Nové Noviny č. 23/018. černa 2001str. 2

Zákon o obalech uleví komunálním skládkám

Praha, Nová Paka - Stále větší množství odpadů se má znovu využít a vracet do oběhu, místo toho, aby plnily skládky. Také kvůli tomu se v Česku už třetím rokem po vzoru zemí Evropské unie buduje systém sběru, třídění a recyklace použitých obalů.

Zajišťuje ho nevýdělečná společnost Eko-Kom, kterou založila desítka nadnárodních i tuzemských firem, zabývajících se výrobou a plněním potravinových obalů. K tomuto kroku je přiměly nové právní předpisy, kterými se republika v oblasti ochrany životního prostředí snaží sladit legislativu se standardy EU.

V příštím roce má nabýt účinnosti nový zákon o obalech, který ještě více zpřísní podmínky při nakládání s odpady. Objem umělohmotných lahví a dalších obalových materiálů, které končí na skládkách, se tak opět o něco sníží. Už letos jsou producenti a dovozci, kteří své zboží dodávají na trh ve spotřebních obalech, povinni zpětně využít 35 procent odpadů a 15 procent recyklovat. V zemích evropské patnáctky se přitom už dnes touto formou zhodnocuje zhruba polovina těchto "druhotných surovin" a čtvrtina recykluje. U nás bychom tohoto poměru měli podle vyjádření ministerstva životního prostředí dosáhnout v roce 2005.

Jedna z hlavních překážek na cestě k ekologickému odpadovému hospodářství spočívá v poměrně vysokých nákladech na sběr, třídění a odvoz odpadu, včetně například PET lahví, které musí hradit obce. Těm se totiž stále nevyplatí komunální odpad třídit, levnější pro ně je svážet ho na skládku.

A právě obcím se Eko-Kom snaží pomoci. Díky systému, který organizuje, se jejich ztráty na vytříďování a odvoz snížily v průměru na polovinu. Peníze získává Eko-Kom od producentů, kteří přispívají do společného fondu, z něhož plynou finanční prostředky do jednotlivých obcí. "V současnosti sdružujeme kolem 500 firem a jejich počet se každý den zvyšuje," říká mluvčí Eko-Komu Hana Hradecká. Dodala, že do systému je zapojeno téměř dva a půl tisíce obcí s celkovým počtem přes šest milionů obyvatel, což představuje více jak polovinu tuzemské populace.

"Na podzim loňského roku byla České republice speciální evropskou komisí přidělena značka Zelený bod, která je umístěna na obalech některých výrobků. Toto logo je pro spotřebitele signálem, že výrobce finančně podporuje systém sběru, třídění a využití obalových odpadů," upozornila Hradecká.

V krátké době se k stávajícím asi pěti stovkám producentů připojí například i novopacký pivovar, který v ČR jako první začal stáčet pivo do PET lahví. "Nacházíme se ve fázi přijímacího řízení," potvrdil sládek Daniel Váša. "Momentálně čekáme na vyčíslení výše poplatku. Zapojení do systému Eko-Kom nás bude stát nemalé výdaje, ale jinou možnost nemáme," uvědomuje si Váša hrozbu vysokých pokut. Čím víc firem se zapojí, tím větší budou příspěvky obcím od průmyslu, upozornila Hradecká.

(jn)


Ochranné masky pro každého druhého občana

Jičín - K základním prostředkům civilní ochrany obyvatelstva patří ochranné masky. Na jičínském okrese se 77 tisíci obyvateli jich máme k dispozici celkem 67 490, avšak pouze 36 785 z nich je zkompletováno s ochrannými filtry. Dokončení výměny nefunkčních filtrů nemohlo být dosud realizováno pro nedostatek státních finančních prostředků.

V porovnání s jinými okresy na tom však nejsme údajně zdaleka nejhůř. V současné době je na Jičínsku možné maskami vybavit devadesát procent nejdůležitější kategorie obyvatelstva, kterou je mládež do patnácti let a obyvatelé domovů důchodců a zdravotnických zařízení.

Veškeré agendy ochrany obyvatelstva byly v závěru loňského roku převedeny z okresních úřadů na Hasičské záchranné sbory krajů. Změnou zaměstnavatele se však dosavadní charakter a význam této státní instituce nikterak nemění.

Do rezortu kolektivní ochrany obyvatelstva spadá například správa krytů CO, varování (akustické sirény) a vyrozumění obyvatelstva, správa materiálu umístěného ve skladech CO, financování jeho správy i údržby a teoretická příprava obyvatelstva.

