Nové Noviny č. 22/011. června 2001str. 2

Aquacentrum vyvolalo střet radních

Pokračování ze str.1

Dramatičnost situace vystihuje i jeden z radních, který připustil, že vzhledem k debatám o odvolání Tměje dokonce uvažoval o své rezignaci. "Důvodem odvolání nebyl úraz, ale dlouhotrvající problémy s podřízenými, nadřízenými, s kvalitou vody a s úrovní poskytovaných služeb. Při rozhodování jsme měli k dispozici korespondenci mezi ředitelem TS a Tmějem, která ukazovala, že vzájemné problémy se nevyřešily, ale naopak prohlubují," komentuje situaci radní Puš. "Pan Tměj byl přítomen na jednání rady v dubnu, kde měl spoustu možností, aby se vyjádřil ke všem problémům, které se tehdy objevily," míní. Stejný názor vyjadřuje i jeho kolega z rady Pavel Nožička. "Členové rady již tehdy Tmějovi sdělili, co se jim na jeho práci nelíbí. Dále se ukázalo, že například jeho informace ohledně nezpůsobilosti paní Tišerové provádět plavání s kojenci byly naprosto nepravdivé. Odvolání ani nám nepřipadá jako šťastné. Ovšem záměry, ke kterým byl Tměj vybrán, se mu bohužel nepodařily naplnit," doplňuje Nožička.

O celé kauze bude v příštím týdnu jednat sportovní komise, která na své jednání pozvala nejen ředitele Technických služeb Čeňka Strašíka, ale dnes už i bývalého vedoucího Aquacentra Josefa Tměje. "Pokud by sportovní komise s rozhodnutím rady nesouhlasila, nevylučuji opětovné projednání v městské radě za přítomnosti jak Tměje, tak Strašíka. To je ovšem předbíhání událostem, možnost revokace rozhodnutí radních tady samozřejmě stále je. Můj názor na způsob odvolání Tměje se nemění. Tak, jak to bylo učiněno, se to prostě nedělá," potvrzuje své původní vyjádření Liška.

Neměnné postoje radních však nic nemění na tom, že odvolaný Josef Tměj se hodlá i nadále bránit. "Chci bojovat," říká. "Na mém postoji se samozřejmě nic nemění. S odvoláním nesouhlasím. Na jednání sportovní komise budu připraven zodpovědět s čistým svědomím všechny otázky a chci se bránit i veškerým útokům vzneseným na mojí osobu," konstatuje Tměj. Pokud rada své rozhodnutí revokovat nebude, zůstane Tměj v Aquacentru již jako řadový zaměstnanec pouze do konce června. "Nic se pro mě nemění. Dokud zde budu působit, chci pracovat na úkolech, které stále mám. Nyní například pracuji na zprovoznění odbavovacího systému a na dalších rozpracovaných úkolech. Jeden z nich je co nejrychlejší zprovoznění tobogánu," dodává.

Ani to, jak jednání sportovní komise nakonec dopadne, však nelze předvídat. Pochybnosti o způsobu odvolání Tměje nevyjadřuje pouze její předseda Vladimír Carda, ale například i další člen komise a zastupitel Josef Letošník. "O chystaném odvolání Tměje jsem ani já nic nevěděl. Nikdo se na můj názor neptal, přestože jsem v městském zastupitelstvu, a myslím, že bych k tomu měl co říct. Způsob byl každopádně podivný," říká Letošník. Za Tměje se staví například i výkonný místopředseda Asociace pracovníků v regeneraci a vedoucí bazénové sekce Milan Šmíd. "S výtkou na adresu pana Tměje nemohu v žádném případě souhlasit. Tměj je první z vedení bazénu od jeho zprovoznění, kdo nakumulované problémy pojmenoval a snažil se po dobu svého působení o jejich nápravu. Je pravda, že takovéto kroky vedou většinou k nevůli podřízených, kteří by měli raději svůj klid. Není pravdou, že by kroky Tměje byly neodborné a předem nekonzultované. Postupy prováděné na bazénu byly prováděny na základě vzájemných konzultací mezi panem Tmějem, mou osobou a odborným asistentem Fakulty stavební ČVUT, katedry zdravotního inženýrství, panem Šťastným," uvádí mimo jiné ve svém dopisu adresovaném vedení města Šmíd. Stejně se vyjadřuje i ředitel Hotelu Start Richard Toman. Podle něho chod hotelu nepoškodí ani tak vyřazení tobogánu z provozu, jako právě sesazení Tměje. "Je to ostuda radnice. Z našeho pohledu jde o prvního člověka, který zde problémy řešil. Jeho odvolání bylo každopádně neférové, navíc v době, když v Jičíně nebyl přítomen starosta," razantně reagoval na dotaz NN Toman.

