Nové Noviny č. 23/018. černa 2001str. 5

Příprava dopravního generelu

Jičín - Na jičínské radnici proběhlo další pracovní setkání zástupců města s pražským architektem Romanem Koutským. Rozhovory s autorem studie urbanistického řešení lokality autobusového nádraží za 250 tisíc korun z městské pokladny se tentokrát točily kolem dopravního generelu města Jičína.

Výhledový projekt koncepce pohybu a parkování vozidel by měl totiž velmi úzce korespondovat s uvažovanými architektonickými změnami tak, aby po jejich případné postupné realizaci nedošlo k dopravnímu kolapsu ve městě.

Dopravní generel by tedy měl předběžně počítat s navrhovanou výstavbou nové páteřní komunikace, která by podle Koutského měla vést městem od západu na východ. V předložené studii začíná novou křižovatkou u hvězdárny, vede kolem okresního archívu, kopíruje tok Cidliny nábřežím kpt. Jaroše, prochází lokalitou dnešního autobusového nádraží, dále Riegrovou ulicí a průmyslovou zónou k další uvažované křižovatce s komunikací obchvatu u Moravčic.

Dlouhodobý plán dopravy ve městě zřejmě zohlední i navrhované zprůjezdnění dnešní slepé obslužné komunikace vedoucí z Šafaříkovy ulice za budovou Okresního soudu směrem do Denisovy ulice, ale také plánované propojení ulice Pod Koželuhy s výpadovkou na Popovice.

Zřejmě zajímavý pohled odborníka bude na nové a budoucí jednosměrné ulice ve městě. Jeho urbanistická studie totiž pohyb vozidel městem naopak zobousměrňuje, zjednodušuje a tím i zrychluje.

Při dalším červencovém setkání by měly obě strany porovnat své představy a dlouhodobé požadavky s předloženými návrhy. Ty by pak po úpravách a konzultacích měly být vodítkem pro konečné zpracování dopravního generelu Jičína.

(mar)


Novopacké stomatologické dny

Nová Paka - Ve dnech 29. června až 1. července se v Nové Pace uskuteční další ročník Novopackých stomatologických dnů. Akce je zaměřena na další vzdělávání zubních lékařů z celé České republiky. Přednášky budou zaměřeny na problémy, s kterými se setkává každý praktický zubař v každodenní praxi, především na dětskou stomatologii a ortodoncii. Akce se uskuteční v kulturním středisku u Militkých za pořadatelství společnosti Centrosan. Přednášet do Nové Paky přijedou MUDr. Zdeňka Šustová (dětská stomatologie), MUDr. Ladislav Bárta (konzervační stomatologie), MUDr. Václav Bednář (ortodoncie) a MUDr. Přemysl Krejčí (úrazy zubů).

Václav Franc


Ceny benzínu překročily třicítku

Jičínsko - Blížící se období dovolených bývá pravidelně každý rok spojováno s růstem cen pohonných hmot. Zatímco v jiných okresech dosahovaly ceny Naturalu v minulém týdnu výše téměř třiceti korun za litr, na Jičínsku byla tato hranice překročena až o třicet haléřů i v případě Speciálu.

Rozdíl cen za pohonné hmoty je u jednotlivých čerpacích stanic poměrně výrazný. V případě Naturalu 95 a nafty až 2,20 Kč u Speciálu 91 pak dokonce až o 2,50 Kč. Nejstabilněji si v uvedeném období vedl velkosklad Čepro a.s. v Cerekvici nad Bystřicí. Již od poloviny května zde prodávali Natural za 27,60 Kč, Speciál za 27,10 Kč a naftu za 23,20 Kč. Nejlevnějším sledovaným městským čerpadlem byla pumpa Aleny Houžvičkové v Sobotce. Majitelka však připustila možnost růstu cen asi o padesát haléřů.

Zajímavá cenová politika probíhala u čerpacích stanic akciové společnosti Benzina v Jičíně a v Nové Pace. Shodné ceny pohonných hmot zde určuje pražské generální ředitelství.

Všichni zástupci čerpacích stanic až na Benzinu a.s. se téměř jednomyslně shodli na dalším postupném růstu cen pohonných hmot. U Benziny v té době předpovídali naopak snížení cen všech uvedených produktů o padesát haléřů za jeden litr.

(mar)


Orientační ceny platné k 1.6.

