Nové Noviny č. 23/018. černa 2001str. 4

Krátce

LIBÁŇ: O pouti vysvětili prapor

Libáňský farář P. Augustýn Števica na závěr nedělní bohoslužby v místním kostele sv. Ducha vysvětil prapor města, který byl Libáni spolu s původním znakem přidělen začátkem letošního roku, když dva roky předtím znovu získala titul města. Slavnostní akt vysvěcení se uskutečnil v rámci tradiční libáňské poutě, kterou o uplynulém víkendu žilo celé město. Prapor by zhotoven na návrh heraldika Miroslava Hirsche ze Dvora Králové.

(jn)

JIČÍN: Zastupitelstvo v Lodžii

Další pracovní schůzka městského zastupitelstva se uskuteční v pondělí 11. června od 15 hodin tentokrát v historických prostorách Valdštejnské lodžie a Čestného dvora.

Zastupitelstvo bude mít možnost posoudit postup rekonstrukčních prací na obou objektech a zároveň se zde sejde s představiteli Občanského sdružení Lodžie. Hovořit se tedy jistě bude o dalším smysluplném využití postupně opravovaných prostor a o obsazení nově postaveného bytu správcem, respektive kastelánem objektu. Zřejmě dojde i na otázky jeho pracovní náplně a povinností, na čemž se radnice s občanským sdružením dosud plně neshodla.

Na této schůzce bude také upřesněn program veřejného zasedání městského zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 25. června od 16 hodin v malém sále Kulturního domu na Husově třídě.

(mar)

LÁZNĚ BĚLOHRAD: Nová cesta k Byšičkám

Řadu let notně zarostlá a úzká pěšina na vrch Byšička byla v minulých dnech obnovena. Vznikla tak "nová" turistická stezka pro pěší z Bělohradu k několik stovek metrů vzdálenému památnému kostelíku sv. Petra a Pavla. Během léta má dojít také k opravě zdejší křížové cesty, opraveny budou jednotlivá zastavení, do kterých nechá město vsadit obrazy s vyobrazením utrpení Ježíše Krista.

(jn)

JIČÍN: Nájem auly sportovního areálu

Nabídkového řízení na pronájem prostoru vstupní části sportovního areálu v lipách se zúčastnili pouze dva zájemci. O provozování bývalé pokladny bazénu a saun se zajímají Michal Velebný a Tomáš Brunclík, kteří zde mají oba shodně v úmyslu otevřít prodejnu se sportovními potřebami.

Nutné rekonstrukce zdevastovaného prostoru navrhují oba účastníci výběrového řízení zajistit svépomocí z vlastních finančních prostředků. Vynaloženou investici pak navrhují odečíst z budoucího nájemného z nebytových prostor. Prověřením veškerých podrobností byl městskou radou pověřen místostarosta Vlastislav Matucha. Který z obou aktérů se stane provozovatelem vstupní části sportovního areálu, se má rozhodnout v těchto dnech.

(mar)

NOVÁ PAKA: Budou jednat o prodeji budovy spořitelny

Česká spořitelna stále novopacké radnici nabízí ke koupi svoji budovu na náměstí. O tom, zda má vedení městského úřadu i nadále pokračovat v jednáních o možné koupi, by mělo rozhodnout pondělní zastupitelstvo. "Budova spořitelny by se nám hodila v případě, pokud bychom byli na základě reformy veřejné správy pověřeni zřízením úřadu třetího stupně. V tu chvíli bychom po zrušení Okresního úřadu v Jičíně museli přijmout více úředníků," prohlásil novopacký starosta Petr Kuřík. "Prostory bychom však rozhodně nebyli schopni využít sami. Spořitelna by si ale i nadále zhruba třetinu prostor od města dlouhodobě pronajala, část nebytových prostor bychom mohli nabídnout i dalším subjektům," doplnil starosta.