(max)


Zimní stadion: oddělení od Technických služeb

Jičín - Ještě v letošní sezoně by mělo dojít k oddělení zimního stadionu ze správy Technických služeb, přes které se chod stadionu stále financuje. Stadion by měl nově spravovat oddíl ledního hokeje, jehož členové jsou přesvědčeni o tom, že by svěřené prostředky města dokázali využít mnohem lépe.

Podle starosty Jiřího Lišky jde každopádně o dobrou myšlenku, kterou hodlá podporovat. "Ve většině měst se o chod zimních stadionů starají různá občanská sdružení, což považuji za naprosto rozumné. V Jičíně by se tato změna mohla odehrát ještě letos, což by každopádně ulevilo i Technickým službám. Ty se pak budou moci lépe starat o jiné záležitosti," obhajuje myšlenku starosta. Oddělení považuje za rozumné i vzhledem k možnostem budoucího zastřešení stadionu. "Pokud má stadion ve správě občanské sdružení, dá se také snadněji získat státní dotace například i na zastřešení. Oddělení zimního stadionu však nesmí do budoucna přinést zvýšení celkových výdajů města. Nyní stadion dotujeme 1,3 milionem korun ročně a více si zatím opravdu nemůžeme dovolit," konstatuje Liška. Jak dále říká, případné oddělení bude schvalovat zastupitelstvo, které však vše schválí až po vzájemné dohodě mezi oddílem ledního hokeje a Technickými službami. "Zatím je vše v pozici předběžných jednání a rada návrh posuzuje ve smyslu ideového záměru."

Zimní stadion by tak měl být prvním zařízením, které se od správy Technických služeb oddělí. Odtržení dalších sportovišť měl připravit Josef Tměj, kterého však rada z jeho funkce nedávno odvolala. "O dalším postupu bychom v každém případě měli nejdříve diskutovat ve sportovní komisi. Jako dobrý nápad mi připadá založení společnosti se stoprocentním vlastnictvím města, v jehož vedení bychom měli svého zástupce. Tato společnost by pak jednotlivá sportovní zařízení města spravovala, měla by být pružnější a v konečné fázi by měla přinést i zlepšení svých služeb pro veřejnost," prohlásil Liška.

(max)


Voda v bazénu je kvalitní

Jičín - Posledním z pravidelných měření kvality bazénových vod jičínského Aquacentra nebyla potvrzena přítomnost patogenního stafylokoka, která v předcházejícím období vedla k několikerému omezení jeho provozu.

Podle vyjádření zástupce Okresní hygienické stanice v Jičíně Libuše Jůvové odpovídá současná jakost bazénové vody všem požadavkům tak, jak je upravuje vyhláška stanovující hygienické požadavky na koupaliště.

"V současné době odebíráme vzorky vod v Aquacentru ve čtrnáctidenních intervalech. Děje se tak vzhledem k problémům úzce souvisejících s kvalitou vody, které musely být během zkušebního provozu bazénu již řešeny. Vzorky odebíráme zvlášť ve velkém i v malém bazénu a ve vířivkách," upřesnila Jůvová.

