Nové Noviny č. 22/011. června 2001str. 10

Hořice zvou na přehlídku starých řemesel

Hořice - Hořické náměstí Jiřího z Poděbrad se v sobotu 16. června promění ve středověký rynk. Město proslavené kamenickou tradicí pořádá jarmark letos poprvé a v kalendáři významných akcí zaplní uvolněné místo po mezinárodním sochařském sympoziu, které bylo loňským ročníkem završeno.

I když podle některých Hořičáků není sympoziím tak zcela konec, skupina několika místních lidí totiž uvažuje o jejich obnově. Jarmark proto nepovažují za náhradu sympozií, ale jako doplněk dalších společenských, sportovních a kulturních akcí, které se v Hořicích během roku pořádají.

Jednodenní "Hořický jarmark" v půli června nabídne ukázky starých rukodělných řemesel. "Návštěvníci uvidí například práci kováře, kameníka, zvonkaře, platnéře, ševce, řezbáře a košíkáře. Na náměstí budou mít stánky jak řemeslníci, které přiveze agentura, která celou akci zajišťuje, tak i místní živnostníci," říká Tomáš Mates, vedoucí hořické Galerie plastik. Na celý den je připraven program, který potrvá až do noci. Jeho součástí je například historický šerm, vystoupení hudebníků v dobových kostýmech a ohňová show. Středověký trh navíc završí týdenní studentské sympozium, které rovněž poprvé pořádá zdejší sochařsko - kamenická škola.

"Během dne je potřeba počítat s omezením dopravy ve městě, k parkování bude vyčleněna lokalita v Karlově ulici nad náměstím," upozornil Mates. Ten je také jedním z těch, kdo jsou přesvědčeni, že by se neměla opouštět ani myšlenka sochařských sympozií. "Na svahu Gothardu jsou po vykácení několika stromů krásné nové prostory, kam by se mohly nové plastiky dál umísťovat," soudí vedoucí tamní Galerie. Naznačil, že možná už příští rok bude tradice setkávání umělců pracujících s kamenem obnovena.

(jn)


Bělohrad přivítá folklorní soubory

Lázně Bělohrad - Do lázeňského města se sjedou v druhé polovině tohoto měsíce folklorní soubory z různých koutů světa na 27. ročník Mezinárodních slavností písní a tanců Pod Zvičinou. V průběhu týdne od 21. do 24. června se v Bělohradě představí soubory z Maďarska, Portugalska, Slovinska, Švýcarska, Spojených států a Polska a dalších osm domácích kolektivů včetně bělohradského Hořeňáku a Hořeňáčku. Letos hostující soubory vystoupí i v Miletíně a v Jilemnici. Součástí programu je i druhý ročník "Polka Rallye", závod v polce na 200 metrů pro krojované i nekrojované tanečníky. Festival jako každoročně vyvrcholí závěrečným nedělním galaprogramem v areálu Bažantnice.

(jn)


Předlohy pro výrobu pamětních medailí

Jičín - Akademický sochař Bergman z Turnova byl jičínskou radnicí pověřen zpracováním grafických předloh pro výrobu pamětních medailí Jičína. Mistr vypracoval dva návrhy, které městská rada posoudila jako ne příliš zdařilé. Sochař proto v příštích dnech dodá další tři, ze kterých bude vybrán nejzajímavější. Podle něj pak město zadá výrobu ocelového razníku. Až po tento krok má realizace záměru přijít na třicet tisíc korun. O tom, kolik pamětních medailí nechá město vyrazit, rozhodnou radní v příštích dnech. Medaile budou udělovány při významných příležitostech. Město podobným oceněním disponovalo již v minulých letech. Z poslední série medailí však zbyl na jičínské radnici pouze poslední kus.

(mar)


Jubileum Jaroslava Wagnera

Jaroslav Wagner (vpravo) na fotografii z archivu NN.

FOTO: mar

Jičínské náměstí má jednotný ráz, upoutává pozornost podloubím, upravenými domy, kostely, bránou... Na dílo Valdštejnových architektů navazovali citlivě další - Filip Heger, Josef Oppolzer, Čeněk Musil. V roce 1956 byla vyhlášena městská památková rezervace a od té doby probíhala rozsáhlá rekonstrukce tak, aby se v domech mohlo bydlet, "aby byl zachován soubor vysokých uměleckých a historických hodnot a zároveň aby vnitřní město žilo dále jako reprezentativní, kulturní, společenské a obchodní centrum Jičína." To byl podle PhDr. Jaroslava Wagnera cíl výhledových plánů obnovy. On sám má na dnešním vzhledu svého rodného města nemalou zásluhu.

