Nové Noviny č. 23/018. černa 2001str. 6

BŘEZOVICKÁ NECKYÁDA V pořadí pátý ročník závodu netradičních plavidel na říčce Bystřici u Březovic na Hořicku přilákal v sobotu pod mlýn Beránek desítky diváků. Samotní soutěžící spustili na vodu hned několik vlastnoručně vyrobených plavidel nejrůznějších tvarů. Jedním z originálních výtvorů byl i tento plovoucí automobil.

FOTO: jn


Neplaťte víc, než musíte

Jsme obchodní firma zabývající se prodejem zboží. Vedeme podvojné účetnictví, jsme měsíční plátci DPH. V roce 2000 jsme přesáhli čistý obrat 40 mil. Kč (odkaz na ust. § 20 odst. 2a zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví). Máme povinnost za rok 2000 mít ověřenou účetní závěrku auditorem? Jaké jsou archivační lhůty?

Pokud byl přesáhnut obrat 40 mil. Kč v roce 2000, je povinnost ověřit účetní závěrku auditorem za rok 2001, tedy rok následující po roku, kdy byl obrat 40 mil. Kč překročen. Podle ust. § 31 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví se účetní doklady, tedy faktury vydané a přijaté, účetní knihy, inventurní soupisy apod. archivují 5 let.

Příjmové a výdajové doklady v hotovosti (pokladní doklady) se archivují po dobu 1 roku po provedení daňové revize. Daňovou revizi je možno provést v podstatě do 31.12. čtvrtého roku od odevzdání daňového přiznání, tedy v roce 2000 - 31.12.2000 skončila možnost daňové revize za rok 1996 a dle zákona o účetnictví je nutno mít pokladní doklady archivované do konce roku 2001.

Pokud ovšem za rok 1996 byla vykázána daňová ztráta, prodlužuje se možnost provést daňovou revizi o dalších 7 let. Pak je nutno prodloužit i archivační dobu.

Dále ještě upozorňuji na ust. § 38 r) zák.č. 586/1991 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na ust. § 47 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, kdy za určitých podmínek lze daňovou revizi provést i za 17 let.

Ing. Jana Kavková, daňový poradce (tel.:0433/523 320)


Policie ČR

Lázně Bělohrad - Ve čtvrtek 31. května v odpoledních hodinách jel po silnici ve směru Choteč - Lázně Bělohrad dvacetiletý motocyklista na stroji Kawasaki. Před úsekem, který je jednosměrně řízen, začal brzdit, došlo ke smyku a následnému pádu motocyklu na vozovku. Mladík byl z motocyklu odmrštěn a klouzavým pohybem se dostal do protisměru, kde byl zachycen protijedoucím vozidlem, jehož řidič již nebyl pro bezprostřední vzdálenost schopen střetu zabránit. Řidič motocyklu utrpěl vážné zranění a byl transportován do FN v Hradci Králové. Nehoda je v šetření Policie ČR.

Železnice - Z neuzamčeného domu v Železnici odcizil neznámý pachatel během noci na 28. května CD disky, koženou bundu, radiobudík a horské kolo. Škoda je asi 8.300 Kč.

Jičín - V pondělí 28. května bylo na OOP Jičín oznámeno, že došlo k vloupání do nápojového automatu ve Sportovním areálu v Jičíně. Způsobená škoda je asi 4.000 Kč.

Lháň, Volanice, Libuň - Hliník je zřejmě v popředí zájmu zlodějů. Z výkrmny vepřů ve Lháni odcizili 20 krmných talířů pro prasata za 16.000 Kč. Ze seníku ve Volanicích odmontoval zloděj 29 ks hliníkových lopatek od pěti ventilátorů za 5.000 Kč a do třetice v Libuni odcizil zloděj kryty od tří sloupů veřejného osvětlení za 9.000 Kč.

(tm)


Policie hledá svědky

V neděli 27.května 2001 mezi 15. a 17. hodinou došlo k vloupání do autobazaru Na Větrově v Jičíně. Pachatel zde strhl k zemi část oplocení a vnikl na pozemek, kde z vozu Škoda 120 demontoval 4 kola, 2 přední světla do mlhy a z vnitřku vozu odcizil autorádio. Dále vnikl do dalších tří vozidel Škoda, kde rovněž odcizil autorádia. Způsobená škoda představuje několik tisíc korun.

Policie ČR, obvodní oddělení v Jičíně hledá svědky, kteří se v uvedenou dobu pohybovali kolem tohoto objektu a popřípadě zaznamenali pohyb osob uvnitř oplocení. Jedná se o Autobazar, který se nachází při pravé straně vozovky ve směru od Robous.