Cerekvice nad Bystřicí

Čepro
Natural 27,60
Speciál 27,10
Nafta 23,20

Sobotka

Alena Houžvičková
Natural 28,10
Speciál 27,80
Nafta 24,40

Jičín

Kontakt
Natural 29,20
Speciál 28,90
Nafta 25,50
Benzina
(Koněvova ul., obchvat, Robousy)
Natural 30,30
Speciál 29,90
Nafta 26,10
OMV
Natural 30,20
Speciál 29,80
Nafta 25,90

Nová Paka

Benzina
Natural 30,30
Speciál 29,90
Nafta 26,10

Hořice

Benzina
Natural 30,30
Speciál 30,30
Nafta 26,60

Lázně Bělohrad

Benzina
Natural 29,90
Speciál 30,30
Nafta 26,10

Milovice

Natural 29,20
Speciál 29,20
Nafta 25,90
(víkend sleva 1 Kč)


Hořice mají sochu, ze které šlehají plameny

Martina Smíšková z výtvarného oddělení hořické umělecké školy utěsňuje vnitřek samovýpalné keramické sochy draka. Na výsledek práce si její tvůrci počkají minimálně do 20. června.

FOTO: jn

Hořice - Svého Golema si na zahradě vytvořila hořická základní umělecká škola. Na první pohled nenápadný, necelé dva metry vysoký kužel z hlíny, se během chvíle může změnit v ojedinělou podívanou. Z netradiční keramické plastiky ve tvaru draka mají totiž stejně jako z legendární hliněné figury rabína Löwa z filmu Císařův pekař - Pekařův císař šlehat plameny a pára.

V České republice jde teprve o třetí pokus zhotovit samovýpalnou sochu. Na zahradě ZUŠ ji z více jak tři čtvrtě tuny hlíny s příměsí papíroviny vytvořili žáci výtvarného oddělení v závěru minulého týdne pod vedením učitelek Blanky Bihelerové a Růženy Bičišťové. Zda se experiment zdaří, bude ovšem jasné až 20. června, kdy má být plastika draka vypálena.

"Inspirací nám byl projekt brněnského výtvarníka Vladimíra Groha, ten první dvě takové sochy u nás postavil na Lipně a ve Štětí," říká Blanka Bihelerová a na stůl přikládá výstřižek z časopisu, který se o akci podrobně zmiňuje. "Pana Groha jsme proto pozvali do Hořic, abychom s ním celý postup konzultovali přímo na místě," dodává. Brněnský výtvarník, který předsedá asociaci keramiků, si pokus hořické ZUŠ nenechal ujít a na stavbu draka se minulý čtvrtek přijel podívat.

"Ve své podstatě jde o milířovou pec, v níž se ve středověku primitivním způsobem vypalovala keramika. V tomto případě se ale vypálí sám objekt, který zůstane stát jako socha. Vypalování trvá asi dva dny, začíná se malým ohýnkem, aby plastika nepopraskala," vysvětluje učitelka. Vrchol celého procesu je časován do večerních hodin, v té době dosahuje žár uvnitř pece teploty přes 1000 stupňů Celsia a z tlamy hořického draka pak mají šlehat vysoké plameny, slibují jeho tvůrci.

Životnost takových soch může být v našich klimatických podmínkách asi pět nebo šest let, odhaduje Vladimír Groh. Z draků, které se svými kolegy v Česku postavil, už ale nestojí ani jeden.

"Aby socha vydržela, musí nejprve důkladně vyschnout a podle doporučené technologie se pak zvnějšku a zevnitř vypálí. Dva a půl metru vysoký drak, kterého jsme postavili před třemi lety ve Štětí, vydržel dva roky a na Lipně zhruba šest měsíců. Tam nám totiž nepřálo počasí. Problémem jsou i velké teplotní rozdíly v průběhu roku," upozorňuje brněnský výtvarník. S myšlenkou takzvaných adobe pecí, které mohou mít různou podobu, se Groh seznámil před dvanácti lety na sympoziu v Barceloně. "Tam jsme tehdy sochu stylizovali do tvaru tři a půl metru vysokého stromu. Když jsem byl v Katalánsku před šesti lety naposledy, tak ještě stál a díky povětrnostním vlivům jeho povrch připomínal skutečnou stromovou kůru." Předobrazem tohoto "konceptuálního" umění je prý Indie, kde na obdobném principu tvoří například velké figury zvířat.