Jaroslav Wagner 5. června oslaví neuvěřitelných osmdesát let. Jako syn knihovníka a učitele hudby Víta Vágnera měl blízko k historii a umění. Po maturitě na reálce v roce 1942 prožil totální nasazení, později pracoval na městském úřadě. Po osvobození studoval dějiny umění, klasickou archeologii a estetiku na Karlově univerzitě (navštěvoval přednášky a semináře profesorů A.Matějčka, J.Květa, J.Čadíka a J.Mukařovského). Jako pracovník ústředí Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze se zabýval rekonstrukcí objektů městských památkových rezervací (kromě Jičína to bylo Nové Město nad Metují, Litomyšl, Hradec Králové, Pardubice, Žatec), hradů a zámků - Náchod, Kuks, Hrubý Rohozec, Dobříš, Kost a pochopitelně Jičín. A také zámek Staré Hrady, který svým zásadním postojem uchránil před odstřelem, navrhl jeho obnovu a spolu s ing. K.Pokorným dohlížel na její průběh. Radil i při opravě dalších památek. Na Jičínsku to byla třeba sobotecká stará radnice. Často musel své návrhy a zásahy trpělivě vysvětlovat veřejnosti, aby pochopila jejich oprávněnost a nutnost - například při obnově hradební zdi u Valdické brány v Jičíně.

Přednášel na Univerzitě Karlově, Českém vysokém učení technickém a na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. Své znalosti a zkušenosti si doplňoval studijními cestami do zahraničí (Paříž, Řím atd.). Byl členem různých vědeckých a odborných komisí a je také autorem řady studií a publikací věnovaných dějinám české architektury a urbanismu - Hrady, zámky a tvrze středních Čech, Krajem západočeských lázní a další. Za knihu Československé hrady a zámky obdržel v roce 1980 cenu nakladatelství Panorama.

Každý, kdo se chce zabývat historií Jičína, nemůže pominout Menčíkovy dějiny dovedené do roku 1620, Menclovu Historickou topografii, studii Z.Wirtha a J.Morávka Valdštejnův Jičín a také knihu Jaroslava Wagnera Jičín z roku 1979.

Rodné město zůstávalo hlavním objektem zájmu tohoto významného ochránce památek. Nemalý kus práce pro něj vykonal i jako člen a od roku 1976 jako předseda krajanského kroužku Jičín v Praze.

Kdo jiný měl v roce 1997 na konferenci věnované záchraně valdštejnské lodžie a barokní komponované krajině v okolí Jičína přednést úvodní referát, než Jaroslav Wagner, který už řadu let předtím vytvořil studii obnovy a využití této významné architektonické stavby, parku a obory? A Jaroslav Wagner má rozhodně stále co říci k různým nutným zásahům do historických staveb ve městě, ale i k novým projektům, jejichž realizaci si žádá moderní doba.

Eva Bílková


Mladí cestovatelé vystavovali fotografie ze střední Ameriky

Nová Paka - V rámci Festivalu Muzika Paka měli návštěvníci možnost zhlédnout v malém sále MKS kolekci zajímavých fotografií tří mladých cestovatelů - Aleše Sekota a Petra Jirutky z Nové Paky a Miloše Faltína z Prahy.

Vystavovaná kolekce osmdesáti exponátů vybraných z osmi set snímků, kteří mladí cestovatelé na digitální, ale i konvenční fotoaparáty během svých cest pořídili, zachycuje život obyvatel, města, venkov a krajinu Mexika a zemí střední Ameriky. Jak uvádějí vystavovatelé, uvedené fotografie vznikly ze společného cestování v letech 1999 - 2001. "Bez auta bychom nemohli cestovat, a tak jsme si po příletu do Los Angeles zakoupili za 1200 dolarů staršího Forda o obsahu 5,5 litrů a s ním jsme se vydali přes Mexiko do Guatemaly, Salvadoru, Hondurasu, Nikaragui, Kostariky a zpět," řekl nám Aleš Sekot a dále pokračoval: "Cílem výstavy je ukázat život v navštívených zemích tak, jak jsme ho viděli vlastníma očima. Byli jsme překvapeni bohatostí kulturního života ve městech, kde je prioritou určitě hudba. Zdejší obyvatelé lpí na svých indiánských tradicích, chrání a restaurují památky Aztéků. Mezi obyvateli se prakticky nevyskytuje střední vrstva. Ve městech žijí lidé na vysoké úrovni, venkov je zaostalý a chudý. Při svých návštěvách venkova jsme zjistili, že ale i zde jsou lidé spokojeni a žijí zde poklidným životem. Mezi nejzajímavější zážitky určitě patřil náš výstup na sousední horu Popokatepetlu Bílou dámu až do výše 4200 m. Celé naše cestování zeměmi střední Ameriky jsme se snažili nezkresleně zachytit svými fotoaparáty."

K vystavovaným fotografiím můžeme jen dodat, že se záměr autorům podařil. Škoda jen, že výstava netrvala déle, aby ji mohlo zhlédnout daleko více lidí. I když byly snímky pořízeny amatéry, stály jistě za to zhlédnutí.

(ur)


Muzika Paka - opus šestý

Muzika Paka, tento festival kultury okraje v kraji blouznivců, jak stojí v podtitulu pozvánky, byl letos v posledním květnovém víkendu už pošesté. V čem je ten okraj? Tak jsem se zeptal jednoho z pořadatelů Ivo Chocholáče. "Okraj je v tom, že je tak člení obecenstvo. Dnešní lidé se chtějí nechat bavit, odmítají se soustředit, zklidnit. Náš program je náročnější ..."

