Logo NN

Nové Noviny č. 22/011. června 2001str. 1

Registr nemovitostí bude od července na internetu

Jičín - Především úsporu času a výdaje za dopravu přinese za několik týdnů nový informační systém katastru nemovitostí. Od července bude totiž možné vyhledávat údaje o pozemcích, budovách a jejich majitelích elektronickou cestou. Přes internet se budou časem provádět i vklady a záznamy do příslušných registrů.

Jejich převod do internetové verze nebude zatím úplný, nadále pokračuje digitalizace map a dalších geodetických údajů, které budou plně na síti až od roku 2006.

"Jakmile bude systém zaveden do konečné podoby, značně se zlepší a zkvalitní informovanost uživatelů katastru nemovitostí, který bude k dispozici na internetu. V první fázi tato změna usnadní práci s daty především státním institucím, různým organizacím a podnikatelským subjektům. A s ohledem na to, jak bude pokračovat zavádění nových technologií ve veřejné sféře, tak i ostatním občanům," míní ředitel KÚ Jičín Oldřich Smrček. Propojení katastrálních úřadů prostřednictvím "sítě" odbourá bezpodmínečnou nutnost přejíždění z místa na místo. "Když třeba někdo z Kladenska bude chtít u nás vložit nějakou nemovitost, nebude muset jezdit do Jičína, ale svou žádost podá na katastrální úřad v místě bydliště, kde zařídí vše potřebné," vyzdvihuje Smrček jednu z předností nového systému. "V případě výpisu ale zatím není možné hovořit o veřejné listině, občan nebo organizace dostane pouze informace. Teprve až budou vyřešeny všechny otázky kolem elektronického podpisu, pak teprve lze doklad považovat za ověřený."

Přepis textů do nové databáze umožnilo nové programové vybavení. Díky němu se jakákoliv změna v registru objeví v podstatně kratší lhůtě, než tomu bylo dosud. Evidované údaje budou průběžně aktualizovány každé dvě hodiny.

Pokračování na str.4


Český rekreant - dobrý rekreant

Český ráj - Německý turista byl na počátku 90. let vzýván téměř jako spasitel tuzemských rekreačních zařízení. Někteří hoteliéři se ani netajili despektem k "chudým" Čechům, vždyť potřeba tvrdé měny byla tehdy důležitým argumentem a v malé koupěschopnosti českého obyvatele nebylo možné vidět zdroj rychlých zisků. Situace dnes, po deseti letech, je však jiná. Čech má dveře do domácích hotelů otevřené, protože Čecha si tu opět váží, víc než Němce. Čech je totiž dobrý klient.

"Bývaly doby, kdy východní Němci tvořili více než 90 procent naší klientely. Situace se však změnila. Dnes v sezóně navštíví náš hotel asi polovina Němců, zbytek jsou Češi. Převaha německých turistů však stále ještě trvá především v mimosezónních obdobích, kdy tvoří naprostou většinu klientů," analyzuje skladbu svých klientů Otto Hayer, nájemce hotelu Šikmá věž. Podle jeho slov tvoří základ německých hostů stálá klientela. Menší zájem z jejich strany pak vede k tomu, že oproti minulým letům se hotel naplní až krátce před sezónou. "Myslím, že je to důsledek toho, že v oblasti Prachovských skal se vyrovnala poptávka po ubytování s nabídkou," odhaduje možné příčiny Hayer.

Výhradně českého klienta preferují v rekreačním středisku Stavbař. "Klientelu si zde vytváříme už čtyři roky a jednoznačně dáváme přednost českým návštěvníkům. Vybudovali jsme si stálou klientelu rekreantů, kteří nás navštěvují každý rok a kteří již vědí, že jim zde nebude pobyt znepříjemňovat leckdy - slušně řečeno - nevhodné chování východních Němců," zdůraznil Jan Hamáček, provozovatel rekreačního areálu na okraji Mladějova. Přiznává, že ani z hlediska ekonomického zisku již nepředstavují zahraniční turisté jednoznačnou výhodu. "Češi už jsou lepší klienti a jsou ochotni utratit za svou dovolenou více než tolik opěvovaní Němci. Nemyslete si, Němci jsou spořiví," přidal další argument Horáček.

Pokračování na str.5


VZPOMÍNKA NA SEMTÍNSKOU LÍPU U torza padlé Semtínské lípy se sešli v neděli odpoledne pozvaní hosté, aby si zde připomenuli první výročí od rozlomení prastarého stromu, jednoho z neodmyslitelných symbolů Českého ráje. Vzpomínku na Semtínskou lípu uspořádala sobotecká Obec baráčníků, která přichystala přítomným divákům půlhodinový program naplněný verši a hudbou. Z hostů byla setkání přítomna například herečka Hana Maciuchová, která zde přednesla verše o lípě. Slovem provázel Karel Samšiňák (zcela vlevo), který byl zároveň jedním ze spoluautorů nové publikace o historii Semtínské lípy, jejíž výtisk si mohli přítomní zakoupit přímo na místě. Slavnostnímu setkání přihlížel také ministr životního prostředí Miloš Kužvart.

