Nové Noviny č. 22/011. června 2001str. 3

Město nemá všechny pozemky u nádraží

Hořice - Ačkoliv do zahájení stavby nového autobusového nádraží v Hořicích zbývá jen pár měsíců, městu se zatím nepodařilo vykoupit všechny pozemky, které se nacházejí v území chystané investice za zhruba 15 milionů korun.

"Je zde několik desítek čtverečních metrů pozemků dotčených záborem, které zatím jejich majitelka odmítá městu prodat. Stavba samotného autobusového nádraží tím sice ohrožena není, ale v tomto nedořešeném prostoru má být vybudován chodník, který je důležitý jako přístupová komunikace k nádraží," potvrdil neúspěch ve vyjednávání vedoucí hořické radnice Jaroslav Vais.

"Majitelce přitom nabízíme i 500 a více korun za metr čtvereční, což je cena výrazně vyšší než obvyklá," dodal. Nevyloučil proto, že by mohlo nastat i krajní řešení, tedy vyvlastnění. Podle vedoucího úřadu je to jediný střet, neboť jak uvedl, s ostatními vlastníky přilehlých zahrad se už radnice dohodla.

"Jisté komplikace nastaly také u pozemku České pošty v souvislosti s účinností nového právního předpisu o nakládání s majetkem státu. Chybí totiž prováděcí vyhláška ministerstva financí. Důsledkem toho je, že jsme České poště poslali smlouvu o smlouvě budoucí, která se nám bohužel vrátila. Nakonec jsme se proto dohodli na nájemní smlouvě s možností následné směny za jiný pozemek v blízkosti právě budované kruhové křižovatky," vysvětluje Vais.

Minulý týden bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu autobusového nádraží a v krátké době bude zahájeno stavební řízení. Následný výběr dodavatele vzhledem k ceně zakázky podle vedoucího radnice provede odborná firma. Stavba začne v srpnu a dokončena má být na jaře příštího roku, jedna z variant však nevylučuje, že se nádraží podaří zprovoznit ještě letos.

(jn)


Zisky z automatů využijí pro domov důchodců

Nová Paka - Na svém desátém zasedání jednala novopacká rada města o úpravě rozpočtu na letošní rok, který bude předložen zastupitelstvu města ke schválení na příštím veřejném zasedání v pondělí 11. června.

Vzhledem k již dřívějšímu rozhodnutí zastupitelstva o integraci Zvláštní školy v Nové Pace do Základní školy v Komenského ulici uskutečněné od 1. září letošního roku doporučili radní rozhodnutí o zrušení zvláštní školy a zároveň doporučili zastupitelstvu ke schválení dodatek znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní školy Nová Paka v Komenského ulici.

Rada rovněž jednala o převodu tělovýchovného a sportovního majetku, který měl být navržen k předání do majetku města. Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých tělovýchovných subjektů radní pouze tuto skutečnost vzali na vědomí a budou dále hledat řešení v této záležitosti. Mezi různými návrhy prodejí a koupi pozemků a nemovitostí schválila rada města odprodej objektu bývalé hasičské zbrojnice v Pusté Proseči, která již dlouho neslouží svému účelu, a její přestavbu na garáž.

Radní rovněž doporučili zastupitelstvu ke schválení novelizaci vyhlášky o místních poplatcích, spočívající v úpravě poplatků za zboží vystavené před prodejnou.

Městská rada se dále zabývala rozdělením výtěžků z hracích automatů, které mohou být podle zákona rozděleny na sociální, zdravotní, sportovní, ekologické a kulturní programy. Rada odsouhlasila částku více jak čtvrt milionu Kč, získanou z poplatků za hrací automaty v minulém roce, použít do sociální sféry, konkrétně na částečné uhrazení financování domova důchodců.

Radní rovněž schválili firmu ESPO Týniště nad Orlicí, která zvítězila ve výběrovém řízení na vybudování teplovodu z novopacké výtopny k nově stavěným čtyřiadvaceti bytovým jednotkám v Bezručově ulici.

