Nové Noviny č. 22/011. června 2001str. 6

Občané asi se stížností neuspějí

Kopidlno - Zpochybnit platnost územního plánu města cestou Ústavního soudu se skupině občanů, kteří bydlí v sousedství cestmistrovského střediska v Kopidlně, zřejmě nepodaří.

Okresní úřad totiž podle dostupných informací stížnost na obecně závaznou vyhlášku (územně plánovací dokumentaci) k Ústavnímu soudu nepodá. Vyplynulo to z jednání, které se konalo v Kopidlně minulý týden za účasti hygieniků a pracovníků krajského úřadu. "Se stanoviskem okresního úřadu, podle kterého je vyhláška, respektive územní plán, po formálně právní stránce v pořádku, nemůžeme souhlasit," prohlásil jeden z odpůrců právě zahájené dostavby cestářského střediska Josef Pěnička.

"Jak mohou tvrdit, že tento závažný dokument není v rozporu s tehdy platnými právními předpisy, když v podkladech pro zpracování územního plánu Kopidlna nebyly vůbec zahrnuty dvě desítky stížností, které jsme v předchozích letech dotčeným orgánům adresovali," odmítá ustoupit Pěnička. "Pochybení z minulosti o umístění areálu správy a údržby silnic přece nemohou odnést občané."

Podle právníka okresního úřadu Vlastimila Krejči je vyhláška nenapadnutelná, neboť při procesu schvalování ÚP bylo splněno vše, co zákon ukládá. Jak úřad s podnětem skupiny lidí naloží, není ale stále rozhodnuto. "Právní řád umožňuje přednostovi pozastavit platnost příslušné vyhlášky a pak v určité lhůtě musí podat podnět k Ústavnímu soudu na její zrušení," vysvětluje Krejča. Podle Pěničky je pravděpodobné, že vznikne občanské sdružení, které bude nadále hledat další způsob, jak zamezit dostavbě cestmistrovského střediska a zároveň přehodnotit lokalitu průmyslové zóny v blízkosti obytné zástavby.

(jn)


V areálu svítí nová časomíra

Jičín - Město Jičín převzalo k bezplatnému užívání světelnou výsledkovou tabuli a časomíru, kterou ve velké hale sportovního areálu nainstalovali pracovníci společnosti ST Ostrava.

Smlouva mezi Jičínem, Českým svazem házené a nájemcem Hotelu Start, společností DC point., upravuje bezplatný pronájem elektronického zařízení po dobu příštích deseti let. Po uplynutí stanovené lhůty bude časomíra pro míčové halové sporty bezúplatně převedena do vlastnictví města.

Radnice se pak zavázala zprostředkovateli celé akce společnosti DC point. umožnit pětiletý, rovněž bezplatný pronájem reklamní plochy čtyř metrů čtverečných ve velké hale sportovního areálu v prostoru nad novou výsledkovou tabulí.

Po dobu platnosti smlouvy pak město poskytne Českému svazu házené jednou ročně pronájem sportovní haly zdarma. Jedná se vždy o čtyři dny v prosinci, kdy bude v jičínském areálu pořádán dlouhodobý mezinárodní turnaj juniorů. V tomto roce pak město nebude požadovat nájem ani v případě pořádání čtyřdenní kvalifikace mistrovství Evropy v kategorii juniorek, které se uskuteční o tomto víkendu.

Světelná výsledková tabule a časomíra přišla Český svaz házené na 460 tisíc korun. Dalších čtyřicet tisíc korun stála konstrukce, na níž je umístěna, a materiál potřebný k její instalaci. Tyto vícenáklady uhradí Technické služby ze svého rozpočtu. Investici Českého svazu házené by měla po vzájemné dohodě vykompenzovat společnost DC point. finančními úlevami při využívání služeb Hotelu Start.

(mar)


Pomozte dětem

Vysoké kapesné, drahé věci, supermoderní oblečení - to jsou dnes už všední obrázky z našich základních škol. Zda si jejich hodnotu děti uvědomují nebo zda je to pro ně samozřejmostí, těžko říct. Všichni se oprávněně obáváme posunutých hodnot nové generace. Někdy s obavou očekáváme jejich dětské odpovědi a vyprávění o tom, co je pro ně samozřejmostí, co považují v životě za prioritu oni sami nebo jejich rodiče.