(max)

NOVÁ PAKA: Doplní vyhlášku o místních poplatcích

Na svém pondělním zasedání by novopačtí zastupitelé měli kromě dalších bodů doplnit vyhlášku o místních poplatcích. Nově by se tak v Nové Pace měly zpoplatnit i venkovní prostory před kamennými krámy. Za každý započatý měsíc by se za užití tohoto prostranství měl platit jednorázový poplatek ve výši 100 korun za metr čtvereční a měsíc.

(max)

JIČÍN: Opravují pouze největší díry

Během dvou dnů opravili pracovníci Technických služeb největší výtluky komunikací v ulicích Konecchlumského, Na Tobolce, Boženy Němcové a na Novém Městě v Sokolovské a v ulici Přátelství.

Odfrézování nerovných povrchů zajistila společnost VTK bel z Rychnova nad Kněžnou přibližně za třicet tisíc korun. Pracovníci Technických služeb pak provedli opravy městských vozovek za odhadovaných 250 tisíc korun.

Další větší akcí podobného charakteru má být plánovaná výstavba chodníku od parkoviště před městským stadionem ke vchodu do Aqua centra. Rozpočet města v tomto roce počítá ještě s výstavbou nové komunikace v průmyslové zóně za dvanáct milionů korun a rekonstrukcí Tylovy a Nové ulice za 2,2 milionu korun. Další potřebné opravy či rekonstrukce jičínských chodníků a ulic budou provedeny pouze zčásti, anebo dojde k jejich odložení do příštího rozpočtového období.

(mar)

JIČÍN: Dětský den na házené

I přes nepřízeň počasí přišlo na házenkářské hřiště oslavit svůj svátek přes pět stovek dětí. Celodenní kulturně-sportovní program, ve kterém se představilo 213 účinkujících, uspořádala oblastní kancelář Generali pojišťovny, kterou celá akce přišla na čtyřicet tisíc korun. V rámci uspořádané humanitární sbírky formou dobrovolného vstupného bylo získáno celkem 3 460 korun. Tento obnos byl prostřednictvím ředitelky Okresní nemocnice v Jičíně Dany Kracíkové předán dětskému oddělení.

(mar)

JIČÍN: Městská knihovna dětem k svátku

Pohádkář Jan Havel věnoval poslední květnové dopoledne jičínským dětem. Ve třech po sobě následujících představeních malým prvňáčkům vyprávěl, hrál a zpíval známou pohádku Ondřeje Sekory Ferda Mravenec. Divadlo se však v sálku knihovny hrálo i o víkendu a v úterý. Se svým novým představením Sněhurka a sedm trpaslíků přijely do Jičína děti ze Základní školy v Kopidlně. Učitelka Blanka Gabrielová za spolupráce výtvarnice Jaroslavy Velartové a dalších kolegyň nastudovala klasickou pohádku s hudebním doprovodem. Stejně jako se dětem v loňském roce líbila Šípková Růženka, byly i letos okouzlené hereckými výkony dětí z Kopidlna.

(red)

JIČÍN: Studenti SPoŠKy byli úspěšní

I v letošním roce dostali studenti Soukromé střední podnikatelské školy - ALTMAN, s.r.o. unikátní příležitost vyzkoušet si podnikání na vlastní kůži. Součástí jejich výuky se stal program aplikované ekonomie, jenž školám zdarma poskytuje nadace Junior Achievement. Škola se tak připojila k síti 160 středních škol v České republice. V průběhu školního roku studenti především pracovali ve skutečné firmě - studentské společnosti, jejíž vedení se rozhodlo pro obchodní činnost a pomoc při propagaci nového filmu Kytice režiséra F.A.Brabce.