Hlavní příčinu několikerého pomnožení mikroorganizmů v bazénech odhalí s největší pravděpodobností až jejich kompletní vypuštění, ke kterému dojde v rámci letní technické odstávky Aquacentra.

(mar)


Ozařovač zprovozní v příštích dnech

Jičín - S největší pravděpodobností již v průběhu příštího týdne přestanou onkologičtí pacienti dojíždět na ozařování do jiných zdravotnických zařízení.

Ukončení fyzikálního provozu nového ozařovače umístěného na radioterapeutickém oddělení Okresní nemocnice v Jičíně oznámila její ředitelka Dana Kracíková. Moderní kobaltový ozařovač Teragam prošel všemi náročnými zkouškami a nyní se čeká již jen na vydání konečného souhlasného stanoviska k jeho uvedení do klinického provozu.

Podle Kracíkové neměli pracovníci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ani zástupci dalších dotčených orgánů v průběhu provádění nezávislého auditu žádných podstatných připomínek. Proto nevidí žádný důvod, pro který by mělo být zprovoznění přístroje dále odkládáno.

Stavební rekonstrukce pracoviště radioterapeutického oddělení okresní nemocnice přišla na více než dva miliony korun. Pořizovací cena izotopového kobaltového ozařovače pak přesáhla hranici dvanácti milionů korun. Finanční prostředky na modernizaci dožilého přístrojového vybavení poskytlo Ministerstvo financí ČR převodem části tehdejšího fondu rezerv a rozvoje Okresního úřadu v Jičíně.

Uvedením jičínského ozařovače do provozu skončí nepříjemné několikaměsíční období, během něhož byli onkologičtí pacienti nuceni dojíždět do Fakultní nemocnice v Hradci Králové nebo do Nemocnice v Liberci.

(mar)


NATO Briefing Tour

Nizozemec Hedrik van der Gaag z vrchního velitelství NATO byl jedním z hostů briefingu o významu Severoatlantické aliance.

FOTO: pe

Jičín - Několikadenní série besed s představiteli NATO měla své pokračování na Valdštejnském zámku. Pod názvem NATO Briefing Tour se v naší republice koná již potřetí. Ty předchozí se uskutečnily v červnu a listopadu loňského roku v jedenácti českých a moravských městech.

"Po domluvě s vrchním velitelstvím spojeneckých sil v Evropě organizujeme tyto akce zejména v menších městech, kde není armáda v současné době příliš zastoupena. Jejich cílem je poskytnout potřebné informace jednak zástupcům státní správy, samosprávy, ale také pedagogům, aby je mohli předávat žákům a studentům v hodinách občanské nauky a dějepisu," uvedla Hana Pustelníková z Úřadu vztahů s veřejností ministerstva obrany.

Za pozemní vojsko britské armády se besedy zúčastnil Peter W. Reynolds. Vrchní velitelství spojeneckých sil v Evropě zastupoval Hedrik van der Gaag ze Spojeneckého velení v Atlantiku, hostem a pozorovatelem zároveň byl Marius Alekna z Litvy.

Setkání v Jičíně byl přítomen také major Juraj Galovec z českého ministerstva obrany. Ten po dvouletém působení České republiky ve strukturách NATO vidí pozici české armády ve vztahu k ostatním spojeneckým armádám jako naprosto rovnocennou. "Při pracovních schůzkách se nehledí na to, jestli jste Turek nebo Čech. Řeší se vždy ryze pragmatické problémy a vzájemná komunikace je vedena v rovině řešení konkrétních problémů. Despekt vůči české armádě ze strany velení NATO jsem nikdy necítil," svěřil se se svými zkušenostmi Galovec.

V rámci dopoledního setkání se rovněž hovořilo o programu Partnerství pro mír, účasti aliance v mírových operacích a o jejím vztahu k evropské bezpečnostní a obranné politice. Probrány byly také vztahy mezi aliancí a Ruskem, perspektivy jejího dalšího rozšiřování a působení České republiky v aliančních politických a vojenských strukturách.