Že to není ale vůbec tak špatné, nás nedávno přesvědčili děti i rodiče. Po zhlédnutí televizního gala-pořadu, jehož výtěžek byl věnován na konto POMOZTE DĚTEM, vyzvaly děti z kroužku aranžování spolužáky z naší školy. Samy věnovaly 1000 Kč z výtěžku prodejní výstavy na toto konto. Okamžitě se v každé třídě objevily plakáty s logem konta a dětské kasičky. Všichni žáci byli osloveni s prosbou o třeba nepatrnou částku podpory. Ne s cílem žádat rodiče o samozřejmé peníze, ale zda by třeba něco málo ušetřily děti ze svého kapesného. Přesto mnozí rodiče nezůstali lhostejní k dětské výzvě. Sešlo se neuvěřitelných 10.140 Kč, které žáci, rodiče i pedagogové shromáždili a odeslali na konto.

Děkujeme všem, kteří přispěli. Vážíme si žáků i rodičů, kteří společně s námi pomáhají vychovávat k životním hodnotám, které od mladé generace očekáváme.

Mgr. Dagmar Filsaková, zástupce ředitele 1.ZŠ Jičín


Proč odcházejí?

Rád bych reagoval na článek pana ing. Vladimíra Václa z Nových novin ze dne 18.5. Jak napsal, odcházejí, protože byl odvolán ing. Hýrek. Zapomněl ale dodat, že pan ing. Hýrek byl odvolán jen z funkce zástupce ředitele pro elektro-oddělení. I nadále vykonával (a zatím i vykonává) funkci zástupce pro VOŠ a zástupce pro praktické vyučování. Nebyl tedy "odstřelen", jak pan ing. Václ naznačuje. Pouze mu bylo umožněno věnovat více času a úsilí studiu nových technologií a strojařské problematiky, která je hlavní náplní vedlejší hospodářské činnosti. A v tomto směru mohl školu výrazně zlepšit. Cituji z minulého článku: "Na potřebné odborné úrovni ze strany vedení školy pak je pouze ing. Hýrek, proto je nutné a přirozené se ho zbavit." Nikdo se pana ing. Hýrka nezbavuje. Pan ing. Hýrek se rozhodl odejít sám. Toť vše.

Dále pan ing. Václ píše, že po jejich odchodu zanikne řada předmětů. To není pravda. Odejdou sice lidé, kteří těmto předmětům rozuměli, ale škola má přes 2 měsíce na nalezení odpovídající náhrady. Navíc, co se kvality některých těchto předmětů týká, posuďte z mé zkušenosti. Je možné, že pedagog určité znalosti ovládá, ale pokud nedochází do hodin včas (někdy se nedostaví vůbec), těžko může své zkušenosti předat. Stejně tak i učitel, který na začátku hodiny sdělí studentům "Bádejte", přičemž poskytne místo výkladu a odpovědí na otázky skripta, přestává být učitelem v pravém slova smyslu. A tak by se měl učitel věnovat svému poslání pedagoga a ne pracovat například na projektu pro firmu, i když to prohloubí jeho znalosti.

Dále se pan ing. Václ zmiňuje o konzervativním křídle školy. Novými podněty jsou chápány nové programy na ulehčení a zrychlení práce. Pan ing. Václ bohužel zapomíná, že střední škola vzdělává žáky i k dalšímu studiu na vysokých školách a z jičínské průmyslovky se jich na VŠ cca dvě třetiny hlásí. A právě tito žáci, kteří chtějí ve studiu pokračovat, potřebují hlavně teoretický základ. Studium na vysoké škole trvá cca 5 let. Co bude za 5 let s tzv. revolučními programy, jejichž výuku u středoškoláků pan ing. Václ prosazuje? Software stárne strašně rychle a ještě rychleji se vyvíjí. Tento styl vyučování by se zajisté hodil pro učiliště, kde jsou učni připravováni přímo pro okamžitou konkrétní praxi. Ale za našich podmínek? Je mi líto.