Velice úspěšní byli studenti v soutěži "Nejlepší BIA tým", ve které mohli ukázat své znalosti v oblasti bankovnictví. V základním kole získali certifikát za 2. místo a postoupili do národního finále, které se konalo 15. května v Praze. Tohoto finále se zúčastnilo osm nejlepších týmů ČR. Jičínští studenti, Michal Brzobohatý a Jiří Zikeš, obsadili pěkné 4. místo. "Škola opět dokázala, že je otevřena novým progresivním výukovým metodám, a že připravuje studenty tak, aby se mohli ve svém budoucím životě dobře uplatnit," řekl ředitel školy Stanislav Altman.

(red)


Město prohrálo spor o bývalou uličku

Hořice - Dva roky trval kuriózní spor o úzkou uličku v severní části města mezi majitelem pozemku Alešem Frýdlem a hořickou radnicí. Úřad soudní při prohrál, svým rozsudkem to minulý měsíc potvrdil Krajský soud v Hradci Králové.

Město se o několik metrů dlouhý pruh pozemku začalo soudit na popud tamních obyvatel, kteří peticí protestovali proti zneprůchodnění po mnoho let užívané pěšiny, spojující ulice Otakarova a Kollárova. S oplocením, které zde postavil vlastník sousední nemovitosti Aleš Frýdl, se budou muset definitivně smířit. Podle verdiktu soudu jde totiž o soukromý majetek, nikoliv veřejnou cestu, jak se radnice mylně domnívala.

"Celá ta záležitost mě stála dva roky života. Jsem rád, že se potvrdily vlastnická práva, o kterých nebylo pochyb hned na začátku," ohlíží se nazpět Frýdl. Město podle vedoucího radnice Jaroslava Vaise výrok soudu, proti němuž není odvolání, respektuje. "S názorem soudu se ovšem neztotožňujeme, protože ulička v proluce existovala už na počátku dvacátého století, proto se město s majitelem soudilo," dodává Vais. Radnice neuspěla ani s uvalením věcného břemene, který by průchod prolukou v zástavbě veřejnosti umožnil.

(jn)


Hořice vedou několik dalších soudních pří

Hořice - Zatím bez výsledku pokračují i další soudní pře města hned s několika jeho "partnery".

Nedávno krajský soud rozhodl, že město ve sporu o novostavbu hořického gymnázia nepochybilo. Vyslovil tak opačný názor, než soud v Jičíně. Ten totiž žalobu na Výzkumný ústav Praha - Ruzyně zamítl s odůvodněním, že Hořice žalovaly nesprávný subjekt. "To se po našem odvolání nepotvrdilo, ale naopak," říká tajemník radnice Jaroslav Vais. Spor o to, kdo smí v budoucnu využít přístavbu tamního gymnázia, na níž si vedle města klade nárok i Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích, se tedy opět přesunul z Hradce do Jičína.

Přes právníky komunikuje radnice také s bývalým ředitelem domova důchodců Karlem Čejkou. Ten podal na město žalobu poté, co byl sesazen z vedoucí funkce a následně obdržel výpověď. Čejka nesouhlasil s okamžitým zrušením pracovního poměru. "Soud s panem Čejkou je nyní přerušen," sdělil Vais. V nejbližší době by měl být zbaven mlčenlivosti auditor, který v domově důchodců na podnět radních provedl hloubkový audit. Vleklý spor vede město už několik let s firmou Stavokomplex, s ní se soudí o pozemky pod Technickými službami. Ani zde se v krátké době rozuzlení neočekává.

(jn)


Příchod nové ředitelky...

Pokračování ze str.1

"Navíc mohu učit tři cizí jazyky, umím pracovat s počítačem a internetem. S mým nástupem by se tedy mohla jednotřídka v Nemyčevsi rozšířit o dva další ročníky, žáci by tak začali dojíždět až do šesté třídy," říká učitelka. "Mrzí mne, že jsem nebyla pozvána na zasedání obce, rovněž mi byla odepřena účast na rodičovské schůzce, kde jsem s nimi mohla vše probrat," dodává. O funkci ji podle jejích slov už nejde, chce ale zabránit, aby se podobná situace opakovala.