Jakoukoliv informaci k tomuto případu předejte laskavě osobně, případně na tel. linku 0433/584 602 nebo na tísňovou linku Policie ČR 158.

kpt.Jiří Valter, OŘP Jičín


Okrsková soutěž hasičů v Mlázovicích

U příležitosti osmdesátých narozenin byl na závěr okrskového cvičení řádem sv.Floriána oceněn Josef Podzimek (uprostřed snímku v uniformě) za celoživotní práci ve prospěch dobrovolné hasičské činnosti.

FOTO: Ivo John

Mlázovice - V polovině května zorganizoval Sbor dobrovolných hasičů z Mlázovic v přírodním areálu u koupaliště okrskové cvičení 17. okrsku za účasti sedmi mužských týmů a šesti sborů.

Mezi diváky a příznivci hasičského sportu ze všech zúčastněných obcí nechyběli starosta okresu Vladimír Dlab, okrskový starosta Josef Podzimek a velitel okrsku Václav Vojtěch. Vlastnímu závodu pak předcházel uvítací projev starosty místního sboru Zdenka Gabriela.

Úderem 13. hodiny byl zahájen přebor štafet na 4x100 m s překážkami. Závodníci museli nejprve proskočit oknem, překonat dvoumetrovou bariéru, přenést minimax, zdolat lávku, rozvinout hadici, napojit ji na rozdělovač a co nejrychleji doběhnout do cíle. Nejlepšího času (67,63 s.) dosáhlo družstvo Konecchlumí A, v těsném závěsu za ním zůstaly Mlázovice (68,38) a třetí byla Choteč (72,10). Druhou disciplínou byl závod jednotlivců na 100 m s překážkami. Zde si opět nejlépe vedli dobrovolní hasiči z Konecchlumí Měsíček a Raitr, dále Ramšák z Mlázovic, Čapek z Lužan, Lukáč z Chotče, Matyáš ze Šárovcovy Lhoty a M.Vojtěch z Mlázovic. Z výsledného času dvou hodnocených závodníků vyplynulo umístění družstev: 1.Konecchlumí A, 2.Mlázovice, 3.Lužany.

Po úvodních dvou disciplínách se začalo rýsovat konečné pořadí týmů, ale vše mohl ještě ovlivnit závěrečný požární útok. Ten nejlépe zvládlo družstvo Konecchlumí A (čas 29,78 s.), před Konecchlumím B (33,78) a třetí byly Lužany (34,75). Mlázovičtí se museli spokojit se 4. místem. Tato nejatraktivnější část celého klání ukázala připravenost mužstev a techniky na možnost skutečného zásahu. Celkové pořadí družstev po započítání výsledků požárního útoku bylo následující: 1.Konechlumí A, 2.Mlázovice, 3.Lužany, 4.Šárovcova Lhota, 5.Choteč, 6.Konechlumí B, 7.Svatojánský Újezd.

Na závěr okrskového cvičení předal Vladimír Dlab řád sv.Floriána Josefu Podzimkovi jako ohodnocení jeho celoživotní práce ve prospěch dobrovolné hasičské činnosti. Ocenění se Jaroslavu Podzimkovi dostalo u příležitosti jeho osmdesátých narozenin.

Roman John


Granty na primární protidrogovou prevenci

Mezirezortní protidrogová komise vlády ČR (MPK) nedávno zveřejnila podmínky pro vypracování a předkládání žádostí o dotace na realizaci programů protidrogové politiky v roce 2002.

Žádosti o dotaci mohou předložit: 1.městské, místní a obecní úřady prostřednictvím okresních úřadů, 2.občanská sdružení, 3.obecně prospěšné společnosti, 4.účelová zařízení církví, 5.další právnické a fyzické osoby, pokud vykonávají alespoň některou z činností v oblasti specifické protidrogové prevence.

MPK mimo jiné podporuje například dlouhodobé programy zaměřené na výchovu ke zdravému životnímu stylu, posilování sebevědomí, nácvik komunikace, řešení konfliktů a problémových situací, určených pro děti a mládež od nejnižších věkových skupin, programy zaměřené na práci s rodinnými příslušníky uživatelů drog a další. V roce 2002 nebudou podporovány programy, které se zaměřují pouze na předávání informací (zejména komponované pořady pro velké skupiny), žádosti o dotace na vybudování a zahájení provozu nových terapeutických komunit a kontaktních center atd.

Projekty v souladu s prioritami MPK je nutno podat nejpozději do 30. září 2001 včetně. Více informací (včetně formuláře žádosti) najdete na internetových stránkách http://www.vlada.cz - odkaz "Rady, výbory, komise - odkaz MPK nebo přímo u okresního protidrogového koordinátora Davida Rejlka na tel.: 0433/580 371 nebo 0737/109 206.

