9.30 - Bratři Sukové uvádějí pásmo animovaných filmů z Trnkovy dílny (kino)

11.00 - Schola Gregorianes Pragensis, koncert duchovní hudby (klášter)

Doprovodný program:

Výstava grafických listů p. Doležala, čajovna Šen Nung (prodejní výstava)

Fotografie z cest po Jižní a Střední Americe (MKS)

Malé divadlo Jana Zítka


Věří v budoucnost života na vesnici

Na ochranu životního prostředí i pro budoucí generace dalšího století bylo ve Vitiněvsi v minulých dnech založeno občanské sdružení "Vitiněves 2100". Jeho představitelem je také podnikatel Karel Dyntar, který je přesvědčen spolu s dalšími mladými lidmi, že vesnice se současným počtem 300 obyvatel jim nebude postupně ubývat jako v mnoha jiných případech, ale právě naopak. Za posledních 10 let jako v jediné vesnici širokého okolí tu byla postavena desítka nových rodinných domků a další se ještě staví. Volbu bydlet ve Vitiněvsi jistě silně ovlivnila blízkost pracovních příležitostí v Jičíně, dostupnost dopravy vlakem i autobusem, životní prostředí s blízkou lékařskou péčí nebo možnostmi umístění dětí v mateřské a základní škole. Rozhodujícím faktorem ale asi byla trvalá péče obecního zastupitelstva o potřeby voličů. Byl postaven a je udržován chodník od zastávky ČD, letos bude dokončena plynofikace celé obce a dopracování územního plánu s úvahou o vodovodu i čistírně odpadních vod.

Proto obecní zastupitelstvo svou většinou podporuje snahu občanského sdružení "Vitiněves 2100", stejně jako 100 z 202 občanů oslovených v obecním referendu a řadu dalších v jeho nesouhlasu s realizací záměru akciové společnosti Agro Slatiny. Vedení této společnosti prosazuje využít kravíny, nešťastně postavené ve vzdálenosti cca 200 metrů od první obytné zástavby k velkochovu prasat. V probíhajícím řízení o posuzování vlivu na životní prostředí má občanské sdružení i obecní zastupitelstvo Vitiněvse snahu, aby i novým obyvatelům, kteří budou pracovat například v průmyslově se rozvíjejícím Jičíně, nabídli možnost výstavby rodinných domků bez vlivů zhoršujících životní prostředí.

Jan Zástava, Vitiněves


Přednosta se asi mýlí ...

NN ze dne 27.4. t.r. přišly s velmi diskutovaným tématem, ke kterému je třeba se vracet.

Je pochopitelné, že představitelé bývalých organizací okresního formátu zažívají nyní obavy o svoji existenci. Rušení okresů a převody funkcí na kraje jim pochopitelně na klidu nepřidají. Nelze se však smířit s tím, jakým způsobem obhajují svoji důležitost.

Zrušené okresní knihovny stále zdůrazňují svou nadřazenost nad městskými a obecními, obhajují své finanční nároky nadregionální činností a péčí o další "menší... a profesionální" atd. Tato mediální kampaň (která svým protektorstvím uráží pracovníky menších knihoven) jim přináší úspěchy, okres stále dotuje (snad i zbytečně v minulém roce z fondu rezerv milion Kč) a dotuje... Přitom v některých městech jsou z veřejných prostředků dotovány knihovny duplicitně (nově budovaná školní knihovna - a stávající dětské odd. městské knihovny). A pokud se odvážíte zeptat některých knihovnic, popírají jakoukoliv pomoc nadregionální knihovny.

Okresní muzeum prý "schraňuje sbírkové fondy, které jsou státním majetkem", tvrdí v NN nejvyšší státní úředník v okrese. Nechce se věřit, že by se již nikdo nepamatoval na to, jak k tomu došlo? Na dobu, kdy byla "úředně" rozprášena muzea v řadě měst, úmyslně zničeny archivy apod. Není to tak dávno - a proto ještě pamatujeme, jak vypadalo např. museum na zámku Humprechtě, které obhospodařovalo v muzejních sbírkách vzácné relikvie umělecké i historické hodnoty, často odkazy svých občanů (národní kroje, porcelán, nábytek..) a osobností (zařízení pracoven, knihovny, vzácné hodiny aj.). O jejich náplň se staraly muzejní spolky, většinou fandové a odborníci. Dodnes se města a obce nemohou domoci jejich vrácení do své správy. A pokud se domáhají návratu alespoň některých svých konkrétních objektů (busty aj.), souhlasí muzeum jen s jejich zapůjčením! Podobné je to i s okresními archivy, kde jsou dále deponovány zakládající listiny, vzácné městské pergameny, Graduál aj. vzácnosti, odebrané městům minulým režimem.