"V současné době je v Jičíně patnáct stálých úkrytů civilní ochrany, které by měly v případě potřeby sloužit obyvatelstvu, žákům i studentům škol a zaměstnancům objektů, ve kterých jsou vybudovány. Naší snahou je, aby byly v době míru využívány víceúčelově. Jako příklad mohu uvést kryt pro pět stovek lidí v ulici Přátelství na Novém Městě, ve kterém je provozována noční vinárna a fitcentrum," doložil možnost využití krytů CO vedoucí oddělení krizového řízení Oldřich Malý.

Druhou složkou civilní ochrany obyvatelstva je oddělení krizového řízení a plánování, které se mimo celou řadu jiných činností zabývá například tvorbou havarijních plánů pro objekty zpracovávající anebo hospodařící s nebezpečnými materiály. Cílem činnosti je systematická práce s krizovým plánem okresu, který veškeré nebezpečné vlivy sumarizuje a z něhož by se vycházelo v případě nutnosti řešení konkrétních krizových situací.

(mar)


Peguform v Libáni se rozšíří

Majitel společnosti Venture Company, Američan Larry Winget, začínal před několika desítkami let s jednou firmou v Detroitu, v centru světového automobilového průmyslu. Dnes vlastní šedesát závodů po celém světě, včetně společnosti Peguform Liberec, pod níž patří i provoz v Libáni, kam v sobotu zavítal na pracovní návštěvu.

FOTO: jn

Libáň - K poslednímu červnu sjede z výrobních pásů mladoboleslavské automobilky Škoda poslední vůz felicie. Pro akciovou společnost Peguform Liberec, která má pobočný závod v Libáni, to sice znamená výpadek v prodeji, ten se však tradičnímu výrobci plastových dílů podařilo nahradit novými kontrakty.

"Peguform není jednostranně zaměřen na dodávky pro Škodu Auto, máme i další odběratele," říká ředitel libáňského závodu Jiří Drobeček. "Pro samotnou Libáň to žádné negativní dopady nemá, protože tady už plně běží výroba dveřních výplní na fabii. Vedle toho jsme už dříve získali zakázku na nový vůz Audi B6 přes náš sesterský závod v Neustadtu. A náběhem těchto projektů se vyrovnává ekonomický propad, který souvisí s ukončením produkce felicií v Mladé Boleslavi. Dokonce je možné říct, že dosahujeme větších výkonů, než před tím. Současné tržby v Libáni se pohybují kolem pětaosmdesáti milionů korun měsíčně," shrnul Drobeček.

Peguform Liberec je už druhým rokem součástí nadnárodní skupiny, která patří americké firmě Venture Company. Ta hodlá letos v republice investovat na 270 milionů korun, z toho v Libáni 60 milionů Kč. Během několika dnů se zdejší závod dočká dalšího rozšíření. Nejpozději příští týden se zahájí stavba nové haly na ploše více jak pěti tisíc čtverečních metrů, kde budou vzhledem k zvyšující se produkci usazeny vstřikovací stroje. V Liberci se podle Drobečka chystá stavba nové nástrojárny, kde se mají do jednoho roku vyrábět vstřikovací formy pro všechny závody firmy Venture v Evropě.

(jn)


Novopačtí zastupitelé upraví rozpočet

Nová Paka - Především úpravou rozpočtu se budou v pondělí 11. června na svém zasedání zabývat novopačtí zastupitelé. Dále by měli mimo jiné schválit potřebné dokumenty k založení nové společnosti vzniklé transformací Správy budov a bytů (SBB), jednat o možném prodeji akcií České spořitelny a provést změnu ve vyhlášce o místních poplatcích.

"Od okresního úřadu jsme obdrželi dotaci na školství ve výši 10,7 milionů korun. Tyto prostředky by měly přijít zejména do 1. a 2. základní školy. K navýšení prostředků však dojde i pro školní jídelnu, Dům dětí a mládeže, ale i do Základní umělecké školy," prohlásil starosta Petr Kuřík.

Příjmy a výdaje města by dále měly být navýšeny i o dotaci na festival Muzika Paka a na houslovou soutěž. "Účelovou dotaci z jičínského úřadu práce ve výši 38,5 tisíc korun obdržela také naše příspěvková organizace Odpady a 300 tisíc korun obdržel na dofinancování provozních nákladů i domov důchodců," upřesnil starosta.