(ur)


Holandská nadace připravuje další výměnné zájezdy

Holandský velvyslanec Robert Jan van Houtum krátce po zahájení výstavy fotografií svých krajanů v patře Okresního úřadu v Jičíně.

FOTO: jn

Jičín - V rámci rozšiřování partnerských vztahů navštívila v minulých dnech Jičín pětičlenná správní rada nadace Stichting Jumelage z holandského města Wijk bij Duurstede.

Zejména díky mnohaletému přátelství těchto lidí se zástupci nadace Jičín - město pohádky vzniklo oficiální partnerství mezi oběma městy.

"Možnost vzájemného sbližování obou měst a jejich obyvatel má jistě oboustranně obrovský význam. Například v loňském roce investovala holandská nadace sedmdesát pět tisíc guldenů z fondu Evropské unie na uhrazení výměnného zájezdu sedmi autobusů do Wijku. Zaplatila cestovní výlohy a pobyt přibližně dvěma stům jičínských sportovců, umělců, členů sborů i souborů a studentů, pro které doma připravila bohatý kulturní i sportovní program. Letos nadace pokračuje ve vyhledávání dalších kontaktů nejen pro zástupce uvedených činností, ale například i pro zemědělce, techniky, lékaře a představitele dalších oborů lidských činností. Soustřeďují se i na různé kluby a spolky, jejichž členské základny by mohly mít zájem rozšířit řady účastníků dalších výměnných zájezdů," uvedl předseda nadačního fondu Jičín - město pohádky Jaroslav Veselý.

Během pětidenního pobytu navštívila delegace mimo jiné i okresní nemocnici. Tam se podrobně zajímala o problémy našeho zdravotnictví, přičemž se pochvalně vyjádřila na adresu státu, z jehož rozpočtu je postupná rekonstrukce zdravotnického zařízení realizována.

Hosté si v doprovodu jičínských přátel prohlédli město a jeho kulturní památky. Přijali pozvání Masarykovy obchodní akademie a některých dalších institucí.

V polovině pobytu se k nim připojil holandský sbor C-Kwadraat, který koncertoval v aule Lepařova gymnázia a společně pak s místním sborem Foerster v Porotním sále jičínského zámku. Vernisáže fotografií holandských autorů se v prostorách okresního úřadu zúčastnil i holandský velvyslanec v České republice Robert Jan van Houtum.

Delegace navštívila historický areál Kuksu, Zoologickou zahradu ve Dvoře Králové a během neděle se pak vrátila do své vlasti.

(mar)


Tradiční setkání Veseláků

Vysoké Veselí - Téměř všeobecně je známo, že se konají setkání obcí, které mají ve svém názvu Lhota. Daleko menší popularitu mají setkání zástupců obcí a měst, jež mají ve svém názvu Veselí. Je jich také daleko méně, necelé dvě desítky v Čechách. Setkání Veseláků se uskutečňují od roku 1993. Všech devět ročníků se konalo také za účasti zástupců Vysokého Veselí.

V letošním roce se setkání konalo v jižních Čechách - ve Veselí nad Lužnicí ve dnech 26. - 27. května. Po přivítání "místníma Veselačkama" v překrásných blaťáckých krojích čekalo účastníky další milé překvapení. Mezi účastníky byl i pan Tony Židoň z Veselí v americkém státu Dakota. Přestože se narodil v USA, k diskuzi s ostatními účastníky nepotřeboval tlumočníka, mluvil krásně česky s americkým přízvukem. Potom následoval další program. Po návštěvě některých místních firem proběhla i zajímavá exkurze do jaderné elektrárny Temelín. Odpolední koncert místního smíšeného pěveckého sboru předcházel večernímu divadelnímu představení ochotníků z Nového Veselí.

Nedělní program byl rozdělen do dvou skupin. Jedni sjížděli v lodích Nežárku a druzí se jeli podívat na historické památky do nedaleké Třeboně. Podvečerní loučení vyvrcholilo zdravicí Tonyho Židoně: "Jsem rád, že jsem Veselák, ahoj." Tímto dostalo společenstvo Veseláků celosvětový charakter.