(jn)


Letní kino bratří Čadíků

Jičín - Tak jako v loňském roce v rámci festivalu Jičín - město pohádky žádají i letos bratři Čadíkové o možnost provozování putovního letního kina v okresním městě.

"Vloni promítali vlevo před přejezdem Českých drah na Husově třídě, letos přicházejí s nápadem umístit kino po dobu pěti dnů od 25. července na Valdštejnově náměstí. My to však nepovažujeme za šťastné řešení z hlediska technického zabezpečení jeho provozu, ale také ve vztahu k obyvatelům náměstí, které by hlasitá noční produkce jistě rušila," uvádí k nápadu zřídit kino na náměstí člen městské rady Pavel Nožička.

Zejména z těchto důvodů nebude s největší pravděpodobností umístění kina na náměstí povoleno. Radnice je však ochotna vést další jednání a je připravena nabídnout jiné lukrativní lokality blízké centru.

"Mně jako nájemci Biografu Český ráj samozřejmě pětidenní konkurence nijak zvlášť nevadí. Dokonce si umím představit některé z návštěvníků, kteří po zhlédnutí filmu v našem biografu přejdou na noční produkci letního kina," dodal Nožička.

(mar)


Malé domovy důchodců se potýkají s nedostatkem finančních prostředků

Milíčeves - Stálý nedostatek financí provází rovněž fungování domovů důchodců, a to i těch malých. Státní dotace ani úhrady od jeho obyvatel totiž nestačí na pokrytí všech potřebných nákladů a platí to i v případě zařízení pro seniory v Milíčevsi.

Jeho zřizovatelem je Obecní úřad Slatiny, ovšem z obecního rozpočtu ve výši zhruba třiapůl milionu korun nemůže organizace v případě finančních problémů počítat s příliš velkou pomocí. Třicet zaměstnanců zařízení pečuje o dvaasedmdesát obyvatel domova pouze z úhrad za pobyt a ze státní dotace 51 666 korun na jedno lůžko ročně.

"Naši klienti hradí 4 650 korun měsíčně. I když k této částce přičteme státní dotaci, nedostaneme se na 9 641 korun, což jsou náklady spojené s měsíčním pobytem jednoho důchodce v našem zařízení. Dokonce se nám stává, že výše starobního důchodu některých z nich nedosahuje potřebné výše, aby jim po odečtení uvedené částky zbylo zákonem stanovené kapesné, což je asi 650 korun. Jejich pobyt pak doplácí domov důchodců, jehož rozpočet pro tento rok byl sestaven v celkové výši 9,5 milionu korun," vysvětluje ekonomickou situaci domova v Milíčevsi jeho ředitel Josef Cerman.

Připouští, že skutečné celkové příjmy domova jsou proti potřebám ročního rozpočtu o 1,367 milionu korun nižší. S tímto faktem seznámil ministerstvo financí a spolu s dalšími domovy důchodců jičínského okresu požádal o dorovnání uvedeného schodku. Z Prahy však přišlo pouhých 400 tisíc korun.

"Stejně jako dalším domovům i nám vznikají finanční problémy z důvodu nárůstu výdajů, na nichž se podílí zejména zákonné navýšení mezd, sociálního a zdravotního pojištění a samozřejmě i zdražení energií a potravin. Tyto skutečnosti však nejsou státem zohledněny, proto musíme opět hledat rezervy u nás. Rozhodně nepočítáme s pomocí obce, která ze svého rozpočtu hradí provoz dvoutřídní základní a mateřské školy. Letos přibude ještě částečné financování plynofikace Slatin a Milíčevse. Navíc jsou v našem domově umístěny pouze tři důchodkyně z obou obcí, proto bych osobně žádost o podporu obce považoval za nemorální," dodává Cerman.

Z dvaasedmdesáti obyvatel sociálního zařízení je dvanáct trvale ležících a čtyřicet mobilních pouze částečně za pomoci dalších osob. Podstav dvou zdravotnických pracovníků je znát zejména v absenci specializovaných funkcí například psychologa, rehabilitačního pracovníka a podobně. Neutěšená finanční situace neumožňuje ani plánování větších investičních akcí. Proto také například nevyhovujícím výtahem z roku 1959 nelze přepravovat ležící pacienty, kteří musí být do čtvrtého podlaží vynášeni na nosítkách ručně. Všechny opravy a údržbu zámecké budovy se sedmihektarovým parkem zajišťují dva zaměstnanci s ohledem na úsporu finančních prostředků vesměs svépomocí.

(mar)


Nové Noviny