(max)


Viník úhynu zatím neznámý

Tetín - Nad masivním úhynem ryb v Tetíně, v tamní nádrži Nadýmák, ke kterému došlo před pár měsíci, visí stále několik otazníků. Případ totiž dodnes nebyl uspokojivě vysvětlen. S vyjádřením znalce, kterého si přizvala policie, bělohradští rybáři nesouhlasí. Podle jeho názoru bylo v Nadýmáku víc šupináčů, než bylo únosné, což mohlo být jednou z příčin. "To je naprostý nesmysl," reaguje předseda místní organizace Jindřich Rychtera. O dalším postupu se Bělohradští chtějí poradit s rybářským svazem v Hradci Králové. Škoda, která jim vznikla, odhadují na 160 tisíc korun. Dvacet tisíc byly navíc další náklady na likvidaci následků havárie. Kafilerie musela odvézt přes dvacet metrických centrů leklých ryb, převážně kaprů. "Chtěli bychom vědět, kdo je viníkem a co bylo příčinou. Ryby nám už nikdo nevrátí, o ně nejde, nechceme však, aby se něco podobného opakovalo," prohlásil Rychtera. Podle jeho názoru by se měl lépe zabezpečit přítok do rybníka, upravit by se měla kanalizace, která do něj ústí.

(jn)


První tuzemská recyklační linka...

Zaměstnanec firmy Odpady Antonín Glos se snaží zprovoznit část recyklační linky.

FOTO: pe

Pokračování ze str.1

Se smíšenými pocity hodnotí dosavadní vývoj packý starosta Petr Kuřík. "Zatím je to pro nás velké zklamání, přes opakovaná ujišťování ze strany Eko-Komu doposud linka nefunguje," řekl Kuřík. Připustil, že pokud nedojde k nápravě, není vyloučeno, že město vypoví smlouvu. Jakmile se však zpracování kartonů rozeběhne, může nastat další komplikace. Organizace Odpady totiž nemá jasno, jak zajistí odbyt hotových desek, které lze použít jako náhradu sádrokartonu nebo dřevotřísky, izolační materiál, dlažbu či imitaci palubek.

"Podle smlouvy bychom se měli starat i o marketing, což si ovšem dost dobře neumím představit. Vypracovat systém prodeje a nalézt pro zboží odbytiště vidím jako mnohem složitější, a navíc tím, jak se výroba oddaluje, odpadají i dřívější zájemci," tvrdí Machek. Eko-Kom se v oblasti prodeje podle Jetlebové nezříká pomoci městu, společnost je prý v kontaktu s firmami, které se už nyní ozývají.

(max, jn)


Kvalita vody a ovzduší na internetu

Jičín - Okresní hygienická stanice v Jičíně přispívá vlastní iniciativou ke zlepšení informovanosti veřejnosti o kvalitě vod a znečištění ovzduší. Kromě publikování v místním tisku přistupují hygienici poprvé v historii k pravidelnému umísťování některých důležitých informací na internetové adrese www.ohsjicin.cz.

V rubrice pod názvem aktuality zde budou nadále zveřejňovány výsledky laboratorních rozborů bazénových vod nejen jičínského Aquacentra, ale i bazénu Anenských lázní v Bělohradu a výhledově i bazénu v Hořicích, jehož výstavba se v současnosti plánuje.

Hygienická služba zároveň připravuje i pravidelné zpravodajství o vývoji kvality vody venkovních plováren a některých rybníků. Tyto informace se budou týkat zejména vodních ploch a koupališť určených k rekreaci, jejichž provozovatelé jsou povinni naplňovat požadavky vyplývající z hygienické vyhlášky pro koupání ve volné přírodě.

Interval odběru vzorků vod je v tomto případě stanoven přímo vyhláškou. Pro kryté bazény s recirkulací je to v rozmezí minimálně jednoho měsíce, u ostatních vodních ploch se odběry realizují jednou za čtrnáct dnů. Samozřejmě podle aktuálního vývoje kvality vody může orgán ochrany veřejného zdraví upravit četnost odběrů na období kratší.

Spolu s kvalitou vod jsou na stejné webové stránce zveřejňovány i informace o vývoji znečištění ovzduší v Jičíně. Měření těchto hodnot probíhá na stanovišti v areálu Mateřské školy Máj a na internetu jsou jeho výsledky aktualizovány jednou měsíčně.

Okresní hygienická stanice pak na internetu zveřejňuje ještě další informace, vzory různých provozních řádů, textů vyhlášek a zákonů. Oddělení hygieny práce zde například publikuje základní povinnosti provozovatelů vyplývající z nového hygienického zákona v souvislosti s kategorizací rizikových pracovišť.

(mar)


Nové Noviny