Skutečně těžko v jednom článku popsat dojem z mnoha vystoupení, ostatně nedá se stihnout vše. Rockové trio Kokolia, Ostřanský, Václavek s Němcem Miedkem sešlo se právě v Pace a kdo ví, zda ne naposledy. Přijelo divadlo z jižní Afriky. Teatr Novogo Fronta má soubor složený ze zástupců čtyř států. Hrál venku. Jejich představení nemají autora ani režiséra. Těmi jsou všichni herci. V hlavním sobotním večerním koncertu vystoupila skupina Tiger Lillies z Velké Británie, která zařadila Paku do svého evropského turné, po odmlce se předvedla Monika Načeva. Soubor Schola Gregoriana Pragensis vedl v neděli v klášterním kostele David Eben... Nemyslím, že jeden člověk je schopen navštívit, ale hlavně vnímat všechna vystoupení. Vím, že budu nespravedlivý k ostatním, když přiznám, jakým úžasným dojmem pro mne byl koncert dvou klavírů - novopacké Moniky Kytlerové a jičínského Viléma Valkouna.

Půvabné na Muzice Pace je, že dává prostor i začínajícím autorům. Jako každý rok začíná festival vernisáží v knihovně. Tam se představily svými grafikami dvě žákyně Střední umělecké školy v Liberci, Jana Drahovzalová a Monika Maříková. "Nejkrásnější na všem byla ta proměna strohého pokoje v hemžiště našich představ. Stačilo natáhnout ruku a zachytit tu prchající myšlenku ..." Tak pověděla Helena. Aniž si uvědomila, formulovala krásně celé poslání festivalu.

Obrazy, grafika, scénický tanec, divadlo, film, literatura, pohybová báseň, performance, hudba mnoha žánrů, od jazzfunku po duchovní hudbu v chrámu ... Zdali se mi povedlo vyjmenovat všechno, co bylo v Nové Pace od pátku do neděle k vidění. Přes dvacet programových bodů. Hrálo se venku, v kulturním středisku, v ZUŠ i v kostele. Nesmírná šíře žánrů, každý si může vybrat, chce-li. Pokud dá přednost cestě před pohodlím. Někdy stačí pár kroků, někdy jsou to kilometry. Mám na mysli cestu nejen tělesnou. Mluvím o obohacování vzájemném. Neboť Muzika Paka je hlavně o setkání a hledání. Má svou atmosféru a dík pořadatelům, sdružení Open art Nová Paka za ní.

(prochor)


Petr Nikl, člen skupiny Tvrdohlaví, obohatil letošní festival Muzika Paka hned dvojnásobně. V Suchardově domě představil své platonické medijní kresby a zároveň vystoupil i jako herec v originálním divadelním česko-jihoafrickém projektu Obnošené sny. Nikl, jehož velká a nekonvenční výstava Hnízda her v pražském Rudolfinu patřila mezi vůbec nejnavštěvovanější expozice loňského roku, zrealizoval divadelní představení se svými přáteli z Jihoafrické republiky pod patronací pražského Divadla Archa. Dalším hostem festivalu byl hudebník a vůdčí postava skupiny Psí vojáci Filip Topol (vpravo). Do Nové Paky zavítal už potřetí, zatímco loni hrál sólo na klavír, letos rozezvučel píšťaly varhan v klášterním chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Během téměř hodinového koncertu v zaplněném kostele uvedl několik vlastních skladeb.

FOTO: jn


Předprodej v kině na celý červen

Jičín - Vzhledem k očekávanému velkému zájmu diváků o dvě premiéry nových českých filmů a americký snímek Hannibal, bude prodej vstupenek v Biografu Český ráj na celý červen zahájen již od dnešního dne. Diváci budou moci na plátně shlédnout například premiérové snímky Tmavomodrý svět a Vyhnání z ráje, na jejichž uvedení přislíbili svou účast sami tvůrci filmu. K představení snímku Vyhnání z ráje se sjedou jeho tvůrci a protagonisté do jičínského kina již příští úterý od 20 hodin.

(red)


Divadelní představení v K-klubu

Jičín - Dnes je v jičínském K-klubu na programu divadelní představení s názvem Obušku z pytle ven. Známou českou pohádku v úpravě pro 3 živé herce a jednu loutku zahraje Volné herecké sdružení od 9 a 10,15 hodin.

Děti navštěvující dramatické kroužky pod vedením Hany Krásenské se představí v rámci divadelního podvečera ve středu 13. června od 16 hodin.

(red)


OMaG Jičín, OS Lodžie a OS Větrné mlýny z Hubojed

otevírají 1. června

"DÍLNU V MUZEU"

Představí se: mechanické divadlo Roberta Smolíka, loutkové divadlo Ochotnice z Kampy, zahraje a zazpívá Kristýna Lhotáková. Pro malé i velké návštěvníky budou připraveny kolotoč, vodní mlýnky, stavebnice a pořadatelé nezapomněli ani na sladkosti. Vše zakončí společný výstup na bránu.

Začátek programu připraveného ke svátku dětí je ve 14.30


Nové Noviny