Nové Noviny č. 22/011. června 2001str. 4

Registr nemovitostí bude brzy na internetu

Pokračování ze str.1

"Ze začátku je ovšem potřeba počítat s tím, že nějaký čas potrvá, než si pracovníci našeho úřadu nový systém osvojí do té míry, jako ten stávající. První půlrok to bude pro uživatele katastru znamenat asi určité zklamání, protože nároky na nový způsob zápisu vkladu, záznamu a nakonec i poskytování informací jsou podstatně odlišné a tedy v první fázi i náročnější," upozornil Smrček. Proto také, jak dodal, všichni zaměstnanci KÚ postupně absolvují školení.

Že nebude přístup do internetové databáze zdarma a za získávání informací o nemovitostech se narozdíl od stahování dat z obchodního rejstříku bude platit, se hovoří už nejméně rok. Dnes už je jisté, že samotný sazebník se od současného téměř neliší. "Od 1. června vychází nová vyhláška o poskytování informací z katastru. Zde jsou uvedeny jednak podmínky, za jakých bude registr přístupný, a také ceník služeb," předesílá ředitel. Výpis na běžném formátu A4 přijde na 50 korun. Dnes se přitom za formulář, který je obvykle dvoustránkový a jenž si klient musí vyzvednout osobně, platí 100 korun.

S velkou pravděpodobností bude v roce 2006 dokončena digitalizace všech katastrálních map, což ještě více zjednoduší práci odborné veřejnosti, ale například i samospráv. Zejména pozemkovými záležitostmi se totiž často zabývají zastupitelstva na svých pravidelných jednáních. Obce si pak nebudou muset předem objednávat podklady, ale projednávané území si zastupitelé přímo v průběhu zasedání zobrazí třeba na monitoru v jednací místnosti.

(jn)


Úřad bude mít výluku

Z důvodu přechodu na nový informační systém nebude Katastrální úřad Jičín od 1. června do 9. července zapisovat žádné změny, a to vkladem ani záznamem. "Po uvedené období s výjimkou jednoho týdne se budou ale nadále přijímat všechna podání a například s vydáním snímků z map by neměl být problém. Provedení změn však bude možné až po obnovení činnosti v plném rozsahu. Jde o natolik technicky náročnou záležitost, že není jiná možnost," zdůraznil ředitel KÚ Oldřich Smrček. Ročně úřad eviduje kolem 12 tisíc žadatelů o informace, do roka vydá kolem 4,5 tisíce záznamových listin a zhruba 3 tisíce vkladových listin. "Z hlediska těchto čísel patříme mezi menší úřady, jiné mají větší počet zákazníků. Ovšem po datové stránce patříme mezi katastrální úřady, které spravují rozsáhlý objem údajů. Máme na 240 katastrálních území a na okrese je také poměrně velký počet vlastníků, registrujeme přes 60 tisíc vlastnických listů," vypočítává Smrček.

(jn)


Společnost C.S. Cargo zahajuje provoz v nově vybudovaném skladovém centru

Jičín - Další z firem, která si zvolila za domovské působiště jičínskou průmyslovou zónu, dokončila výstavbu a je připravena spustit provoz. Dopravní a spediční společnost C.S. Cargo s.r.o. v minulém týdnu uspořádala den otevřených dveří v nově vybudovaném areálu společnosti.

Nový komplex se skládá z administrativní budovy a veřejného celního skladu, ve kterém bude společnost nabízet v rámci logistických služeb komplexní skladovou evidenci, přípravu, kompletování a balení zboží včetně jeho případného rozvozu.

"K dnešnímu dni naše skladové prostory čítají 5000 paletových míst, avšak s rostoucími požadavky našich zákazníků zahájíme k 1. červnu oficiálně provoz logistického centra, ve kterém budeme schopni poskytnout našim zákazníkům až 9000 paletových míst k uskladnění zboží," říká Tomáš Balihar, jednatel společnosti.

Podle něho nová hala vyhovuje svým vybavením nejnáročnějším skladovým požadavkům. "V budoucnu se budou o nepřetržitý čtyřiadvacetihodinový provoz skladu starat čtyři směny. Vytvořili jsme tak přibližně dvacet nových pracovních příležitostí," dodává Balihar.

Společnost C.S. Cargo byla založena v roce 1995 a od svého vzniku se věnuje dopravě, spedici a logistice.

vad, FOTO: jn


Elektronický podpis změní byrokracii

Nikoliv občan, ale informace mají v budoucnu obíhat úřady. To je vize tzv. Státní informační politiky, kterou přijala vláda před dvěma lety. Podle ní se státní a veřejná správa propojí v jeden informační systém, do kterého bude moci každý vstoupit ze své kanceláře, ze školy, z knihovny, domova nebo obecního úřadu v jakékoliv obci.

Odpadnou tak zdlouhavé fronty u přepážek a příležitost ke korupci. První krok k naplnění tohoto cíle přinesl loni schválený zákon o elektronickém podpisu. Ten ovšem zatím není možné použít v plném rozsahu, dosud chybí některé vyhlášky, které vymezí podmínky, za jakých bude tento systém fungovat, a zajistí bezpečnost ochrany osobních údajů všech jeho účastníků.