(mar)


O způsobu financování výstavby domu není doposud rozhodnuto

Valdice - Především místními občany by měl být obsazen bytový dům, jehož výstavba je naplánována v blízkosti obchodu Jednoty ve Valdicích. Otázka výstavby nového domu přitom bude jedním z hlavních bodů plánovaného červnového zasedání valdických zastupitelů.

Na bytový dům je již hotova i projektová dokumentace. Mělo by v něm být zřízeno 12 bytových jednotek, z toho šest o velikosti 2+1 a zbytek 3+1. V suterénu se přitom počítá i s osmi garážemi. Podle starosty obce Vladislava Krause je v současnosti požádáno o vydání stavebního povolení. "Nyní provádíme průzkum zájmu o výstavbu mezi občany Valdic. Na jeho základě bychom si také chtěli vytvořit názor, jakým způsobem by měla být stavba realizována. Jako nejpravděpodobnější se zde nabízí možnost čerpání dotace od státu, čímž by však tyto byty zůstaly po dalších dvacet let jako nájemní. Další variantou je i to, že by obec mohla státní dotaci nahradit vlastními prostředky. Poslední variantou samozřejmě zůstává platba veškerých nákladů spojených s výstavbou ze strany zájemců o výstavbu," vypočítává možné varianty starosta.

Na budoucí výstavbu ve Valdicích bude mít svůj vliv i probíhající změna územního plánu. Do něho by měly být zaneseny pozemky vhodné i k budoucí výstavbě rodinných domků. "Většinou jde o soukromé pozemky. Obec již defacto žádné nevlastní. Jde především o prostor směrem na Studeňany. Ve všech uvažovaných místech by však neměl být nějaký zásadní problém i se zavedením inženýrských sítí," upřesňuje.

Ještě letos s největší pravděpodobností získají Valdice další byty od Vězeňské správy České republiky. Ta plánuje do majetku obce převést zhruba 220 bytů. Zastupitelstvo k možnému převodu již před časem vydalo souhlasné stanovisko. "Tyto byty jsou obsazeny lidmi, kteří často ve věznici už ani nepracují. Také z těchto důvodů o ně vězeňská správa už nemá zájem," konstatuje Kraus. O tom, jak s převedenými byty obec naloží, taktéž není doposud jasno. Také zde starosta připouští více variant. "Obec si bude moci byty buďto ponechat ve vlastnictví a hospodařit s nimi, nebo je za rozumnou cenu prodá. Prodej se mi každopádně zdá mnohem rozumnější. Pokud bychom se o byty chtěli starat, museli bychom zřizovat nějakou další instituci, což považuji za nerozumné. Navíc občané se o svůj majetek většinou dokážou postarat lépe, než bychom to dokázali my jako obec," uzavřel starosta.

(max)


Zvažují návrat Holovouského malináče

Holovousy - Holovouská náves dozná možná podstatných změn, do centra obce by se totiž mohly vrátit původní ovocné dřeviny, mezi jinými i tradiční Holovouský malináč.

Obec zatím čeká na vyjádření odborníků. "U Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích jsme si nechali zpracovat studii na úpravu návsi v Holovousích," uvedla zdejší starostka Martina Berdychová s tím, že studie by měla být hotova nejpozději během června.

Teprve po jejím prostudování se místní zastupitelé zřejmě rozhodnou, jakou podobu by náves měla do budoucna mít a zda se sem vrátí původní ovocné odrůdy. V případě zájmu je holovouský Výzkumný a šlechtitelský ústav podle jeho ředitele Josefa Drobného ochoten poskytnout obci stromky k nové výsadbě.

V současnosti se zpracovává také studie na revitalizaci přírodní nádrže v Chodovicích, která má sloužit jako koupaliště, a v těchto dnech by měl být dokončen projekt na opravu kostela sv. Bartoloměje.

(jn)

Kdepak nové stihačky chlapče, to jen supové slétají se na mršinu naší armády.


Nové Noviny