V minulém článku byly také zmíněny osnovy schválené v 70. letech. Je to jasná nepravda. V tuto chvíli se vyučuje podle programů schválených v roce 1999 nebo 2000. Navíc, fyzikální zákony se nemění. Studenti se zde neučí zkostnatělé zastaralé věci, ale základní principy elektrotechniky, které jim slouží jako odrazový můstek pro další studium. Když pan ing. Václ píše: "Potřebné teoretické vědomosti by získávali v návaznosti na konkrétní potřeby", přímo tím vystihuje podstatu učiliště. To je orientováno převážně na praktické užití znalostí a ne na další vzdělávání. Tvrzení pana ing. Václa, že vzdělaný odborník může vyučovat bez pedagogického vzdělání, mi nějak nesedí. Náš stát rozumně dbá na kvalitu učitelů stanovením jejich potřebného vzdělání, konkrétně v psychologii, pedagogice, etice atd. Pedagog musí mít schopnost předat vědomosti, musí umět zaujmout a hlavně musí být obrněn neobyčejnou trpělivostí, když poněkolikáté vysvětluje nepochopenou látku. Na toto zaměstnání je člověk vzděláván na vysoké škole a připadá mi nerozumné nutnost tohoto vzdělání zpochybňovat. Nepopírám, že odchodem těchto učitelů škola ztrácí. Nikdo nezpochybňuje jejich znalosti a zásluhy. Jisté ale je, že odcházejí ze své vůle. Doufám, že škola toto nelehké období zdárně překoná a bude pokračovat neméně úspěšně i nadále.

Student VOŠ Jan Bažant, Jičín


Policie ČR

Hořice - V noci na neděli 27. května a v neděli odpoledne došlo k odcizení dvou motocyklů, jejichž krádež byla nahlášena hořickým policistům. V prvním případě se jedná o motocykl Aprilia 1000 tmavočervené met. v hodnotě asi 360.000 Kč, který byl odcizen turistovi ze SRN od hotelu Dachova. Druhý stroj, Suzuki GSX 750R modrobílé barvy, byl odcizen na náměstí J.z Poděbrad návštěvníkovi z Chomutova. Škoda v tomto případě je asi 225.000 Kč.

Popovice - Během noci na 25. května vnikl nezjištěný pachatel do rodinného domku v Popovicích, kde odcizil různou video a audio elektroniku v hodnotě přes 50.000 Kč.

Mladějov - U Mladějova došlo v pátek 25. května v 18.30 hodin ke střetu traktoru a vleku netovární výroby s vlakem. Řidič vjel na železniční přejezd a nevšiml si přitom osobního vlaku přijíždějícího od Mladějova. Přejezd již nedokázal rychle opustit a došlo ke srážce, při níž byl utržen přívěs a tlačen vlakem téměř 70 metrů. Při nehodě, která se obešla bez zranění, byl poškozen pluh a stupačka vlaku a vlek za traktor. Alkohol byl vyloučen, škoda činí asi 52.000 Kč.

(tm)


Daňový kalendář na červen

Pátek 8.června

Pojistné: Záloha na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na (dobrovolné) nemocenské pojištění OSVČ za měsíc květen 2001. Záloha na pojistné na zdravotní pojištění OSVČ za měsíc květen 2001.

Pondělí 25.června

Daň z přidané hodnoty: Daň a daňové přiznání za měsíc květen 2001.

Spotřební daň: Daň a daňové přiznání za měsíc květen 2001.

Ing. Jana Kavková, daňový poradce (tel.:0433/523 320)


Neplaťte víc, než musíte

Je nutné při odkupu majetku, osobního automobilu pořízeného formou finančního leasingu, po jeho skončení za cenu 1220 Kč tuto částku zaúčtovat na účet 028-Drobný hmotný investiční majetek (drobný dlouhodobý hmotný majetek)?

Podle postupů účtování pro podnikatele, účtová třída 0 článek 1 odst.6 jsou drobným dlouhodobým hmotným majetkem (dříve DHIM) movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko - ekonomickým určením, jejich doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je nižší než stanovená částka (40.000 Kč), jde-li o: a) předměty z drahých kovů, b) věci z finančního leasingu koupené nájemcem, případně bezúplatně převzaté a oceněné reprodukční pořizovací cenou nižší než je stanovená částka, c) další věci určené účetní jednotkou.

Z výše uvedeného tedy vyplývá nutnost účtování takovéhoto majetku na účet 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Ing. Jana Kavková, daňový poradce (tel.:0433/523 320)


Nové Noviny