Zdeněk Peroutka


krátce

VYSOKÉ VESELÍ: Svátek milovníků dechovky

Milovníci dechovky by si měli v kalendáři výrazně označit neděli 1. července, kdy se ve Vysokém Veselí bude konat tradiční koncert k uctění památky Karla Vacka. Na přípravách se opět spolu s místními pořadateli podílí skladatelův syn Karel Vacek mladší. O dobrou pohodu během koncertu se bude starat legenda dechové hudby, nestárnoucí zpěvák a konferenciér Josef Zíma. Spolu s ním se posluchačům představí i další známé osobnosti tohoto hudebního žánru.

(red)

JIČÍN: Květinový den

V průběhu letošního, v pořadí již pátého Květinového dne, který na Jičínsku organizovalo Centrum nezávislého života v Českém ráji a Podkrkonoší se v Jičíně, Železnici, Lomnici nad Popelkou, Semilech, Jilemnici a Vrbici vybralo přes třiadevadesát tisíc korun. Vybraná suma byla převedena na konto Ligy proti rakovině, jež usiluje o nádorovou prevenci, zlepšení kvality života a podporu onkologického výzkumu. Na zdárném průběhu celé akce se podíleli i studenti jičínského a jilemnického gymnázia, integrovaných škol v Semilech a Lomnici nad Popelkou a skautové. O akci byl takový zájem, že se pořadatelům nedostalo žlutých květů měsíčku lékařského, které jsou odměnou dárcům za finanční příspěvek. Bez ohledu na tuto akci je možné přispět na konto Ligy proti rakovině i dodatečně přímo u ČSOB na konto LPR Praha č.ú. 6500065/0300.

(red)

DĚTENICE: Uctí památku J.B.Foerstera

Zajímavý kulturní program k uctění památky J.B.Foerstera a jeho rodu v Osenicích připravuje pro veřejnost v rámci festivalu nazvaném Co život dal na sobotu 9. června obec Dětenice, Pěvecké sdružení pražských učitelů a Unie českých pěveckých sborů. V rámci programu, který začne v 11 hodin bohoslužbou ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Osenicích, proběhne ve 12 hodin i otevření pamětní síně Foersterova rodu ve škole J.B. Foerstera. Ta bude zřízena za spolupráce s Národním muzeem - Českým muzeem hudby. Po jedné hodině se pak uskuteční přehlídka pěveckých sborů u pamětní desky na škole a vše bude zakončeno v 18 hodin slavnostním koncertem v dětenické sokolovně. Zde se představí sbory Skřivánek z Prahy, novopacký Hlas, Královédvorský komorní sbor ze Dvora Králové a nebudou zde chybět ani žáci místní základní školy z Dětenic.

(max)

JIČÍN: Dětský den s pojišťovnou Generali

Oblastní kancelář pojišťovny Generali pořádá zítra na házenkářském hřišti dětský den. Program bude zahájen v 10 hodin a potrvá až do podvečerních hodin. Na venkovním podiu se představí dětské taneční, folklorní a country soubory. Vystoupí písničkářka Jana Rychterová a jičínská hudební skupina Sprzho. Dále proběhne řada nejrůznějších soutěží netradičního charakteru, ukázky práce záchranářů Okresní nemocnice Jičín, leteckých modelářů, policejních psovodů a hasičů. Dobrovolné vstupné bude věnováno dětskému oddělení Okresní nemocnice v Jičíně.

(red)

NOVÁ PAKA: Senátorské odpoledne

V pondělí 4. června se od 14.30 do 16 hodin v zasedací místnosti městského úřadu uskuteční setkání se senátorem Jiřím Liškou. Obyvatelé Nové Paky budou mít příležitost vznést své dotazy na současného senátora a zároveň starostu města Jičína.

(red)


Nové Noviny