Je jistě jiná doba. Možná i menší zájem občanů o historii - a její relikvie. Možná je i správné, aby v budoucnu existovala regionální muzea s odborným personálem, který by dále shromažďoval a zachraňoval vzácné památky. Proč ale upírat vlastnictví těchto objektů (tvrzení o státním majetku je výsměchem dnešní době), proč nelze část současných sbírek instalovat v detašovaných prostorách (např. na Humprechtě) a proč je řada hodnotných exponátů nepřístupná v depozitářích současných okresních muzeí?

A proč o těchto věcech - o svém majetku - nemohou rozhodovat v občanské společnosti sami občané a nikoliv jen postižení (či ohrožení) úředníci ve státní správě?

MUDr. Ivan Kafka, Sobotka


Stanovisko učitelů průmyslovky

Dovolili bychom si vyjádřit se k názorům V. Václa, které zazněly v minulých NN v rubrice Názory čtenářů. Týkají se nás a zdaleka ne o všech si myslíme, že jsou opodstatněné. Některé jsou neprofesionální, některé jsou ignorantské až urážející, některé jsou snad omluvitelné věkem dotyčného.

1. Václ říká, že nechce "znovu otvírat diskusi..." Pravdou je, že žádná diskuse vůbec nezačala. Toto je první a jediný materiál, který pedagogové mají k dispozici - z novin. Na půdě pedagogické rady totiž nikdy žádná diskuse na toto téma neproběhla.

2. Václ chce "... v té hromadě nesmyslných nařčení vysvětlit..."Takže prohlásí o pedagogickém sboru (o konzervativním křídle školy), že není ochoten "nové podněty přijímat, studovat a dále šířit". Urážlivé ignorantství.

3. Václ konečně (cudně) přiznává, že jde o peníze: "Je pravda, že z této práce byli odměňováni i řešitelé..."-stěžovatelé. Zbytku (cca 50 pedagogů) pak podsouvá myšlenku, že nedělá nic jiného než že stěžovatelům závidí. Bez komentáře.

4. Dále nám podsouvá myšlenku, že nemyslíme na nic jiného než na to, jak vydržet na škole do důchodu (není náhodou v současné době nejstarším učitelem na škole Z. Jor, jeden ze stěžovatelů?). Střelba do vlastních řad.

5. Václ tvrdí, že "...na škole nacházejí útočiště ti, kteří jej nenajdou jinde. "Proč jste, milý pane, přišel na průmyslovku? Proč nevyučujete to, co máte? Proč si na vás stěžují samotní studenti? Proč nedodržujete pracovní dobu, proč odcházíte z hodin dříve, nebo na ně nedorazíte vůbec (vše můžeme kdykoliv doložit!)? Ano, v tomto bodě lze souhlasit s vaším úvodním tvrzením stejně jako s dalším vaším tvrzením, aby se "...veřejnost zajímala, kdo na této škole učí..."

6. Zaráží nás Václova neinformovanost o nedávné diskusi nad učebními osnovami, které se naše škola také zúčastnila. Za udivující považujeme jeho názor, že by Václ mohl také učit češtinu, matematiku a tělocvik (nedovedeme si představit, že by tím nebyla někomu způsobena velká újma!). Mladická nerozvážnost, nebo ignorantství?

7. Ač to autor popírá, čiší z jeho vět vědomí o vlastní nepostradatelnosti a vědomí o nepostradatelnosti p. Hýrka ve funkci zástupce ředitele. Kde se v něm bera tato jistota, se kterou vyslovuje tak kategorické soudy? Proč rozděluje svůj prostor na svět sedmi (statečných) odborníků a na svět ostatních, kterým podkládá myšlenky o uzavřenosti a neochotu se dále vzdělávat? Skutečně si autor myslí, že svět je tak černobílý? Kdyby mluvil konkrétně o určitém člověku, ale on vyslovuje tak závažné soudy v rovině obecné! Nezbývá nám tedy, než souhlasit s jeho myšlenkou, že "...každý z nás je nahraditelný."

8. Proč se článek jmenuje Proč odcházíme, když je pod ním podepsán Václ?

9. To už stačí, nemyslíte?

Toto stanovisko podepsalo 37 učitelů SPŠ.


Nové Noviny