David Rejlek


Oslava MDD ve Speciální MtŠ v Železnici

I v letošním roce slavily děti Speciální mateřské školy při dětské lázeňské léčebně v Železnici Mezinárodní den dětí.

Zábavné odpoledne začalo hrou "Na stopovanou", při které děti plnily různé úkoly. V lese u Ranche Na Kamenci na ně čekalo překvapení v podobě pohádkových bytostí. Vyvrcholením stopované bylo hledání pokladu s dárečky pro děti. Druhá část odpoledne probíhala u ohně, kde si děti opékaly vuřty a hrály různé hry. Na přípravě programu se také podílely maminky dětí.

Chtěli bychom tímto poděkovat majiteli a zaměstnancům Ranche za umožnění našeho pobytu v jejich areálu a za sponzorský dar našim dětem.

Kolektiv učitelek Spec.MtŠ při léčebně v Železnici


Habánův pochod Českým rájem

Poslední květnovou sobotu se do jedné z nejmenších obcí jičínského okresu, do Malechovic, sjelo přes 300 milovníků přírody Českého ráje.

Malí i velcí přátelé trampingu se sešli v bývalé hospodě Na Písku. V 9 hodin byl odstartován tradiční pochod romantickými zákoutími údolí Žehrovky vedoucí přes Nebákov, s okouzlujícími rozhledy ze Stéblovic a Babylonu.

Letošní ročník byl již po čtyřiadvacáté organizován Spojenými osadami údolí Nebákova k uctění památky kamaráda Václava Černého, přezdívaného "Habán". Usměvavé sluníčko, osvěžující větřík a příjemné trampské melodie, to byla kulisa pro přátelská setkání rodin i jednotlivců, bývalých trampů, dnes ctihodných chatařů. S potěšením a oprávněnou pýchou sledoval současný šerif Oskar Kákona radostné hemžení kamarádů, kteří se pravidelně, nejméně dvakrát v roce, setkávají. Poprvé poslední sobotu v květnu na Habánově pochodu nebo při sportovních hrách, podruhé poslední srpnovou sobotu na táboráku s příznačným názvem "Rozloučení s létem". Z Písku pokaždé zní po celém údolí od Libošovic až k železniční zastávce v Malechovicích nádherné melodie známých trampských písní. Letošní jarní setkání přišli svým zpěvem a perfektní hrou okrášlit "Kamarádi trampských písní" z Mladé Boleslavi, soubor vedený kamarádem Bótem, přezdívaným Šejk.

Alena Pospíšilová


Rekondice kardiaků

Na přelomu května a června se třicetičlenná skupina kardiaků a hypertoniků z okresu sešla v rekondičním středisku JOHAJO ve Sloupu u Nového Boru za účelem rekondice.

Jako každoročně se začalo Schneiderovým testem, který byl vodítkem pro lékaře, který po vstupní prohlídce rozdělil účastníky podle zdravotního stavu.

Program rekondičního pobytu zahájila půlhodinová rozcvička, po ní následovala snídaně, přednáška rehabilitační sestry Mgr.Kracíkové o rehabilitační metodě SU-JOK. Pak probíhala rehabilitace a vycházky, vždy střídavě podle skupin. Po obědě pokračoval 1,5 hodinový program cvičení. Cvičili jsme harmonizační soustavu - orgánové hodiny, spinální cviky a psychosomatickou relaxaci pod vedením cvičitelky Jaroslavy Petrusové. Pak následovaly procházky do okolí. Program zakončila večeře a osobní volno. Součástí byla i přednáška sestry Kracíkové o stravování podle krevních skupin a recepty na léčení různých zdravotních potíží. Byla uspořádána i sportovní olympiáda ve čtyřech disciplinách. Na závěr všichni opět podstoupili Schneiderův test (chůze na 12 minut) a vše ukončila prohlídka, při níž lékař konstatoval vylepšení zdravotního stavu všech účastníků.

Poděkování za úspěšný průběh patří rehabilitačním sestrám Kracíkové a Petrusové, předsedovi OV SPCCH Bohumíru Bičišťovi za snahu pomoci všem, kteří tuto pomoc potřebovali. Pracovali bez ohledu na čas a osobní volno a dokázali pro všechny účastníky vytvořit přátelské prostředí. Poděkování patří i MUDr. Ladislavu Císařovi za jeho služby a organizaci pobytu. Ke zdárnému průběhu přispěli i provozovatelé střediska manželé Věra a František Šupinovi se svým kolektivem.

Poděkování patří také účastníkům za přátelství, slušnost, ochotu a kázeň, kterou jsme si vytvořili dobrou pohodu po celou dobu.

Za samosprávu: M.Pekařová, J.Körner, O.Nekvinda


Nové Noviny