Zpřístupnění katastru nemovitostí na internetu je jen dílčím krokem. Ostatně většinu informací o státních orgánech lze už dnes nalézt na tzv. portálu veřejné správy (www.centralni-adresa.cz). V blízké budoucnosti však nemá zmíněný portál poskytovat pouze informace, ale i služby. Jakmile se dobuduje odpovídající legislativní prostředí a úřady se vybaví potřebným softwarem, nebude problém díky elektronického podpisu žádat přes internet například o sociální dávky, podávat daňová přiznání, přihlásit nebo odhlásit automobil na dopravních inspektorátech, podat žalobu k soudům nebo žádat o vystavení nejrůznějších dokladů.

Jisté je, že elektronická korespondence jako alternativa k současné papírové formě patrně od základu změní často zdlouhavé a nepříjemné procedury při styku občana se státní byrokracií. Usnadní se ale například i komunikace mezi bankovními domy a jejich klienty a řadou dalších subjektů.

(jn)


Na dlužníky i soukromí exekutoři

Jičín - Vymáhání dluhů už napříště nebude výhradní doménou státních exekutorů, změna zákona totiž umožní od září podnikat i soukromým vymahačům dluhů. Vzhledem k velikosti a množství pohledávek v regionu však není pravděpodobné, že by na Jičínsku vznikla více než jedna soukromá exekutorská kancelář.

"Okresní soud v Jičíně zaměstnává ve funkci exekutorů tři pracovníky, jejichž úkolem je v terénu zajišťovat vlastní výkon soudního rozhodnutí," uvedla místopředsedkyně Okresního soudu v Jičíně Drahomíra Šorfová. I v Jičíně by se ale k současným státním exekutorům mohli připojit další privátní. Podle nového zákona to však musí být osoby s právnickým vzděláním a minimálně tříletou exekutorskou praxí.

"Při vymáhání pohledávky bude mít věřitel možnost podat návrh na realizaci výkonu soudního rozhodnutí tak jako doposud u soudu, nebo přímo u některého z privátních exekutorů. Při možnosti výběru osloví poškozený samozřejmě úspěšnějšího odborníka s lepší pověstí. Výkon soudního rozhodnutí je však v těchto případech poměrně složitou a mnohdy i zdlouhavou činností. Dlužníci se vlastnímu výkonu poměrně často vyhýbají, a tak evidujeme i několik let nedořešené případy. Osobně si myslím, že naši soudní vykonavatelé jsou poměrně úspěšní, když za první tři měsíce tohoto roku vydobyli pohledávky za téměř 1,2 milionu korun," chválí činnost exekutorů Šorfová.

V porovnání s jinými okresy je to však mírný podprůměr. Nižší vydobytelnost pohledávek je údajně daná sociálním složením jičínského okresu s velkým množstvím chudších vesnic a nižšími finančními příjmy jejich obyvatel. Nejsou tedy výjimkou případy, kdy soud vydá rozhodnutí a exekutor nemá ve skutečnosti dlužníkům co zabavit. Také zřejmě z těchto důvodů nelze v Jičíně očekávat vznik hned několika exekutorských kanceláří. Nejspíš bude jedna, která pak zaměstná dva až tři vykonavatele.

Funkci profesní komory privátních exekutorů přebralo až do září Ministerstvo spravedlnosti ČR. Tato instituce také jmenuje výběrovou komisi složenou ze čtyř soudců a jednoho pracovníka ministerstva. Před ní pak uchazeči o funkci privátního vykonavatele se statutem veřejného činitele složí státní zkoušku.

(mar)


Opravují komunikace

Valdice - Na zhruba 250 tisíc korun přijde oprava chodníku ve Školní ulici, která bude v nejbližší době zahájena ve Valdicích. V současnosti se přitom rekonstruuje i chodník v ulici Přátelství, což obecní pokladnu v tomto roce přijde na dalších 76 tisíc korun. Podle starosty Vladislava Krause se v letošním roce budou dále vyměňovat obrubníky na náměstí a počítá se i s položením nové střechy nad přístavbou místní základní školy. "Na chodníky pokládáme nově zámkovou dlažbu. Jejich opravou pokračujeme v akcích, které běžely už v loňském roce," řekl starosta.

(max)


Mateřská škola slaví devadesátiny

Jičín - Sedmého června uplyne devadesát let od kolaudace původní městské opatrovny, dnes Mateřské školy v ulici 17. listopadu. Ještě před tímto výročím zde bude uspořádán den otevřených dveří.

Odpoledne v den oslav se v mateřské škole sejdou její bývalí zaměstnanci se současnými. Od 17.00 hodin přijde všem přítomným zazpívat jičínský sbor Smetana pod vedením ředitelky Základní umělecké školy v Jičíně Jaroslavy Komárkové.

Přibližně před pěti lety byla v historické budově provedena rekonstrukce části sociálního zařízení. Druhá polovina měla být opravena o rok později. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků se však město k této investiční akci vrací až letos a sociální zařízení bude rekonstruováno během prázdninových měsíců za odhadovanou částku 650 tisíc korun z rozpočtu města Jičína.

(mar)


Nové Noviny