Referát školství podle vedoucího Jana Vaníčka nemůže situaci ovlivnit. Připustil, že jde o naprosto vyjímečný případ, kdy nedošlo ke shodnému stanovisku mezi vyhlašovatelem a zřizovatelem školy. "Nyní budeme muset někoho pověřit řízením školy do vyhlášení nového konkurzu," řekl bez bližších podrobností Vaníček. Problém ale může nastat s tím, že se do opakovaného řízení nikdo nepřihlásí. Důvodem je jednak špatné dopravní spojení a také nejistá perspektiva malotřídky, protože dětí stejně jako v jiných vesnicích na Jičínsku postupně ubývá. Školu navštěvují děti z Nemyčevse a Vitiněvse. "Žáky každý den sváží obec vlastním vozem," říká starosta.

Současný případ v Nemyčevsi se odehrál v době, kdy byla Sněmovně předložena novela zákona o státní správě a samosprávě ve školství. Pokud bude v navrženém znění schválena, obce získají v minulosti často diskutované právo jmenovat a odvolávat ředitele základních škol.

(jn)


Jednali o obchvatu města

Nová Paka - O možném dokončení studie vlivu stavby obchvatu města na životní prostředí jednali v minulém týdnu na novopacké radnici zástupci ministerstva zemědělství, královéhradecké společnosti Eko Team a ředitelství Silnic a dálnic.

Podle starosty Petra Kuříka bude možné po zpracování studie pokračovat v dokončení územního plánu. S tím souvisí i nutnost určení konečné trasy, kudy obchvat povede. "Zatím nejpravděpodobnější varianta je přes Kumburský Újezd, Studénku, kolem společnosti SSaZ, okolo motorestu ve Štikově k vrchovinskému kravínu směrem na Vidochov," popisuje Kuřík. Jak však dále říká, určení konečné trasy však není to jediné a zásadní, na čem je výstavba závislá. Důležité je především získání dotace státu, bez které není v silách města obchvat vybudovat.

Vypracování studie vlivu na životní prostředí není nejdůležitější ani co se týče rychlosti vybudování obchvatu. "Kdy se začne se stavbou, není možné takto dopředu odhadnout. Rozhodně to není záležitost několika měsíců. Spíše se dá počítat s několika lety. Záleží i na prioritách rozvoje celého Královéhradeckého kraje, kde budeme postavení obchvatu jednoznačně upřednostňovat a prosazovat," konstatoval starosta.

Ministerstvo životního prostředí nechalo zprac Na obecním úřadě byla připravena expozice květinových výzdob a hostem programu byl i známý bylinkář Pavel Váňa. Firma Planta naturalis, která výstavu Česká květnice uspořádala loni poprvé, se specializuje na pěstování osiv, sadby přírodních rostlin a prodej sušených léčivých bylin.

FOTO: jn


Další dražba městského bytu

Jičín - Další z městských bytů určených k prodeji byl úspěšně vydražen realitní a inženýrskou kanceláří Didaktik.

Město volilo tuto formu výběrového řízení prakticky již ve druhém případě. Podle pracovníků společnosti je nejprůhlednější a pro vlastní účastníky důvěryhodnější než doposud uplatňovaná obálková metoda.

Tentokrát byl dražen byt první kategorie 3 + 1 v ulici Přátelství na Novém Městě. Do výběrového řízení se přihlásilo dvanáct zájemců, z nichž vlastní dražby se nakonec zúčastnili pouze čtyři. Vyvolávací cena za bytovou jednotku byla stanovena na 650 tisíc korun. Ta se pak postupným přihazováním vyšplhala až na konečných 805 tisíc korun. Vítěze výběrového řízení dražbou musí nejprve schválit městské zastupitelstvo, teprve pak bude byt na základě kupní smlouvy převeden do osobního vlastnictví.

(mar)


Nové Noviny