FOTO: pe


MUZIKA PAKA Na festivalu mohli diváci spatřit i černošskou dvojici z Jihoafrické republiky, která vystupovala v rámci divadelního představení Obnošené sny (více na straně 10).

FOTO: jn


Aquacentrum vyvolalo střet radních

Jičín - Kauza Aquacentra může způsobit rozkol na radnici. Názory na odvolání vedoucího Josefa Tměje se totiž nadále různí. Ostrý spor mezi radními vyvolala především forma odvolání. Okolnosti, za jakých byl Tměj sesazen, kritizuje od začátku starosta Jiří Liška a nyní se k němu přidává i místostarosta Vlastislav Matucha. O dalším osudu Tměje tedy není zdaleka rozhodnuto, někteří představitelé města totiž nevylučují revokaci tohoto tolik diskutovaného rozhodnutí.

Tměje doporučila odvolat městská rada v průběhu jednání, kterého se nezúčastnil starosta. V rozhodující chvíli se podle vlastních slov z jednání vzdálil i místostarosta Vlastislav Matucha. "Osobně si myslím, že odvolání Tměje nebylo příliš šťastným krokem. V takto velmi závažném případě měla rozhodovat městská rada jednoznačně ve stoprocentním složení a za přítomnosti obou aktérů. V podstatě se měly problémy bazénu znovu otevřít a rozhodně měl být dán prostor k obhajobě. Já osobně nejsem příznivcem takovýchto rychlých radikálních řešení a jako radní zřejmě nejsem ani schopen posoudit, zdali se odvoláním Tměje situace na jičínském bazénu nějak významně zlepší," připustil místostarosta Matucha.

Velmi tvrdě se na adresu místostarosty vyjadřují někteří radní, kteří s jeho posledními výroky zásadně nesouhlasí. "Současné vystupování místostarosty Matuchy nás zaráží. Při projednávání bodu o odvolání byl přítomen a v průběhu celého jednání neprojevil ani náznakem názor, který nyní prezentuje, což ho neopravňuje k takovému alibismu," říkají rozzlobeně a s podivem členové městské rady Pavel Nožička a Martin Puš. Přestože nebyli iniciátory odvolání, za svým názorem si i nadále stojí. Neměnný postoj vyjadřuje například i další radní Petr Volf.

Pokračování na str.2


Náklady na bazén čtyřnásobně přesáhly odhad

Hořice - Několikanásobně dražší, než se původně odhadovalo, bude stavba nového sportovního centra v Hořicích. Z necelých patnácti milionů se předpokládané náklady na výstavbu plaveckého bazénu s kuželnou během uplynulých měsíců vyšplhaly až na více jak padesát milionů korun.

Už dnes je téměř jisté, že ke konci roku bude město čerpat úvěr v objemu dvaceti až třiceti milionů. Bez těchto prostředků by jinak Hořice nebyly schopny zafinancovat stavby, které radnice plánuje. Peníze potřebuje právě na bazén.

"Předběžně jsme už jednali se dvěma peněžními ústavy. Předpokládá se, že ke konci roku přistoupíme k výběru banky, která by nám úvěr poskytla," oznámil vedoucí městského úřadu Jaroslav Vais. Důvodem zadlužení města, které předchozí úvěrové zatížení v podstatně srovnalo, je přestavba části kotelny nad nemocnicí na sportovní centrum. Práce by měly být zahájeny letos na podzim, termín ale může ovlivnit i výsledek veřejné obchodní soutěže, z níž vzejde dodavatel.

Proti původnímu projektu, kde se počítalo s cenou 12 až 15 milionů korun, se náklady v současnosti odhadují na téměř čtyřnásobek, převyšují totiž hranici 50 milionů korun. "Kromě bazénu a čtyřdráhové kuželny bude v centru také sauna, brouzdaliště pro děti, malé vířivky, squash a prostory pro cvičení," upřesnil Vais. Příčinou navýšení ceny jsou postupné změny v projektu. Například namísto dvaceti metrů budou tři dráhy bazénu měřit na délku pětadvacet metrů. "Pokud bychom chtěli v Hořicích provozovat něco na způsob přípravky pro sportovní plavání, měli bychom plavcům zajistit určitý standard," poznamenal k této konečné úpravě Vais.

Potvrdil, že úvěr na realizaci stavby bude nezbytný, radnice se podle něj ale pokusí získat i jiné zdroje financí. "Centrum bude mít význam i z hlediska protidrogové prevence a využití volného času dětí a mládeže pro velkou spádovou oblast Hořicka. Budeme se proto snažit získat finanční podporu i z různých grantových programů přes ministerstvo školství či ústředí tělovýchovy."

V současnosti se zpracovává dokumentace pro stavební řízení. Nejoptimističtější termín zahájení prvních zemních prací je září, samotná stavba by měla trvat přibližně půldruhého roku.

(jn)


Nové Noviny